Het probleem met het prik fascisme

Evidence of a waning immunity. Jammer maar waar.

5 mensen waren eren ziek en hadden niks.

Israel en Qatar, zelf lezen.

Cijfers RIVM RIVM punt 13.5

vooral oude mensen


wel degelijk gevaccineerden. Meerderheid.


Pijnlijk ding: iedereen was al ziek.


nog een kutfotoHet vorige artikel artikelOnderzoek van het CDC CDC


Italië deed minder dan 5 procent in zorg.

Punt: je doet van alles maar het gaat niet weg.

Wilt u mijn werk helpen ondersteunen en bij borrels meepraten? Kijk op BackMe voor de mogelijkheden.


Lees meer

Gedwongen prik voor kinderen is nodig om de vaccinatiegraad op te vijzelen

Dat is simpele wiskunde, helaas. Ik wil hier niet aan, maar als je alles een beetje naast elkaar legt zie je waar het eindigt. In een wereld van toegenomen vaccinatiedwang kun je het gestelde doel van een vaccinatiegraad niet halen zonder ook kinderen mee te nemen in die dwang. Het staat vandaag allemaal gewoon op Twitter, dankzij Blond Power: Raisa Blommesteijn, Eva Vlaardingerbroek en Nicki Pouw-Verweij. En Twitter is helemaal gratis!

Blommesteijn is een jurist en keert zich tegen de vaccinatiedwang, omdat je daarmee bepaalde basale rechten overtreedt. Gisteravond was ze bij Jinek en mocht ze het tribunaal van gelovigen enigszins in balans brengen met haar feitenkennis. Vlaardingerbroek was daarentegen kennelijk bij de rechtszaak van advocaat Bart Maes, die zich tegen de Coronapas keert. De landsadvocaat wist zowaar de zaal te bereiken, zonder per ongeluk van een of ander dak te vallen. Die stelde dat de app en het vaccin afdoende helpen tegen besmetting en dat de zachte dwang nu gerechtvaardigd is. Daar is veel op af te dingen en daarmee vervalt het bewezen nut van de app. Ook na vaccinatie kun je het virus verspreiden, dat is helaas zo.

Kamerlid Jan Paternotte kent u vast nog wel, bijvoorbeeld van de discussie over de loonkloof bij RTL Late Night. Cijfers en juristen vormen niet altijd een gelukkige combinatie. Nu is hij in een online dispuutje verwikkeld geraakt met mede-Kamerlid Nicki Pouw-Verweij. Ze stelt dat een vaccinatiegraad van 91 procent het hoogst haalbare is, bij een artikel dat de zogeheten strategie van ‘2G’ al voor waar aanneemt. Daarbij is een negatieve test straks geen geldig toegangsbewijs meer. Vreemd, want een zieke gevaccineerde (dat kan gewoon) is een veel grotere bron van besmetting dan een persoon met een negatieve testuitslag, of die nu gevaccineerd is of niet: precies de argumentatie tegen de Corona-app die advocaat Maes inbracht. De eerste krijgt ondanks de bewezen ziekte wel een groen vinkje en daarmee toegang tot de drukke kroeg, de tweede ondanks de bewezen gezondheid juist niet. Dat is gek.


Pouw-Verweij baseert zich op de cijfers van het RIVM en noemt dat Nederland al op een vaccinatiegraad van 86 procent zit. Eerder deze maand noemde Hugo de Jonge het streefcijfer van 90 procent. Dat is dus bijna bereikt, tot vorig weekend zonder enige dwang. Desondanks wordt er op een draconische inperking van de vrijheid ingezet, voor die paar procenten. Paternotte heeft Europees recht gestudeerd en weet het beter dan de arts. Daarom corrigeert hij haar met de prettige, voor hem zo kenmerkende tactvolheid. Hij komt ineens met andere cijfers, die een veel lagere vaccinatiegraad laten zien.

Wie zou er gelijk hebben? De tweede natuurlijk. Over het aantal gevaccineerden in absolute zin zullen ze het wel eens zijn. De vraag is welke noemer je in de breuk stopt om een bepaald percentage te krijgen. Pouw-Verweij gebruikt daarvoor alle Nederlanders boven de 18, Paternotte rekent ook alle kinderen mee. En nu wordt het vervelend. Hugo de Jonge heeft vorige maand aangegeven dat de vaccinatiegraad naar de 90 procent moet gaan. Bedoelt hij daarmee de vaccinatiegraad volgens het stramien van Paternotte of dat van Pouw-Verweij? Waarschijnlijk het eerste. Als de beoogde vaccinatiegraad betrekking heeft op enkel volwassenen, dan zijn we er namelijk al bijna. Je stelt jezelf een doel van 90 en bij de 86 besluit je het ineens helemaal anders aan te pakken, met meer repressie. Is het dan nog te doen om het doel of de repressie?


Aantal opnames in ziekenhuizen (geen IC) van drie leeftijdscategorieën. Bron: RIVM.

Onder Rutte spreken regering en Kamer met een mond, wat indruist tegen het principe van een controlerende volksvertegenwoordiging. Daarom kan Rutte ook voorstellen om kritische Kamerleden een ‘functie elders’ aan te bieden. Als Paternotte dit zo stellig zegt, dan mag je aannemen dat regering en Kamer het eens zijn over het verplicht vaccineren van negentig procent van de bevolking, inclusief kinderen. De Nederlandse bevolkingspiramide laat zien waar de grens ligt. Om bij negentig procent inclusief kinderen te komen, moeten we alle kinderen van acht jaar en ouder ook dwingen een prik te nemen. Daar zit de grens van negentig procent van de bevolking, als je eerst de ouderen prikt, naar de onderkant van de bevolkingspiramide, tot je bij een restpopulatie van tien procent bent. De berekening staat hieronder. Elke volledige vaccinatie die je mist in een vorig, ouder cohort, zul je moeten opvangen door jonge kinderen te dwingen een prik te nemen tegen een ziekte die voor hen nauwelijks gevaarlijk te noemen is. Straks krijg je kinderen op het journaal, die huilen bij het zetten van een prik. Die was niet nodig geweest, als de groep van asociale ongevaccineerden niet zo koppig was, kun je dan zeggen. Stel echter dat tien procent van die 1,8 miljoen zich morgen meteen laat prikken. In de race naar de negentig procent, heb je net zoveel gevaccineerden erbij als dat er achtjarige kinderen zijn. Dat is een prachtig pressiemiddel waarvan we erop kunnen wachten dat het ingezet gaat worden. U wilt geen prik, beste dertigjarige gezonde sporter die dankzij natuurlijke afweer van Corona is genezen? Dan zetten we hem wel bij iemand uit een cohort van minderjarigen.

Ook als die gehele groep van 1,8 miljoen mensen zich morgen laat prikken, zit je nog niet aan de negentig procent. De groep volwassen is immers 78,3 procent groot. Om negentig procent te halen ontkomen we niet aan het verplicht vaccineren van kinderen. Dat is de consequentie van de uitspraak van De Jonge over de gewenste graad van negentig procent. Daarna wordt er met de Coronapas ingezet op dwang, wie niet luistert wordt gestraft. Het onvermijdelijke gecombineerde gevolg is dat kinderen straks ook te maken krijgen met de repressie. Eigenlijk is dat nu al aan de hand. Ik was gisteren bij IKEA voor een nieuwe bureaustoel en wilde wat snaaien uit de kantine. Daarvoor moest ik mijn Corona-app en legitimatie laten zien. Ik vond dat wat excessief en heb de Zweedse haute cuisine gelaten voor wat het was.


Een kind van dertien valt echter al onder dezelfde regeling en dient altijd ook legitimatie en Coronapas te kunnen tonen. Het simpele feit dat De Jonge een vaccinatiegraad van negentig procent nastreeft, betekent dat ook basisscholen straks BOA’s voor de deur krijgen. Voor kinderen is het virus nauwelijks een bedreiging, blijkt uit de cijfers van het RIVM. Je gaat kinderen dus dwingen om mee te doen met een controlemaatschappij, gericht op de bestrijding van een virus dat voor die kinderen nagenoeg ongevaarlijk is. Het is mooi dat de kwetsbare groepen zijn gevaccineerd, maar daar houdt het niet op. Pubers vallen al onder de regeling en als je niet uitkijkt glijdt het verder af.

Uit de Tweet van Paternotte blijkt dat Malta het erg goed doet, in deze. Daar is besloten om kinderen te vaccineren, zodat ze ouderen niet kunnen besmetten. Dat was de voornaamste reden, het ging niet om die kinderen zelf. Daarmee gebruik je kinderen als een soort schild voor de ouderen, wat een beslissing is waar geen fundamenteel debat over is gevoerd. Als mijn neefje van negen zich moet laten vaccineren, dan loopt hij risico op bijwerkingen en wordt hij met beperking van zijn vrijheden geconfronteerd om mij als veertiger te ontlasten. Ik wil dat helemaal niet, hem om een offer vragen. Ik vind het acceptabel dat ik een fors groter risico loop op ziekte, als dat betekent dat hij een onbezorgde jeugd mag hebben, zonder beperkingen. Als hij zich niet laat vaccineren op jonge leeftijd, kan ik misschien iets sneller ziek worden, maar wordt hij niet gehinderd tijdens zijn ontwikkeling. Voor mij weegt het laatste zwaarder. Ik wil graag offers voor een kind brengen en walg van het idee dat ik iets van een weerloos kind vraag voor mijn vrijheid en veiligheid. Die keuze wordt mij (en hem) niet voorgelegd, je moet en zal geprikt worden - en daarmee komt de plicht om je overal te legitimeren als zijnde gevaccineerd. Het gaat me vooral om het laatste. Als ik met hem door de duinen wandel en hij is bang voor een grote, loslopende hond, dan zet ik mijn been er ook tussen. Dan wordt ik maar in de kuiten gebeten, liever dan dat er iets met hem gebeurt. Als hij gedwongen gevaccineerd wordt om mijn kans op ziekte te verkleinen, dan is dat hetzelfde als niet tussen hem en de hond in gaan staan. Hij moet hinder in zijn bewegingsvrijheid ondervinden om mij te ontlasten. Dat is het laatste wat ik zou willen. Nota bene: het gaat dus niet om het prikken op zich, maar de bijbehorende QR samenleving. Die is kinderen sinds dit weekend ook opgedrongen.

Bij het interview met EenVandaag heeft De Jonge het over de ‘vijftien procent’ van ongevaccineerden die toch voor veel ziekenhuisopnamen kunnen zorgen. Die wordt afgezet tegen de 85 procent die Pouw-Verweij ook noemde. Interessant genoeg hanteerde Paternotte een week eerder nog dezelfde rekenmethode, waarbij hij kinderen buiten beschouwing liet. Die berekening, die hij zelf ook gebruikte, klopt inmiddels ‘to-taal niet’.

In die week ertussen is het aantal gevaccineerden met een procent gegroeid. Op dit moment zijn 12,8 miljoen Nederlanders gevaccineerd, kinderen en volwassenen. Volgens Paternotte is dat 63 procent van de bevolking. Om die cijfers kloppend te krijgen, moet je wel de volledige bevolking meerekenen, ook de zuigelingen. In het genoemde tempo zou je over een maand de gewenste 90 procent van de volwassenen halen, maar dat is kennelijk niet genoeg: het gaat nu over 90 procent van alle inwoners en dan kom je onvermijdelijk bij kinderen uit. Het voorbeeld van de IKEA laat zien dat de maatregelen immers al voor minderjarigen gelden, ook die mogen niet meer zomaar een ijsje halen. Dat is geen dwang, zullen de voorstanders zeggen. Ongevaccineerde pubers hoeven geen ijsje te halen, als ze er voor kiezen dat wel te doen mag je toch best vragen dat ze dan pas een QR code tonen? Zo laat je de tweedeling die voor volwassenen geldt, ook los op kinderen. Heel veel kinderen hebben geen rijke ouders en kunnen geen smartphone betalen en zullen bepaalde aktiviteiten van leeftijdsgenootjes moeten missen. De QR code kan ook geprint worden, maar dat systeem is zo fraudegevoelig dat het een kwestie van tijd is voordat enkel de digitale pas geldig is. Met de QR samenleving wordt er onderscheid gemaakt tussen mensen en als je kinderen betrekt in dat systeem, ondervinden ze er dezelfde nadelen van. Eigenlijk is dat pure kindermishandeling. Het is heel simpel om de grens van dertien jaar vervolgens een jaartje naar beneden bij te stellen. Dat betekent dat je kinderen in een digitale gevangenis stopt, voor een virus dat voor hen nauwelijks gevaarlijk te noemen is. Moet daar niet iets langer over worden nagedacht?

Hieronder staat de berekening met de cijfers uit de bevolkingspiramide en wat andere krankzinnige angstporno uit de wereld de volwassenen waar ik kinderen tegen zou willen beschermen, maar de meerderheid van Nederland (ook met kinderen) niet, die vinden het prima dat hun kinderen mishandeld worden. Rare jongens, die Bataven, zou een zekere Galliër zeggen. Mijn werk praktisch ondersteunen? Kijk hier voor de mogelijkheden. Wie meedoet, is uitgenodigd voor de borrel van volgende week woensdag op een geheime plek in Amsterdam. Daarbij vraag ik niet om een QR code, ik doop u bij de voordeur enkel onder in een vat zoutzuur om welke ziektekiem dan ook te doden, inclusief uzelf. Doet een beetje pijn, maar voor de zorghelden is niets teveel.
Lees meer

‘Rutte bouwt aan 2G-systeem, enkel vaccineren en niet testen geeft toegang tot maatschappij’

Die staat tussen aanhalingstekens. De observatie vinden we in de afscheidsbrief van Mona Keijzer, StaS van klimaatsubsidie die klaar is met de maatregelen die volgens haar proportionaliteit missen. In haar toelichting staat een rare verspreking, die haast geen verspreking kan zijn. Zo’n brief kijk je toch echt een paar keer na, alvorens hij online gaat. Het is dus geen officiële aankondiging, het kan in theorie dus nog steeds een ongelukje zijn - vandaar de aanhalingstekens.


Nu krijg je een groen vinkje in je Corona-app als je genezen, gevaccineerd of getest bent: het 3G-systeem. Iemand met een gezonde leefstijl en sterke afweer kan herstellen van Corona en zich voor de zekerheid laten testen. Bij een negatieve testuitslag is zo iemand een kleinere bron van besmetting dan een bewust ongeteste, daadwerkelijk zieke maar gevaccineerde cafébezoeker. Kennelijk wil het kabinet deze geteste persoon de toegang tot de horeca toch weigeren, als deze bewezen gezonde persoon niet ook kan bewijzen dat hij gevaccineerd is. Dan heb je dus het 2G-systeem: je komt er alleen in met prik, of prik en recent herstel. Of je daadwerkelijk het virus hebt is dan irrelevant, bijzonder, vanuit epidemiologisch punt gezien. Het sluit aan bij het idee van een Corona-app die zich evolueert tot het Europese digitale identiteitsbewijs, meer is dan een tijdelijke oplossing. Kortom, die Corona-app gaat nooit meer weg. Iemand zou Kamervragen kunnen stellen, zodat de regering opheldering verschaft. Gaan we inderdaad naar het 2G-systeem? Andere landen hebben het immers ook.

Wilt u mijn werk ondersteunen? Kijk op BackMe.org.

Lees meer

In China is het verboden om te sterven door Corona (staat slecht) dus doet Rutte een dictatuur na

Als je fietsband lek is, bel je het Chinees-Indisch wokrestaurant. Bij een lege accu vraagt je de acupuncturist om hulp. Chronische diarree is voor de bakker om op te lossen en als de kat uit de bek stinkt, wenden wij Nederlanders ons tot de bibliothecaris. Bij tekorten in de zorg negeren we natuurlijk de waarschuwingen over bezuinigingen op de zorg op de longafdeling van de zorgprofessionals zelf, die hebben er niet zoveel verstand van als... de accountant. Die maakt met zijn ten opzichte van de verplegers en doktoren superieure kennis over de zorg een app, die het advies van die zorgprofessionals achterhaald maakt. Welkom in Nederland, het land dat zijn economisch succes dankt aan vrijheid, nuchterheid, beleid gebouwd op echte wetenschap en beroepsmatige specialisatie. Die samenleving zijn we aan het afbreken, om hem te vervangen door een verpauperde autocratie gebaseerd op ongefundeerde angsten. Of het nu stijgende zeespiegels, Russische tanks of Chinese virussen zijn, de toenemende grip op de samenleving van de kant van de overheid wordt gedaan om die grip zelf, niet omdat er een daadwerkelijk maatschappelijk doel mee wordt gediend. Zo gaan we de herfst in met minder IC-plaatsen, ondanks de pandemie wordt daar nog steeds op bezuinigd. Naar de zorgprofessionals is niet geluisterd, wel naar de accountant, die net als de Europese commissie alle elektronische patiëntendossier wil koppelen. Want dat helpt, om de druk op de IC te verlichten - zegt geen enkele verpleger of dokter het de accountant na. En iedereen gebruikt braaf die app en niemand vraagt de regering waarom er eigenlijk minder IC-plaatsen zijn dan 18 maanden geleden. De IC-capaciteit is dan ook een drogreden.

Mona Keijzer begrijpt het wel. Ze stapte op, omdat ze inziet dat de maatregelen inderdaad disproportioneel zijn. Ze slopen van alles in je samenleving, behalve virussen. Er is volgens haar geen ‘proportionaliteit’ en I couldn’t agree more. Er is sprake van een soort controlefetish. Zodra het maar kan is Corona een reden om allerlei democratische rechten in te perken, maar nooit om bijvoorbeeld eens naar de problemen van de verpleger op de longafdeling te luisteren. Het lijkt alsof Corona het excuus is maatregelen te nemen waar de Chinese communistische partij zijn vingers bij zou aflikken. Nu is die ook de grote inspiratiebron van de maatregelen. We kijken dus naar een autocratie, zien dat hun vrijheidsbeperkende maatregelen tegen Corona daar ‘succesvol’ zijn en daarom wordt het nagedaan. Alleen is China een dictatuur en zijn hun statistieken volgens mij vervalst. China, het grootste land ter wereld naar bevolking, heeft bijvoorbeeld slecht een Corona-dode in de afgelopen 28 dagen te betreuren gehad, tegen 48 duizend in de VS. Als je de Chinese repressie vervolgens kopieert, sloop je je democratie op basis van valse wetenschap. Dat zal ik de komende dagen verder uitwerken. Maar kijk alleen al eens naar de lijst met Coronadoden wereldwijd, die statistieken laten zulke gekke uitschieters zien dat ze niet kunnen kloppen - maar dat mag je niet zeggen. Hier is een inleidende video, er volgt meer. Wilt u me voor twee euro per maand helpen deze verarming van onze democratie in kaart te brengen, kijk hier voor de mogelijkheden.

KLIK HIER VOOR DE VIDEO!

Lees meer

Geen activiteiten tijdens QR-periode, alles gratis en geheim

Een QR code? Doe even normaal. Dat plan is 18 maanden geleden bedacht door de Chinese communistische partij, tijdens het neerslaan van op een opstand. Intussen neemt de EU het over, als voorportaal voor een uitwisseling van elektronische patiëntendossiers op Europees niveau. Met de 'zorghelden' heeft het echt niet te maken. Zie voor de bronvermelding mijn blog van gisteren. Ik vat dit samen in een filpmje dat de PC nu oplaadt, morgen is het te zien. Ik ga nu nog een laatste keer borrelen, want ik doe niet mee met de QR-samenleving. Bij mijn events worden geen mensen voor de deur geweigerd, om welke reden dan ook. Dat staat haaks op al mijn principes. Voor mijn volgers zijn er geheime Haag-borrels, maar dat vertel ik morgen. Voorwaarts!

Wilt u met me meedoen? Kijk op BackMe.

Lees meer

De QR code gaat helemaal niet over Corona, maar Europese invoering ‘digitale patiënt’

Het Coronadebat is behoorlijk aan het ontsporen, nietwaar? Dat is ook logisch. Je hebt de volgers, de mensen die menen dat het allemaal vervelend is maar voor de volksgezondheid moet je een offer willen brengen. De sceptici willen daar niet aan, want ze zien dat Corona wordt gebruikt om dingen door te voeren die niets met volksgezondheid te maken hebben. Zo klagen artsen en verplegers op de longafdeling al jaren steen en been over de bezuinigingen en Corona was geen reden om te stoppen. Nu komt er een QR code, omdat accountantskantoor KPMG dat heeft voorgesteld. Logisch, je hebt een probleem met je gezondheid en dan vraag je het je accountant. Als je auto kapot gaat vraag je het Chinees-Indisch wokrestaurant om advies. Stort je huis is, dan bel je de erotische massagesalon, etc etc. Interessant genoeg heeft niemand er vanwege Corona ooit aan gedacht om meer IC-bedden in te richten. De IC-capactiteit is het argument waarmee we steeds om de oren worden geslagen, je ‘doet het voor de zorghelden’. Maar de bezuinigingen op de zorg gaan door en er zijn nu minder IC-plekken dan een jaar geleden. NIemand vindt dat vreemd, bezuinigen op de IC tijdens een pandemie valt nu eenmaal onder de 'vervelende maar noodzakelijke' maatregelen die nodig zijn om .... de IC te ontlasten? Dat maakt het voor de sceptici moeilijk om te geloven dat dat de reden was. De vereniging van de BOA’s heeft ook al om tientallen miljoenen extra gevraagd, zodat duizenden controleurs het controleren van mensen bij de ingang van de snackbar kunnen controleren (ja, het controleren controleren). Er is NIEMAND die denkt: kan dat geld niet naar de verplegers en de IC-capaciteit? Als dat niet gebeurt, is het voor de sceptici niet in te zien waarom meer BOA’s en boetes dan beter is voor de volksgezondheid dan meer verplegers.

Sceptici hebben het gevoel dat Corona voor iets heel anders wordt gebruikt. De voorstanders van de maatregelen noemen dan in een discussie dat ze zich zorgen maken om de gezondheid van hun familie en dan is het schisma daar. Wie denkt het om iets anders te doen is dan de verpleger, waarop we blijven bezuinigen, is dan het wappie en dat verpest tegenwoordig vriendschappen en familiebanden.

Het vervelende aan de QR code, is dat er alle reden is om aan te nemen dat het plan er al voor Corona was. Of beter gezegd, dat kun je vrij simpel bewijzen. De EU wil een ‘European Union Data Space’, onderdeel van het Europese ‘Digital Decade’. Daarin moet data, zoals electronische patientendossiers, makkelijker van het ene naar het andere land kunnen bewegen. Bij het lezen van zo’n plan staat er eerst iets dat redelijk is. Een electronisch patiëntendossier is handig, omdat je na een ongeluk misschien niet in staat bent om de dokter te vertellen welke medicijnen je krijgt. En als je in Frankrijk op weg naar de camping tegen een boom botst, dan is het handig als het Franse ziekenhuis ook snel de relevante gegevens uit Nederland kan krijgen. Tot hier is er niets aan de hand. Dan blijkt ineens dat data ook verkocht moeten kunnen worden, voor onderzoek. Nog voor de lockdown, in februari 2020, sprak de ‘president’, zo noemt ze zichzelf, van de Europese commissie de volgende woorden:

'Artificial Intelligence is about big data, data, data and again data. And we all know that the more data we have, the smarter our algorithms. This is a very simple equation. And therefore, it is so important to have access to data that are out there. This is why we want to give our businesses, but also our researchers, and the public services better access to data. We all know that we are generating, by the day, data and data again. Today, for example, the global amount of data that is produced, when you look five years ahead from now, this amount of data will be only produced by Europe. So we have a huge amount of data that is collected – often just by accident – and we want to give better access to Europeans to these data that are out there.

Europe has a good advantage in the quality of data we have, because we have a broad economic diversity with our small and medium enterprises – what we call ‘Mittelstand' –, with our industry, it is a very diverse and rich landscape. And therefore, the data that are collected in Europe on a daily basis are very diverse and rich, too: Industry data, commercial data, data from factories, machines, cars, weather stations, you just name it. It is a fact that the majority of data we collect today are never ever used even once. And this is not at all sustainable. In these data we collect – that are out there – lies an enormous amount of precious ideas, potential innovation, untapped potential we have to unleash.

And therefore, we follow the principle that you have to offer, in Europe we have to offer, data spaces where you can not only store your data, but also share with others. And therefore, we want to create European data spaces where businesses, governments and researchers can not only store their data, but also have access to other data they need for their innovation.

Research is a classical thing: Of course you need to store your data, but it is of utmost importance and interest for researchers to access the data of other researchers to go into new fields and to push forward innovation. To create these European Union data spaces and cloud infrastructure, we want to trigger investments of EUR 4 to 6 billion. The value of the data economy is enormous. In the European Union, it is EUR 300 billion right away, this is 2.4% of the Gross Domestic Product – this is today. In five years, it will be estimated three times as much. So you see the speed at which this is growing. And this also means creating jobs. Today, we have 5.7 million jobs, in five years, these will – estimated – be about 11 million jobs. Therefore, our focus in the data strategy and in the White Book for AI is also strongly on skills, because we need those skills to fill the jobs I was just talking about.'

Sterker nog, in 2019 al besloot de commissie om aan een ‘digitale patiënt’ te werken. Dan is er een digitaal profiel van elke EU-inwoner. Daarin zitten zijn persoonlijke gegevens, de medische geschiedenis, gegevens van testen in laboratoria en van tien miljoen mensen ook gegevens van de genen. Dat verbetert de zorg aan die mensen en je kunt er onderzoek naar verrichten. Dat onderzoek zorgt voor economische groei, je moet de gezondheidsgegevens aan bedrijven kunnen verkopen. Om dat mogelijk te maken moeten alle Europese elektronische patiëntendossiers met elkaar kunnen communiceren. Dat is dus de glijdende schaal. Eerst moeten mijn SOA’s, die op papier staan, in de computer worden gezet. Dat snap ik. Alleen is het niet de bedoeling dat die data verkocht kunnen worden. Dit gaat veel te ver. Mijn SOA's zijn geen 'big data' maar dat maakt de EU er ongevraagd van. Nota bene: op een feestje ben je al een complotdenker als je dit soort termen aanhaalt. Ik vind zelf dat de blinde gelovigen van Hugo juist lui zijn. Dit staat open en bloot op de website van de Europese commissie, een betrouwbare bron dus in deze. Het is niet zo dat de sceptici op rare fora hun materiaal verzamelen (dat zal ook kunnen) maar dat is een officiëel document, waar je best kritiek op mag hebben: al was het maar vanwege de risico's van zo'n digitaal profiel.


Het vervelende hieraan, is dat de EU een gemankeerde democratie is. Er is een ongekozen ‘president’ en het ‘parlement’ in Brussel heeft geen macht. Artikel 225 van het TFEU maakt het voor een lid van het Europees parlement onmogelijk om macht uit te oefenen: lief iets vragen kan, maar daar blijft het bij. Een nationaal parlement kan een falende minister wegsturen, in Brussel bestaat die mogelijkheid niet. De risico’s van het bouwen van een digitale kopie van jezelf, inclusief genetische data, zijn evident. Er gaat geen dag voorbij of je leest iets over een datalek. Moet je je voorstellen dat dat hier gebeurt, dan heeft een crimineel letterlijk alles van je. Sterker nog, omdat alle elektronische patiëntendossiers in de EU straks aan elkaar gekoppeld zijn, is het voor cybercriminelen veel makkelijker om iedereen te bestelen en af te persen. Als je het systeem van Malta weet te hacken, heb je alle medische gegevens van een half miljoen Maltezers. Nu worden de Europese systemen op elkaar aangesloten en heb je via een hack op Malta ineens toegang tot de gegevens van tevens een half miljard andere Europeanen. Dat zal een magneet van criminaliteit worden. Dat is dan ook het nadeel van een autocratie, wat de EU is, ten opzichte van een democratie. Er gebeurt van alles wat niemand wil. Iedereen snapt wel waarom je ICT in de zorg gebruikt, maar in geen verkiezingsprogramma in Nederland staat dat er aan een ‘digitale patiënt’ moet worden gebouwd. Een autocratie hoeft zich dan ook niks van de burger aan te trekken en maakt zijn eigen keuzes. En daarin zit het gevaar, want als dit fout gaat, dan kun je het op geen enkele manier stoppen. Er bestaat in Brussel geen democratische handrem. We moeten erop vertrouwen dat de ongekozenen geen fouten maken en gezien eerdere faalprojecten op het gebied van ICT ben ik er niet gerust op. Voor nu is het beste wat u kunt doen, uw dokter vragen uw elektronisch patiëntendossier te vernietigen.

Een en ander valt onder het kopje van ‘Digital Europe’. Dat is een ambitieus plan om de EU ‘digitaal’ te maken. Dat klinkt leuk en hip maar er gebeuren vooral dingen waar enorme risico’s aan kleven, zoals het ongevraagd koppelen en doorverkopen van uw medische gegevens. Het is een berg documenten, ik maak ze nu voor u inzichtelijk. Maar de scepsis over de QR code snap ik wel. Als de maatregel uit het niets komt, dan zouden we het kunnen zien als een idee dat wellicht op korte termijn soelaas biedt. Alleen was het principe van ‘e-health’ op Europese schaal al een paar jaar geleden aangekondigd. In dat geval is het medicijn ouder dan de kwaal en mogen we ons serieus afvragen of het ooit iets uithaalt. Zouden dixie’s op terrassen echter beter werken dan stoppen met bezuinigen op de longafdeling? Waarschijnlijk niet, als je het de verplegers op die afdeling en de longartsen vraagt. Maar KPMG ziet wel brood in de appjes en omdat het om een zorgprobleem gaat, weegt het woord van de boekhouder zwaarder dan dat van de zorgprofessional - en dan vinden ze mij gek. In ieder geval, daar komt het gevoel van wantrouwen bij de tegenstanders vandaan, het gaat volgens hen helemaal niet om gezondheid. En inderdaad, het plan van de ‘digitale patiënt’ is ouder dan de pandemie zelf. Dus, beste gelovigen, voordat u een vriend of familielid afserveert omdat hij niet heilig in Hugo gelooft, lees deze plannen van de Europese commissie van voor Corona eerst eens door.

Wilt u mijn journalistiek helpen ondersteunen? Kijk hier voor de mogelijkheden, al vanaf twee euro per maand.

Lees meer

Corona is een excuus om over de rug van de zorghelden een digitale dictatuur in te voeren

Weet u waarom ik het zo leuk vond om een podcast op te nemen met Michael Pilarczyk? Natuurlijk is hij een van de mensen die mij door het huiswerk maken in de jaren '90 heen heeft getrokken. De andere is Sylvana Simons, toen nog bij TMF. TV of radio aan, muziek met of zonder clip op de achtergrond en dan sommen maken en Duitse en Franse woordjes leren. Wat is het verschil tussen 'Ziel' en 'Zweck', van beide woorden is de letterlijke Nederlandse vertaling immers 'doel'? Het gaat om het onderscheid van de betekenis in de letterlijke en de overdrachtelijke zin. 'Das Ziel unsere Reise war Roem, der Zweck war an archaeologischen Ausgrabungen Teil zu nehmen' - let op de 'n' in het bijvoeglijk naamwoord, die mag niet ontbreken. Dat staat allemaal in het Lehrbuch 'Die neue Sprache der Mitte'. Het uurtje dat ervoor stond was ingeklemd tussen de krantenwijk en het avondeten. Daarna gaf ik mijn moeder een knuffel en sprong ik op de fiets naar de atletiekbaan in Epe (op dinsdag en donderdag). In de jaren '90 mocht ik in Apeldoorn het atheneum doen aan het Veluws College, nu Walterbosch geheten. Zo ken ik Michael. Pilarczyk was op een later moment echter radio-dj en maakte bij de aankondiging van het nummer 'It wasn't me' een observatie waarvan ik dacht: die ga ik later gebruiken. Nu is het moment eindelijk daar. Voor de jongere lezertjes: in de VS leeft een rap-meneer en die heeft een naam die zich vrij laat vertalen als 'de N*%ker'. Ik fatsoeneer de naam, anders gaan allerlei tere zieltjes meteen klagen en om censuur smeken, tegenwoordig zijn we weer zo braaf geworden dat zal slagen. En ook niet meteen met dat vingertje wijzen, het heerschap heeft klaarblijkelijk de licht promiscue levensstijl die zijn naam impliceert: hij die zonder zonden is, werpe de eerste steen. Het gaat hier namelijk over de in Jamaica geboren Shaggy. Hij heeft een buurman die vreemdging en daarbij werd betrapt door zijn eigenlijke grote liefde. In nood belt de buurman bij Shaggy aan: wat te doen? 'Ik was het niet, zeg dat gewoon'. 'Ja, maar ze betrapte me kissing on the sofa. Hoe praat ik dat nu weer recht?' 'Ik was het niet!' Zo is het nummer 'It wasn't me' geboren. Ergens in het jaar 2000 is het op de radio, als ik inmiddels in Amsterdam met stokjes tussen de oogleden een boek over bedrijfswiskunde aan het doorspitten ben. Pilarczyk is weer op de radio en hij is boos, op Shaggy. Waarom?

De rapper heeft een nieuw nummer opgenomen, een irritant dweperig liefdesliedje genaamd 'Angel'. Daarin zingt hij zijn geliefde toe: 'girl, you are my angel, my darling angel'. Dat is natuurlijk totaal ongeloofwaardig. Pilarczyk praat als dj de platen aan elkaar en stoort zich aan de ommekeer, terecht. Ik heb het exacte fragment willen terugvinden maar dat is na twee decennia geen sinecure. U zult het even moeten doen met de vertelling, tenzij een lezer die heel handig is met archieven het snel weet op te duikelen. Dat terzijde: iemand geeft zichzelf de genoemde artiestennaam, scoort een wereldhit die een on-Christelijke levensstijl als acceptabel neerzet en gaat dan een beetje zoetsappige liefdesliedjes lopen opnemen. Ja hallo! 'Je heet de N&*ker en dan ga je over zoete, eeuwige liefde beginnen?!'. Na een paar seconde morren zet Pilarczyk het nummer schoorvoetend in en klinkt het inderdaad in mijn studentenzolderkamer aan de Rooseveltlaan 13. 'You are my friend when I'm in need, lady'. Getekend: de N$)ker. Inderdaad zeer ongeloofwaardig: oordeelt u zelf.

Twintig jaar verder en ik mag onderstaande podcast met hem opnemen. Hij zit in de studio van een boerderij naast een Spaans gehucht, ik in een Haarlemse slaapkamer aan de kant van het huis die niet aan de weg ligt. Het is zondagochtend. Zelf maakte Michael de vergelijking niet, maar eigenlijk is Hugo de Jonge de hedendaagse Shaggy. Hij kan het mooi brengen, een verbaal sterk mens, zeker, maar als je iets kritischer kijkt is het coronabeleid net zo geloofwaardigheid als een braaf liefdesliedje van een rapper genaamd 'de N*)ker'. We moeten het 'doen voor de zorghelden', maar daar geloof ik geen biet van. Alle maatregelen hebben namelijk een effect dat maar marginaal nuttig is voor de zorg maar neveneffecten heeft die de zorg juist beschadigen. Dat verraadt dat het helemaal niet om de 'zorghelden' te doen is. Zo kun je een willekeurige arts of verpleger vragen, die mensen die op de werkvloer staan en weten waar het om gaat, als we het over 'IC-capacteit' hebben. En geloof het of niet, de IC-capaciteit is de afgelopen 18 maanden gedaald door mismanagement. Een heel volk is het afgeleerd om te knuffelen, voor de zorghelden, terwijl er intussen op precies die groep is bezuinigd?

Met name de monetaire maatregelen doen hem (Michael, niet Shaggy) de wenkbrauwen fronsen. Mij ook. Er is een 'Pandemic Emergency Purchasing Programme' (PEPP) van de Europese Centrale Bank (ECB). Daarbij wordt er twee duizend miljard aan geld geschapen. Dat moet de economie aanzwengelen. Het vers bijgedrukte geld gaat naar een lokale bank, bijvoorbeeld ABN Amro in Nederland of Deutsche Bank in Duitsland. Die lokale bank moet in ruil daarvoor een bestaand bezit zoals een oude lening overdragen aan de ECB, het is een zogeheten 'asset swap' of ruil. In plaats van dat bestaande bezit, heeft de lokale bank nu liquide middelen op de balans. Die zou die bank aan een ondernemer kunnen uitlenen, zodat de laatste een nieuwe investering kan doen: een bestelbusje van de bezorgdienst vervangen, de inventaris van het restaurant vernieuwen of wellicht nieuw gereedschap voor het bouwbedrijf. Die investeringen zorgen op zich al voor meer werkgelegenheid, omdat bijvoorbeeld de verbouwing van het restaurant manuren werk oplevert. Belangrijker is dat de nieuwe investering voor hogere werkgelegenheid zorgt (het bestelbusje heeft een extra chauffeur nodig) en daarmee meer inkomen en meer economische activiteit. Op deze manier help je de economie als die het moeilijk heeft door Corona. De naam 'PEPP' impliceert dat verband, het is zogenaamd een reactie op een pandemie. Als je daar niet in meegaat, ben je een wappie, maar het staat gewoon bij de persberichten van de ECB - die niet worden gelezen door mensen die anderen ervan beschuldigen het wappie te zijn.

Waar gaat al dat geld eigenlijk heen? Niet naar de zorg, daar zoeken ze het maar uit. Uit de balansen van banken kun je vrij makkelijk opmaken dat het bijgedrukte geld de samenleving nooit bereikt. Het PEPP is een totale mislukking en dat mag geen verrassing zijn want dat was de voorganger ook al. Het geld blijft hangen in de banken, maar ze mogen wel hun rommel dumpen. De ECB koopt namelijk ook verlieslatende bezittingen van particuliere banken, in Nederland van ABN AMRO en in Duitsland van Deutsche Bank. Dat wordt verkocht als een handeling die inderdaad wat agressief of excessief aandoet maar ja, er is Corona, dus slik alles maar want we doen het voor de zorghelden.

Wie echter een beetje oplet, ziet dat het besluit om dit te doen al in september 2019 is genomen: voor Corona dus. Centrale banken wilden toen de steun via het opkoopprogramma afbouwen, want economisch gezien verstandig is. Je kunt niet altijd kunstmatig blijven stimuleren. Alleen die aankondiging al zorgde voor een nieuwe mini-kredietcrisis, hoe vervelend. De banken zijn nog helemaal niet gezond na de vorige kredietcrisis. Daarom zijn ze zo verslaafd geraakt aan gratis geld van de ECB dat alleen al hinten naar een einde daarvan het begin was van een nieuwe crisis. Deze episode in de monetaire geschiedenis heet de 'Repo Market Crisis' van september 2019 en niemand denkt daar nog aan. Immers, iedereen maakt zich zorgen om de gezondheid en de praktische gevolgen van de Corona-beperkingen. Kunnen we volgend jaar nog wel naar de camping of de kroeg? Erg belangrijk natuurlijk, maar dat gevoel van urgentie zorgt er wel voor dat andere ontwikkelingen worden gemist.

De centrale banken, vooral de ECB, schrokken van het effect van het loslaten van het stimuleren met monetair beleid. Daarom kondigden ze meteen aan dat ze niet zouden matigen, de geldprinters gingen door met ratelen. Op het hoogtepunt van de Repo Market Crisis deed de ECB iets vrij extreems: op 12 september 2019 kwam er inderdaad de aankondiging dat er met bijgedrukt geld zelfs verlieslatende rommel van particuliere banken zou worden gekocht. Ik heb dit bij meerdere gelegenheden genoemd en de zwijmelende volgers van Rutte en De Jonge zetten je dan weg als een halve nazi of idioot, maar het staat gewoon op de website. Met deze handeling zou de ECB echter wel die banken redden, want als je met eigen geld iets koopt van een ander dat waardeloos is, dan geef je die ander eigenlijk gratis geld. Alleen kan een centrale bank dat helemaal niet zomaar doen. Het geld dat de ECB bijdrukt, de euro, zit in de zakken van gewone mensen en staat op hun rekening. Als je dat gaat verwateren om banken te redden, dan laat je zelfs de zorghelden bloeden voor de fouten van de risicovolle bankier. Hoe ga je dat nou verkopen? Toen kwam er een godsgeschenk, namelijk Corona. Het plan dat er toch al lag (het opkopen van waardeloze rommel van banken en daarmee werkenden beschadigen, ook verplegers) kreeg een verwijzing naar het virus ('pandemic') en zo werd het voor iedereen acceptabel. Ik vind het verbazingwekkend hoe makkelijk een heel continent zich laat beroven met een virus als excuus.

Ik spreek regelmatig mensen in de zorg: afgelopen vrijdag voor het laatst nog een longarts. Al jaren noemen zij en haar collega's de problemen op de longafdeling. In 2017 wilde Rutte bezuinigen, ziekenhuizen moesten net als de makelaar maar eens winst gaan maken. Winst maak je met cardiologie. Als er iemand met een hartprobleem binnenkomt, zijn er allerlei winstgevende handelingen te verrichten: dotteren, vaten wijder maken, een cocktail van medicijnen er overheen: daar zit geld in. Op de longafdeling heb je die mogelijkheden niet, dus daar sloegen de bezuinigingen maar neer. In Medisch Contact van 3 oktober 2019, voor Corona, lezen we het artikel 'Water staat de longarts aan de lippen', waarin wordt geklaagd over de bezuinigingen. 'Nergens wordt er zoveel gestorven als op de longafdeling', horen we een 'zorgheld' in dat artikel zeggen. Nu is er Corona en interessant genoeg gaat er niet meer geld naar de zorg. Er wordt twee duizend miljard bijgedrukt vanwege een pandemie, die de zorghelden beschadigt, maar de zorg zelf krijgt niks. Sterker nog, de bezuinigingen die Rutte losliet op de zorg worden niet eens gepauzeerd, laat staan teruggedraaid. Een andere IC-arts sprak me vorige maand aan en liet weten vanwege de financiële situatie iemand te moeten ontslaan, terwijl de IC-capaciteit de rechtvaardiging is voor de draconische maatregelen. Daar komen je complottheorieën vandaan. Rutte en De Jonge doen voor Corona allemaal dingen die schadelijk zijn voor de zorg, dat laat zien waar hun hart ligt. Dan volgen er vrijheidsbeperkende maatregelen die de zorg helemaal niet helpen. Vervolgens kan niemand zich voorstellen dat dat gedaan wordt 'voor de zorgheld', aangezien die vlak voor de pandemie nog een roggel in het gezicht kreeg. Daar doet het kabinet het niet voor, waarom dan wel? Als Rutte en De Jonge alles doen wat ze nu doen, en ze zouden alle verplegers een loonsverhoging geven voor het geleverde offer, dan zouden ze misschien geloofwaardig zijn. Het feit dat ze die verpleger alleen maar verder uitknijpen is de enige oorzaak van het speculeren en daarmee de alternatieve theorieën.

Waar gaat het bijgedrukte geld eigenlijk heen? Niet naar de ondernemers, die zijn sinds de vorige crisis geconfronteerd met strengere leennormen. Heel logisch op zich, alleen zit je nu wel met de vervelende situatie dat je een kredietcrisis oplost met meer krediet. Voor Corona werkte dat ook al niet. Al het door de ECB bijgedrukte geld van voor Corona is voor 97 procent bij de banken blijven hangen, slechts 3 procent ging naar mensen die wel mochten lenen. Wie dat zijn? Met name de vastgoedspeculanten. De bekende vastgoedprins Bernhard Jr zag zijn balanstotaal met meer dan honderd miljoen toenemen. Met dat geld melkt hij pandjes uit waar ook zorghelden in wonen, die werken zich te pletter zodat hij rijk wordt. Dankzij de lage rente betaalt hij slechts twee miljoen euro extra rente over de aankoop van uitmelkpanden ter waarde van 80 miljoen, terwijl zijn huurrendement met gemak tien procent is. Zodoende verdient hij mede dankzij Corona niet minder dan twintig miljoen per jaar (!) en nog is hij te bescheten een artiest een fooi te geven voor een optreden bij de Formule 1. Van de twee duizend miljard die is bijgedrukt ging er honderd miljoen naar de vastgoedprins, de grootste ontvanger in de EU is echter iemand die al de rijkste man van Europa was: Bernard Arnault van LMVH. Zijn vermogen steeg 90 miljard euro in waarde, in een jaar, door toegenomen liquiditeit bij beleggers. Ze betalen gewoon meer voor hetzelfde aandeel, fijn als je daar al inzat. Dat is ook de pest voor jonge verplegers, met geld maak je geld. Door de hoge vastgoedprijzen willen en mogen banken alleen een hypotheek geven aan mensen met onderpand, maar dat heeft een verpleger niet. De hypotheek gaat daarom naar beleggers en asset managers die een reeds bestaande vastgoedportefeuille als onderpand in kunnen brengen. Dat brengt meer vraag met zich mee en daarmee hogere vastgoedprijzen. Vorige maand gingen de huizenprijzen jaar op jaar met zeventien procent (!) omhoog, een verpleger kan zo nooit aan een leven beginnen, want die krijgt met een stagnerend salaris onmogelijk een hypotheek. Hun salaris gaat niet omhoog vanwege Corona, maar Corona is wel een excuus om de inflatie aan te wakkeren, waardoor verplegers er dankzij Corona op moeten inleveren. Zodoende blijven ze noodgedwongen in een illegaal verkamerde huurwoning hangen en betalen ze ziekelijke hoge woekerhuur aan de parasitaire Hoogheid met bril, die wel profiteert van de Coronasteun.

Als u die laatste zin leest, dan krijgt u wellicht de indruk dat ik ook voor Corona al voorstander was van de Franse traditie met betrekking tot staatkundige vernieuwing. Dat is maar deels waar. Als journalist is het de bedoeling dat je de samenleving ingaat, praten met mensen, rapporteren wat er gebeurt. Feit is dat, sinds de ECB rommelkredieten op vastgoed opkoopt en banken nu enkel nu speculatieve hypotheken verstrekken, de wooncrisis ernstig is verslechterd. Verplegers die nu gewoon een klein beetje leuk willen wonen, veel vragen ze niet voor het harde werk, zitten met een constante stress om hun woonlasten. Dat verpest het plezier in hun werk en hun leven. En dan lopen ze weg. De 'zorghelden' vragen om een redelijke woning, niet om een Corona-app bij het pissen. Wie dat laatste propageert vanwege de pandemie en het eerste negeert, heeft nooit een verpleger gesproken die daadwerkelijk met de voeten in de klei staat. Verplegers vragen om een dragelijke verhouding tussen werk, privé en financiële zekerheid, niet om het afschaffen van de grondwet. Terwijl de noden van de zorgheld worden genegeerd en zelfs verergerd, worden er wel allerlei idiote dingen gedaan waar diezelfde zorgheld alleen maar last van heeft. Dat maakt me wat narrig, omdat ik zie dat het dat ook bij de zorgheld doet.

We zouden de situatie als volgt kunnen samenvatten. Stel dat we een enorme balzaal hebben, waarin iedereen uit de samenleving een drankje drinkt: men is op volgorde van inkomen en rijkdom gesorteerd. Helemaal links staat een verpleegster, helemaal rechts Bernard Arnault en de vastgoedprins. De breekt Crisis uit! Ergens is er dorst, het is niet precies duidelijk waar. Er is enigszins sprake van paniek, door Crisis. Daarom springt er een basisschoolleraar met rare schoentjes het podium op. Hij pakt de brandslang en spuit de hele zaal onder, iedereen krijgt natte kleren maar zo valt er links en rechts wel wat water in de glazen. Na drie minuten kijkt iedereen de man met de schoentjes verbouwereerd aan. Hij legt dan uit dat hij het voor de zorgheld deed, die helemaal links staat. Immers, als er iemand ziek wordt door een gebrek aan vocht mag zij het oplossen. Wat hij deed ziet er wat extreem uit, maar het natte pak nemen de meeste mensen voor lief, het was immers een offer voor de zorgheld wiens capaciteit niet overbelast mag raken door Crisis. Op aangeven van de gekke schoentjes klapt iedereen voor haar. Ze glimlacht blozend, en hoopt dat ze door dit gekke incident iets meer aandacht krijgt: ook voor Crisis liep ze al op haar laatste benen, er was net een collega wegbezuinigd en daarom gaan er mensen massaal dood op haar afdeling. Ze trekt de stoute schoenen aan en wil dat verhaal vertellen op het podium, het lijkt haar dat ze dat nu wel even mag. De basisschoolleraar wil echter weer feesten en duwt haar van het podium af. Daarna gaat het drinken enigszins verder, want het natte pak is voor iedereen hinderlijk. Een financieel journalist in de zaal valt het op de dat de prins en Arnauld niet alleen een regenton, maar ook een enorm spatscherm bij zich hadden. Zonder natte kleren hebben ze een groot deel van het water opgevangen, blijkt later. Voor de rest heeft iedereen een beetje water maar vooral natte kleren. De zorgheld heeft echter bij binnenkomst niet eens glas gekregen. Hoe hard de mensen ook voor haar klappen, ook voor Crisis was er niemand die eraan dacht haar een drankje aan te bieden als dank voor haar harde werk. Iedereen zat zich bij de rijke mensen in te likken. Omdat de verpleegster nu dorst heeft, wil ze wat drinken. Ondanks de spuitpartij van de man met de gekke schoentjes is er voor haar geen water. Een makelaar met halfnat pak en de diepgang van de betere VVD'er komt naast haar staan. 'Zeg meisje, je snapt toch wat marktwerking is? Als je wat wil betaal je de marktprijs'. Noodgedwongen vraagt ze een glaasje water aan de vastgoedprins met bril. Die noemt een prijs, die zeventien procent boven die van vorig jaar lag, het is nu eenmaal Crisis en dan gaan we lekker rijk worden met woekeren. De aanwezige journalist schrijft een stuk waarin hij de redelijkheid hiervan in twijfel trekt. Als de verpleegster zo belangrijk is, en Crisis treft vooral haar, waarom beginnen we het beleid dan niet met haar als uitgangspunt? Laat haar noemen waar de eerste knelpunten zitten, vanuit haar werk bekeken. Dat zou echter betekenen dat de man met de gekke schoentjes zijn fout moet toegeven, dus gaat hij door in zijn oude gedrag. Hij stelt een app in, die bepaalt wie er mag drinken en wie niet. Het was een accountantskantoor die dit een half jaar geleden al voorstelde. Zonder onderbouwing laat hij het plan al die tijd op de plank liggen, nu komt hij er ineens mee. Iedereen vindt het redelijk. 'Samen bestrijden we Crisis, voor de zorgheld', scanderen ze, terwijl ze hun vrijheden inleveren omdat ze denken dat dat effect heeft op hun gezondheid. De journalist wordt weggezet als nazi en de baas van de gekke schoentjes neemt contact op met social media-bedrijven, om te voorkomen dat de journalist in zijn verhalen over zorg teveel naar de verpleegster luistert. Crisis zouden we immers met een app bestrijden, niet met een glaasje water voor de verpleegster. Na een tijd is ze er klaar mee en loopt ze weg. Als er nu iemand ziek wordt, is er geen zorg! Gekke Schoentjes heeft net het idiote beeld verkocht dat vrijheden inleveren helpt voor je gezondheid. De meerderheid ging met hem mee, tegen de wens van de zorgheld om wie het allemaal te doen was in. Het enige wat de meute nu kan doen is nog meer vrijheden inleveren en draconische monetaire maatregelen accepteren, zoals elke tien minuten een douche met de brandslang. In de hoek staan de miljardair en de vastgoedprins, die lachen zich een breuk. Die gekkigheid echt snappen doen ze niet maar ze worden er rijk van, dus laten ze het lekker.

Deze parabel wordt gerechtvaardigd door de realiteit, omdat alle gekkigheid niet heeft geleid tot meer zorg. Door de genoemde omstandigheden, het gevolg van Corona, verlaten verplegers de zorg en hebben we deze herfst juist minder IC-bedden. Ik zelf zou, blijvend in de parabel, het gedrag van Gekke Schoentjes acceptabel vinden als het een marginaal gunstig effect zou hebben voor de verpleegster, ook bij forse neveneffecten. Dus stel dat je beleid voert, waardoor de vastgoedprins ook twintig miljoen per jaar verdient (het is nu eenmaal crisis, dus het koninklijk huis slaat aan het woekeren) maar de verpleegster krijgt er wel tweehonderd euro per maand bij. Er is door de paniek geen andere mogelijkheid dan het accepteren van het eerste neveneffect, maar de uitstroom uit de zorg wordt nu wel aangepakt door het tweede aspect. In dit hypothetische geval zouden we het nadeel van de economische inefficiëntie kunnen rechtvaardigen met het positieve effect. Anders gezegd: als we de hele zaal natspuiten, waardoor iedereen een nat pak heeft, maar de verpleegster heeft nu wel een beetje water in haar glas, dan kunnen we een discussie voeren over de proportionaliteit van het nadeel met betrekking tot de noodzaak. Laten we dat even het redelijke scenario noemen.

Stel echter dat het er geen positief effect is voor de verpleger en haar sector, waardoor de maatregel die wordt gepresenteerd alleen maar in het neveneffect resulteert. De verpleegster krijgt er niks bij, ze wordt ook niet armer, alleen gaat er toevallig wel heel veel geld naar iemand anders. Dan zouden we kunnen stellen dat het gevoerde beleid niet het gewenste effect heeft gehad, we evalueren en doen het anders. Tijdens een noodsituatie kun je inderdaad even een fout maken. Zodra je daar achterkomt, stuur je bij. Nederland zit echter in het krankzinnige derde scenario. Het neveneffect is er (meer geld voor vermogende vastgoedbezitters) maar dat moeten we accepteren, het is nu eenmaal Crisis. We doen het samen! Met betrekking tot de zorgcapaciteit is er geen positief of neutraal effect, maar een negatief effect waar te nemen. Dan is elke proportionaliteit, elke rechtvaardiging weg. Nooit is het idee geopperd om eens naar de hardwerkende verpleegster te luisteren, vanwege haar belangen (de zorgcapaciteit) moet zij inleveren terwijl anderen cashen. Het is een mogelijkheid geweest om elke verpleger een ton te geven, en zo het vak aantrekkelijker te maken. Ik heb dit in Den Haag tegen mensen aangehouden, dat zou te veel geld kosten. Nou ok, maar zullen we dan op zijn minst er voor zorgen dat de verplegers er niet op achteruit gaan? Ze klagen al jaren, terecht ook. Zelfs dat was teveel moeite. De minister die zo knetterhard faalt dat hij verplegers wegjaagt en Nederland tijdens een pandemie opzadelt met een gekrompen zorgcapaciteit, stelt nu voor om mobiele toiletten op terrassen te plaatsen. We praten over het tonen van een digitaal, Europees identificatimiddel (dat al voor Corona is voorgesteld) aan de beveiliger van de snackbar voordat de satékroket het vet in mag. Net als het verbieden van de Damloop wegens volksgezondheid terwijl de Formule 1 (met vastgoedprins) wel door mag gaan omdat Corona alleen aan het einde van de maand besmettelijk is als je niet it (?!), neigen al deze maatregelen naar totale waanzin. Je wordt niet veiliger en gezonder als je je vrijheid opoffert, dat is een afweging die enkel eindigt in een dictatuur.

Vergeet ook niet de Gekke Schoentjes met de grote doormodderaar in een kabinetje zit. Toen Pieter Omtzigt in geuren en kleuren kon vertellen hoe vreselijk de toeslagenaffaire aan het ontsporen was, heeft Rutte het doelbewust laten dooretteren. Hij had al veel eerder in kunnen grijpen, maar dan was zijn kabinet ver voor de verkiezingen geklapt en zat hij nu niet op het pluche. De huisuitzettingen en het afpakken van kinderen van ouders die ten onrechte als fraudeur zijn weggezet, heeft bij bewust door laten gaan om te voorkomen dat hij vroegtijd zijn blunder moest toegeven. Zelfs toen bleek dat mensen in verband met de toeslagenaffaire zelfmoord pleegden, ging hij door met dit gedrag. Dat is Rutte, de Assad van de polder. Je mag met geweld de kinderen van onschuldige mensen afpakken totdat er een paar zelfmoord plegen, als dat er voor zorgt dat jij het pluche niet hoeft te verlaten. De Jonge is de man die als minister van Volksgezondheid doorging met bezuinigen op zorg, tijdens een pandemie, waardoor de IC-capaciteit onder zijn ministerschap is AFGENOMEN. Alle vrijheidsbeperkende maatregelen, alle monetaire ombuigingen, het heeft onze grondrechten beschadigd en specifieke vastgoedtypes astronomisch rijk gemaakt maar het op zijn minst op peil houden van de IC-capaciteit is al mislukt. En nu zijn het deze Rutte en De Jonge die doorgaan met het slopen van de zorg, die stellen dat ik mij moet identificeren als ik na het drinken van een speciaalbietje op het terras een plasje wil plegen of een kroketje wil eten want dat zou mijn gezondheid helpen, die app. Niet het luisteren naar de zorgheld om wie alles is te doen heeft het primaat, nee, een vrijheidsbeperkende app waarvan de ontwikkeling ondanks de toegeschreven heilzame werking maanden heeft stilgelegen zal ons helpen. Je bent een baviaan als je hierin gelooft.

Wij zitten in de Hugoval, waar we enkel uitkomen als Hugo weer voor de klas gaat staan: aap, noot, Mies, u kent het werk. Prachtig werk, nobel werk, beter dan minister van Volksgezondheid zijn, als je daar in achttien maanden erin bent geslaagd de zorgcapaciteit tijdens een pandemie af te schalen. De Hugoval is een vicieuze cirkel, waarbij vrijheid en zorgcapaciteit elkaar beschadigen tot we geen van beide meer hebben. Ondanks de pandemie gaan de bezuinigingen op zorg door, de schade zal de komende maanden ook zichtbaar zijn. In plaats van luisteren naar de verpleegster, gaan we haar belangen juist ook beschadigen, met de zorgcrisis als excuus. Volgens de Jonge is het opschorten van grondwettelijke rechten de oplossing, niet het investeren in de zorg die je juist wilde ontlasten. Niet kijken naar de lage koopkracht van de verpleger, nee, dwing ze om zich te identificeren als ze na het werk een biertje op het terras doen en even willen plassen of de handen wassen. Terwijl De Jonge en Rutte doelbewust de zorg slopen, voeren ze deze schijnveiligheid in, met de gebrekkige zorg als excuus. Dat afbreken van de zorg zal grotere capaciteitsproblemen veroorzaken, waardoor de coronamaatregelen weer verder worden aangescherpt. Straks mag de zorgheld niet meer zomaar sporten, bijvoorbeeld. Omdat de bezuinigingen doorgaan, eindigt het capaciteitsprobleem in de zorg niet en dat is een constant excuus voor meer digitale repressie. Je mag wel praten over digitaal bespioneren, wie over de lage (en dalende!) koopkracht van de verpleger begint (het ging toch om zorg) is tegenwoordig de aso.

Daarover ging mijn podcast met Michael. Dit zou een inleidende alinea zijn van een paar honderd woorden, het is ontspoord in een iets langere rant. Goed, luister hier naar die podcast, vind u hem leuk, doe dan een duimpje omhoog. Wilt u mijn werk steunen, kijk op BackMe.org. Het begint bij twee euro. Zo goed en zo kwaad als het gaat houd ik de ontwikkelingen in de gaten en breng ik u op de hoogte. Als we Rutte en De Jonge de zorg als excuus voor beperking van vrijheid laten misbruiken, hebben we straks zorg noch vrijheid over. Sommige Hugo-apologeten zullen dan zeggen dat niet iedereen hem kan vervangen, goede bestuurders zijn schaars. Die mensen hebben het mis. Bestuurders die niet falen zijn schaars, dat is iets anders, en De Jonge hoort niet bij de groep. Je kunt beter geen minister van Volksgezondheid hebben, dan een minister die verplegend personeel wegjaagt en en passant je grondwet afbreekt for no good reason. En wie zou er dan op die stoel moeten zitten volgens Arno? Simpel, de verpleegster uit de parabel, of een dokter.

Lees meer

Morgen gaat Evergrande verzaken op een lening, en dan?

De juiste term is: patrouilleschip. Een bootje, van de Thaise marine in dit geval, dat in een gemiddelde huiskamer past en enkel bewapend is met machinegeweren. Ideaal om in de kustwateren mee op smokkelaars te jagen, voor een internationaal conflict op open zee heb je de veel grotere fregatten. Als ze overtollig worden, laat men ze tegenwoordig afzinken in tropische wateren. Al snel nemen vissen en andere dieren de boot over, en groeit er zelfs koraal op de muren van het schip. Zo is er een kunstmatig koraalrif gebouwd en heeft men het lokale milieu een handje geholpen door de facto afval in het water te dumpen. Verder heeft dat zelden een gunstig effect, deze ene keer wel.

Op 15 september 2008 mag ik een afgezonken patrouilleschip bezoeken voor een duikopleiding op Koh Tao, een vrij paradijselijk eiland als het er niet te druk is, in de Golf van Thailand. Destijds was er geen whatsapp en ook internet op de telefoon had echt lang niet iedereen. Voor de jongere lezers: wij gebruikten SMS, dat nu bijna geen nut meer heeft. ‘Heb je het gehoord? Lehman Brothers is failliet verklaard!’. Het SMS-bericht van een andere journalist komt vlak voor het achterlaten van het wateroppervlak binnen, waardoor het tijdens de prachtige, tevens complexe en dure duik kan nagisten. Fijne timing, collega.

Eigenlijk mocht Lehman Brothers helemaal niet failliet gaan. Banken kunnen niet omvallen, als pilaren onder de economie zijn ze zo belangrijk dat ‘kwetsbaarheid’ niet in het te gebruiken vocabulaire past om een bank te duiden. Daarom mag je ook niet oproepen tot een bankrun, wat ook wel weer gek is, want banken waren toch zo instabiel? Lehman Brothers bewijst het tegenovergestelde. Aan het einde van de relatief diepe duik, die daarom maar kort duurt (bij diepe duiken is je lucht eerder op), spurt ik me zo snel mogelijk naar de wal in Mae Haad, om een internetcafé te zoeken. Nieuwssites zijn dan met maar een ding bezig: de kredietcrisis. Het besef dat er iets was gebeurd dat volgens het heersende paradigma niet kon gebeuren, daalde in tijdens die duik op veertig meter diepte. Erger is dat daarom dat hele paradigma van een veilig bankwezen niet klopt. Die heftige conclusie is gerechtvaardigd door het voorgaande. Van de duik zelf kan ik me weinig herinneren.

Is ‘Evergrande’ het Lehman Brothers van 2021? Lehman Brothers had last van een balanscrisis die omsloeg in een liquiditeitscrisis. Bij de laatste crisis is er even geen geld om een bonnetje te pakken, als je wat kunt lenen is het probleem weer weg. Bij een balanscrisis, de ernstiger variant van een financieel probleem voor een bank of een ander bedrijf, zijn er zoveel schulden dat iedereen wel weet dat je nooit meer kunt terugbetalen. Een liquiditeitscrisis op persoonlijk niveau ontstaat als je portemonnee in de kroeg is gejat en je geen geld kunt pinnen voor een buskaartje naar huis. Wil iemand even voorschieten? Een balanscrisis krijg je als je wel wil pinnen, maar de pinautomaat slikt op last van de deurwaarder je pas in, zo erg is het met je gesteld. Je kunt uit een liquiditeitscrisis groeien, door even iets harder te werken en te bezuinigen, uit een balanscrisis kom je haast niet. Dan staat je huis bijvoorbeeld voor een ton onder water. En een balanscrisis kun je op korte termijn weglachen (‘volgende week betaal ik alles terug’) maar deze resulteert altijd in een liquiditeitscrisis, als de bodem daadwerkelijk is bereikt.

In aanloop naar dat moment daalt de koers van een bank (of Chinese projectontwikkelaar) altijd zienderogen. De collega’s in de sector, die het bedrijf als geen ander kennen, zien de problemen en beginnen het aandeel alvast te dumpen. Kijk daarom naar banken in uw omgeving wiens beurskoers onverklaarbaar laag staat, als je de boeken mag geloven. Het zijn de insiders die wegrennen, waarom zouden ze zoiets nou doen? Dat gebeurde bij Lehman Brothers al sinds de zomer van 2007, terwijl het faillissement toen nog 14 maanden op zich liet wachten. Lehman Brothers sloot 2007 af met een gezonde balans en was ‘tevreden met wat er was bereikt en had zin in wat het komende jaar zou brengen’, aldus voormalig CEO Dick Fuld in het laatste jaarverslag ooit. Dat kan dus. Een bank is op papier gezond, zit in een verborgen balanscrisis die ooit in een liquiditeitscrisis kan (of zal) ontaarden en toch is er op het oog geen vuiltje aan de lucht, voorlopig dan.

China is in dezelfde val getrapt. Evergrande heeft 300 miljard dollar aan schuld op de balans, te investeren in de Chinese huizenbubbel. Menig Chinees wil van het platteland naar de stad verhuizen en zonder woning kun je als man eigenlijk niet aan je leven beginnen. Het biedt de mogelijkheid om wanhopige woningzoekenden een tophypotheek aan te smeren, zodat ze een matig huisje voor de hoofdprijs kopen. Het alternatief is immers een leven in de kelder van de ouders dat draait om een monogame relatie met de rechterhand, waarbij een slippertje met de linkerhand tot de franje behoort. Dan kom je toch al snel bij een woekerproject van Evergrande uit. In Nederland is het niet anders, hoge huizenprijzen zijn een resultaat van de combinatie van veel te soepele financieringsnormen en decennia van wanbeleid met betrekking tot woningbouw. Op een gegeven moment moeten mensen wel zoveel lenen, wat niet betekent dat de opgeklopte waarde ook objectief te rechtvaardigen is. Er is bijvoorbeeld geen ‘markt’, want in een echt vrije markt zou de overheid nieuw aanbod niet afknellen. Nederland is daar bijna wereldkampioen in, met allerlei nutteloze bureaucratische procedures die nieuwbouw voor snakkende woningzoekenden verpesten – hoe erg kan een overheid zijn eigen jeugd haten. Dat gedrag houdt wel de nood lekker hoog, en daarmee de prijzen. Om die schaarste kun je dan weer een heel financieel systeem bouwen, dat leeft van andermans ellende. De geschiedenis leert dat dergelijke systemen een beperkte houdbaarheid hebben, of we ze nu in Nederland of China aantreffen.

Net als bij de recente kredietbubbels in Ierland en Spanje, is het in China gebruikelijk om een bouwproject voor te financieren. De matige woningen worden vast wel ooit tegen de hoofdprijs verkocht, dus kun je de vastgoedportefeuille nu reeds bezwaren met kilo’s junkbonds. Dat zijn leningen met een relatief hoge kans op wanbetaling, daarom een hoge rente en toch een hoop enthousiaste beleggers omdat er geen redelijk alternatief is in een wereld zonder spaarrente. De muur van geld die centrale banken scheppen zorgt voor een stortvloed aan woningen met een belachelijk hoge waardering, en dito schulden. Als de woningen echter toch niet zo veel waard blijken te zijn, later, dan kunnen die schulden ook niet afgelost worden. Beleggers in Evergrande gaan de kredietrelatie immers aan in de hoop dat de gefinancierde woningen inderdaad voor de hoofdprijs aan een miserabele vrijgezel die scheef naar rechts hangt worden verkocht. Blijkt eenmaal dat dat helemaal niet kan, dan heeft de woning op de balans van Evergrande een veel te hoge waardering. Dat geldt dan ook voor de bijbehorende schuld, die moet dan ook worden doorgeknipt. Precies daar gaat dit over. Als duidelijk wordt dat de woningen voor te hoge prijzen in de boeken staan, maar de schulden nog niet zijn gesaneerd, is er meer schuld dan bezit en precies dat is de definitie van een balanscrisis. Maar het is gezegd, die kun je uitstellen – even dan.

Als beleggers onraad ruiken, kom je met de belofte dat je toch echt alles gaat aflossen. Dan komt er even nieuw krediet, waarmee je inderdaad aan bepaalde verplichtingen kunt voldoen en de ellende op het bordje van morgen komt. Precies tien dagen geleden stuurde Evergrande een dergelijk persbericht uit, we gaan alles terugbetalen, beloofd. Alleen worden intussen niet genoeg woningen tegen opgeklopte prijzen verkocht, lopen de dagelijkse kosten wel door en zit je op gegeven moment met een lege kas. Dan is er de liquiditeitscrisis die voortvloeit uit een balanscrisis en die combinatie is akelig.

Interessant genoeg is de accountant van Evergrande al behoorlijk kritisch in de jaarrekening over 2020. De weergave van de jaarrekening is ‘true and fair’ maar daarna komt er een disclaimer van jewelste. Ja, inderdaad, als je aanneemt dat alle half afgebouwde woningen ooit tegen de hoofdprijs worden verkocht, dan kun je daarmee de bijbehorende schulden aflossen en is er niets aan de hand. Die schulden zijn hard, het is heel duidelijk hoeveel je van iemand hebt geleend. Maar of de waarde van het vastgoed dat daarbij hoort ook zo hard is, is een tweede. De auditor merkt met lede ogen op dat de waarderingen wel erg subjectief zijn en van dubieuze aannames aan elkaar hangen. Maar als we daar niet moeilijk over doen, dan is er ook niks aan de hand. Dan niet.


Het effect van de nakende wanbetaling is niet in te schatten. Het gaat om China, een dictatuur met een belang bij stabiliteit en voorspelbaarheid op korte termijn. Ze zullen het wel fixen. Aan de andere kant, als iedereen weet dat een dergelijk faillissement grote nevenschade kent, waarom laat je het dan zo escaleren? Het is verder redelijk om aan te nemen dat meerdere concurrenten van Evergrande in een soortgelijke situatie verkeren. Dan blijft een bailout niet beperkt tot een bailout van een paar honderd miljard maar krijgen we te maken met bedragen die ook voor China vervelend groot zijn. Het is ook mogelijk dat China aanstuurt op een gecontroleerd en geconcentreerd faillissement, omdat veel schuld van Evergrande ook in het buitenland uitstaat. Dan laat je buitenlandse investeerders bloeden in plaats van dat je ze redt en na verloop van tijd kun je alsnog de situatie lokaal stabiliseren. Kortom, we weten het niet, maar dat komt vanzelf.

Sinds toetreding tot de WTO, bij de eeuwwisseling, is China aan een opmars bezig. Kent u een nog stoffiger cliché? Feit is dat Nederland nu per maand meer importeert uit China dan gedurende de hele jaren ’80 bij elkaar opgeteld. De handel is helaas vooral eenrichtingsverkeer, want China duwt met oneerlijke concurrentie (zoals diefstal van intellectueel eigendom) iedereen uit de markt. Daarom heeft Nederland een handelstekort met China van dertig miljard euro per jaar, alleen de Amerikanen zitten op een groter bedrag. Al die honderden miljarden verdiend met oneerlijke concurrentie stapelen zich op in China en daardoor is een dictatuur het wisselkantoor van de wereld geworden. Dat geld lenen ze dan weer uit aan andere landen en zo krijgt China macht dankzij de pinpas. Westerse landen worden alleen steeds assertiever jegens China en houden nieuwe overnames met het roofgeld tegen, ze hebben eindelijk door wat er gebeurt. Het was vooral Donald Trump die zo slim was hier echt werk van te maken, Europa volgde later en Biden zet het beleid voort. Dat is een reden waarom Chinese banken maar meer geld op de eigen thuismarkt hebben belegd, zoals de huizenmarkt. Als de Chinese huizenmarkt vervolgens in de problemen komt, dan werkt dat door naar andere partijen voor wie China door de genoemde situatie weer de geldschieter is. Waarschijnlijk zullen we komende maanden ondervinden wat dat in de praktijk betekent. Ik zal die tijd gebruikt om u op de hoogte te houden en onderzoek te doen. Morgen zal Evergrande waarschijnlijk vertellen dat het een lening niet gaat terugbetalen. Ik zit dan niet op veertig meter diepte naast een tropisch paradijs, maar achter een scherm. Ook mooi. Maar ja, dit is een moment met Lehman-potentie. Er gebeurt namelijk iets dat niet zou kunnen gebeuren volgens uw heersende stelsel van ideeën over het reilen en zeilen van de wereld. Dat stelsel mag misschien wel op de schop, hoe vervelend.

Wilt u mijn werk helpen ondersteunen? Kijk op BackMe!

Lees meer

Chatgesprek, gewonde Vindicat liet leiding vrijwillig zijn gezicht vertrappen: 'kk leip'

Ja, er is weer eens wat te doen rondom het corps. Geweld, vernederen, noem maar op. Tijd om het kortste artikel uit de historie van 925 van een paar jaar geleden op te bakken, een product van de hand van pensionado Henk van den Tillaert. Het gaat over een appje, dat na het Groningse schedelknarsincident naar de redactie werd gestuurd. Komt hij.

Oorspronkelijk artikel:

Schiet ons maar lek. De jeugd van tegenwoordig. Nota bene: we krijgen dit ook allemaal maar binnen.Mijn journalistiek mogelijk maken? Kijk op https://arnowellens.backme.org/

Lees meer

Zo ziet de alternatieve Damloop van 19 september eruit!

Het is bijna zover: de alternatieve Damloop. Maar hoe ziet het eruit? We starten op zondag 19 september om 9:30 vanaf de ingang van het natuurpark Kennemerduinen genaamd ‘Koevlak’. Hier is een bezoekerscentrum met horeca, wc’s, en een speeltuin voor wie zich verveelt. Als je wat ruim op tijd bent sta je dus niet in the middle of nowhere. Er is een grote parkeerplaats en de halte van bus 81 stopt er letterlijk voor de deur. Bus 81 rijdt heen en weer tussen Haarlem Centraal en het strand. Wie niet met de auto komt (en niet in Haarlem woont) kan dus het best met de trein naar Haarlem Centraal komen, en dan met bus 81 naar het bezoekerscentrum bij Koevlak. Ook automobilisten doen er verstandig aan een OV-chipkaart mee te nemen, dat blijkt zo.

Als alles klopt, starten we om 9:30 op het fietspad dat naar het natuurgebied loopt. Na een kilometer is er een hek en daarachter loopt het wild vrij rond. Er zijn herten, paarden en Schotse hooglanders. Minder vaak zie je de vos en soms zelfs de adelaar. We hebben vrijwilligers die op kruispunten de weg wijzen en aanmoedigen.

De Kennemerduinen vormen het natuurgebied achter de eerste zeewering. Het zijn eigenlijk meerdere duinranden, met daartussen steeds net iets andere planten en dieren – dat maakt de run aantrekkelijk. We starten aan de oostkant, om bij het strand te eindigen. Deze oostkant ziet eruit als een bos.


Na de eerste heuvel komen we uit op een vlakte, waar de ingang ook zijn naam aan dankt. De runderen lopen hier niet meer, die hebben besloten ergens anders te gaan wonen.


Inmiddels zijn ze verhuisd naar het vogelmeer, en kilometer verderop. Ze hebben nu geen pasgeboren kalveren, dus in theorie zouden ze iedereen ongeschonden doorgang moeten verlenen.


We vervolgen de weg langs het vogelmeer en komen zo bij de volgende duinrand, met, naar Nederlandse begrippen, een ver uitzicht.


Na vier kilometer zijn we een duinrand verder en verandert de vegetatie ook. Deze specifieke duinrand nemen we twee keer, omdat het pad in een halve cirkel is aangelegd. Je gaat letterlijk heen en terug.


Op dit punt beweeg je naar het strand toe en er weer vanaf, dat komt niet omdat je verdwaalt bent maar omdat het pad zo loopt. Deze omweg is later natuurlijk goed zichtbaar in Strava.


Een duinrand verder komen we een kudde paarde tegen. Deze verplaatst zich regelmatig en het is niet te garanderen dat we ze op 19 september ook zien, maar de kans is wel groot.


Bij de volgende top heb je het beste uitzicht van de hele run. Hier staat de een-na-laatste vrijwilliger om je de goede kant op te wijzen.


De weg kronkelt zich na de voorlaatste heuvel richting het strand.


De runderen zijn hier ook regelmatig te vinden, als ze zich niet over een wildpad naar het vogelmeer hebben begeven. Ook dat laat zich niet voorspellen.


In dit gebied zijn overigens nog veel in de Oorlog gebouwde bunkers te vinden, als onderdeel van de ‘Atlantikwall’.


Je zit nu op negen kilometer, over de helft! Bij de echte Damloop zou je nu de Molenwijk verlaten, dan is dit toch mooier.. Als je Strava aan hebt staan moet je dat ook nu horen. Dit is de laatste en dikste duinrand, de daadwerkelijke zeewering. Deze kilometer zal met afstand de slechtste in Strava worden, want niemand kan de helling snel nemen.


Voorbij de top is er een pad naar het strand, dat door de wind er wel eens rommelig uit kan zien. Er is echter duidelijk een weg naar beneden, naar rechts, en dan een scherpe bocht naar links. Vanaf daar loop je over het strand naar rechts, tot aan paal vier (die is genummerd, verwarring is onmogelijk), waar de laatste vrijwilliger staat. Dit is letterlijk een omweggetje, om ervoor te zorgen dat we op precies 16 kilometer uitkomen. Als er slimkezen zijn die een stuk willen afsnijden, dan wordt dat dus gezien.


Nu volgen er 7 kilometers over het strand zuidwaarts. De beste manier om deze te nemen, is door in het zand te lopen dat zich zo dicht bij de branding bevindt dat het nat is. Hier is een kleine waarschuwing op zijn plaats, voor de mensen die niet van natte voeten houden.

Het strand loopt, licht gebogen, naar Zandvoort, dat in de verte duidelijk zichtbaar is. Op dit punt en op dit tijdstip van de dag ontstaan er echter ‘poelen’ op het strand. Als je van noord naar zuid loopt, is er dan ook een splitsing zichtbaar. Rechts van het strand zie je dan een langgerekte strook water, met een droog stuk erin dat in een bijna rechte (kortere) lijn naar Zandvoort loopt. Links is dan het hoofdstrand. Als je voor deze dunne rand kiest, weet dan dat deze doodloopt. Het komt niet meer uit bij het strand, zonder dat je een tiental meters door het water moet lopen (of een kilometer teruglopen). Afhankelijk van de wind is het hier soms een halve meter diep. Heel erg is dat niet, je hebt nu wel natte voeten. Dat vermijd je door iets verder bij de branding vandaan te blijven in het begin.


Na zeven kilometer over het strand ben je bij de finish. Deze bevindt zich op het strand ter hoogte van Bernie’s Beach Club. Hier is water en kun je ook zelf wat bestellen in de aanwezige horeca. De finish is duidelijk te herkennen: er staan vrijwilligers met vlaggen en er is een poort met politielint waar de snelste doorheen moet (dat heb ik nog over van een van de meest recente plofkraken in Amsterdam, heel normaal inmiddels). Hier wachten we op elkaar en dan scheiden onze wegen. Voor de mensen die met het OV vanuit Haarlem Centraal zijn gekomen, kun je hier op bus 81 stappen die je direct naar de trein brengt. Wie met de auto is gekomen, pakt dezelfde bus maar stapt na een paar haltes al uit bij de ingang Koevlak. Eigenlijk is de run een cirkel, waarbij we vanaf de ingang naar het noordwesten gaan, om dan via het strand 7 kilometer naar het zuiden te rennen. De bus brengt je dan weer een paar kilometer naar het oosten, zodat je weer bij de auto bent. Met een OV-chipkaart kost dit ritje een dikke euro, mondkapjes zijn nog steeds verplicht. Vanaf het strand naar de parkeerplaats wandelen kan ook, het is vier kilometer. Wie echt een bikkel is, neemt shampoo mee en spoelt zich in zee af en daarna met water uit een fles en duikt zo goed als date-fris het OV of de auto weer in.


Het water voor onderweg moet je zelf meenemen. Het is het handigst als je een klein rugzakje hebt en een flesje van een kwart liter is voldoende. Als de marathon van Amsterdam verboden gaat worden, maken we die ook na. Dat zal logistiek wat uitdagender zijn, maar daar komen we op. Het lopen doe je op eigen verantwoordelijkheid. Net als bij de echte Dam tot Dam kan ik natuurlijk geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor verwondingen, maar die zijn er natuurlijk ook niet. Een brandnetel hier over kleine verstuiking daar nagelaten zijn er geen risico’s te bedenken. Als je een paard of een rund gaat aaien willen ze nog wel eens in je vinger bijten, maar daar ben je dan ook zelf bij. PWN, de organisatie die het gebied beheert, adviseert iedereen nadrukkelijk om twintig meter afstand van de dieren te houden. Als iemand daar vanaf wijkt dan is dat natuurlijk de eigen keuze.

Ik heb er bijzonder veel zin in om jullie volgende week te zien. Natuurlijk moeten we allemaal wat van ons pad afwijken vanwege de pandemie, maar het begint allemaal en beetje belachelijk te worden. Na de BLM-demonstratie op de Dam in Amsterdam is er letterlijk niemand ziek geworden, wat aangeeft wat het risico van de echte Damloop zou zijn geweest. De Formule 1 mag wel doorgaan, niemand die begrijpt waarom het een veilig is en het ander niet. Dit is een ludiek protest, een gezonde ook, en ik wacht nog op de eerste wetenschapper die kan vertellen waarom het verbieden van dit soort evenementen goed voor de volksgezondheid is. Het bewijs de andere kant op is ruimschoots aanwezig, maar dat terzijde.

Voor vragen, app mij: dat is het makkelijkst. Tot zondag 19 september in de Haarlemse Kennemerduinen!

Lees meer

Cora van Nieuwenhuizen gaat voor de tegenpartij werken (deze vriendelijk ogende Finse premier)

Russische invasies verzinnen, de grondwet breken, mensen op ras selecteren en dan tot zelfmoord drijven, de VVD weet je steeds te verbazen. Nu stapt Cora van Nieuwenhuizen over naar de andere kant in een juridisch geschil. Er werd een tijd geroepen dat ze eerste vrouwelijke premier van Nederland mocht worden, maar Mark wil nog niet weg, jammer. Dan gooi je je ministerschap weg alsof het een gebruikte tampon is en ga je voor het geld, zo rollen de ‘liberalen’.

Waarom is dat kwalijk, je mag een uitzendklus als pakketbezorger of schoonmaker toch ook van de ene dag op de andere opzeggen, wat is dan precies het verschil met een baantje in Den Haag? De grondwet maakt het inderdaad mogelijk dat een bewindspersoon er de brui aan geeft, soms wil je ineens iets anders. Dan zou je ervoor kunnen kiezen om iets heel anders te doen: van accountant tot dieetcoach bijvoorbeeld. Het is dan niet zo sjiek als bijvoorbeeld bij voormalige klanten van die accountant gaat werken als die een geschil met elkaar hebben. Je neemt dan kennis mee van de een naar de ander die in een rechtszaak gebruikt kan worden. Precies dat is wat Cora doet.

Eerst: waar gaat ze ‘werken’? Energie Nederland. Dat is een lobbyclub waar zo ongeveer alle energiebedrijven van Nederland bij zijn aangesloten. Slechts een paar mogen een gezant naar de top van de kongsi sturen en dat zijn deze mensen. Vraag: wat is er mis met hen?


Klopt, het zijn allemaal witte mensen. Dat kan in 2021 echt niet meer, maar dat was niet het punt. We zien twee hoofden die de spreekwoordelijke dark side vertegenwoordigen, waar Van Nieuwenhuizen voor een paar stuivers voor van partij wisselde. Het gaat daarbij om Hans Schoenmakers van Uniper en Roger Miesen van RWE. He, RWE, waar kennen we die van? Het topic van eind 2020, met het filmpje bij de BitCoin-vrienden inderdaad. Daarin kwam ineens het biomassadrama aan bod, kijkt u zelf maar hoe het bruggetje op ruim de helft van de uitzending tot stand kwam.

Uit de vorige miljoenennota bleek dat Rutte en Wiebes, toen nog minister van klimaatwaanzin, in totaal 48 miljard euro aan subsidie voor biomassa en andere vormen van ‘duurzame’ energie hebben toegezegd. Deze regelingen lopen tot 2032 en kort daarop verdween Wiebes. Hij had maar een klein aandeel in de toeslagenaffaire, maar toch werd hij voor de bus gegooid. Het vervelende is nu dat Nederland juridisch gebonden is aan de toezegging van het uitdelen van subsidie voor milieubeschadiging. Biomassa is ecologisch gezien een ramp, dus het is een raadsel waarom Wiebes (een ingenieur) hiermee akkoord ging. Straks is Rutte weg en kunnen we beginnen met de wederopbouw van de rechtsstaat, de volksgezondheid en de economie maar dan zitten nieuwe regeringen nog tot 2032 vast aan de gekkigheid.


Aan die subsidies zit een vervelend aspect. Er zijn er meerdere, we beperken ons tot een. De 48 miljard aan subsidie op onzin die Rutte en Wiebes in een zware recessie wegsmeten, valt in de categorie van de overleden man die bij het licht van een uitgedoofde kaars aan de hoek van een ronde tafel in een dichtgeslagen boek zit te lezen en dan schrikt van een geluidloze knal: het kan helemaal niet, het is intern tegenstrijdig. Rutte is er nooit op teruggekomen, dan zou hij een fout moeten toegeven en uit de toeslagenaffaire hebben we geleerd dat hij je liever letterlijk de afgrond in drijft en doorgaat met zijn falen, dan dat hij de fout toegeeft.

De tegenstrijdigheid zit hem in het volgende. Het waren ingenieurs die me erop wezen, alsmede juristen die een leuke tijd tegemoet kunnen zien. ‘Klimaat’ gaat in allemaal rechtszaken resulteren en dit zijn dure jongens. In eerdere jaren, ongeveer tot Frans Timmermans zichzelf tot messias uitroep en zich letterlijk een breuk begon te eten, was het milieubeleid gebouwd op realisme, rationaleit en integriteit. Op basis van wetenschappelijke inzichten werd er een graduele verbetering ingezet die na jaren grote voordelige effecten had. Uit deze tijd komt de filosofie van het bijmengen van biomassa in kolencentrales. Als er sloophout over is, kun je dat in de vuilverbander gooien maar als je bijmengt in de kolencentrale dan voorkom je de verbranding van een paar procent kolen. Op die manier verlaag je je energieverbruik een beetje en dat is goed voor het milieu.

Ergens rond 2019 ging het mis en dachten bepaalde bewindslieden dat een graduele verandering ook binnen een jaar kan, als je er gewoon een wetje voor maakt: wees morgen al lekker post-fossiel. Dat bijmengen kan alleen maar in beperkte mate. Vergelijk het met een benzinemotor. Daar kun je een procent diesel ingooien, zodat je evenveel benzine spaart. Maar een benzinemotor kan niet volledig op diesel draaien, dan gaat hij kapot. Deze methode van benzine besparen kan maar op zeer beperkte schaal ingezet worden. Op dezelfde manier kan een kolencentrale maar een paar procent biomassa verdragen, de installatie is gebouwd op kolen - en zonder doelbewust de laatste bossen te mollen kun je ook niet van een paar procent biomassa bijmengen overschakelen naar die centrale volledig op biomassa laten draaien. Toen er een verbod op kolen werd ingesteld, namen Rutte en Wiebes aan dat kolencentrales simpelweg toch zouden opschalen van een procentje biomassa bijmengen naar volledig overschakelen op biomassa in heel korte tijd. Dat kan dus helemaal niet, hoe je er ook over denkt.

In het jaarverslag van RWE in 2019 stond dan ook dat de het bedrijf de regering voor dit falen zou aanklagen. Immers, als je RWE uitnodigt om een kolencentrale te bouwen en je verbiedt meteen daarna kolen, dan zadel je het bedrijf op met een miljardenverlies. Nooit is duidelijk geworden waarom kolen afbouwen in bijvoorbeeld vijftien jaar geen optie was. Je gaat daar echt niet acuut dood van. Rutte en Wiebes stuurden een briefje terug naar RWE met als suggestie: als je geen kolen mag stoken, stap je toch lekker over op biomassa? Daarop stuurde RWE de reactie terug dat dat technisch onmogelijk is. Sowieso, die hele energietransitie is een lange vlaag van verstandsverbijstering maar dat terzijde. Deze regering is een weg ingeslagen die theoretisch onmogelijk is: alle kolen vervangen door biomassa, los van de verschrikkelijke milieuschade die deze vergroening aanricht.


RWE en de regering zijn nu in een juridisch gevecht verwikkeld. Rutte wil het via ISDS oplossen, alternatieve rechtspraak tussen overheden en bedrijven met een geschil. Het voordeel is dat het jaren kan duren, waardoor de opvolger van Rutte met het juridische verlies geconfronteerd zal worden. Een ISDS-zaak is ook niet toegankelijk voor journalisten. De regering zal de inzet intern in het diepste geheim hebben besproken en in die regering zat ene Cora. Als ze de belangen van RWE gaat behartigen, dan loopt ze letterlijk over naar het andere kamp. Tussen RWE en de regering gaat het conflict om een schadeclaim van 1,4 miljard.

Uit een Kamerbrief van Minister Bas van ‘t Wout blijkt dat het bedrijf Uniper in dezelfde zaak is getrokken. Hij is degene die dit rommeldossier mocht oplossen. Tussen hem en Wiebes zat er kort nog een andere minister op dit dossier, en dat is: ene Cora.


Miesen van RWE is niet alleen de tegenstander in de ISDS-zaak van de regering waar Van Nieuwenhuizen minister is was (en zelfs kort precies op dat dossier), door de overstap van Van Nieuwenhuizen is ze ook nu haar leidinggevende. Daar ligt natuurlijk een enorm mogelijk belangenconflict op de loer: Miesen wil natuurlijk dolgraag horen wat Van Nieuwenhuizen weet te vertellen over de inzet van haar eigen regering in het geschil. Niet valt in te zien hoe Van Nieuwenhuizen op andere wijze van waarde kan zijn voor een energiebedrijf, hiervoor was ze sociaal geograaf en boekhouder voor een dierenarts. Maar als insider in het Haagse is ze haar gewicht in goud waard.

Naast RWE is de regering dus ook met Uniper in de ISDS-zaak verwikkeld geraakt. Uniper is een Finsoverheidsbedrijf en het zit in hetzelfde schuitje als RWE. Immers, RWE moest op onhaalbaar korte termijn zijn kolencentrales dichtgooien. Hoe zit Uniper in de fossiele industrie? Het jaarverslag geeft het antwoord.


Lekker, allemaal kernenergie en fossiel. Nu mag dat niet meer van de groene wappies, dus of Uniper even alle fossiele centrales wil vervangen door oerwoudstokerijen. Uniper rekende dan ook op compensatie van Nederland, dat moest wel even in een wetje worden gevat. Alleen is de regering van Nederland gevallen dus dat wetje kwam nooit. Die regering, met Van Nieuwenhuizen erin, probeerde met enig initieel juridisch getouwtrek Uniper tot kalmte te manen. Dat mislukte en nu wordt het een juridisch gevecht.


Nu is dat Uniper een Fins overheidsbedrijf. Het leuke is dat Finland een relatief jonge vrouw als premier heeft, ene Sanna Marin. Toen ze een paar jaar geleden aantrad zat progressief Nederland te watertanden. Wat zou ze aan het klimaat doen, als ‘meisje’? Nou, simpel. Haar fossiele toko is onrecht aangedaan door de blunders van Rutte en Wiebes. Terwijl Van Nieuwenhuizen in de regering zat, stuurde de minions van die kennelijk toch niet überschattige Marin allemaal advocaten om te kijken wat er te halen valt. Nederland zal een bedrag aan Finland moeten aftikken in de orde van grootte van de schadevergoeding die RWE op tafel heeft gelegd. Rutte probeert het allemaal recht te liegen maar dat gaat hem hier niet lukken, de mensen van Marin gaan ons het vel compleet over de oren trekken. Ik vind haar nu al prachtig, alleen jammer dat ik zelf als belastingbetaler de rekening krijg. Dat is het vervelende, als je Rutte met geld ziet smijten. Het is grappig tot je je realiseert dat hij jouw portemonnee vast heeft. In dit juridisch gevecht steekt Cora die prutser nog even een mes in de rug en loopt ze met haar kennis over naar de winnende kant. Meer vrouwen in de politiek? Graag!

Wilt u mijn journalistiek mogelijk maken? Kijk op BackMe voor de mogelijkheden.

Lees meer

Amsterdam Marathon op de helling: bij afgelasting organiseren we een demonstratie

Sportevenementen verbieden vanwege Corona is het domste wat je kunt doen. Een ongezond lichaam is veel vatbaarder voor ziektes. Van alle ziekenhuisopnames wegens Corona in de VS betrof het in 94,9 procent van de gevallen iemand die reeds een welvaartsaandoening had, zoals een te hoge bloeddruk en overgewicht. Nu zijn er mensen die om genetische redenen met deze klachten kampen, laat dat gezegd zijn, maar de explosie van pandemie komt toch echt door ander gedrag. Dat is harde wetenschap, harder dan het geprutst van Hugo en het RIVM, met spatschermen en appjes die de privacy schaden tot vaker handen wassen. Wat echt werkt tegen Corona is een gezond lichaam hebben en dat bereik je door te trainen en op je voeding te letten. Als je sport gaat verbieden vanwege een pandemie maak je het dus erger. Voetbalwedstrijden en de Formule 1 zijn wel toegestaan, de Dam tot Dam is al verboden en nu dreigt dat ook met de marathon van Amsterdam te gebeuren. Je mag dus wel samen naar sport kijken met bier en worst in de hand maar zelf sporten wordt verboden. Door mensen het genot van sport af te pakken maar je ze ongezonder en daarmee vatbaarder voor Corona. Nogmaals, dat is harde wetenschap. Onderzoekers van het Amerikaanse CDC, allen met indrukwekkend CV, keken naar 540667 patiënten die in 863 ziekenhuizen waren opgenomen vanwege Corona. Van die groep had niet minder dan 94,9 procent een andere aandoening, die het gevolg is van een ongezonde manier van leven. Van die groep hadden er 272591, de helft dus, last van ‘essential hypertension’, dat is een vorm van een te hoge bloeddruk die wordt geassocieerd met overgewicht. 267057 leden aan een stofwisselingsziekte, waarvan een deel aangeboren is en dus niets te maken heeft met ongezond leven. Van de groep leden 178153 aan obesitas en iets minder aan diabetes. Deze cijfers tellen niet op tot 100 procent, want mensen kunnen meerdere aandoeningen hebben (je hebt bijvoorbeeld overgewicht en ontwikkelt daardoor diabetes). Hetzelfde CDC stelt dat de enorme toename van obesitas in de VS vooral het gevolg is van gedrag: er is geen balans tussen de inname van calorieën en de hoeveelheid beweging.


Nederland is een rechtsstaat, in ieder geval op papier. We hebben vrijheden die niet ter discussie staan: het recht om te demonstreren, om tegen willekeur te worden beschermd, op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en zelfs de onaantastbaarheid van zijn lichaam. Dat staat allemaal in de grondwet. Het verbieden van sportevenementen gaat daar bot tegenin, dat behoeft geen nadere uitleg. De rechten kennen wel enige beperkingen, maar dan gaat het juist om de volksgezondheid en die wordt hier enkel geschaad door het verbod op sporten.

De organisatie van de Marathon, TCS, stuurde zojuist onderstaande mail. Ze voelen de bui al hangen en bereiden ons voor op een verbod in oktober. Weet u nog? We moesten een jaar onze vrijheden bij het grofvuil zetten, daarna kregen we ons leven terug. Helaas. Niet een maar twee jaar zijn alle festivals en sportevenementen verboden, tenzij een lid van het koninklijk huis er een belang in heeft. Als we dit normaal vinden dan maken we de weg vrij voor een totale dictatuur, waarbij de overheid het je gunt om iets te mogen doen in plaats van andersom. Dat gebeurt dan in de naam van de volksgezondheid en zelfs als die wordt geschaad met een bepaalde vrijheidsbeperkende maatregel vinden we het normaal, 'want Corona'. Zijn er echt mensen die denken dat nog een jaartje op een houtje bijten het juiste antwoord is, dat we dan volgend jaar of misschien wel in 2023 onze vrijheid weer terugkrijgen? Natuurlijk niet, dat moet nu toch wel duidelijk zijn. De noodwet die nodig is om de vrijheden op te schorten is verlengd tot september 2023. Dat biedt alle ruimte om de festivals van volgende zomer en die erna te verbieden en de Dam tot Dam en marathon van volgend jaar ook, maar van 2023 niet. Als de wet dan niet wordt verlengd, dan zijn de festivals vier jaar en de harloopevenementen in Amsterdam drie jaar verboden. De wettelijke basis daarvoor is er nu al. De beperkingen gaan veel langer duren. Al is iedereen tien keer geprikt, dat maakt helemaal niet meer uit.

Als de marathon wordt afgelast, houden we op die dag een grote demonstratie die begint bij het Olympisch Stadion. Voor de Dam tot Dam heb ik een alternatieve run opgezet, u kunt zich hier gratis inschrijven. Een alternatieve marathon opzetten is voor mij wat te ambitieus, dit zou mijn eerste zijn. Wie een slim idee heeft, laat het weten in de comments. Dus, lieve mensen, ik zie op 17 oktober in Amsterdam bij de marathon en als die verboden wordt bij de demonstratie tegen het verbod. Tot over acht weken, sowieso!

Wilt u mijn journalistiek (en een beetje activisme dat nu eenmaal nodig is) mogelijk maken? Kijk op BackMe voor de mogelijkheden.

De mail van TCS:Lees meer

Edo State Nigeria: ‘vanaf midden september geen ongevaccineerden in kerken, moskeeën en banken’

Wellens-factcheck-service. De overheid grijpt steeds verder in in je leven, met het virus als excuus. Heel veel maatregelen zijn op zijn minst bedenkelijk, omdat ze niets met het virus te maken hebben (zoals eurobonds invoeren) of juist averechts werken (sport onmogelijk maken terwijl 94,9 procent van alle Coronapatiënten ongezond leefde). Het gaat elke dag van kwaad tot erger. Op Twitter circuleert nu een filmpje van een Nigeriaanse politicus die vanaf september ongevaccineerden wil weigeren in kerken en moskeeën en zonder Coronapaspoort wordt je ook afgesloten van ‘bancaire diensten’. Letterlijk wordt er gezegd:

“From the second week of September, people may not be allowed to worship in churches and mosques without showing proof of their vaccination cards at the gates. Similarly, people will not be allowed to event centres, receptions or parties, without showing proof of their vaccination cards. “People will not be allowed to access banking services from the middle of September 2021, if they are not vaccinated.''

Het heerschap in kwestie is deze Godwin Obaseki (what’s in a name). De 64-jarige bankier is sinds 2016 gouverneur van de Edo Staat. Deze ligt in het zuiden van het enorme Nigeria en is vernoemd naar de Edo-taal, die door zo’n 25 miljoen mensen wordt gesproken. De hoofdstad van de staat heet Benin, niet te verwarren met het land in dezelfde regio. Het interessante aan Nigeria (of heel Afrika eigenlijk) in deze is dat de pandemie mee lijkt te vallen. De bevolking is meer dan tien keer zo groot als de Nederlandse maar er zijn maar 2.288 doden te betreuren. Het is niet waarschijnlijk dat de relatief arme bevolking in de megasteden van het land zich braaf houdt aan de 1,5-meterregel en netjes thuiswerkt achter een laptopje. Een eenduidige verklaring voor het lage aantal doden is er niet. In literatuur wordt genoemd dat het helpt dat het om warme landen gaat (Corona doet het in Nederland ook vooral goed de herst en de winter) en dat veel gevallen niet geregistreerd worden.

Het filmpje is echt: Obaseki is dit daadwerkelijk van plan, los van de vraag of hij het zal kunnen naleven. Het is wel tekenend voor de tijdsgeest. Mensen afsnijden van bancaire diensten is een draconische stap. Als gebedshuizen iedereen die binnenkomt controleert, staan de vrijheid van geweten en vrijheid van godsdienst op de helling. Het is vooral de infrastructuur achter het controleren dat griezelig is. Iedere burger wordt constant gevolgd, je krijgt een soort digidictatuur naar Chinees communistisch model. De overheid wantrouwt iedereen en registreert alles wat er maar te registreren valt, ook als de noodzaak niet helder is. Er komt een moment dat deze gegevens in de verkeerde handen vallen. Dan weten criminelen of dictators alles van je. Tegenover dat risico staat een onmeetbaar kleine gezondheidswinst. Maar het gevoel van urgentie bij Corona is zo hoog, dat mensen het pikken. Alles is toelaatbaar. De Edo staat in Nigeria lijkt ver weg, maar deze gedachtegang is de norm geworden. Franse senatoren praten over enkelbanden die pedofielen normaal gesproken om hebben om de quarantaine na te leven. ‘Vroeger’ zou men zich af hebben gevraagd of een maatregel wel proportioneel is. Dat is verleden tijd, alles mag en niets is heilig. In Nigeria overlijden elk jaar 2,5 miljoen mensen, ook door natuurlijke oorzaken. Daar komt een promille, een duizendste, bij, en dan wordt er meteen weer afgegleden naar een dictatuur.

Terwijl in Nederland bijna iedereen geprikt is, zijn alle festivals en evenementen voor de tweede keer op rij verboden. De oorzaak ligt niet in het virus, maar in de acceptatie van totalitaire maatregelen uit angst voor schade aan de gezondheid. En volgend jaar wordt dit vast ook gepikt. De vrijheid komt pas terug als de verlammende angst voor het virus verdwijnt, niet het virus zelf.

Wilt u mijn journalistiek mogelijk maken? Kijk op BackMe voor de mogelijkheden.

Lees meer

Vastgoedprins Bernhard jr verdiende vorig jaar € 19.523.156,00 dankzij gratis geld

Jaloezie is geen constructieve emotie, maar soms is het zo lekker om eraan toe te geven. Wat zou zo’n vastgoedprins die te beroerd is een artiest te betalen nou zelf verdienen? Hij Berndt Hard als geen ander en schuift met zijn vriendjes 20 miljoen per jaar binnen. Check in the box! Er zijn er die het met minder moeten doen.


Het vervelende zit hem erin hoe hij en zijn vriendjes dit voor elkaar konden krijgen. Uit het kasstroomoverzicht blijkt dat het bedrag aan betaalde interest toeneemt van 3,4 naar 5,4 miljoen, een stijging van 29 procent. De winst stijgt echter met 54 procent, vooral omdat de prins en vrienden meer projecten hebben kunnen aantrekken. In deze bv zitten alle uit te melken pandjes in Amsterdam en omstreken, alsmede het circuit in Zandvoort.


Het lange vreemde vermogen waarmee die panden zijn opgekocht stijgt van 32 naar 114 miljoen, meer dan een verdrievoudiging. Het balanstotaal stijgt dan ook van 135 naar dik 200 miljoen. De bancaire leningen stijgen van 32 miljoen naar 99 miljoen. Kortom, het geld dat de ECB bijdrukt bereikt de productieve sector nooit. Alle extra liquiditeit blijft bij de bank zelf hangen en waar er wel wordt uitgeleend gaat het om speculatieve vastgoedfinancieringen.


De stenenboeren krijgen letterlijk gratis geld. Of, gratis, het is niet helemaal gratis, maar wel goedkoop. Pinnacle kan dankzij swaps tegen een rente van soms maar 2 procent lenen. Die swaps hebben wel weer een negatieve waarde door de dalende rente, Pinnacle is hierdoor voor 1,6 miljoen het schip in gegaan. Maar dat kan Bruin wel trekken.


De ECB laat de rente dus dalen, wat alleen voordelig is voor speculanten. Een gewone burger mag slechts vier keer en een beetje het salaris belenen, dus die krijgt simpelweg geen hypotheek. Door securitisatie is de huizenmarkt een uitlaatklep van het ECB-beleid. Het is alsof je een emmer water over de vloer gooit, het moet ergens heen stromen. Op dezelfde manier stroomt het bijgedrukte geld van de ECB in de zakken van de vastgoedspeculanten. Securitisatie maakt het mogelijk dat een verder zwaar gereguleerde woningmarkt toch ten prooi valt aan de speculanten. Ik maakte daar een filmpje over dat hier te zien is.

Aangezien het beleid van de ECB de economie niet helpt, is er sprake van een zero sum game: de winst van de een is het verlies van de ander, het is niet zo dat meerdere partijen tegelijk kunnen profiteren. Als het prinsje een pand opkoopt en met winst doorschuift naar een gezin, of dat gezin een ziekelijk hoge huur vraagt, dan is de schade voor het gezin de winst van de speculant. Ik waarschuw al een paar jaar voor de verschrikkelijke sociale gevolgen die dit heeft maar vooralsnog gebeurt er niks.

Het vervelende is ook dat als er wordt opgetreden in de wooncrisis, de banken omvallen. De waardestijgingen zijn het gevolg van overkreditering. Als we woningen weer betaalbaar willen maken voor werkende mensen, dan zitten de banken met een waardeloos onderpand. Dat wordt hier weer uitgelegd. Daarom zet de regering ook in op ongecontroleerde immigratie en waardeloos massatoerisme en bij goedkoop geld voor speculanten zal de huizenmarkt nog ongezonder worden. Tot 2026, dan beginnen de eerste aflossingsvrije hypotheken af te lopen en stort dit piramidespel in. Tegen die tijd is de middenklasse finaal uitgewoond en heeft de prins wel een miljard op de bank. Gaaf land hè?

Wilt u me helpen deze journalistiek te realiseren? Kijk op BackMe voor de mogelijkheden.

Foto: Copyright RVD, gebruikt onder de voorwaarde dat ik lief zou zijn (zie de site van het koninklijk huis).

Lees meer

Corona is een excuus voor een staatsgreep, laten we stoppen met die gekke maatregelen

Wilt u mijn journalistiek mogelijk maken? Kijk op BackMe voor de mogelijkheden.

Is er echt iemand die denkt dat je doodgaat als je je niet aan de 1,5 meter-regel houdt? Waarom is het geen 1,3 of 1,7 meter, is dit het resultaat van harde wetenschap of pure willekeur? Het laatste natuurlijk. Samenlevingen hebben zich laten overdonderen door de pandemie, en accepteren dat hun leiders de democratie vermoorden. Want dat is er wat nu gebeurt. Je laat je je vrijheid afpakken omdat je denkt dat je dan gezond blijft. En dan noemen ze mensen die twijfelen het voorgeschotelde verhaal ‘wappies’.

Corona is een griepje. Een heftige, dat wel, maar het is en blijft griep. Als je er al aan doodgaat, dan gebeurt dat bij 19 van de 20 mensen om hele andere redenen. Vooral overgewicht en een ongezonde levensstijl zijn fataal. Daarom is het vreemd als er 1) maatregelen worden genomen die de volksgezondheid juist schaden, 2) hervormingen worden doorgevoerd met het virus als excuus zonder dat ze enige relatie met het virus hebben en 3) noodzakelijke maatregelen die wel werken juist achterwege blijven. Dat is in een notendop wat er nu gebeurt. En burgers staan erbij en kijken ernaar, ze hebben zichzelf wijsgemaakt dat braaf achter de leider aanlopen ook echt werkt.

Dat getal van 19 op de 20, is dat wel harde wetenschap? Natuurlijk. De CEO van het OLVG deelde vandaag een studie over dit onderwerp. Een team Amerikaanse wetenschappers van het Amerikaanse centers for disease control and prevention (CDC) keek naar de onderliggende klachten bij Corona, om te ontdekken wie de grootste kans heeft om ziek te worden. De onderzoekers identificeerden 540667 patiënten die in 863 ziekenhuizen waren opgenomen vanwege Corona. Van die groep had niet minder dan 94,9 procent een andere aandoening, die het gevolg is van een ongezonde manier van leven. Van die groep hadden er 272591, de helft dus, last van ‘essential hypertension’, dat is een vorm van een te hoge bloeddruk die wordt geassocieerd met overgewicht. 267057 leden aan een stofwisselingsziekte, waarvan een deel aangeboren is en dus niets te maken heeft met ongezond leven. Van de groep leden 178153 aan obesitas en iets minder aan diabetes. Deze cijfers tellen niet op tot 100 procent, want mensen kunnen meerdere aandoeningen hebben (je hebt bijvoorbeeld overgewicht en ontwikkelt daardoor diabetes). Hetzelfde CDC stelt dat de enorme toename van obesitas in de VS vooral het gevolg is van gedrag: er is geen balans tussen de inname van calorieën en de hoeveelheid beweging. Er zijn natuurlijk voorbeelden van mensen die door een aandoening overgewicht ontwikkelen. Maar de enorme toename sinds de jaren ‘70 van obesitas is het gevolg van gedrag, het is niet zo dat de genetische aanleg om te dik te worden in een halve eeuw is veranderd. Er is alle reden om aan te nemen dat een soortgelijk onderzoek in Nederland vergelijkbare resultaten zal opleveren.


Er gaat geen dag voorbij, of je leest wel een agressieve column tegen ongevaccineerden. Ze zijn asociaal, dat ze zelf ziek willen worden is hun zaak maar met hun gedrag beschadigen ze iedereen, heet het. Waar het nu eens niet over gaat, is dat 95 procent van alle patiënten met Corona reeds met een aandoening naar het ziekenhuis ging. Je kunt ook zeggen dat mensen die roken asociaal zijn. Ze hebben een veel grotere kans om ziek te worden door het virus en zadelen anderen op met de kosten. Nu is er niemand die voorstelt om vanwege de pandemie roken te verbieden, maar als je mensen wil dwingen om zich te laten vaccineren kun je ook andere, even drastische maatregelen voorstellen die wel werken. Dat gebeurt dan weer niet. Nederlanders hebben zich laten aanpraten dat de vrijheidsbeperkende maatregelen nu eenmaal nodig zijn en scheppen er trots in om hun volgzaamheid ten toon te spreiden. Alleen is er geen daadwerkelijke, serieuze discussie over nut en noodzaak van het gedeug. Als je een sportschool dichtgooit en je zegt dat de eigenaar zich maar moet omscholen, heb je dan echt iets gedaan voor de volksgezondheid?

De onderzoekers van het CDC (allen met indrukwekkend CV) denken er het hunne van. 95 procent van alle zieken met Corona had reeds een aandoening die bijna altijd het gevolg is van een ongezonde leefstijl: te veel roken, zuipen en vreten en te weinig bewegen. Onder die omstandigheden is sportscholen dichtgooien juist schadelijk. Ook worden er sportevenementen verboden (verboden!) met volksgezondheid als excuus. De Formule 1 in Zandvoort mag wel doorgaan, waarbij het publiek zuipend en vretend naar een race kijkt en aankomt in volgepakte, slechtgeventileerde treinen. De Dam tot Dam loop mag weer niet doorgaan in september. Het verschil? In theorie kun je een race ook zittend kijken. Daarom neemt men aan dat dat ook gebeurt en dan worden mensen niet ziek. Brave Coronadeugers zeggen dan dat ik niet zo moet zeuren, omdat een run die ik graag doe wordt afgeschaft. Wil ik dan dat kleine offer niet brengen voor het grotere goed, de bestrijding van het virus?

Het punt is juist dat die willekeurige maatregelen elke wetenschappelijke onderbouwing ontberen. Er is eenmaal mee begonnen en Rutte zal liever Nederlanders laten omkomen, dan dat hij toegeeft dat een ander beleid beter is. Dat effect zagen we ook bij de toeslagenaffaire, waarin er bewust niet werd tegen het afpakken van het leven van mensen terwijl allang duidelijk was dat er een fout werd gemaakt. Er werd mee doorgegaan totdat de verkiezingen zo dichtbij waren, dat de regering kon aftreden zonder daadwerkelijk het veld te ruimen. Daarom zit Rutte er nog steeds. Op dezelfde manier zal Rutte ook andere sportevenementen verbieden, zoals de marathon, want daar is hij al mee begonnen. De onderzoekers van het CDC laten nu net zien dat Corona zo dodelijk was, omdat mensen ongezond leven. Als je sporten verbiedt, maak je het dus alleen maar erger.

Op dezelfde manier worden er ook allerlei politieke stappen gezet die op geen enkele wijze bijdragen. Zo heeft de Europese commissie het recht gekregen om begrotingen van landen goed te keuren en kijkt daarbij naar ‘inclusie’. Italië kreeg 200 miljard om de pandemie te bestrijden maar van dat geld gaat er meer naar ‘gender’ dan naar daadwerkelijke zorg, ‘salute’. Van de miljarden voor dat land gaat minder dan vijf procent ook echt naar de lokale ‘zorghelden’, en 95 procent dus niet. Iedereen vindt dat normaal, het moet nu eenmaal vanwege de pandemie. De ECB drukt geld bij en zorgt daarbij voor een gigantische huizenbubbel. In Nederland is het voor een lid van de werkende middenklasse onmogelijk om een huis te krijgen. De Dutch Dream, het sociale contract is kapot. Maar he, Corona he. Het virus bestrijden we samen. Met het bijgedrukte geld worden geen ziekenhuizen geholpen, er is in Nederland geen IC-plek bijgekomen. De verplegers kregen er ook niks bij, naast ‘applaus’. De ECB gebruikt de pandemie om banken van het slechte beleggingen af te helpen. Je redt de aandeelhouders van die banken dus, met het geld van gewone mensen. Die handeling wordt gedaan onder de noemer van ‘Pandemic Emergency Purchase Program’ en heeft zijn oorsprong in september 2019, voor Corona dus. Het redden van banken met belastinggeld is zeer controversieel, zo zorg je ervoor dat banken het nooit leren. Nu wordt het gedaan met het virus als excuus en ben je aan aso als je tegen geld geven aan de aandeelhouders van deze banken, soms miljardair, bent. De Europese commissie is ook bezig met een ‘security union’, wat griezelig is omdat de commissie niet gecontroleerd wordt door een parlement. Het is een regering zonder volksvertegenwoordiging en elke oprechte democraat snapt dat die dan niet meer macht moet krijgen. Corona is een excuus om de commissie nu ook op te laten treden tegen ‘Corona-extremisme’. Je kunt dat ook als een flagrante aanval op de vrijheid van meningsuiting zien, maar er is een pandemie dus iedereen laat het gebeuren. Als Rutte en De Jonge voor de deur staan en zeggen dat ze heel dringend je vrouw moeten towerbridgen vanwege Corona, laat je hun dan ook binnen omdat we het virus samen bestrijden? Ga je er dan een selfie vanuit de slaapkamer bij maken waarin je op social media laat zien dat jij toch echt jouw bijdrage levert?

Er is in 2007 al gewaarschuwd tegen Corona. Vier onderzoekers uit Hong Kong noemden de Chinese wet markets een tijdbom, letterlijk, maar tegenwoordig ben je een racist als je dat zegt. De onderzoekers noemden ook dat bij een toekomstige pandemie het virus zich zal muteren, als het genoeg verspreid is. Dat beperkt het effect van prikken. Het is dus niet zo dat je je even laat prikken en dat alles voorbij is, maar zo wordt het nu wel voorgesteld (‘Dansen met Jansen’). Om doorlopend vaccins te ontwikkelen is er een grote hoeveelheid rhesusapen nodig. Vervelend genoeg heeft net China een monopolie op die beesten. Daarom moeten landen een ‘strategische aapreserve’ aanleggen, zodat er constant genoeg apen zijn om op te testen. Erg diervriendelijk klinkt dat niet, maar om een nieuwe lockdown te voorkomen zijn er straks hoe dan ook meer testsubjecten nodig. Dan zal niemand erom malen als hele bossen worden afgestroopt. Daarom zou er nu een groot fokprogramma moeten worden opgezet, daar nu over spreken is juist in het voordeel van de bescherming van de rhesusaap. Het is allemaal wetenschappelijk onderbouwd, maar dit gebeurt dus eens niet. Er gaan wel miljarden naar Italië voor gendergelijkheid, dat vindt iedereen heel erg belangrijk vanwege Corona.

Onder deze onzekere omstandigheden is het wellicht verstandig om te accepteren dat er een grote mate van onzekerheid is. Van heel veel maatregelen is het nut niet vast te stellen, wat een rechtvaardiging is om af te zien van een strikte naleving. Zo worden sommige demonstraties verboden, bij andere is de burgemeester van Amsterdam zelf wel aanwezig. Deze willekeur beschadigt de democratie en de volksgezondheid heeft er geen baat bij. Zullen we geen maatregelen meer accepteren, als het nut ervan niet wetenschappelijk aangetoond kan worden? Een ding staat als een paal boven water: Corona tiert welig dankzij onze ongezonde levensstijl. Zo lang daar niks aan gedaan wordt, zijn alle andere maatregelen niets anders dan gekkigheid. En ik doe er niet meer aan mee. Dat zou u ook kunnen overwegen. En voordat mensen boos worden, omdat ze iemand in hun omgeving hebben die overleed aan het virus: ik bagatelliseer het niet. De beste remedie is waarschijnlijk gezond leven en daar heeft precies niemand het over. Als de pandemie u echt aan het hart gaat, snapt u dat daar verandering in moet komen.

Wilt u mijn journalistiek mogelijk maken? Kijk op BackMe voor de mogelijkheden.

Lees meer

'Je kunt geen geld uit het niets scheppen'. Copernicus, 504 (!) jaar geleden

Zeg, is dat wat extreem, om te stellen dat we een financieel stelsel hebben dat op zijn laatste benen loopt? Zoiets gebeurt toch helemaal nooit? Dergelijke (en andere) kritische vragen verschenen onder filmpje 5 in de reeks over Deutsche Bank. Bijzonder genoeg is de stabiele bank de uitzondering, niet de instabiele. Ongeveer elke tien jaar is er een bankencrisis, volgens een wetmatigheid die ruim 200 jaar oud is. Charles P. Kindleberger et al. schreven er het fascinerende boek 'Mania's, panics and crashes' over. Ze identificeren de tien grootste 'bubbels' uit de geschiedenis. Er is wat aan te merken op de selectie, dat laten we voor nu. Wat al deze bubbels gemeen hebben, is dat hebzuchtigen geld lenen om te speculeren. Dat zorgt voor een prijsstijging van een zeker goed, zoals een aandeel, een tulp of een huis - bedenk het maar. Eigenlijk is er geen markt waarop men kan handelen in dat zekere goed, er is een markt voor financieringen waarmee dat goed gekocht kan worden. Als die instabiel wordt, daalt de excessieve vraag naar dat goed, misschien maar een beetje. Een enkeling, die extreem veel geleend heeft, zal schrikken van de minieme daling en verkopen om geen schuld te hebben die hoger is dan de belegging. Daardoor schrikken anderen weer, of worden ze door hun geldschieters aangespoord hun verlies te nemen. Dat zorgt voor nog meer daling van de vraag. De koers begint nu in te storten, omdat het proces dat voor de excessieve stijging zorgde wordt omgedraaid. Dat gebeurt vervolgens ook met de waarde van het goed zelf. Wie tijd over heeft, kan de koersgrafiek van de crash van 1929 opzoeken - of die van 2000, 1873, 1720, bedenk het maar. Tijdens zo'n episode zullen overheden (of centrale banken) proberen de boel te lijmen met ducktape en kauwgom, door wat geld bij te drukken. Dat is precies wat er ook nu gebeurt. Het begon in 2014 en in dit tempo is de ECB in het voorjaar van 2023 net zo groot als de economie van de eurozone. Probeer dan maar eens van 'een markt' te spreken. Als die ECB stopt met wat ze doet, krijgen we we grote ellende.

Banken die die kredieten verstrekken, maken in aanloop naar zo'n klap jaarrekeningen op gebaseerd op hoge waarderingen. Ze beleggen misschien zelf, maar hebben zeker speculatieve kredieten uitstaan waarvan langzaamaan duidelijk wordt dat die nooit afbetaald zullen worden. Die kredieten staan dan voor hoge prijzen in de boeken, terwijl de bank er zelfs verlies op maakt. Met Corona is dat helemaal aan de hand, want de ECB heeft zich bereid verklaard om die rommelkredieten van de balansen van banken te trekken. Zonder die steun is de bank nergen. De meest ongezonde broeder in de eurozone is Deutsche Bank, gevolgd door Unicredit en SocGen. In Nederland is dit verschijnsel het meest zichtbaar bij ABN Amro, het minste bij Rabobank - die lijkt het gezondst te zijn. Een ongezonde bank aan de vooravond van een klap waardeert zijn bezittingen hoog, terwijl er op die bezittingen zelf een verlies wordt gemaakt. In extreme gevallen, zoals Deutsche Bank, zijn de verliezen bij de problematische onderdelen zo hoog dat de hele bank daardoor verlies maakt. Dan ben je technisch failliet en moet je gered worden. Zo'n bank kan ook proberen aandelenkapitaal aan te trekken. Dat verwatert het bezit van de bestaande aandeelhouders, en die waren al teleurgesteld omdat ze door de slechte winstgevendheid al geen dividend meer kregen. Daarom staan de koersen van deze zombiebanken ook laag. Corona is de reddende engel voor deze banken, want de ECB stuwt de prijs van de rommelkredieten op met kunstmatig bijdrukken van geld en is vervolgens ook daadwerkelijk bereid om met het geld dat is bedoeld om 'de economie na Corona te stimuleren', die rommel op te kopen. De bank maakt dan eerst een verlies op de rommel, maar daarna een winst op de verkoop ervan. Dat alles is zichtbaar in het jaarverslag. De monetaire expansie kent echter een prijs, een die door anderen in de samenleving gedragen moet worden. In 2021 zijn dat de huizenkopers, want mede door securitisatie (zie filmpje 5) is het mogelijk dat het bijgedrukte geld de 'huizenmarkt' bereikt. Het geld voor stimulering bereikt de economie ook niet echt, het wordt allemaal gebruikt voor speculatie op krediet. Anders gezegd: het bijdrukken schept geen echte waarde, maar dat kon je op je klompen aanvoelen. Er is alleen sprake van herverdeling, hier ten gunste van de banken en ten nadele van de werkende middenklasse.  

Een van de grootste bancaire zeepbellen uit de geschiedenis is de 'Kipper-und-Wipper Zeit' uit de zeventiende eeuw. Duitse vorsten hadden ontdekt dat ze munten van andere staten konden verkrijgen uit het handelsverkeer, om vervolgens wat van die munten aan de randen af te schrapen. Daarmee konden nieuwe munten worden geslagen, van de andere staat, wat een destructieve inflatie tot gevolg had. Erg prettig als die andere staat je vijand is. Alleen heeft die op een gegeven moment door wat er gebeurt en deelt die een koekje van eigen deeg uit. De periode na 1618 was zo gewelddadig, dat sommige Duitse streken meer dan de helft van hun bevolking verloren. De les van de zeventiende eeuw was: Duitsland en inflatie is een ongelukkige combinatie. Nederland besloot een decennium later zijn eigen zeepbel te bouwen, de bekende tulpenmanie. Haarlem heeft daar een bijzonder interessant archief over. Dat sla ik na, om de kennis te gebruiken voor enkele komende filmpjes, de grotere docu en een boek. De Deutsche Bundesbank heeft ook zeer interessante archieven. Daarin halen ze de Poolse astronoom Copernicus aan die een eeuw voor 'Kipper und Wipper' al waarschuwde voor het beleid dat de ECB feitelijk nu ook uitvoert: gratis geld bestaat niet.

„Der größte und unerträglichste Irrtum ist es aber, wenn der Landesherr oder der Inhaber der Staatsgewalt aus der Münzprägung einen Gewinn zu ziehen sucht, indem er nämlich der bisherigen Münze eine neue zur Seite stellt, die im Korn oder Schrot mangelhaft ist, aber angeblich die gleiche Bewertung hat“.

Ieder zijn meug, sprak de boer. Dit is wat mij bezighoudt op deze zaterdagavond. Als u niets te doen heeft: veel plezer met dit interessante rapport van de Deutsche Bundesbank (niet Deutsche Bank, dat is iemand anders!).

https://www.bundesbank.de/de/startseite/die-kipper-und-wipperzeit-von-1618-bis-1623-607586

Wilt u mijn journalistiek mogelijk maken? Kijk op https://arnowellens.backme.org

Lees meer

Inschrijven voor de alternatieve dDamloop doet u hier

Als de overheid sporten gaat verbieden, dan zijn we in een soort politiestaat beland - eentje nog eens die graag uit hoofde van volksgezondheid obesitas aanwakkert. Want dat krijg je, als je mensen het plezier van sporten in groepsverband ontneemt. In dezelfde maand als de Dam tot Dam is er ook de Formule 1 in Zandvoort, waar tienduizenden mensen dronken samengepakte in slecht geventileerde treinen naar een racewedstrijd rijden. Als dat mag, waarom mag buiten rennen dan niet? Ook wordt het tijd om in te zien dat we nooit van Corona af zullen geraken. Even prikken en je krijgt je leven terug, was het devies. Zo werkt het dus niet. Virussen muteren nu eenmaal, maar dat wordt een ander topic. De Dam tot Dam is nu voor de tweede keer afgelast en meer dan prikken ('Dansen met Jansen') kun je eigenlijk niet doen. Ergo, de Dam tot Dam zal misschien wel nooit meer gehouden mogen worden, als je deze redenering doortrekt. Volgend heb je vast weer een andere variant. Het blijft dus nog wel even willekeurig aanmodderen. Voor de sportliefhebber is dat niet te doen, want je weet nooit of het evenement waar je voor traint wel door mag gaan. Wat dat betreft is Corona definitief.

Daarom is er de alternatieve dDamloop: we gaan samen in de duinen rennen. De inschrijfpagina vindt u hier. Met de contactgegevens doe ik natuurlijk niets, tenzij iemand een SOA als Corona opgelopen blijkt te hebben, dan stel ik daar iedereen van op de hoogte. Daarna verwijder ik de gegevens. Dit evenement is bedoeld voor iedereen die een kaartje heeft gekocht voor de echte Dam tot Dam loop, maar u raadt het al - dat gaan we natuurlijk niet controleren. Geld vragen doen we ook niet, ik zal zelf alle eventuele kosten voor mijn rekening nemen. Ik loop graag hard en als dat van me wordt afgepakt door een overheid die ongrondwettelijke willekeur toepast, dan kom ik op ludieke wijze in opstand. Meer is het niet. Leest u anders dit epistel met het hoe en waarom. We starten op 19 september om 10 uur en alle relevante informatie komt op deze pagina, die hieronder steeds bijgewerkt gaat worden. Blijf trainen, laat de fles staan en leef regelmatig zodat je een mooie tijd kunt neerzetten in de prachtige Haarlemse duinen!

Wilt u mijn journalistiek helpen mogelijk te maken? Kijk op BackMe.org voor de mogelijkheden.


Lees meer

Zedenrechercheur Frans van Kesteren slaat alarm: ‘500 aanrandingen en verkrachtingen op de plank’

Frans van Kesteren werkt bij de politie, maar binnenkort gaat hij iets anders doen. Bij de politie is er geen urgentie, als het gaat om het oppakken van zedendelicten. Dat ligt niet aan de gemiddelde agent, integendeel, maar aan de jarenlange bezuinigingen. Onze regering is druk met het redden van banken in andere eurolanden, daar mogen miljarden heen. Dan moet er elders beknibbeld worden en dat zijn de zedenzaken. Als je als slachtoffer van verkrachting aangifte wil doen, wordt je weggestuurd met een folder. Wist je dat aangifte doen kan resulteren in een hogere studieschuld? Denk er nog maar even over na. Door agenten weg te bezuinigen, daalt het aantal aangiftes en zo lijkt het alsof de misdaad daalt. Dat is dan een rechtvaardiging voor het wegbezuinigen van die agenten, een afschuwelijk zelfversterkend mechanisme. Nu hebben we een premier die een Russische invasie verzon om een aanrander in eigen gelederen de hand boven het hoofd te houden, dus dan kan je dergelijk gedrag wel verwachten. Ik schreef er vier jaar geleden al een artikel over, dat om politieke redenen is verwijderd. Dat is hierterug te vinden. Ook zit er een video van een half uur bij, mocht u zich vervelen. De link naar de onwaarschijnlijke misdaadcijfers van het het CBS staat hier. Terwijl het aantal aangiftes gelijk blijkt, verdwijnen vier op de vijf verkrachtingen. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Helaas willen mensen graag in leugens geloven, daar dankt de huidige regering zijn bestaan aan.

Wilt u voor twee euro per maand helpen mijn journalistiek mogelijk te maken? Kijk hier voor de mogelijkheden.


Lees meer

PVV'ers zijn niet welkom bij ABN AMRO

Dat was een logische vraag, naar aanleiding van het orgietopic over ABN AMRO. Daar werkt ene Eric en die is continue in de bronst. Nu is dat hartstikke mooi, je leeft maar een keer, maar de bank vond het nodig om daar reclame mee te maken en dat is wel bijzonder. Het promoten van seksueel losbandig gedrag zou geen prioriteit moeten hebben voor een bank die de staat tientallen miljarden heeft gekost om niet te zinken. Ik besloot er een stukje aan over te maken en in de Twitterfeed stelde iemand de vraag of het 'vieren van diversiteit' ook betrekking heeft op politieke kleur. Zou de bank ook reclame maken met het feit dat er PVV'ers werken?p


Nee dus, integendeel, als je PVV stemt kun je dat maar beter voor je houden. Daar wordt 'intern' wel over gesproken, maar complete politieke gewetensvrijheid is geen vanzelfsprekendheid bij de overheidsbank. In het ultrawoke tijdperk wordt dat normaal geacht: mensen discrimineren op politieke voorkeur is acceptabel (het wordt immers niet uitgesloten), rondom seksualiteit is dat niet het geval. De ene grond om onderscheid te maken is dus acceptabeler an de andere. Vraag, op de laatste dag van het campingbezoek: wie bepaalt die onderlinge verhouding eigenlijk? Waarom is dit onderscheid normaal, of zelfs wenselijk?

Wilt u mijn journalistiek mogelijk maken, kijk op https://arnowellens.backme.org

Lees meer

Alternatieve Dam tot Dam-loop in Kennemerduinen (als origineel wordt afgelast)

Wilt u met twee euro per maand helpen mijn journalistiek mogelijk te maken? Kijk op BackMe.org.

***

Ach, corona. Wat kun je er toch een hoop mee. Het biedt 'een kans' om te doen wat je toch al wilde, in termen van politieke hervormingen. De premier zegt dat een jaar geleden letterlijk. Aan de andere kant is er ook een volk bang te houden en dat doe je met totaal willekeurige maatregelen. De McDonald's heeft dankzij Corona recordwinsten, maar restaurants met gezonder voer moesten dicht. Dat ze nu toch nog open zijn, komt omdat ze zich in de schulden hebben gestoken. Met pech vallen ze straks alsnog om. De Formule 1 wordt gesponsord door Red Bull, dat verkoopt suikerdrank waar kinderen overgewicht en diabetes van krijgen. Tienduizenden zullen volgende maand in het Haarlemse duingebied neerstrijken om naar het verstoken van fossiele brandstoffen te kijken. Let wel, dat moeten de mensen helemaal zelf weten. In een gezonde, vrije democratie maken mensen hun eigen keuzes. Als iemand een racewedstrijd wil organiseren en een ander maakt uit vrije wil de beslissing om daar een Oekraïens maandsalaris voor op tafel te leggen, dan is dat dikke prima. Zelf kom ik uit het Oosten en daar hebben we een gezegde met een boer en zijn varken, over vrije keuzes en persoonlijke voorkeuren. Ieder zijn meug, sprak die boer, daarna gebeurt er iets met het varken. Zolang je geen kernwapens in je tuin gaat uittesten, zou het principe moeten gelden dat de vrijheid van de een eindigt waar die van een ander begint. Als onfortuinlijk lijstduwer van Libertaire Partij denk ik dat het kunnen inrichten van het eigen leven het belangrijkste is wat er bestaat. Overheden die zich uitspreken over zaken die te maken hebben met de eigen verantwoordelijkheid, zakken immers al snel wel in het moeras van de betutteling. Wat schetst nu mijn verbazing: de Dam tot Dam Loop dreigt afgelast te worden. Een hardloopwedstrijd is ineens een gevaar voor de volksgezondheid. Really?!


Het is krankzinnige willekeur ten top. Met een leger Formule 1-liefhebbers zo groot als de gecombineerde infanterie en cavalerie van Napoleon tijdens de Slag bij Waterloo, samengepakt in ongeventileerde treinen hossen, al zwetend en drinkend tegen elkaar aanschuren en bij dergelijke aantallen naar alle waarschijnlijkheid de aanwezige talrijke bosjes opzoeken (tips nodig?) is helemaal prima. Van Amsterdam naar Zaandam rennen zal waarschijnlijk echter verboden worden, want dat is wel gevaarlijk. Nog een keer: really?! De officiële reden lijkt te zijn dat mensen bij de Formule 1 geacht worden te zitten, bij een hardloopwedstrijd is dat onpraktisch voor iedereen met meer dan nul benen. Deze denkwijze neigt naar waanzin, om een eufemisme te gebruiken. Ten eerste gaan dronken mensen tijdens een evenement dat volgens de blauwdruk bedoeld is om de adrenalineproductie op te stuwen, niet blijven zitten omdat deze wens is uitgesproken bij de aanvraag van de vergunning en de daaropvolgende rechtszaak. Reken maar dat het voor menig deelnemer de bedoeling is om zo snel mogelijk die bosjes op te zoeken. Vergeet je je mondkapje niet? Ten tweede toont deze afweging, of de hele aanpak van de pandemie, aan hoe totaal krankzinnig we zijn geworden. Virussen die van vleermuizen afvallen maken mensen alleen ziek als ze staan. Dronken mensen op een evenement dat ingericht is met zitplaatsen, zijn dus veiliger dan hardlopers die door te trainen hun weerstand hebben verhoogd maar wel staan (en lopen, in de buitenlucht). Een wappie wil je niet zijn, maar wie denkt dat hier sprake is van een rationele, op wetenschap gebaseerde afweging heeft echt een gaatje in zijn hoofd. Natuurlijk moet je bij een pandemie geen orgie opzetten, het is logisch dat afstand houden bijdraagt aan de beperking van de verspreiding van het virus. Echter, als 70 duizend man drinkend naar de Formule 1 gaan staan kijken, dan moet over straat rennen ook kunnen. Als je dat al gaat verbieden grijp je zo ver in in het leven van mensen, dat dat leven eigenlijk waardeloos is. Je gaat niet, met volksgezondheid als excuus, het leven van vrije mensen tot zo ver in de haarvaten reguleren dat je ze verbiedt om van Amsterdam naar Zaandam te hardlopen. Tot een maand geleden had Nederland een markante journalist die het mooi omschreef: een leven op je knieën is geen leven. Doe me dan maar dat virus, kijken wat dat doet. Het stomme in deze is dat het willekeurige beleid van de regering ook nog eens een aspect heeft dat schadelijk is voor de volksgezondheid. Als je mensen verbiedt om te sporten, ontwikkelen ze overgewicht en laat dat nu net doodsoorzaak nummer een in Nederland zijn. We hebben dus een overheid die bepaalt hoe je dood moet gaan. Je wordt geacht de Formule 1 te bezoeken, je klem te zuipen, je longen eruit te roken, je vol te vreten met worst en hamburger en dat af te gieten met Red Bull. Dat is prima, want in de vergunning zijn zitplaatsen besproken. Van hardlopen krijg je daarentegen misschien een virus waar je inderdaad dood aan kunt gaan (laat dat gezegd zijn) dus dat wordt wel verboden. Rutte heeft liever dat je doodgaat aan obesitas, dan aan een virus opgelopen tijdens een hardloopwedstrijd. De overheid wil dus bepalen hoe je sterft. Hebben we het al over betutteling gehad?

Als er maandag beperkingen worden aangekondigd met betrekking tot de Dam tot Dam, houden we een eigen run. Het belang voor de volksgezondheid is evident. Mensen trainen naar zo'n evenement toe en als je die datum uit de agenda haalt, richt je meer schade aan voor de volksgezondheid dan iets anders. Wie wil, heeft over vijf weken hoe dan ook hardloopevenement voor tien Engelse mijl: ofwel de officiële Dam tot Dam, ofwel die van mij. Blijf dus trainen, gezond eten, het alcoholgebruik extreem matigen en een dagelijks ritme respecteren met veel nachtrust. Daar ineens mee stoppen omdat je gelooft dat virussen jou wel te grazen nemen bij evenementen die bedoeld zijn voor staan en niet voor zitten, is naast een bewijs van mentale zwakzinnigheid ook een aanslag op het lichaam. Blijf die discipline vasthouden, op 18 of 19 september is het de grote dag. Twijfel daar ook niet langer aan, heb daar vertrouwen in. Hoe ziet die er praktisch uit?

We starten in het natuurgebied in de duinen bij Haarlem. Het exacte parcours volgt nog, net als het tijdschema. De route zal in zijn geheel op Strava komen, met vrijwilligers op enkele wellicht onoverzichtelijke plekken. Neem eigen water en een handdoekje mee. De helft van de afstand gaat door de prachtige Kennemerduinen en komt uit op het strand. Vanaf daar lopen we langs het circuit van de Formule 1, door het strand, naar het naaktstrand. Daar kan een frisse duik worden genomen, waarna iedereen zijn weg vervolgd. De winnaar krijgt naast een eervolle vermelding een doos Coronabier (alcoholvrij). Iedereen regelt zijn eigen spullen en is als enige totaal verantwoordelijk voor zichzelf, we doen het alleen met zijn allen en zo hebben we alsnog een mooie, sportieve ervaring. De route wordt nog uitgestippeld maar lijkt op de getoonde route in Strava.

Dit initiatief heeft niets te maken met de officiële Dam tot Dam Loop. Er is geen organisatie, geen budget, het kost niets en levert niemand iets op in monetaire zin. Het gaat enkel om het sporten en het recht om te sporten en zelf te bepalen hoe je dood neervalt. Voor mijn part ga je eerst naar de Formule 1 kijken en daar een SOA oplopen en kom je later bij mij, iedereen maakt zijn eigen beslissingen. Het zijn gewoon mensen die nog een laatste restje verstand hebben en snappen dat als je van bier tanken en elkaar befriemelen in de bosjes bij het Formule 1-circuit in Zandvoort geen Corona krijgt, dat ook niet gebeurt als je er langs rent. De Marathon van Amsterdam wordt mogelijk ook afgelast, om dezelfde redenen, dan zet ik een soortgelijk alternatief op. Daarbij heb ik de hulp van het leger nodig en gelukkig bestaat daar de animo om te helpen. Dat volgt nog, eerst de Dam tot Dam.

Lieve sportieve vrienden; hoe je ook denkt over Corona, prikken, de liefde van je leven op het circuit van de Formule 1 ontmoeten terwijl je een emmer schraal bier in je vette vingers hebt en je tandglazuur afsterft door de suiker uit het promoblikje met Red Bull, of de solvabiliteit van Deutsche Bank: wij zien elkaar in het weekend van 17 september. Wat Rutte doet is daarbij irrelevant, rennen tot we erbij neervallen zullen we. U besluit dan een hardloopevenement te houden, dus heeft u dat dan. Zo simpel is het. Houd die trainingsdiscipline vast, daar ineens mee stoppen en bier gaan drinken richt meer gezondheidsschade aan dan een virus zou kunnen (in zijn algemeenheid, het gaat niet om specifieke individuele gevallen). Tenzij de aarde vergaat, hebben we op 17 september samen een fantastische run. Hoe dan ook, tot dan!

Lees meer

Enkelbanden voor Fransen in quarantaine: Senaat ziet het wel zitten

Een dor-houttax, waarom komen die oudjes met hun fragiele weerstand eigenlijk nog gratis buiten sinds Corona. Op MyHeritage naar zwakke rassen zoeken, we hebben niet allemaal de juiste genen om een volgende pandemie te bestrijden. Enkelbanden gaan van de pedofiel naar de globetrotter, want alleen zo kun je een quarantaine effectief naleven. Robots en drones kunnen ongevraagd desinfectiemiddelen over dorpen en steden vol onvolgzamen uitstorten, wat is technologie toch mooi. Uw uitgaven gaan we centraal registreren, een pandemie bestrijden doen we immers samen, nietwaar? Ook is het tijd voor sociale controle, in China hebben ze daar een mooie oplossing voor. Het social credit systeem heeft in China namelijk zelfs ietsje bijgedragen in de strijd tegen het virus. In Westerse media wordt er een ‘karikatuur’ van gemaakt, een vergelijking met Big Brother, maar daar moesten we eens mee ophouden. We kunnen zoveel leren van China: meten is immers weten.

Deze hallucinante voorstellen staan in 'Rapport d'information 673’ van de Franse senaat. Senatoren Guilloitin, Lavarde en Savary van ‘la délégation sénatoriale à la prospective’ kwamen met ideeën om de samenleving weerwaarber te maken voor de toekomst. De lessen kunnen betrekking hebben op een volgende crisis, maar als de deltavariant niet weggaat bestaat het gevaar dat dat moment eerder komt dan gehoopt. Na de analyse van het probleem volgt er een brainstormsessie waarbij er uit de heup wordt geschoten en daar vinden we deze rare voorstellen. Disclaimer die we meteen gaan intrekken: op pagina 55 van het 'rapport' staat het kopje met vragen die in de categorie 'vertigineux' vallen, oftewel: hellend. Van sommige vragen 'is het onverantwoordelijk om ze niet te stellen', want 'als je vrijheden wil terugwinnen' moet je soms heftige keuzes maken. De hier genoemde voorstellen worden dus niet morgen al in wetten gegoten, het betreft een gedachtenexperiment. Aan de andere kant: de gedachten leven dus wel. Als genetische gegevens worden gebruikt om te kijken welke etnische groepen minder bestand zijn tegen ziektes dan andere, dan maak je een gigantische inbreuk in de privacy van mensen en breek je het nondiscriminatieprincipe. Daarna volgt meteen wel de observatie dat etnische verschillen soms 'objectivement persistent' zijn, de discussie is dan vervelend maar de rechtvaardiging kan in de relevantie van de verschillen tussen mensen worden gezocht. De discussie die op een 'hellend vlak' plaatsvindt krijgt meteen een zeer legitiem stempel, het is niet helemaal ondenkbaar. De desbetreffende ideeën leven immers bij senatoren in een westers land, dus zo vreemd is de gedachte niet dat hier ooit beleid op wordt gemaakt. In 2020 was het nog onmogelijk dat er in Nederland een vaccinatieplicht komt, nu bewegen we daar langzaam naartoe.

Ook is het rapport gestoeld op een blinde adoratie van de 'revolution numérique’, die valt binnen het bredere 'European Digital Decade'. Om 'Europa' klaar te maken voor de toekomst gaan we 'samen' investeren in technologie en zo helpen we de samenleving vooruit. Of de ‘vooruitgaan’ ethisch wenselijk is wordt nergens beargumenteerd. De wilde ideeën staan tussen pagina’s 55 en 60, maar sluiten aan bij eerdere analyses, feitelijke beschrijvingen, van hoe China de crisis heeft beantwoord. Uit die woorden blijkt een soort adoratie voor de Chinese communistische partij (CCP), dat maakt de senatoren een beetje griezelig.

‘Si le modèle chinois n'est évidemment pas transposable aux pays occidentaux, on ne peut pas, pour autant, se satisfaire d'une simple posture d'indignation : la stratégie chinoise est, globalement, une grande réussite sur le plan sanitaire, avec officiellement 4 846 morts pour 1,4 milliard d'habitants, soit 3 morts par million d'habitants, quand la France seule compte plus de 100 000 morts, soit 1 633 morts par million d'habitants.’

Het Chinese beleid is een groot succes. In Frankrijk stierven 20 keer zo veel mensen, ook al is dat een veel kleiner land. Die cijfers zijn uiterst onbetrouwbaar, want in Peking zetelt de dodelijkste genocidale dictatuur die de geschiedenis heeft voortgebracht. Toch worden die ‘officiële’ cijfers - slechts 4846 coronadoden op 1,4 miljard mensen - voor zoete koek geslikt. Dan is het een logische volgende stap om de werkwijze van de CCP te rechtvaardigen. Zo lezen we bij de analyse op pagina 12, dus niet de brainstormsessie:

‘Si l'exploitation des données au niveau agrégé permet aux autorités de mieux piloter la gestion de crise et aux habitants de s'informer, ces mêmes données (mobilité, géolocalisation, transactions, etc.) peuvent, à une maille individuelle, servir à contrôler le bon respect des restrictions.

À Hangzhou, par exemple, les données de consommation d'électricité en temps réel ont été utilisées pour surveiller les habitants astreints à une quarantaine, mais aussi pour porter le cas échéant assistance aux personnes vulnérables.

Au travers de multiples initiatives, souvent locales ou sectorielles, la Chine a fait un usage intensif - et bien documenté - de la vidéosurveillance avec reconnaissance faciale pour contrôler le respect des restrictions (déplacements, port du masque, etc.). Parmi les 20 villes du monde les plus équipées en caméras de surveillance dans l'espace public, 18 dont chinoises. À Chongqin, on compte une caméra pour six habitants, contre une pour 130 à Nice, la ville la plus équipée de France.’

Elektriciteitsgebruik analyseren om te kijken of mensen zich wel aan de lockdown houden klinkt als een afschuwelijke dystopie, met het zorgt wel voor ‘respect voor de maatregelen’. En in sommige Chinese steden heb je een camera per slechts zes inwoners, in Nice is dat een op de 130. Frankrijk heeft dus nog een lange weg te gaan. Bij de gezichtsherkenning treedt je de grondrechten van vrije burgers in democratische landen met de voeten, want je voert een opsporingshandeling uit tegen iemand die nog niks verkeerd heeft gedaan. Iedereen is verdacht, het is een extreme variant van het in Nederland aanwezige even bedenkelijke racial profiling. Van de CCP mag je zoiets verwachten, maar dat een senator uit het land van de Franse revolutie dit alleen al op durft te schrijven is al eng. Ook lezen we dat Chinese burgers in woonblokken en werkgevers die anderen aanspreken op hun gedrag, ‘eerlijk’ zijn, ‘d’honnêtes citoyen’. We zouden het ook laffe verklikkers kunnen noemen, het is maar op welke periode uit de geschiedenis je je baseert.

Als Franse senatoren dit allemaal overwegen, zullen hun Nederlandse evenknieën al snel volgen. Voor Corona waren sommige burgerrechten ‘self-evident’, maar sinds de pandemie mag het een en ander wijken. Onze vrijheid staat letterlijk op een hellend vlak. De minimale gezondheidswinst die dit soort maatregelen zou kunnen opleveren vind ik het zelf niet waard. Maar wat ik vind van mijn eigen leven wordt op deze manier steeds minder relevant. De Franse remake van 1984 leest u hier.

https://www.senat.fr/rap/r20-673/r20-6732.html#toc25

Ik groet u vanaf de camping. Volgende week reageer ik weer op mails. Wilt u mijn werk steunen? Kijk op https://arnowellens.backme.org.

Lees meer

ABN AMRO doet woke, laat rekeninghouders braken en die rennen weg

Voor een reactie, ga naar mijn tijdlijn op Twitter waar de orgieclub van de Zuidas ook te vinden is; wilt u in deze woke tijden helpen om nog iets van neutrale journalistiek te realiseren, kijk dan svp op mijn BackMe-account.

Hij die zonder zonden is werpe de eerste steen. Zelfs de grootste barbaar moet wel van de Bijbel houden. Eric veroordelen doen we dus niet. Wie? Eric van der Linden. Werkt bij ABN AMRO, doet bij de bank ‘iets met projecnten en processen’ en buiten het kantoor verder alles wat een hartslag heeft. Eric is namelijk polyamoreus en dat is mooi, zeg ik als fundamentalistisch liberaal. Doe lekker je eigen ding, beleef je vrijheid zo intens als een Eric maar val anderen er misschien ook niet mee lastig. ABN AMRO maakte echter een reclamefilmpje, bedoeld om te laten zien dat ze Eric in dienst hebben. Dat is namelijk bijzonder, omdat Eric dus meer soa’s heeft dan ABN AMRO witwasklanten. Nu zou men vroeger hebben gezegd: dat Eric iedereen doet moet hij zelf weten, we gunnen iedereen zijn/haar/het/hun/hxx privacy. Das war einmal, ABN AMRO maakt nu reclame met de promiscuïteit (lekker, niks mis mee) van een van de werknemers. Waar zit daar het verdienmodel in? Een bank doet het voor de knaken en is in feite amoreel, vrij logisch eigenlijk. In de reclame vertelt Eric nu dat hij ‘binnen de bank nergens tegenaan loopt, met zijn polyamoreuze levenststijl’. Dat is jammer, er loopt daar mooi spul rond. Waar het ABN AMRO natuurlijk om gaat, is dat we de bank ineens allemaal geweldig progressief en daarmee lief vinden. Er is ook een filmpje met een transgender die het daar allemaal geweldig vindt. Ik maakte daar een tweet over, omdat ik het een beetje hypocriet vindt. Enkele van mijn volgers raakten verbolgen over de emoterreur, de woke-bukkake waarmee de de facto ambtenaren van deze staatsbank met emmers tegelijk argeloze youtubers onaangenaam verrassen. Prompt hebben ze hun rekening opgezocht.

Waarom moeten we ABN AMRO wantrouwen, met betrekking tot dit media-offensief? Iedereen die de bank een beetje kent, weet dat de boodschap niet oprecht is. Met de dagelijkse operaties helpt de bank gewone mensen namelijk steeds verder de vernieling in. De Nederlandse huizenmarkt is een zeepbel geworden, van pre-Lehman proporties. Het waren de banken die de speculatie op krediet faciliteerden, met ABN AMRO voorop. Leuke vraag tussendoor: werken er eigenlijk moslims bij ABN AMRO? Wokies zijn dol op moslims. Het faciliteren van speculatieve bubbels met rente komt alleen neer op het breken van het verbod op financieel woekeren. In de geest van de Koran is het logischer dat deelnemers aan de maatschappij, anderen helpen tegen redelijke (kostendekkende) vergoeding. In plaats daarvan faciliteert ABN AMRO met de tophypotheken dat mensen zwaar in de problemen komen. En als iemand het niet kan betalen, dan kleden de advocaten van de bank je voor de rechter uit, als meedogenloze villers. Bezoek eens zo’n zitting en zie de ware aard van de bank. Ook dat is volledig in strijd met de Koran, mildheid is immers de ‘righteous deed’. Ik kan niet wachten op een filmpje van een meisje met een hoofddoekje, dat bij ABN AMRO werkt. ‘Namens de bank trek ik wanhopige woningzoekenden het vel over de oren, zodat onze internationale investeringspartners superieure rendementen boeken ten koste van de lokale samenleving. Ook dat is ABN AMRO.’

Hoe draagt ABN AMRO eigenlijk bij aan ondragelijke woonlasten? Simpel. De bank is kampioen securitiseren, waarbij hypotheken worden doorverkocht aan investeerders. Die vragen Nederlandse banken om steeds meer beleggingsproducten (gebouwd op uw rente of huur) en dat maakt de Nederlandse burger de melkkoe van het financiële systeem. Dat principe heet ‘predatory lending’: het geld gaat op zoek naar rendement en komt bij de arme starter met woningnood uit, het proces begint niet bij de laatste. Het is natuurlijk niet in het voordeel van de huizenkoper om tonnen te veel op een postzegel te financieren: het hele financiële systeem is dan ook gebouwd op zo hoog mogelijke leningen, omdat er dan meer belegd vermogen is geschapen. De huizenkoper of huurder is het product, niet de klant. Wie rente of huur betaalt is een schaap dat via de securitisatiemarkt in stukken wordt gesneden voor doorverkoop. Hoe dan, kan men zich afvragen, slaagt de bank er dan in om die schapen het bankgebouw in te trekken? Door filmpjes te maken die terechte braakneigingen opwekken bij kritische mensen, maar klaarblijkelijk toch hele volksstammen zichzelf vrijwillig bij het slachthuis met groengeel logo laten aankloppen.

Over dit verschijnsel, het securitiseren, maakte ik deze video. Daaruit blijkt ook een ander vervelend feit. ABN AMRO heeft, net als Deutsche Bank, gekke koeien op de balans. Daarmee bedoel ik beleggingen of zelfs hele bedrijfsonderdelen, die een zeer negatief rendement kennen. Dat is het gevolg van een bankwezen dat een kredietcrisis veroorzaakt en dan gered wordt: dat gaat dan door met de eerder gemaakte fouten. Het scheppen van kredietgedreven bubbels zorgt ervoor dat steeds meer mensen betalingsproblemen geraken en dan heeft ook de bank een probleem. ABN AMRO is afhankelijk van de centrale bank om deze rommel te kunnen dumpen. In dezelfde video komt ook deze afbeelding aan bod, waaruit blijkt dat ABN AMRO letterlijk niets van het van de ECB gekregen geld heeft gebruikt om de samenleving ook echt te helpen. Al het bijgedrukte geld gaat meteen weer naar de ECB en berijkt ondernemers nooit en draagt ook niets bij aan economische groei.


Alle miljarden worden opgestapeld en ABN AMRO is meer dan bijvoorbeeld Rabobank afhankelijk van impliciete staatssteun. Dat blijkt ook uit de koers van ABN AMRO, ondanks duizenden miljarden aan steun van centrale banken en overheden aan de economie staat deze nog ver, ver onder water. Die situatie heeft niets met Corona te maken, al ver voordat de vleermuissoepfabriek van Unox in Wuhan ontplofte, was deze trend al zichtbaar – waar Rabobank dan weer geen last van heeft maar daar werkt dus Eric ook niet. Er komt mogelijk een moment waarop banken meer steun nodig hebben dan de ECB nu geeft en ABN AMRO zal als eerste bij de overheid aankloppen. Daarom is het ook de bank die de meeste rommel op de balans heeft, die zich als eerste als extreem woke presenteert aan het Nederlandse publiek dat mag bloeden voor het redden van banken terwijl die banken datzelfde publiek kort daarvoor nog leegtrokken met hun woekerkredieten. Dat is wat hier speelt. Natuurlijk kan het de top van de bank niets schelen dat Eric werkelijk alles en iedereen te grazen neemt, op een leuke manier. Welke praktische, zakelijke waarde zit er in dat feit voor rode oortjes? Er is geen enkele reden waarom een gewone bank zich met dat gegeven op de borst hoort te kloppen, onder normale omstandigheden. Maar we leven niet onder normale omstandigheden. We zitten in een tijdperk met technisch failliete financiële instellingen die doorlopend steun nodig hebben, nu in de vorm van gratis geld van de ECB-in ruil voor zelfs de slecht presterende bezittingen. Dat tijdperk wordt ook gekenmerkt door de knotsgekke ‘woke’ cultuur, waarin het publiek aanslaat op dit soort signaaltjes en prompt vergeet eens kritisch naar de jaarrekening van de plotseling zo maatschappelijk betrokken bank te kijken.

Ik mocht recentelijk een biertje drinken met een bekend, nationaal politicus met net als ik niet-Westerse roots. Samen hebben we meer pigment dan de hele top-100 van die bank bij elkaar, wat de politicus en mij niet kan schelen maar ABN AMRO zit er heel erg mee. Als je het echt zo belangrijk vindt, ontsla dan meteen je hele directie en vervang die uit enkel de zwarte vrouwen die in je organisatie hebt rondlopen – en Eric, dat is goed voor de teambuilding. Dat doet de bank ook niet, wat bewijst dat het allemaal een marketingtruc is. Hoe dan ook, de politicus en ik geven allebei niet om het woke gedoe, we prefereren het kleurenblinde principe. Een Amerikaanse predikant zei eens dat je op je karakter beoordeeld zou moeten worden in plaats van je huidskleur – laat staan je bangalijst. ‘Woke’ wijkt daar vanaf, slaat aan het standbeelden omvertrekken en mist de schade die banken aan de samenleving hebben aangericht, binnen de gemeenschap van elke demonstrant, compleet. Het nieuwe denken in termen van ‘wit’ en ‘van kleur’ en allerlei gekke gendertermen verzwakt samenlevingen, terwijl iedereen, wit of zwart, en met wie je het ook doet, ernstig wordt benadeeld door de ABN AMRO’s van de wereld die een huizenbubbel hebben gecreëerd. ABN AMRO heeft een kanaal vol tenenkrommende woke filmpjes die geen hond kijkt, waarin ook een donker meisje voorkomt waarvan de ouders arm zijn. ABN AMRO geeft dan gratis hockeyles maar beter vragen we ons af waarom de bank bijdraagt aan de wooncrisis, door het genoemde woekeren. In plaats van dat mensen daartegen demonstreren, raken ze onderling verdeeld door ‘woke’. De andersgekleurde buren zijn niet de vijand vanwege de afwijkende hoeveelheid pigment, jullie zijn allebei slachtoffer van de huizencrisis – en hebben dan ook een gemeenschappelijke vijand. In dat licht is het niet vreemd dat de bank waarvan de koers het meest onder water staat, ook het meest woke imago uitbraakt.

De eerste mensen hebben al hun rekening opgezegd. ABN AMRO reageert in mijn tijdlijn op Twitter, zodat ook de bank het/haar/zijn/hun/hxxx zegje kan doen, daar hecht ik aan. Ik ga een weekje op de camping (iets met een liedje van Bløf en een zuiderbuur) zitten en vul soms enkel die tijdlijn aan. Shalom!

Voor een reactie, ga naar mijn tijdlijn op Twitter waar de orgieclub van de Zuidas ook te vinden is; wilt u in deze woke tijden helpen om nog iets van neutrale journalistiek te realiseren, kijk dan svp op mijn BackMe-account.

Lees meer

Ach één keertje dan: een lesje pijpen voor de dames

Even wat luchtigs voor de kroegloze zaterdagavond. Op deze site zet ik zo veel mogelijk artikelen van 925 terug, voor zover ik ze nog kan redden. Dit pareltje is het op twee na best gelezen stuk op die site ooit. Het lijkt wel uit een ander tijdperk te komen. Tegenwoordig is iedereen emotioneel en boos en is alles meteen seksisme of racisme. De nachtzuster van 925 schreef dit tijdens een moment vrij van werk in het ziekenhuis en maakte een kwinkslag die deze bizarre tijden hopelijk wat opfleurt. Ongetwijfeld zullen hele hordes feministen nu boos worden, maar daar trekt een mens zich beter niks van aan. Wilt u mijn QR-vrije borrels bezoeken, meldt u zich dan aan op BackMe. Hieronder het oorspronkelijke artikel uit 2013:

Niet steigeren heren, dat mag u vanavond in bed doen. Uiteraard ook deze week aandacht voor u, maar dan meer in de passieve vorm. Dus trek het vrouwtje voor de computer, of stuur een memo naar de secretaresse en reserveer het kopieerapparaat. Er gaat gepijpt worden!

Juist, lieve dames, pijpen. In de wereld van het pijpen zijn wij vrouwen in twee categorieën verdeeld. De vrouwen die het heerlijk vinden, zo'n caloriearm ijsje als beloning na een dag hard werken, en de vrouwen die nog liever de hond zoenen dan dat 'ding' in hun mond te nemen.  

Klef knotsje

Aan de laatste dames moet wellicht de vraag gesteld worden: waarom vindt u het zo vreselijk? Als uw bedpartner toebedeeld is met een zweterig klef knotsje, waar de smegma bij het verwijderen van verpakkingsmateriaal u al tegemoet brokkelt kan de nachtzuster niet anders dan het met u eens zijn. Maar een frisgewassen exemplaar, verbonden aan een dankbaar schepsel is toch niet zo erg?

Everything is better with mint?

Wel? Dan hebben we hier een leuke tip. Neem tijdens het pijpen een lekker sterk pepermuntje in je mond. Voor jou lekker, omdat je de smaak van dat wilde vlees niet hoeft te proeven, voor hem lekker, omdat de mint uit het muntje zorgt voor een koude, prikkelende sensatie in de stimulatie-area. Niets liever dan sperma proeven? Ditzelfde trucje kan ook herhaald worden na het eten van een kleine hoeveelheid rode peper. Uiteraard niet teveel. Je wilt natuurlijk niet dat hij na een lekkere pijpsessie van jou met een waterbakje en een verbandje om zijn beblaarde pikkie door het leven moet gaan.

Heter door kou

Nog zo’n leuke accessoire tijdens het pijpen is het simpele ijsklontje. Het effect is ongeveer hetzelfde als met een pepermuntje. De pech van gevoelige tanden? Ook dat is uiteraard op te lossen: eerst het ijsklontje in je mond, en als het te koud wordt voor jou, snel uitspugen en jezelf lekker opwarmen met zijn warme staafje.

Sommige heren zweren ook bij de afwisseling van ijsklontjes en warme thee, maar voor deze tactiek biedt uw nachtzuster nog geen garanties. Poets van tevoren wel je tanden met een van die tandhalsbeschermende pasta’s van de reclame, om een voortijdig einde vanwege een brainfreeze te voorkomen.

Bonustip voor de heren: Heren, ook dames vinden het nog wel eens opwindend als u wat 'cooler' bent. Of het nu uw genotsknots of tong is, de koude sensatie zorgt ervoor dat zij nog heter is. Sommige dames kunnen ook wel wat afkoeling gebruiken rondom de clitoris, if you know what I mean.

Gouden tip, de mannelijke g-spot

Terwijl de discussies over het bestaan van de vrouwelijke g-plek nog niet beëindigd zijn, hebben we een leuk ander nieuwtje voor je: de mannelijke g-spot. De man heeft er namelijk sowieso eentje, en men noeme hem 'prostaat'. Sowieso vinden veel mannen het al heerlijk om tijdens een lekkere orale verwensessie wat geplaagd te worden rondom hun kontgaatje, maar je kunt ze echt laten schokken en schreeuwen door (na enig overleg) je vinger voorzichtig een klein stukje in de anus te brengen. Na een paar centimeter voel je aan de buikzijde een walnootachtige structuur. Druk hier tijdens het pijpen afwisselend voorzichtig op en watch the magic happen!

Tip hierbij is om niet precies te bespreken wát je wilt doen, hoogstens dat er enig anaal friemelwerk bij komt kijken. Veel mannen associëren het woord 'prostaat' namelijk direct met de heel wat naardere behandelingen die worden uitgevoerd door gemene urologen. Dit is uiteraard niet het effect dat u wenst te bereiken!

Alles is leuker met een glimlach

En als laatste dames, geniet er nou gewoon een beetje van. Als je dan niet kunt genieten van de warmte en het genot van de man, geniet dan van de totale macht die je over hem hebt. Pijpen is het ultieme middel om hem helemaal gek te maken. Een man die gepijpt wordt, heeft het protesterend vermogen van een ongeboren baby. En na jaren van bh’s verbranden en glazen plafonds is dat toch wel een heel lekker gevoel, niet?

Dus heren én dames, geniet!

De nachtzuster heeft na het delen van zoveel kennis in ieder geval wel een lekker ijsje verdiend.

Lees meer

Achmed Baâdoud was NIET tegelijk stadsdeelvoorzitter en 'strategic management advisor' MRP'

Advocatenpost! Ik mag niet schrijven dat Achmed Baâdoud, stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Nieuw-West in 2013, toen werkzaam was bij MRP Development. Nu heb ik dat ook nooit gesteld, wel dat ik het opmerkelijk vindt dat Baâdoud later bij die club ging werken. MRP mag een hotel bouwen op de plek waar nu een theater staat. De buurt krijgt een bouwput en verliest het theater, dat later honderd meter verderop wordt herbouwd. De herbouw van het te slopen theater kost minstens honderd miljoen euro en omdat het op het water moet gebeuren, liggen kostenoverschrijdingen in de lijn der verwachtingen. Een politiek kopstuk uit die tijd gaat niet voor die beslissing liggen, ook al wil de buurt dat echt niet, maar gaat later bij de winnende projectonwikkelaar werken. Sterker nog, Baâdoud tekende de overeenkomst. Dat lijkt me uiterst onwenselijk, omdat de belangen van de buurtbewoners vertegenwoordigd worden door de stadsdeelvoorzitter. Als de ontwikkelaar iets doet wat de buurt nadrukkelijk niet wil, kan de stadsdeelvoorzitter alleen voor hen opkomen als hij persoonlijk op zo groot mogelijke afstand van die ontwikkelaar staat - en dan moet hij daar niet later een baantje nemen. Zelfs de mogelijkheid dat er later bij huidige contractpartners kan worden bijgeklust is al ontwenselijk. Dat stond in de vorige post.

Daarop kwam deze brief van Greenberg Traurig:
Met daarop mijn reactie:

Geachte Heer Ribbert,


Dank voor uw brief. Ik ga de komende uren gebruiken om me erop te beraden, dat lijkt me ook ruim binnen de twee dagen vallen. De voorgeschiedenis die u noemt (in termen van rechtsvoorgangers van MRP) lijkt me irrelevant. Het gaat erom dat een stadsdeelvoorzitter een theater van slechts dertien jaar oud wil laten slopen om er een hotel te bouwen, hetgeen moeilijk als een beslissing kan worden gezien die het belang van de buurt wil laten prevaleren. Het belang van de vastgoedontwikkelaar is daarbij wel gediend en de heer Baâdoud valt daar op de website met een foto te bewonderen bij het 'team': zo vreemd was de conclusie niet dat hij daar 'werkt'. Verder is het zo dat niemand in de buurt dit wil, een simpele rondgang leert dat al. Uit later gepubliceerde mails (uit het WOB-dossier) blijkt dan ook dat het stadsdeel 'professionals' heeft opgetrommeld om de 'gewone' mensen te overstemmen. Het klopt verder dat de afkoelperiode in acht is genomen, dat bestrijd ik ook niet.


In uw brief stelt u dat ik schreef dat de voormalige stadsdeelvoorzitter het bestemmingsplan goedkeurde, waarin precies het bedrijf voordelig werd behandeld waar hij later met een foto en een functie-omschrijving te vinden is bij 'team' (daaruit mag ik kennelijk niet afleiden dat hij daar 'werkt', vooruit). Natuurlijk is het niet zo dat hij als stadsdeelvoorzitter het bestemmingsplan dat gunstig was voor MRP goedkeurde, terwijl hij bij MRP werkte, want hij was toen stadsdeelvoorzitter - dat was zijn baan. In mijn tekst staat hij dan ook omschreven als 'toenmalig stadsdeelvoorzitter', nu werkzaam bij MRP. Het leek mij evident dat iedereen snapt dat hij die twee functies niet tegelijkertijd heeft bekleed. Als dat niet helder is wil ik het met liefde aanpassen. Een rectificatie gaat me natuurlijk te ver, omdat ik terecht vraagtekens plaats bij een bestemmingsplan waarin een culturele voorziening van slechts dertien jaar oud reeds gesloopt gaat worden, waarna de desbetreffende stadsdeelvoorzitter een financieel belang krijgt bij de gelukkige ontwikkelaar.

De kern van uw grieven lijkt te zijn dat ik stel dat Baâdoud het bestemmingsplan goedkeurde, terwijl hij bij MRP werkte. Dat maak ik op uit de zin die begint met 'hiermee poneert u...'. Dat poneer ik helemaal niet, daarom kan ik dat ook niet rectificeren: ik kan wel duidelijker opschrijven dat ik dat niet poneer, als mensen daar kennelijk aanstoot aan nemen. Ik poneer de stelling dat Baâdoud goede vrienden heeft gemaakt in de vastgoedsector, met politiek handelen (hij had ook, zoals de buurt wenste, tegen de sloop van nieuwe theater ten guste van het hotel voor MRP kunnen pleiten) dat nu zeer nadelig is voor de stad. Er moet nu honderd miljoen (voor vertraging en kostenoverschrijding) aan belastinggeld worden verkwanseld om een theater te slopen en te herbouwen. Gegeven het ter zake gebrekkige CV van Baâdooud is tevens opmerkelijk dat hij een 'functie' bij een vastgoedontwikkelaar krijgt, want anders dan een politiek netwerk heeft hij geen ervaring op dat vlak. Aangezien de buurt bewezen geen behoefte heeft aan een theater, mag ik schrijven dat Baâdoud daarmee de belangen van MRP zwaarder heeft laten wegen dan de belangen van de lokale bewoners. De passage uit mijn tekst die u aanhaalt zie ik dan ook niet weerlegd worden. Baâdoud negeert de wensen van de buurt, gaat niet voor een bestemmingsplan liggen dat de buurt niet wil maar MRP wel en krijgt prompt een 'baan' bij MRP. Ik beroep mij op artikel 10 van het EVRM, dat volgens mij stelt dat ik vraagtekens mag zetten bij deze handelswijze die overduidelijk zeer nadelig is voor de buurt en de belastingbetaler in het algemeen.

Ik gebruik de komende uren om advies in te winnen, ook dat is redelijk. Op basis van hetzelfde EVRM artikel 10 is het lastig om de rectificatie te plaatsen, daar ik mijn 'excuses' niet wil aanbieden voor hetgeen ik omschreven heb. Excuses zijn het gevolg van oprechte, uit eigen beweging gevoelde spijt na bezinning en in deze heb ik naar mijn mening terechte vraagtekens geplaatst bij de sloop van een pas dertien jaar oud theater. U kunt niet via de rechter afdwingen dat ik een emotie uit die ik niet ook echt voel. Ik zal voor nu een nieuw artikel plaatsen waarin in nadrukkelijk duidelijk maak dat Baâdoud nooit zowel stadsdeelvoorzitter als 'strategic management' van MRP was, ook al heb ik dat niet zo gezegd. Voor de volledige informatievoorziening zal ik uw brief ook online publiceren, zodat mensen die het artikel over het theater lezen ook uw weerwoord kunnen vinden. De titel van het nieuwe artikel zal zijn: 'Achmed Baâdoud was NIET tegelijk stadsdeelvoorzitter en 'strategic management advisor' MRP'. Dan kom ik binnen de gestelde termijn van twee dagen met een definitieve reactie op de sommatie.

Arno Wellens


Vervelend genoeg dropt deze Radboud Rikkert een bommetje, om vervolgens zijn out-of-office aan te zetten. Wat te doen? Meestal licht een advocaat een punt toe, in plaats van een 'slikken-of-stikken-mail' te sturen en dan de camping op te zoeken. Advies is welkom.Lees meer

Wethouder Touria Meliani liet figuranten optrommelen om sloop theater acceptabel te maken

U moet kiezen. Wilt u naast een bouwput wonen, waar een gloednieuw theater plaats moet maken voor een hotel, of wilt u het theater gewoon laten staan? In Amsterdam werd die vraag aan buurtbewoners gevraagd. De stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West gaf de vergunning om op een stuk grond aan de Sloterplas een hotel te bouwen. Alleen stond daar al een theater, terwijl het stadsdeel een gebrek aan culturele voorzieningen heeft. De stadsdeelvoorzitter die besloot om het toen dertien jaar oude theater af te breken, heeft nu een baantje bij de stenenboer die vreemd genoeg de hotelvergunning kreeg. Om buurtbewoners tegemoet te komen, met betrekking tot het verlies van hun theater, werd besloten het te slopen theater te herbouwen in de Sloterplas. Dat tast alleen wel het open karakter van de plas aan, het plan is zeer risicovol omdat er op het water gebouwd moet worden, op korte termijn komt er geen cultuur bij maar wordt er juist gesloopt en buurtbewoners krijgen eerst een bouwput en daarna een druk hotel, dat economisch bewezen niets toevoegt. Wethouder Meliani hield daarom een bewonersbijeenkomst. Daar bleek dat de helft van de buurtbewoners toch groot voorstander is van de bouwput. Uit ge-WOB-te mails van Meliani blijkt alleen dat ze donders goed wist dat mensen hier geen trek in hadden. Daarom heeft ze 'professionals' opgetrommeld om journalisten het valse beeld van een verdeelde buurt te geven. Daarmee is voorkomen dat er naar de 'gewone' (sic) mensen geluisterd zou worden, die zou je het liefst het stemrecht afpakken. Dit gesprek met bewoners was onderdeel van het 'participatieproces', zo bleek uit andere documenten. Aldus is de nieuwbouw doorgedrukt en die zal Amsterdam minstens honderd miljoen euro gaan kosten. Nu weet iedereen dat kostenoverschrijdingen en vertragingen de norm zijn, zeker bij een onnodig complex bouwplan (op het water, 100 meter van de plek van het te slopen theater), dus doe die honderd miljoen maar keer drie. Iedereen vindt dit de normaalste gang van zaken en eigenlijk is dat best vreemd. Een filmpje van twaalf minuten over dit onderwerp, met de gewraakte mail, vanuit Minsk.

Wilt u me helpen dit soort onderzoek te doen? Kijk op BackMe voor de mogelijkheden.

Lees meer

Central Bank Digital Currency is voorbode afschaffen contant geld en verbieden crypto

Het is typisch zo’n oplossing die vraagt om een probleem. Letterlijk geen hond is geïnteresseerd in ‘CBDC’. Toch zien centrale banken, de BIS en met de name de ECB er wel brood in. Waarom? Er bestaat zoiets als de ‘zero lower bound’ bij het rentebeleid, die ‘monetary policy transmission’ hindert. In normaal Nederlands: als de ECB de rente tot onder nul verlaagt, zullen meer mensen contanten opnemen en daarmee het beleid van de ECB ontvluchten. Het is de ECB die het contante geld uitlevert en daarmee schiet de bank zichzelf in de voet. Als er geen contant geld is, alles wordt digitaal, dan is het veel makkelijker om dat digitale saldo met negatieve rente te belasten. Dan is er een Europees, ondemocratisch instituut dat naar eigen inzicht vermogen mag belasten. De ECB heeft al aangegeven dit te willen, dus dan moet de vluchthaven (contant geld en bitcoin) worden afgeschaft. Corona is het perfecte excuus, want vanwege de pandemie moet er ‘iets’ gebeuren en vervolgens accepteert iedereen dat braaf. Maar wie doorzoekt ziet dat deze maatregelen ouder zijn dan de pandemie en er ook niets mee te maken hebben. De Corona-pandemie fungeert als excuus voor financiële repressie. De rapporten van BIS en ECB staan open en bloot op de websites van de organisaties maar niemand leest het.

Kijk naar meer dan een uur aan gezellig geklets met de libertaire BitCoin-vrienden over dit onderwerp. Deze journalistiek mogelijk maken doet u via BackMe. Er is letterlijk maar een journalist in Nederland die al deze gekkigheid leest. Fijne avond en veel kijkplezier!

Lees meer

Deutsche Bank deel 5: over securitisatie en de ontplofte huizenmarkt

Freunde! Tijd voor Deutsche Bank deel 5, al is de in het filmpje geschetste problematiek niet uniek voor de Duitse buren. De hele Westerse wereld zucht onder onduurzame overkreditering - althans, de brave leden uit de werkende middenklasse aldaar. Eurolanden en hun banken doen het wat slechter dan hun collega's elders en Deutsche Bank is er het belabberdst aan toe. Overkreditering wordt mede gedreven door securitisatie, het doorverkopen van bestaande leningen aan externe beleggers. Dit mechanisme zorgt ervoor dat wankele financiële kaartenhuizen gebouwd op krediet sneller kunnen ontstaan. Lehman Brothers was erg bedreven in de kunst van het opknippen en doorschuiven van leningen, om maar een dwarsstraat te noemen. Securitisatie was de oorzaak van de Amerikaanse schuldencrisis en wordt nu als oplossing voor de Europese gezien, interessant genoeg. Europese probleemschulden kunnen, eenmaal samengepakt, makkelijker doorverkocht worden aan een argeloze derde, zoals een buitenlands pensioenfonds. Daar wordt ook op aangestuurd. Kennis over securitisatie helpt ook om de ontplofte Nederlandse woningmarkt te begrijpen. Verder helpen de 'groene' leningen vooral om het bestaande kredietwezen te continueren, gewone mensen schieten er niet zo veel mee op.

Inhoudelijke vragen (let op het woord 'inhoudelijk') kunt u in de comments achtergelaten. Deze worden bij een volgende uitzending beantwoord, hoe venijnig ze ook zijn in hun bewoording. Tact moet soms wijken voor waarheidsvinding. Mocht u vragen hebben over de levering van het boek (van een tiental mensen heb ik nog onvolledige adresgegevens), stuur een appje: dat is het meest efficiënt. Contactgegevens zijn te vinden op https://arnowellens.backme.org. Ich wünsche Ihnen viel Kraft beim beobachten.

Deze journalistiek mogelijk maken? Kijk op BackMe.org.

Lees meer

Over de bewust te hoge tarieven van Nederlandse banken (niet alleen ING)

Er zijn zojuist drie video’s online gezet door de vrienden van Gold Republic met ondergetekende. Die zullen in meer publicaties gebruikt gaan worden, voor nu pikken we er een onderwerp uit: de autolening. Nederlandse banken hebben een soort kartel gevormd om de rente kunstmatig hoog te houden. Daarbij naaien ze - excusez le mot - de belastingbetalers die tien jaar geleden zo onverstandig waren om de banken te redden, dat laatste moet je ook nooit doen. Banken redden zorgt voor moral hazard, op die manier leren ze het nooit maar halen ze alleen maar extremere capriolen uit. De dankbaarheid uit zich in veel hogere tarieven dan banken in buurlanden vragen. Hoe weten we dat zo zeker?

Het is een oud onderwerp dat tijdens het gesprek bij Gold Republic ter sprake kwam. Het wordt op precies 42 minuten aangeboord, onder het kopje 'prijsdiscriminatie door ING'. Als je op de sites van Franse en Duitse banken kijkt, dan blijkt dat de rente op een autolening altijd een procent in een beetje is, je komt zelden boven de twee uit. BNP Paribas rekent precies 1 procent. Nederlandse banken zitten daar ver boven. Bij ABN Amro lukt het je niet om onder vijf procent uit te komen.

Nu heeft Nederland een bank die in twee Europese landen onder een andere bankvergunning werkt en dat is ING. In Nederland is de rente bij een 'groene' lening vier procent, tegen anderhalf procent bij de Belgen. We hebben het hier over hetzelfde product, met dezelfde kenmerken, bij dezelfde bank maar klanten die in verschillende lidstaten wonen: de Nederlander betaalt gewoon een paar keer zo veel. Het verschil wordt al zichtbaar door niet ING.nl maar ING.be in te voeren. Pure prijsdiscriminatie dus, het tarief is afhankelijk van de woonstaat en dat is discriminatie. Dag mag niet, alleen wordt het betreffende recht slecht nageleefd in de EU, dus daar kom je als bank mooi mee weg. Bellen naar ING België en vragen om de lokale voorwaarden mag niet, je wordt dan naar de Nederlandse tak gestuurd.

Er is een Europese bankenunie opgetuigd, waarbij de schade van het faillissement van een bank in een lidstaat met belastingbetalers in de hele unie gedeeld kan worden. De voordelen van meer concurrentie zijn op deze markt dan weer niet zichtbaar, omdat de banken prijsafspraken maken - nadat ze gered zijn. Het waardeoordeel over deze manier van handelen mag u zelf verwoorden.

Deze journalistiek ondersteunen? Kijk op BackMe voor de mogelijkheden!

Lees meer

Nederland in soort van vuurgevecht met de Russen

Weinig betrouwbaarder dan een officieel Russisch medium. Volgens het Kremlin heeft de Russische luchtmacht zojuist een bom gegooid voor het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Evertsen. Deze was betrokking bij een oefening van de NAVO. De Evertsen pleegde samen met de HMS Defender, een Britse ‘destroyer’, een bezoekje aan Odessa. Volgens het Nederlandse Ministerie van Defensie gaat de Evertsen naar Japan, om deel te nemen aan oefeningen. De Zwarte Zee was slechts een tussenstop (?!). Op het Twitterkanaal van de Defender staat dat de Evertsen en de Defender deze ochtend zijn uitgevaren om ‘door te gaan met operaties in de Zwarte Zee’ - onderwijl naar Japan varend. Het gebeurt wel vaker dat een NAVO-schip dat in de buurt van Rusland ligt, met een bezoekje van een Russische jagerbommenwerper wordt vereerd. Meestal zijn deze niet bewapend, hetgeen de bemanning - bemanning - bemanning - van een NAVO-schip ook van grote afstand kan zien. Op die manier wordt een escalatie voorkomen en blijft het bij een hoop herrie. Deze keer heeft een Russische Su-24 jagerbommenwerper ook echt een bom bij zich gedragen en voor de boeg van het Britse en het Nederlandse schip afgeworpen.


Kennelijk was de Britse leiding op de hoogte gebracht van de actie en is de Su-24 niet uit de lucht geschoten. Dat had makkelijk gekund maar zou wel een escalatie tot gevolg hebben gehad. Als straf schiet de Defender dan een paar raketten naar een Russische luchtmachtbasis. Rusland heeft op De Krim echter kustbatterijen om weer op vijandelijke schepen te schieten en dan is het feestje uit. Bij een escalatie tussen twee kernmachten kom je een keer bij het punt terecht waarop een beperkte nucleaire reactie door de zwakkere partij als acceptabel wordt gezien en dan is het gedaan met de beschaving. De Nederlandse marine zal nog wel met een reactie komen, maar ik vraag me af waarom deze provocatie nodig is. De Zwarte Zee ligt niet echt op de route naar Japan, dus het uitstapje is een politiek signaal en verder niets.


Ook verkeert de Nederlandse marine in een deerniswekkende toestand, door de bezuinigingsdrift van Rutte. De vijand van Jan Soldaat is niet de Russe maar het is Rutte, ze hebben bij Defensie nog een toetsenbord over en daarbij is de knop van ‘t’ kapot, als ze een ‘t’ willen dan krijgen ze een ‘s’. Nederland heeft nog maar een operationeel fregat, vertellen medewerkers me, omdat er maar een radar operationeel is. Die kan van een terugkerend schip worden getrokken en op een andere worden geplaatst, maar Nederland kan dus nooit twee schepen de oceaan op sturen zonder dat er eentje ‘blind’ is. Onder die omstandigheden is Nederland op geen enkele manier in staat om in NAVO-verband iets bij te dragen tijdens een gezamenlijke operatie, mocht het echt een keer fout gaan. Een land dat zichzelf zo verzwakt kan het zich niet veroorloven om te provoceren. De dreiging die van Rusland uitgaat is bedacht door een politicus die heeft gelogen over de toedracht van zijn conclusie (‘de datsja van Poetin’). Terwijl Nederland wachtte op de Russische invasie van de Baltische republieken is besloten het leger zo hard te treffen met bezuinigingen, dat geen onderdeel nog operationeel inzetbaar is. Het uitgemergelde legertje wordt nu wel voor de voeten van Iwan geworpen, klaarblijkelijk in de hoop dat een te sterke reactie van Russische kant, of zelfs een fout (zo’n bom kan ook op een schip vallen) een casus belli is voor een oorlog die Nederland ingaat zonder inzetbaar leger.

Nederland onder Rutte is een gekkenhuis. In elk opzicht.

Op de foto: een Britse ‘Daring class destroyer, de Defender is er een van dit type: de locatie van het incident en een Russische Su-24, waarschijnlijk niet degene die het rotje gooide.

Wilt u mijn onafhankelijke en niet-woke journalistiek mede mogelijk maken? Kijk hier voor de mogelijkheden.


Lees meer

Heel veel ‘sociaal onrecht’ is gesubsidieerd verzinsel

‘If you’re a hammer, all you see is nails’. Fijn dat het Engels er een mooi gezegde voor heeft. Sommige mensen zien achter elke boom een racist of een homohater. Als dat je primaire bezigheid is, op de uitkijk staan voor sociaal onrecht, dan is dat je goed recht. Krijgen de mensen die zichzelf de bestrijders van het sociale onrecht noemen meer geld, dan roepen ze ook vaker dat ze iets opmerken. Dat betekent niet dat een bepaalde misstand ook daadwerkelijk vaker voorkomt. Belangenclubs, zoals het COC, hebben er een financieel belang bij om problemen uit te vergroten en dat doen ze vervolgens ook. Sinds Sigrid Kaag op het departement Buitenlandse Zaken zit, krijgen de belangenclubs veel meer subsidie van dat ministerie. En, het zal niemand verbazen, sindsdien wordt er ook steeds meer sociaal onrecht opgemerkt. Vervolgens moeten de politici die hun bestaan danken aan de mythe dat ze het verzonnen onrecht bestrijden, het probleem ook opblazen. De subsidie op boosheid moet op de een of andere manier moreel gerechtvaardigd kunnen worden. In dat kader heb ik eerder Rob Jetten aangehaald, die naar een transgender luisterde die klaagde over de beperkte zorgcapaciteit. Niet wetende dat er een camera stond de draaien maakte hij ervan dat transgenders, net als moslims, moet vechten om te overleven. Jetten verzon ook ‘het Marokkaanse meisje’ dat hem zo inspireerde: eerst kijken, dan oordelen.

Is dat erg, dat zo’n Jetten dat doet? Ja, natuurlijk. Ten eerste haalt het liegen de aandacht weg bij het echte probleem. D66 zette de handtekening onder een regeerakkoord dat de zorg ernstig trof met bezuinigingen. Als de fractievoorzitter daarop wordt aangesproken, dan is het ‘vechten voor rechten van meisjes met hoofddoekjes en transgenders’ een prachtige bliksemafleider en zo wordt het echte probleem nooit geadresseerd. Uit dit gedrag spreekt ook een stuitend gebrek aan gevoel voor de problemen van de genoemde doelgroep, de prioriteit wordt slechts bij het vergroten van de knuffelbaarheid van de politicus gelegd. Vervolgens heeft het verzonnen wangedrag een gefabriceerde dader nodig. Als een politicus sociaal onrecht verzint en clubs subsidieert die de valse boodschap verder verspreiden, dan wordt er impliciet ook een schuldige aangewezen. In het huidige tijdsgewricht is dat de ‘witte heteroman’. Dat is een verzonnen maatschappelijke categorie, waar vervolgens niet bestaande eigenschappen aan worden toegeschreven. Als de transgender uit het filmpje van Jetten nadrukkelijk zegt dat Nederland een accepterend land is, dan zorgt een verdraaiing van die woorden dat ‘witte heteromannen’ hier vals worden beschuldigd. Dat is niets anders dan ophitsen. En als dat in een afkeer van het onderwerp van gesprek ontaardt (in deze de transgender), dan is het resultaat van deze volksmennerij dat ‘witte heteromannen’ tegen de transgenders zijn opgezet. Dat is niet in het voordeel van die laatste groep, maar die vroeg hier ook helemaal niet om. Precies daarin schuilt het gevaar van het onvrijwillige bondgenootschap. De gesubsidieerde belangenclub en de fantasierijke politicus zijn nooit door de transgenders zelf aangesteld om te doen wat ze doen. Ze scheppen hun eigen noodzaak.

Neem de jaarrekening van het COC. Daaruit blijkt dat de club zelf denkt dat via de collectebus een bedrag van 92 duizend euro wordt opgehaald: chapeau, koninkies. Dat is alleen niet eens genoeg om het salaris van de directeur te betalen, of de huur van het pand op een toplocatie op de Nieuwe Herengracht. Bovenop de giften komt er voor 10 miljoen aan subsidie van binnen-en buitenlandse overheden binnen.


Voor een maatschappelijke organisatie levert dat overigens ook een aanzienlijk risico op. De subsidieverstrekker eist dat het COC al het ontvangen geld meteen opmaakt, het mag niet worden aangewend voor het vormen van reserves of voorzieningen. Omdat er op elke euro uit de collectebus er honderd bij worden gestort door overheden, met name het ministerie van Kaag, moet de continuïteitsreserve worden opgebouwd uit slechts een procent van de baten. Omdat er een compleet concern is opgebouwd rondom het tonnetje aan giften van mensen, is de kans groot dat een tegenvaller resulteert in een verlies dat niet opgevangen kan worden met het geld in de collectebus. In 2019 was het verlies bijvoorbeeld 180 procent van de baten van particulieren. In de begroting voor 2020 wordt daarover gezegd:

‘De continuering van programma’s en activiteiten heeft geleid tot een groei van de organisatie en daardoor ook een groei van de lasten, o.a. het ziekteverzuim en dure vervanging zet zich ook in 2020 voort. Hierdoor zal 2020 in het teken staan van het stroomlijnen van baten en lasten over een langere periode. Eventueel afhankelijk van (potentiele) subsidieaanvragen worden maatregelen om het verlies terug te dringen in 2020 geïmplementeerd. In toenemende mate zal een beroep worden gedaan op de achterban, de LHBTI gemeenschap en dus het verder professionaliseren van de mobiliteitsstrategie.’

Een sympathieke club wordt overstelpt met geld en verandert in een verlieslatend concern, waardoor de doelgroep gevraagd gaat worden om kosten van mismanagement te dekken. Dat is iets anders dan het dienen van de belangen van die doelgroep. Geld verziekt hier slechts de boel, er zou eigenlijk een wet moeten zijn die bepaalt dat subsidies van de overheid slechts een bepaald maximum mogen bedragen van de gebudgetteerde fondsenwerving. Een grensbedrag van 100% zou logisch zijn, dan is minstens de helft van de uitgaven van de belangenclub ook echt gefinancierd door de doelgroep zelf. Dan is het voor de buitenwereld helder van wie een bepaalde boodschap afkomstig is en is deze vervolgens ook geloofwaardig. Nu is de subsidie geen 100% maar 10679% van de begrote baten, een beetje een wanverhouding.


Ter vergelijking: die subsidie is sinds 2014 verdubbeld en het meeste geld komt bij Kaag vandaan.


Dat is ook te zien. D66 heeft altijd een punt gemaakt van het stoppen van het vermelden van het geslacht op de identiteitskaart. In 2020 stuurt D66-minister Ingrid van Engelshoven een brief naar de Kamer over dit besluit dat uiteindelijk ook is genomen.


Daaruit blijkt dat ze hierover met ‘belangenorganisaties’ heeft gesproken. Het COC heeft altijd duidelijk gecommuniceerd dat ze dit een belangrijk thema vinden. Uit een kleine steekproef van transgenders uit de omgeving blijkt dat dit een non-issue is. Een vrouw die in een mannenlichaam is geboren en na een lange transitie is wie ze wil zijn, vindt het juist prettig om de ‘v’ op het rijbewijs te zien schitteren. Het genderneutrale aspect, het juist willen wegpoetsen van die geslachten en het ontkennen dat ze bestaan, wordt bij ministeries aangereikt door belangenorganisaties die door diezelfde ministeries worden gefinancierd. Het geluid is niet afkomstig van mensen die ongevraagd worden vertegenwoordigd, maar van de ministeries die de miljoenen overboeken. De visie van ambtenaren die op deze ministeries werken wordt nu als morele norm opgelegd. Als ze miljoenen euro's meer overboeken naar een bepaalde organisatie is de roep daarvan ineens veel luider, wat niet betekent dat een bepaald maatschappelijk probleem ook daadwerkelijk escaleert. Natuurlijk is het belangrijk dat mensen in vrijheid kunnen leven en in alle veiligheid en geborgenheid zijn wie ze zijn. Als er op dat punt sprake is van een zorgwekkende trend, dan moet dat worden aangepakt en is het gerechtvaardigd dat belangenorganisaties luider de trom roeren. Dat ze dat in het tolerante en nog steeds open Nederland doen komt niet omdat er ook echt iets ergs gebeurt, maar omdat ze miljoenen extra van Kaag hebben gekregen.

Ik sprak er een uur over met Marijn Poels, hier te zien. Bij milieuclubs is het niet beter gesteld, daar ging zijn film dan ook over.

Wilt u deze journalistiek mogelijk maken? Kijk hier voor de mogelijkheden.

Lees meer

2018: 'When BitCoin becomes a viable alternative, governments will crush it'

Because they can't allow an alternative to the current system to flourish. An outflow of cash form existing banks to a new alternative will evaporate the possibility governments and central banks have to print money, redistribute wealth and thus control power. Blockchain is a very amiable initiative, but being nice doesn't prevent any flourishing innovation from being dragged back in and drown by it's spiteful competitors. And no, they shouldn't be doing that, from a moral point of view. More and more viewers on my channel are from abroad, so more content in other languages besides Dutch will be published. Please watch my contribution to the matter at hand at the september 2018 BitCoin Wednesday meeting. If you like my work, please consider supporting me on BackMe.org.

Lees meer

De ECB redt via 'ABSPP' banken, Corona is slechts een excuus

Deze journalistiek ondersteunen? Kijk op BackMe voor de mogelijkheden.

Lezersvraag, van de vrienden van Gold Republic. Bij meerdere gelegenheden heb ik gezegd dat Corona een fantastisch excuus is om banken te redden. Een extreme maatregel wordt dan aangekondigd, waarbij een door de pandemie en de lockdown platgeslagen bevolking het allemaal accepteert. Ja, vervelend, maar we doen het voor de zorghelden, als je je niet aan de maatregelen houdt ben je een aso, alleen samen komen we uit de crisis, we zijn klaar met het virus maar het virus is niet klaar met ons dus houd even vol, hoor je dan. Niemand vraagt zich dan af of maatregelen wel proportioneel zijn; of ze eigenlijk wel bijdragen aan het vermeende doel. Van alle financiële ‘maatregelen wegens corona’ kunnen we zeggen dat ze een heel ander doel dienen, de pandemie was slechts het excuus. Nota bene, het gaat hier over de knaken, niet de kapjes, daar weet ik niks van. Bij een WNL-uitzending van vlak voor de lockdown heb ik hiervoor gewaarschuwd, nu zien we het gebeuren. Om dit technische topic uit te leggen moeten we een beetje terug de geschiedenis in, het is niet anders.

Waarom zou er überhaupt een excuus nodig zijn om in de EU banken te redden, of het nu om Corona gaat of iets anders? De EU heeft een welhaast onoverkomelijke blunder begaan door de euro in te voeren. Geen van de bevolkingen wilde deze munt, of tenminste, de offers brengen die horen bij monetaire integratie. In de VS is het niet ongewoon dat rijke staten een groot deel van hun eigen BNP afdragen aan armere staten, middels een scheve verhouding tussen fiscale inkomsten en uitgaven met de federatie, in een bepaald jaar. De hoofdeconoom van het IMF, Maurice Obstfeld, berekende dat deze afdrachten tussen staten soms wel tien procent van het inkomen van de rijkere staten bedragen. New York betaalt dan voor West Virginia, dat is een van de armste staten. Amerikanen doen daar niet moeilijk over, die snappen dat als je samen grote ambities hebt, je wil samen de ‘United States’ van een continent zijn, je de knip moet trekken. Bij een kleine opofferingsgezindheid echter horen beperkte gemeenschappelijke ambities, heel logisch. En als verschillende staten samen een munt willen hebben, de meest vergaande vorm van economische integratie, dan moeten de rijke staten grote offers brengen in termen van geld en macht.

De euro is geboren met het verdrag van Maastricht uit 1992. Daarin lezen we dat er een verbod is op wederzijdse financiële bijstand, artikel 125. Op die manier werd de euro acceptabel voor de relatief krenterige staten als Nederland, om het zo maar te noemen. Dit is een politiek compromis dat economisch gezien zelfs theoretisch onmogelijk is: er komt wel een euro, maar het bonnetje dat bij die euro hoort, hoeft niemand te pakken. Wel de voordelen, niet de nadelen. Ja, zo werkt het dus niet. Om een euro te laten slagen is er een gemeenschappelijke rekening nodig en een Europese commissie die naar eigen inzicht snel lokaal een crisis kan bestrijden, bijvoorbeeld in Griekenland. Als die noodzakelijke instituten niet aanwezig zijn, dan duurt een crisis veel langer dan nodig. Dat effect is zichtbaar aanwezig. En omdat er in de eurozone geen gemeenschappelijke regering is die doet wat nodig is, moet de ECB de gaten maar vullen. Die mist echter de instrumenten om lokaal, per land, te kijken wat nodig is om werkloosheid te bestrijden. De eurozone is gebouwd op het waanidee dat alle lidstaten vergelijkbaar zijn: als Griekenland medicijn X nodig heeft, geldt dat ook voor Nederland, dus krijgen ze het medicijn allebei. Zo kan het bestaan dat Griekenland monetaire verruiming kan gebruiken maar Nederland niet. Het is voor de ECB niet toegestaan om maatwerk te leveren (‘alle Europese landen zijn gelijk’), dus krijgt iedereen maar medicijn X. In Nederland krijgen we zo bijwerkingen die ernstiger zijn dan welke kwaal dan ook, in de vorm van een ontploffende huizenmarkt. Het was beter geweest om wel per land maatwerk te leveren, maar dat druist in tegen de Europese ideologie.

Bij de bespreking van het jaarverslag van de ECB in 2011 in het Europees parlement wordt dat ook met zoveel woorden zo gezegd, middels motie 2011/2156(INI).

‘The euro’s architects built a monetary union while conscious of the instability that a single currency would generate in countries with a wide range of different economic and production structures. Possibly those architects thought that steps towards a bigger political union would come when the need for them was great. Today, with the full explosion of the debt-crisis in the eurozone, their time has finally come.’

Er is een monetaire unie, maar geen politieke, en dat is een gebrek. Daarom moet de ECB die gebreken maar even opvullen met de schaarse middelen die het instituut heeft. Bij steekproeven blijkt vaak dat een meerderheid van de bevolking het niet aandurft om de euro te verlaten, maar een net zo grote meerderheid weigert vervolgens ook de knip te trekken. Deze patstelling is het gevolg van de verkiezingsretoriek van Rutte: we blijven in de euro met de Grieken maar ‘er gaat geen cent meer naar de Grieken’. Dat kan dus helemaal niet. Daarom blijft de ECB maar de boel bij elkaar houden met spuug, plakband en kauwgom, wachtende op een Europese politieke elite die een keer keuzes durft te maken en eerlijk te zijn tegen de kiezers: we brengen offers en maken een succes van die euro en als de kiezers die offers niet willen brengen dan kappen we met het ambitieuze project. You can’t eat your cake and have it too. Mario Draghi heeft dat als president van de ECB ook regelmatig zo gezegd. Ik doe wat ik doe, daarmee stel ik het leed uit en koop ik tijd voor jullie. Als de rente op de staatsschuld van Italië in 2015 bijvoorbeeld een tijdje kunstmatig laag is, dan heb je even de ruimte om gedurfde keuzes te maken en die schuld te saneren voordat er een volgende crisis is. Alleen is onze politieke elite zo machtsgeil, dat ze deze ruimte niet hebben gebruikt om volwassen keuzes te maken. Er is niets gedaan met de gekochte tijd, bij verkiezingen verkoop je graag een opbeurend verhaal. Om aan de macht te blijven is de mythe dat een muntunie zonder afdrachten kan bestaan, in stand gehouden. In het regeerakkoord van Rutte-III lezen we op pagina 50 dat ‘de eurozone geen schuldenunie moet worden’. Wederom, dat kan dus helemaal niet.

Toen kwam de Coronacrisis. De regeringsleiders hebben de boodschap van Draghi grotendeels in de wind geslagen. Zeven goede jaren waren niet gebruikt om de eurozone institutioneel te versterken. Toen de crisis in september 2019 kwam kon enkel de ECB met de gebruikelijke gebrekkige gereedschapskist bijspringen en dat gebeurde ook. Er is een reden waarom de nieuwe crisis de aanvangsdatum van 12 september 2019 heeft, in plaats de start van de lockdown in maart 2020. Omdat de eurozone de noodzakelijke instituten vanaf dag een heeft gemist, zoals blijkt uit de aangehaalde motie, zijn de banken ernstig verzwakt geraakt. Ze leenden uit hebzucht veel te veel geld uit aan landen, banken, bedrijven en burgers die dat helemaal niet aankonden. Het is leuk om flauw te doen over de Grieken met hun gat in de hand maar we kunnen ons ook afvragen waarom Noord-Europese banken meedoen met die gevaarlijke overkreditering. Landen redden komt daarom neer op banken redden, dat zijn de partijen die al die gevaarlijke rommelkredieten op de balans hebben staan. De ECB heeft duidelijk uitgesproken dat de private banken (dezelfde banken als Deutsche Bank die de vorige kredietcrisis hebben veroorzaakt) de partijen zijn die de economie moeten aanzwengelen in het geval van een volgende crisis. Dan moeten die banken wel van hun oude rommelkredieten worden afgeholpen en dat is staatssteun aan bankiers die zich schuldig hebben gemaakt aan mismanagement. Dat verkoopt zichzelf slecht, maar gelukkig kwam Corona om de hoek kijken. Allemaal maatregelen om banken te redden kunnen nu aan de pandemie worden toegeschreven.

Op 24 maart 2020 kondigt de ECB een nieuw groot steunpakket aan, het ‘pandemic emergency purchase programme’ (PEPP). Uit de naamgeving blijkt al dat de pandemie de directe aanleiding is. De ECB mag niet alleen staatsobligaties van private banken overkopen, maar ook samengestelde kredieten, of ABS’s. Dat staat voor ‘asset backed securities’. Wellicht kunt u zich Lehman Brothers nog herinneren. Die bank pakte een schoenendoos en deed daar allemaal gevaarlijke kredieten in van mensen die de lening, bijvoorbeeld een hypotheek, nooit meer konden terugbetalen. Omdat meerdere leningen nu in een doos zitten, ziet de koper van de doos, bijvoorbeeld een argeloos pensioenfonds, niet wat hij koopt, namelijk een bundel van monetaire handgranaten. Die zitten echter samen in een doos en vervolgens gaan banken in die dozen handelen en die van een prijs voorzien. Daarbij vergeten ze het onderliggende risico van de bijbehorende kredieten te meten en zo kopen ze een kat in de zak. Ze kijken letterlijk nooit in de doos zelf, om in te schatten wat het risico op hun transacties is. Als ze dat ineens wel inzien, dumpen ze die gebundelde kredieten massaal en heb je een kredietcrisis waardoor banken instorten en gered moeten worden. Zo’n schoenendoos heet in het jargon een ABS. Het is een stuk papier, een beleggingsproduct (‘security’) die gedekt (‘backed’) is door bepaalde bezittingen (‘assets’), de laatste zijn dan de gevaarlijke leningen.

Als de ECB graag wil dat een lokale private bank, bijvoorbeeld ABN Amro, de economie stimuleert, dan zijn het die banken die het bijgedrukte geld van de ECB krijgen. De ECB legt op de website uit dat gehoopt wordt dat die lokale banken het bijgedrukte geld uitlenen aan lokale ondernemers. Die kunnen dan investeringen doen, zoals nieuwe bedrijfswagens kopen, en als die chauffeurs nodig hebben groeit de werkgelegenheid. Mensen hebben dan een baan en gaan meer geld uitgeven waardoor de economie in de lidstaten nog verder groeit. De ECB kan natuurlijk alleen niet een paar kratten met biljetten voor de deur bij ABN Amro op de Zuidas zetten. Het verspreiden van het vers gedrukte geld gaat via de zogeheten opkoopprogramma’s, de ‘purchase programmes’, zoals het PEPP: het opkoopprogramma vanwege Corona.

Geen hond die het leest, maar bij de punten 2.13 en 3.8 in de FAQ over het ABSPP staan wat zorgwekkende dingetjes. De samenvatting van de QE is dat de ECB geld bijdrukt. Ze bellen een lokale bank, bijvoorbeeld Deutsche, en kondigen aan dat ze willen dat Deutsche meer geld tot de beschikking heeft om de lokale economie aan te zwengelen. Boekhoudkundig gezien kun je niet ergens wat geld dumpen, er moet een tegengestelde transactie zijn: de ECB geeft geld aan Deutsche maar Deutsche geeft in ruil daarvoor iets terug, dat net zo veel waard is als het bijgedrukte geld. Deutsche kan bestaande leningen verpakken in een ABS en die aan de ECB geven, maar het kunnen ook andere bezittingen zijn. In plaats van die bezittingen heeft de lokale bank nu contanten in de kluis liggen en die zouden aan het MKB uitgeleend kunnen worden om de economie te stimuleren.

Waar ik al een tijd voor vrees, is dat de ECB de desbetreffende banken stiekem helpt door hun meest verrotte bezittingen over te kopen voor de hoofdprijs. Deutsche heeft dan een belegging op de balans staan voor 100 euro, dat is de hoofdsom op de leningen in een ABS. Intern weet iedereen alleen al lang dat dat geld nooit terugkomt, het is uitgeleend aan allemaal failliete mensen. Die hebben pech gehad, ze zijn arbeidsongeschikt geraakt, of dakloos, of hun bedrijf ging kopje onder door corona. Men spreekt dan van een ‘non-performing loan’. De lening bestaat wel maar er wordt nooit rente op betaald, laat staan aflossing. Er komt niks uit, de lening ‘presteert’ niet voor de eigenaar, daarom heet het een ‘non-performing loan’. In dat geval heeft een lening wel een papieren waarde maar dat is boekhoudkundige fantasie. Iemand pakt een stift en schrijft op de schoenendoos, de ABS, het getal 100 (immers, de rommel werd op dat bedrag ingeschat) maar als ze er een enkele euro voor krijgen bij verkoop aan een andere bank is het al een wonder. De bank moet nu eigenlijk een verlies van 99 (namelijk 100 - 1) in de boeken nemen en dreigt om te vallen. Wat zou het fijn zijn als de ECB echter de printer aanzet en de ABS niet voor 1 maar voor 100 koopt. Eigenlijk heb je dan de bank gered.

Mag de ECB met bijgedrukt geld een non-performing loan kopen? Vanwege Corona moeten er wat extreme dingen gedaan worden dus ja, dat kan. Het staat met zoveel woorden op de website van de ECB. Als de ‘pool of assets in the ABS’ - dat zijn dus de onderliggende leningen die in de schoenendoos worden gestopt - inderdaad ‘non-performing loans’ bevat, dan kan de ECB die gewoon kopen. Er staat dat aanschaf van de ABS (en daarmee steun aan de bank, je neemt hun rommel over) niet ‘uitgesloten’ wordt als er inderdaad non-performing loans tussen zitten. Geld scheppen komt neer op het scheppen van een loket waar non-performing loans ook gedumpt mogen worden.


Sterker nog, als de ‘pool of assets’ uit zoveel troep bestaat dat de bank niet alleen geen rente meer krijgt op de leningen maar er zelfs verlies op maakt, dan mag de ECB ze ook overkopen. In het eerste filmpje over Deutsche Bank heb ik dit gekke koeien genoemd: ze drinken meer melk dan ze geven en daarmee zadelen ze de eigenaar op met een negatief resultaat, zelfs los van rente. In het jargon heet dat een ‘belegging gedekt door bezittingen met een negatief resultaat’, in het Engels: ‘negative yield ABS’. Nota bene, als een particulier wordt gebeld met de vraag of hij een ‘negative yield ABS’ van een bank wil kopen, hangt hij natuurlijk meteen op. Je betaalt dan voor een belegging die gegarandeerd een verlies oplevert. De waarde van een belegging is afhankelijk van de gerelateerde opbrengsten, als die negatief zijn is de waarde van de ABS ook negatief - zo vol met troep zit deze.


De ECB is er helder over: ja, wij kopen ABS’s met een negatieve yield. De yield (rente) van een op te open ABS mag lager zijn dan de rente op spaarrente en die is op dit moment negatief - dus kan de ECB ook ABS’s met een negatieve yield kopen. Als je hier bent aanbeland, als koper, heb je te maken met de rommel op de balans van de bank die bijna onmogelijk te waarderen is, juist omdat het zulke gevaarlijke producten zijn. De ECB koopt ze gewoon en weigert het publiek te vertellen van welke banken ze die troep precies hebben opgekocht. Zo kan de ECB naar keuze een bank uitkiezen, die opbellen om hun ABS’s met negatieve yield te dumpen tegen een goede prijs, en de bank zo te steunen. Bij de redding van ING in 2009 moest de Nederlandse overheid een positie innemen in de bank maar ook in hun beleggingsportefeuille. Dat leverde weerstand op. Deze nieuwe methode maakt het mogelijk te ontkennen dat het gebeurt.

De balans van Deutsche Bank laat iets bijzonders zien. In 2019 werd er aangekondigd dat een partij troep van bijna 400 miljard verkocht moest worden. Deutsche zette de partij apart, zodat de problemen werden geïsoleerd van de gezondere delen. Als je dan de rommel opruimt hou je enkel de bank met de gezonde onderdelen over maar dan moet er nog wel een koper worden gevonden. Daartoe richtte de bank een ‘Capital Release Unit’ (CRU) op, waarin de bezittingen alvast werden afgezonderd.


In 2019 is Deutsche Bank gezond, als je de onderdelen die het niet gezond zijn niet meerekent - zo kan ik het ook. De ‘core bank’, zonder de CRU waar alle gekke koeien zitten, maakt op zichzelf een lichte winst. De CRU maakt op zichzelf een verlies van 3 miljard op bezittingen van 260 miljard. In termen van koeien: stel dat u 260 koeien bezit die bepaalde hoeveelheid melk produceren maar ook drinken. Opgeteld is de melkopbrengst negatief, voor een waarde van drie koeien. Als een andere boer deze koeien koopt moet hij er dus geld op toeleggen, wat betekent dat de economische waarde van de 260 koeien gelijk is aan nul, of nog minder. Het zijn negative yield-koeien. In de andere stallen van de boer staan nog 1040 koeien, die samen een netto melkopbrengst kennen. Die winst, uitgedrukt in koeien, is gelijk aan 0,5. Trots stuurt de Duitse CEO een persbericht uit: de kernkoeien zijn gezond en leveren winst op. Daarbij negeert hij de gekke koeien met hun negative yield. Opgeteld heeft deze boer (dus de gekke en de gezonde koeien samen) dus 1300 koeien die samen een opbrengst kennen van 0,5 minus 3,0 oftewel 2,5 negatief. Het gaat hier om de 2,6 miljard negatief bij 'profit (loss) before tax' in de meest rechterkolom.


Als we een jaar later in de CRU kijken, de stal met de gekke koeien, dan zien we dat hun negatieve opbrengst minder ernstig is geworden. Hier wordt nu nog maar 2 miljard verlies gemaakt. Er zijn dan ook minder koeien in deze stal te vinden, er zijn er 60 verkocht (het gaat hier om de post 'total assets' bij de 'capital release unit'). Immers, het waren er eerst 259 om precies te zijn en nu nog maar 198. Degene die die 60 koeien opkoopt, accepteert dat hij verlies op de dieren maakt. Er zijn twee mogelijkheden. De ECB koopt ze op, omdat de koeien in een ABS zijn gestopt. De ECB maakt dan verlies op de transactie maar op de website van de centrale bank zelf staat dat dat acceptabel is, zie boven. Als een journalist wil weten welke transacties de ECB heeft gedaan, met welke bank, dan is dat niet mogelijk. Dat is het probleem van een ECB die de gaten opvult die overheden hebben laten vallen: het wordt een weinig transparant en daarmee ondemocratisch gebeuren.

De ECB kan naar keuze banken helpen, zonder daar op korte termijn melding van de te maken. Ook is het mogelijk dat overheden bemiddelt bij de verkoop naar andere banken. De overheid in het thuisland faciliteert dan de verkoop naar bijvoorbeeld Goldman Sachs, die de belofte krijgt dat de overheid de verliezen wel dekt als die gekke koeien echt te veel melk gaan drinken. De bank verkoopt dan zijn gevaarlijke positie, de kopende investment banker mag de bonnetjes van het voer bij de overheid neerleggen. Die overheid krijgt dan een hogere staatsschuld, om een bank te redden: weinig populair, sinds Lehman Brothers. Dankzij nieuwe boekhoudregels mag die overheid dat vervolgens ook weer verzwijgen voor de eigen burgers. Het was Pieter Omtzigt die me hielp deze rare constructie boven water te krijgen. Ik dacht nog, dat gaan ze hem niet in dank afnemen, die kritische houding. De laatstgenoemde methode wordt in deze video uitgelegd.

Helpt deze monetaire hekserij een beetje, bekeken vanuit Henk en Ingrid? Nee. Ten eerste wordt er wel geld bijgedrukt en verspreid via de handel in de schoenendozen, het is niet zo dat dat geld ook daadwerkelijk wordt uitgeleend aan de samenleving. In de jaarrekening van alle banken zien we dat banken van gekkigheid niet weten wat ze met dat geld moeten doen. Omdat de centrale bank de bank der bankiers is, moet bijvoorbeeld ING al het bijgedrukte geld op een post bij diezelfde bank aanhouden. De ECB drukt het geld bij, geeft het in ruil voor onbekende rommel aan ING, die het niet kan uitlenen aan de samenleving en het daarom maar weer parkeert op een rekening bij diezelfde ECB. De post overtollig kasgeld bij ING groeit zo van afgerond 53 miljard naar 111 miljard, in het Coronajaar. De Coronamiljarden liggen daar dus werkloos te wezen. De post van 53 miljard die voor Corona bestond is toe te schrijven aan eerdere rondes ‘QE’ die dus ook niks hebben uitgehaald. Hoewel QE niet werkte, gebruikt de ECB hetzelfde medicijn nog een keer in de hoop op een andere uitwerking.

Banken moeten nu wel een boeterente over dat overtollige geld aan de ECB betalen. De kosten schuiven ze door naar de spaarders, die nu worden gestraft met negatieve spaarrente. De burger heeft hier dus alleen maar last van.

Ook mag niet onvermeld blijven dat het bijdrukken van geld, onvermijdelijk als resultaat heeft dat dat geld verwatert. Je krijgt inflatie en dat is ook als doelstelling door de ECB zo gecommuniceerd. De ECB heeft zelf ook een balans, met een rechterkant waar het eigen vermogen staat. Elk ander bedrijf kan ook zo’n opstelling maken. Het verschil met de ECB is dat het de munten en digitale tegoeden in bezit van burgers zijn die het eigen vermogen van de bank vormen. Als de centrale bank geld bijdrukt, de euro zo verwatert en daarmee minder waard maakt, dan treffen ze daarmee iedereen die met die munt betaalt. En die mensen pikken dat braaf, want Corona.


Merk tot slot op dat het besluit om minder strenge eisen te stellen aan het onderpand dat banken bij de ECB inleveren dateert van 12 september 2019, voor Corona. Destijds was er de zogeheten Repo Market Crisis, een mini-kredietcrisis die in termen van nieuwswaardigheid in het niet is gevallen bij de lockdown. De centrale banken probeerden twee zomers geleden de geldpers al wat minder hard te laten draaien. Ze hoopten dat na jaren van ingrijpen de banken op eigen benen konden staan. Die intentie was nog niet aangekondigd of er was alweer paniek bij banken, zo verslaafd aan gratis geld zijn ze. Daarom kwam de ECB met een nieuwe reeks maatregelen, waaronder het opkopen van de gevaarlijke ABS’s. Daar is tijdens Corona mee doorgegaan maar de pandemie was dus niet de oorzaak.

Ik voorspel dat als de fysieke maatregelen voorbij zijn, zoals de mondkapjes, mensen het weer over de aanverwante Coronazaken gaan hebben - zoals de politieke beslissingen die zijn gemaakt met Corona als excuus. Eerst wil u dat uw kind kan afzwemmen en uw restaurant weer open mag, een ABSPP met wel erg risicovolle aspecten staat nu wat lager op de aandachtsagenda. Later dit jaar, bijvoorbeeld in november 2021, gaan hier wel debatten over gevoerd worden. Dan schrikt iedereen van wat er allemaal bedisseld is.

Dat is dan rijkelijk laat.


Lees meer

Face it: de euro vernietigt economieën en samenlevingen

Lang verhaal kort: weer op de borrel bij de Gold Republic Podcast. Een uurtje kijkplezier, sterkte!

Deze journalistiek ondersteunen en meepraten bij de inhoudelijke borrels? Kijk hier voor de mogelijkheden.

Lees meer

Oscillococcinum: eendenleverplacebo maakt miljardairsfamilie lachend rijk, genezen doet het niet

Dit artikel verscheen op 6 september 2017 op 925.nl en wordt herplaatst omdat het immer noch vermakelijk/relevant/informatief is.

Deze journalistiek helpen realiseren? Kijk op mijn BackMe-pagina voor de gezellige mogelijkheden.

Oorspronkelijk artikel:


Oscillococcinum: eendenleverplacebo maakt miljardairsfamilie lachend rijk, genezen doet het niet

Morgen is er de vreselijke storm des doods, waar iedereen ziek, zwak en misselijk van zal worden. Gelukkig is er oscillococcinum maar beter kauwt u op een hap berkenbast. Doet ook niks, is wel een stuk goedkoper.

De witte korrels van Boiron (dat is de producent) worden recentelijk weer aan de grieperige man gebracht, middels een hernieuwde advertentiecampagne. Let u op de term 'doet griep de das om'. De heilzame werking wordt doelbewust in een eufemisme gestopt, want anders is het kwaardaardige kwakzalverij en dat is strafbaar. Op een doosje met zakjes thee mag bijvoorbeeld wel staan dat u er rustig van wordt, maar dat het tegen een specifieke kwaal werkt is een medische kwalificatie en dat mag een marketeer niet zomaar doen. Daarom verwijst Boiron in omfloerste termen naar de heilzame werking, want anders worden er allemaal inspectiediensten van volksgezondheid boos.

Water met geheugen
Oscillococcinum is een homeopathisch middel. Dat wil zeggen dat een bepaald, in de natuur voorkomend middel, een geneeskundige werking wordt toegedicht. In dit geval is dat een rottende lever van eend (no joke), die in een pan water wordt gelegd. Dat water wordt vervolgens in een enorme ketel gegooid en daar worden dan homeopatische drankjes en pillen uit getrokken. Eigenlijk is het dus kraanwater met wat toevoegsels om een bepaalde smaak of kleur te krijgen, met een verre hint naar eendenlever.

Vervolgens zit er zo weinig van het oorspronkelijke 'geneeskundige' middel in het uiteindelijke consumtenproduct, dat dit onmogelijk schadelijk kan zijn. De lage concentratie maakt dat een mens kilo's van een bepaald homeopatisch middel kan slikken, zonder enige bijwerking. Maar ook zonder helende werking dan, natuurlijk. Op deze manier verkoopt de fabrikant kraanwater tegen de prijs van cognac.


Hoe herkent een gewone consument een placebo, dus een nepgeneesmiddel? Pakt u gewoon de jaarcijfers erbij. Een écht geneesmiddel is zo duur, omdat de verkoopprijs de kosten van onderzoek en ontwikkeling moet kunnen dekken. Als een geneesmiddel bijvoorbeeld € 10 kost, dan zou de helft aan onderzoek uitgegeven kunnen worden, een kwart aan verkoop en administratie waarna de ene helft van het restant naar de fiscus gaat en de andere naar de aandeelhouder. Ook medicijnen maken is immers ondernemen.

Bij het Franse moederbedrijf Boiron (dit is CEO Christian Boiron) zien we dat de jaarlijkse omzet op de korrels € 285 miljoen bedraagt. Daarvan gaat slechts € 1,6 miljoen op aan onderzoek en ontwikkeling. Dat mag zo weinig zijn (en nog hard dalen ook) omdat het geen echt onderzoek is, dat is bij homeopathie nooit het geval. Het is net wichelroedelopen: u kunt na een minuut of drie jaar tot de ontdekking komen dat er ergens aardstralen te vinden zijn. In uw fantasie zijn er misschien allemaal laboratoria van Boiron tussen het Himalayagebergte en het Amazonewoud, waar idealistische slimme doktoren met gevaar voor eigen leven de natuur afstruinen naar nieuwe geneeskundige kruiden die mensheid van griep moeten verlossen. Maar die zijn er dus niet.

De post 'marketing' met daarin het reclamebudget is daarom veertig keer zo groot als de kosten voor 'onderzoek'. Dat betekent dat als u € 40 aan oscillococcinum besteedt, er € 39 is uitgegeven om u tot kopen aan te zetten en slechts € 1 aan het daadwerkelijk onderzoek naar levers van eenden. Dat geeft te denken. Sterker nog, het jaarsalaris van de directeur van Boiron is al hoger dan de kosten voor 'onderzoek'.

Boiron is een Frans bedrijf dat voor het grootste deel in handen is van de gelijknamige familie. Uit deze cijfers mogen we opmaken dat ze wellicht miljardair zijn, het zit op de grens. Dat zijn ze geworden door ingedroogd water in bindmiddel te verkopen, dat water heeft aangeraakt dat in een pannetje heeft gezeten waar ooit een stukje rottende eendenlever in heeft gelegen, waardoor het water een geneeskundige werking heeft want water heeft een geheugen en rottende eendenlever helpt tegen griep. Denkt u daaraan, voordat u kapitalen aftikt bij uw lokale drogisterij, ter bestrijding van een kwaaltje dat na twee dagen toch al over zou gaan.

Lees meer

Als je de wooncrisis oplost, krijg je een bankencrisis

Deze journalistiek mogen maken? Kijk op BackMe.org.

Dit onderwerp zal in meerdere stappen uitgelegd gaan worden, het is dan ook redelijk complex. Er is een wooncrisis, laten we het maar gewoon zo noemen. Veel te weinig woningen bij een populatie die met een miljoen zielen groeit per decennium door migratie, dat gaat wringen. De overheid bouwt dan niet bij maar knelt het aanbod juist steeds meer af, ook vanwege de ‘stikstofcrisis’ die in ernst zwaar overtrokken is. Als er eens een huisje op de markt komt staan er honderden mensen op de stoep en degene die in staat en bereid is gigantisch over te bieden is de theoretische spekkoper. De daadwerkelijke aankoop wordt gefinancierd met belachelijk veel schuld en zo wordt je huizenmarkt een casino. Als de woningnood namelijk weer afneemt, dan hebben de kopers een schuld genomen op de top van de markt terwijl de daadwerkelijke waarde van die woningen dan daalt. De hypotheek is voor de bank een bezit, die intern weer gefinancierd moet worden. Die financiering bestaat uit eigen vermogen, bijna altijd beursgenoteerde aandelen (bij Rabobank heten ze ‘certificaten’), daarnaast obligatieleningen afgesloten bij andere banken - vaak om de geldscheppende functie uit te voeren, het ‘fractional reserve banking’ en tot slot spaargeld. Banken zijn verplicht om een bepaalde verhouding tussen eigen vermogen en het balanstotaal aan te houden. Dat eigen vermogen is de buffer tegen verliezen op de bezittingen, dus hoe hoger het eigen vermogen, hoe meer spek op de botten de bank heeft om latere ellende zelf op te vangen. Nu wordt het eigen vermogen van de bank op een bijzondere manier berekend, met regels die niet gelden voor andere instellingen. De bank mag een bezit, zoals een staatsobligatie of de hypotheek van het gezin dat net enorm heeft overboden op een matig flatje, tegen een lagere waarde meenemen in het sommetje van de buffers. Als een hypotheek van een miljoen op een rijtjeshuis wordt afgesloten, dan moet de bank zelf een miljoen ritselen om het overbieden te faciliteren. De bank moet daar een mix van eigen vermogen en vreemd vermogen (schulden aangegaan bij andere banken plus spaargeld) tegenover zetten. Hoe die mix er precies uitziet, hangt af van de hoogte van de waarde van de waarde van de woning in vergelijking met de hoogte van de hypotheek. Als de waarde van het huis veel hoger is dan de hypotheek, dan mag de bank de waarde van de hypotheek onderwerpen aan een ‘haircut’. De hypotheek wordt dan tegen een lagere waarde meegenomen in de interne risicoberekening van de bank. Er hoeft vervolgens ook minder eigen vermogen voor aangehouden te worden. Dat is ook logisch. Als de hypotheek veel lager is dan de waarde van het huis, dan is er sprake van een veilige situatie en is de kans op een oninbare restschuld ook veel lager. Daarom is de haircut hoger en hoeven er weinig buffers te worden aangehouden voor toekomstige problemen, die waarschijnlijk wel zullen uitblijven. Deze standaarden zijn vastgesteld door de Bank of International Settlements te Basel. Op dit moment zijn de Basel III-normen van kracht. Wat gebeurt er nu als woningen ineens in waarde dalen? Dat zou het prettige gevolg zijn van meer aanbod, het logische gevolg van een succesvolle bestrijding van de wooncrisis. De banken zien dan dat de verhouding tussen de hoogte van de hypotheken en de waardes van de bijbehorende huizen verandert. Het rijtjeshuis van een miljoen is nog maar een half miljoen waard, maar de hypotheek staat nog steeds op een miljoen euro. De hypotheek is nu twee keer zo hoog als de waarde van de woning en dat maakt deze gevaarlijker, zeker ook voor de bank. Volgens de Basel III-regels moet de bank plotseling veel meer eigen vermogen aan gaan houden. Dat kan alleen door ineens heel veel aandelen te verkopen aan beleggers. Alleen staan de koersen van die aandelen al jaren onder water, behalve bij Rabobank. Het is voor een bank dan heel ongunstig om aandelen te verkopen, het zal tegen vervelende voorwaarden moeten gebeuren. De koers van Deutsche Bank staat al jaren gevaarlijk laag maar ook in Nederland is het niet best. Hier is ABN Amro de zwakke broeder. Als een land (Nederland bijvoorbeeld) dan een overheid heeft die geleid wordt door een premier die graag een loopje neemt met de waarheid en liever doormoddert dan echte beslissingen te maken, dan zal deze de schaarste kunstmatig hoog houden. Dat doe je door de woningnood voorlopig niet op te lossen, het is geen prioriteit. Intussen zullen de centrale banken dan eisen dat die hypotheekbanken wel meer eigen vermogen aanhouden en ze daar de tijd voor geven en laat dat laatste nu precies aan de orde zijn. Intussen is het te hopen dat de verhuur voor speculatieve doeleinden ook blijft toenemen, bijvoorbeeld om toeristen te huisvesten. Als een stad dat zwicht onder toerisme moet je dat niet ook ineens gaan inperken, alles is gericht op een maximale verkoopprijs en daarmee een hypotheekschuld die op het oog nog uit te leggen is. Het gevolg voor je middenklasse is verschrikkelijk, want de monetaire strapatsen maken het onmogelijk om met een redelijk salaris een huisje te kopen en aan een gezellig gezinnetje te beginnen. De huizenmarkt is geen markt, het is een zeepbel die wordt gedreven door gebeurtenissen op op de financiële markten, zoals kunstmatig lage rentestanden, soepele normen voor speculatief vastgoedkrediet en een toestroom aan beleggers die woningen opkopen. Dat alles is wederom zeer schadelijk voor je samenleving, maar die stemde dan ook massaal op een doormodderaar die geen keuzes maakt maar de evidente zeepbel die de huizenmarkt is steeds weglacht. Alles is gericht op hogere huizenprijzen om een financiële afrekening uit te stellen, in plaats van betaalbare woningen te realiseren waar de samenleving om smacht. Als het drugstoerisme terugkeert zal dat de prijzen ook opdrijven, want speculanten zullen huizen kapen om ze illegaal te verhuren. Ook dan kijpt de regering graag een oogje toe. Dan is er ook nog de klimaatgekkigheid. Door mensen te dwingen van het gas af te gaan, moeten ze zich nog verder in de schulden steken. De ‘klimaathypotheken’ zijn gewild, niet door de mensen die in het huis wonen dat al onbetaalbaar was, maar door internationale financiële partijen. Vermogensbeheerders kopen deze hypotheken graag op en door het gasverbod moeten mensen wel meer schulden aangaan. Het grootste deel van dat geld lekt weg naar het buitenland. Gezinnen geraken nog dieper en uitzichtlozer in de schulden, er is geen meetbaar effect op ‘het klimaat’ maar banken kunnen nu wel nog iets langer doorgaan met hypotheken produceren en die doorverkopen. Dit is wel uitstel, geen afstel, ooit stort het piramidespel dat de Nederlandse huizenmarkt is in en hoe langer dat nog duurt, hoe groter de schuldenberg en hoe harder de klap. Voorlopig wordt dat afgewend door steeds meer verplichte schulden met het klimaat als excuus, en immigratie. Dit mocht ik zaterdag bespreken bij WNL, hier terug te luisteren. Een langere uitleg staat sinds twee jaar op Youtube, in een gesprek met de Løllemeister. Ook maak ik een filmpje hierover om het te visualiseren.

Foto: Klaus Stiefel

Lees meer

Video BackMe 001: een nieuw begin

*** Update *** het is ineens hartstikke lekker weer op vrijdag! Die borrel gaat naar een andere dag, na sluitingstijd, en volgende week zondag gaan we wandelen.

We gaan het anders doen! Geen luie, brave, politiek-correcte journalistiek die om de hete brij heen draait. De animo middels BackMe voor dat doel is hartverwarmend. Vanaf nu mag het gezellig en inhoudelijk worden. De eerste mail en video zijn openbaar maar gaan daarna om evidente redenen schuil achter een muur die vooral de vertrouwelijkheid respecteert. Van meerdere mensen heb ik een fout mailadres. Enkelen doen dat bewust (mag, hoeft niet), kijk even of u vandaag iets heeft gekregen en zo niet, stuur me een appje. Iedereen krijgt een antwoord, als dat even duurt komt dat omdat veel berichten ineens binnenkomen (zoals na een mail als deze). De volgende video's worden nu gemaakt en gaan in op elk van de genoemde deelgebieden, die krijgt u in de mail zodra ze beschikbaar zijn.

Tot snel!

Video: BackMe 001


Zeer geachte volgers op BackMe,

Dank u! Voor uw steun, praktisch en mentaal. Onderschat dat laatste ook niet, een journalist die zijn kont tegen de krib gooit heeft in de regel maar matig weinig vrienden onder de vakgenoten. Krijg je er ook nog een lockdown bij, dan wordt de wereld letterlijk al snel klein, heel klein. Dankzij uw enthousiasme weet ik een ding: de mensen willen dit, we gaan door.

De ambities zijn groot. Samenlevingen, zeker ook de Nederlandse, dreigen ideologisch te verscheuren. Politieke tegenstellingen nemen toe en media slagen er niet in een brug te slaan, door relativerende maar kloppende feiten te brengen. Er zijn meerdere trends te ontwaren die in een bepaalde mate met elkaar samenhangen maar opgeteld zeker resulteren in een giftige mix. Bepaalde geopolitieke gebeurtenissen, zoals Europese integratie, worden met hoge snelheid vormgegeven zonder dat de burger om een mening is gevraagd. Alle stappen met betrekking tot Europese integratie die voorbij de interne markt met de kernlanden gaan - zoals het wegnemen van de grenzen en een ingewikkelde euro - hebben Nederlanders vooral kopzorgen opgeleverd. Tegelijkertijd zijn media ook verzwakt geraakt.

‘Vroeger’, toen alles nog beter was, had de papieren krant een intrinsieke waarde. De waarde zit letterlijk in het papier en de inkt en de logistiek die nodig is om de krant elke ochtend in de bus te krijgen. De krant was uniek in deze, in tegenstelling tot een digitaal nieuwsproduct dat in principe kosteloos te reproduceren is. De hoofdredactie en de uitgever van de krant verhoogden de fysieke kostprijs vervolgens, om zo de journalist van een inkomen te voorzien. Deze wist zich zeker van een inkomen en kon eens lekker maanden gaan graven in een rotdossier, zoals het hoort. Er zaten ook advertenties in de krant, de uitgever verzorgde verkoop. Op een bepaalde hoeveelheid redactionele tekst was er dan een aantal advertenties voor knakworsten, vliegvakanties en scheermessen te zien. Journalist en advertentieverkoper waren zelfs fysiek van elkaar gescheiden, het is natuurlijk niet de bedoeling dat de adverteerder zich teveel met de inhoud gaat bemoeien. Dreigt dat te gebeuren dan kan de hoofdredactie vragen de banden met de adverteerder te verbreken. Dankzij de abonnementen kan de krant eisen stellen en is er een vrij grote kans op een journalistiek onafhankelijk en daarmee integer product.

Media hebben nog niet leren omgaan met de revolutie die internet teweegbracht. Kranten hebben nu websites waar ze delen van hun krant publiceren en waar ook advertenties voor inkomsten zorgen. Dat levert een zichtbaar probleem op. Kijkt u eens op Telegraaf.nl, daar staat in het midden altijd wat de meest populaire artikelen van die dag zijn. Die artikelen trekken de meeste ‘views’, wat maakt dat ze de ook het meest bijdragen aan het budget van de redactie. Vaak zijn het alleen niet de beste artikelen, in termen van het inlichten van de lezer over het wel en wee van de samenleving. Bij de start van de voorlaatste week van mei 2021 wordt het nieuws gedomineerd door een Nederlandse muzikant die kennelijk niet zo groot is en zijn vriendin mishandeld zou hebben. Er was in het weekend een liedjeswedstrijd waarbij een transgender presenteerde en een Italiaanse man met make-up die zich al dan niet vergreep aan wat met op de Zuid-as ‘neusbier’ noemt, voor de camera nog eens! Intussen heeft de regering ingestemd met nog een Europees klimaatfonds, waarbij de bijdrage van Nederland veel groter zal zijn dan die van andere landen. Hier is geen enkel debat over gevoerd. Dat haalt de krant dan weer niet, die stond al vol.

Artikelen binnen het segment ‘entertainment’ doen het altijd bijzonder goed. Deze krant heeft ook nog ergens een interessante financiële analyse geplaatst die veel werk kostte om te maken maar niet met dezelfde aandacht beloond wordt. Veel van mijn schrijvende vakgenoten bij deze papieren kranten geven het niet graag toe maar natuurlijk heeft deze situatie een machtsverschuiving tot gevolg. Als het artikel over de liedjeswedstrijd tien keer zo goed wordt gelezen als de ietwat taaie doch broodnodige analyse, dan financiert de sectie met entertainment het andere. Bij het vorige medium dat ik mocht aansturen, 925.nl, feitelijk een afsplitsing van Quote, gebeurde iets soortgelijks. Letterlijk tegen de prijs van enige kleerscheuren en meer maar vooral jaren aan uiterst kostbaar uitzoekwerk slaagde ik erin een bijzonder complexe frauduleuze bancaire transactie boven water te toveren. Deze is van groot belang, omdat elke Europese bank deze truc nu mag toepassen. Op dit verhaal zal ik later terugkomen. Mijn officemanager destijds was een prettige en afdoende kakkineuze jongedame die ik kende uit mijn vriendenking: zo kwam ze ook op de redactie te werken. Ze hield van hockey en plaatste, met in het achterhoofd het Europese kampioenschap, een artikel over deze sport. Of beter gezegd: ze beantwoordde de vraag: ‘wie zijn de mooiste hockeybabes’, daarmee was ook de titel van het artikel geboren. Niet uit rancune maar uit terechte zorg noem ik een statistiek. Dit artikel werd meteen 30 duizend keer gelezen, tegen een vijfde voor het fraudeverhaal. Letterlijk financieren de hockeydames zo het onderzoek naar fraude.

Internet is ‘groot’ geworden, men kan dagen op YouTube verkeren en daar zien wat katten allemaal niet voor grappige maar ook knappe kunsten kunnen uithalen. Het gevolg van de inmiddels onmetelijke omvang van het internet is dat het aanbod van pagina’s waar banners geplaatst kunnen worden ook enorm is geworden. Een banner boven een website is daarom steeds goedkoper geworden, wat het verdienmodel van de journalistiek onder druk zet. De keuze is dan simpel: stuur nog maar een onderzoeksjournalist naar het UWV en neem een extra stagiair aan die snel inspeelt op de waan van de dag. De financiële gezondheid van het medium stijgt zienderogen, ten koste van de diepgang. Deze trend is duidelijk zichtbaar en op deze manier faalt de journalistieke factor in het leveren van broodnodige informatie en duiding. Daar komt nog bij dat adverteerders steeds liever willen dat de boodschap ‘woke’ is, hij moet duidelijk uitstralen dat de redactie zich bewust is van maatschappelijk onrecht - wat dat ook moge zijn. Redacties doen er goed aan dat te volgen want anders is er helemaal geen geld meer. ‘Go woke or go broke’ is het adagium.

Nu zijn er wel nieuwe initiatieven geboren, maar deze kennen allemaal de overheid als geldschieter, zeker bij de start. En een subsidieverstrekker zal niet toestaan dat een vrijdenkende journalist meteen diezelfde overheid bij de lurven pakt, dat is duidelijk. Men bijt niet in de hand die voedt. We gaan natuurlijk niet terug naar ‘vroeger’, maar hoe voorkomen we dan dat de journalistiek verder afglijdt en afgestompt raakt, tot het niveau dat het het niveau van propaganda niet overstijgt? Let wel, George Orwell zei al dat journalistiek bestaat uit het maken van vijanden. Als er niemand boos wordt om een stuk is het niet meer dan PR. De oplossing is even simpel als taai om uit te voeren. We gaan een nieuw medium maken, maar dat moet volledig vrij zijn van advertenties en subsidies. Zodra er een euro uit een verkeerde hoek komt, is het al gedaan met de journalistieke integriteit. En u, beste supporter op BackMe, maakt dat mogelijk.

Dit nieuwe medium is in de maak, met alle toeters en bellen. Het wordt in eerste instantie een website die, zodra dat mogelijk is, ook een nieuwsuitzending gaat produceren. Naast het NOS- en RTL-journaal is er dan een alternatief. Er komt ook een uitgeverij bij, de eerste titels zijn al binnen. Het nieuwe medium wordt radicaal onafhankelijk en a-politiek. Geen correct gedweep met de waan van de dag maar enkel feiten en cijfers. Een dergelijk medium bestaat nu niet. De onafhankelijke initiatieven die er zijn slagen er niet in de mankracht (ja, ‘mankracht’, dat woord is al eeuwen oud en hoeft geen negatieve connotatie te kennen) te mobiliseren die grote onderzoeken vergen. De financiering komt uit leden. Uiteindelijk zal er uitbreiding naar Duitsland en de Engelssprekende wereld plaatsvinden, want daar spelen dezelfde problemen. Overal is men wel een beetje klaar bij de laffe, gekleurde en inhoudelijk zwakke journalistiek. De opstartfase is het lastigst en dan is het aanlokkelijk om toch maar deze of gene subsidieverstrekker en adverteerder aan de jas te trekken maar dat gaan we niet doen. Het eerste jaar krijg ik er zelf geen salaris uit, ook al neem ik alle opstartkosten en bijbehorende werkzaamheden voor mijn rekening. Bij een trustkantoor werken en louche types adviseren was aanmerkelijk lucratiever geweest maar ik maak een andere keuze. Dit is de enige mogelijkheid om radicale onafhankelijkheid en daarmee ook politieke incorrectheid te borgen en als er pizza’s rondgebracht moeten worden om de opstartfase door te komen helpt dat ook nog eens tegen de coronakilo’s. Nodig, het bikiniweer is nakende. Het is precies de ondersteuning van BackMe die me in deze cruciale fase helpt. Ik ben u eeuwig dankbaar.

De latere leden worden ook gevraagd om lid te worden van de gemeenschap, of ‘community’. Nu die nog niet is vormgegeven zijn de leden van BackMe dit. Praktisch gezien wil ik 6 onderzoeksgebieden vormen, die in het eerste filmpje worden uitgelegd. De gebieden kennen natuurlijk overlap met elkaar, maar je moet ergens beginnen met het ordenen van bijvoorbeeld de gedachten. Waar de mogelijkheden het toelaten komt er op elk vlak een journalist en gaan we zelfs internationaal uitbreiden. Brave journalistiek zorgt immers niet alleen in Nederland voor een verkeerde weergave van de feiten, zeker niet. Onder de volgers van BackMe zitten al bijzonder interessante mensen die ook hebben aangegeven praktisch mee werken. De identiteit blijft zonder expliciete toestemming strikt geheim, de reden daarvoor volgt zo. De leden doen mee met het inzichtelijk maken van bepaalde problematiek, afhankelijk van hun eigen kennisgebied. Zo is er nu een groot tekort aan betaalbare woningen. Een bepaalde betrokkene legt aan de anderen graag uit waarom de overheid zo stroperig is, het aanbod afknelt en de zaken zo verergert. Wie de woningmarkt niet interessant vindt maar enkel geïnteresseerd is in de euro, of migratie de demografie, mag dan overslaan, of niet. Enkel voor de gezelligheid komen is zeker ook een optie, net als overal wegblijven en enkel journalistiek consumeren. Enkele enthousiaste betrokkenen hebben ruimtes voor presentaties beschikbaar gesteld waar we elkaar kunnen treffen, zodra de beperkingen het toelaten. Daar gaat geen budget heen, dat hoeft ook niet.

Rondom de in het filmpje genoemde dossiers zit een hoop angst bij de betrokkenen, zoals angst voor de eigen baan. Daar heb ik zeer veel begrip voor en dat maakt ook dat een groot deel van het netwerk wel bijdraagt in kennis maar het daar graag bij wil laten. Neem de situatie met biomassa, te vinden op mijn site in het artikel ‘WIEBES WAANZIN: 48 MILJARD STUKSLAAN OP BIOMASSA EN NOG EEN RECHTSZAAK MET RWE’. Enkele ingenieurs, ambtenaren en juristen waarschuwen mij en andere journalisten al jaren voor de nakende ramp met biomassa. Om ‘het klimaat’ te helpen is het de bedoeling dat we overstappen op ‘groene energie’. Er is niks mis met een beetje zorgvuldig omgaan met het milieu, laat dat even duidelijk zijn. Maar Rutte en Wiebes hebben voor tientallen miljarden euro’s contracten getekend voor subsidiëring van ‘duurzame opwekking van energie’ die dat in werkelijkheid niet is. Ook is de uitvoering technisch onmogelijk, weten de ingenieurs te vertellen. Je kunt vinden wat je wil van die Zweedse tiener maar als iets niet kan dan gebeurt het ook niet. Rutte wil namelijk dat kolencentrales overstappen op het stoken van biomassa. Voor de omschakeling krijgen ze een kleine vergoeding. Vervolgens komt er een verbod op het stoken van kolen, wat betekent dat de kolencentrales ineens veel sneller dan gedacht moeten omschakelen. Dat kan niet, een benzinemotor verdraagt ook niet ineens wel diesel, als wetgeving rondom toegestane brandstoffen ineens wijzigt. De energiecentrales dagen de Staat daarom met miljardenclaims. De eerste rapporten lagen meer dan een jaar geleden al op het bureau van Rutte, dankzij zijn ambtenaren. Rutte wil dan de verkiezingen winnen en verzwijgt het probleem. De genoemde betrokkenen doen hun werk naar eer en geweten, ze zien een ecologische en financiële ramp opdoemen en zoeken contact met de journalistiek. Ze vrezen ook dat hun betrokkenheid zal eindigen met ontslag, Rutte is immers bekend van ‘functie elders’. Deze mensen zult u daarom niet meteen op een kennisborrel tegenkomen, omdat ze voor represailles in verband met hun klokkenluiderschap vrezen. Terecht ook, met de meeste bekende klokkenluiders loopt het slecht af. Kijk eens naar het lot van de man die de bouwfraude openbaar maakte. Al met al gaan we aan een constructieve maar ook gezellige community bouwen maar is vertrouwelijkheid cruciaal. Bij het dossier ‘Rechtsstaat’ is het overigens niet anders.

De komende weken zullen we het moeten houden bij een online vrijmibo. De eerste vindt plaats op vrijdag 28 mei om vijf uur - online, dat is. Een uitnodiging via Zoom volgt nog. Regelt u zelf de bitterballen? Ook is er voor de BackMe-supporters een stevige zondagse wandeltocht. Voordat we die inplannen kijken we even wat het weer wordt. Daarna komen de eerste fysieke bijeenkomsten en dan gaan we echt meters maken.

De Nederlandse samenleving zal dit decennia voor enkele stevige uitdagingen komen te staan. Veel zijn veroorzaakt of verergerd door een ernstig falende overheid. De journalistiek is behoudens de toeslagenaffaire niet of nauwelijks in staat geweest de overheid bij de les te houden. We hebben het dan ook over een blaffende hond zonder tanden, het gevolg van het ontbreken van een verdienmodel dat neutraliteit garandeert. Het gevolg is elke dag zichtbaar, met journalistiek die om de hete brij heen draait en het steeds mooier verpakt dan het is, uit angst voor financiële represailles.

Daarom is een nieuwe vorm van radicaal onafhankelijke en politiek incorrecte journalistiek broodnodig. U staat aan de basis van dit project, waarvan de mogelijkheden groot zijn.

Arno

Nota bene: ik heb een bijzonder streng spamfilter, dat moet eenmaal. Stuur bij twijfel een appje, mijn nummer heeft u!

https://arnowellens.backme.org/

Lees meer

Nederlandse staat verloor al 9 miljard euro op ABN Amro

Vervelend, zo’n witwasbankje op je grondgebied. Valt hij om, moet je hem nog redden ook. Sterker nog, de staat was al voor de helft eigenaar van ABN Amro, de meest woke bank onder de banken. Vandaag kwam er een schikking voor een half miljard wegens witwassen. In dat bedrag zit een boete voor kennelijk laakbaar gedrag en een heffing over de kosten die ABN Amro bespaarde door wat laks te zijn.

Wat niemand zich afvraagt, is waarom een bank zichzelf dit aandoet. Het ziet er wat wanhopig uit. Van witwassen wordt een mens ook niet heel rijk, reden genoeg om deze tak van sport te mijden als er grote risico’s aan kleven – en dat is bewezen het geval. Deutsche Bank is de Duitse evenknie die ook met een zeer gebrekkige winstgevendheid kampt en daarom op zoek is gegaan naar een ‘nieuwe’ klantenkring. Dan hebben we het over de ondernemers die wel heel veel contanten in vuilniszakken hebben, voor een belwinkel in Odessa of een taxibedrijf in Rostov. Voor deze mensen, vaak uit Rusland en Oekraïne, is Deutsche Bank de toegangspoort naar de eurozone. Deutsche Bank is dan de correspondentbank van een bank buiten de eurozone, om de zwarte roebels hier toegang te geven tot onder andere Nederlandse vastgoedmarkt. De bank die Deutsche Bank dan al correspondentbank aanwijst is regelmatig Danske Bank, waar net ene Gerrit Zalm ontslagen is vanwege een witwasakkefietje bij zijn vorige werkgever, ABN Amro. Een werknemer van een van deze banken vertelde me dat een fee van vijfhonderd euro gebruikelijk is voor de dienst als correspondentbank, als het om grote transacties gaat met veel fout geld. Voor dat bedragje is een gerenommeerde bank bereid de eigen reputatie te grabbel te gooien en een balans van afgerond 300 miljard euro voor ABN Amro of 1.300 miljard euro voor Deutsche Bank te riskeren. Is die balans dan eigenlijk wel zo solide?

ABN Amro sloot het Coronajaar af met een verlies van 45 miljoen euro. Dat had erger gekund, maar het leed is waarschijnlijk nog niet geleden. Ondernemers knopen de eindjes met hangen en trekken aan elkaar en het is goed mogelijk dat er nog veel meer afschrijvingen op de leningen moet worden gedaan, dat zal vanzelf blijken. In het jaarverslag laat ABN Amro zien wat Corona heeft gedaan met de koers. Na een eerste daling, met overduidelijk de lockdown als oorzaak, veren de meeste koersen weer op. Ondanks de ongekend grote ingrepen door de centrale banken, die zorgen voor meer kunstmatige vraag naar aandelen, weten bancaire aandelen de weg omhoog niet te kunnen vinden. ABN Armo doet het vervolgens nog eens slechter dan de sectorgenoten. De koersen van de Europese banken staan onder het niveau van vlak na het uitbreken van de vorige kredietcrisis.


Het is makkelijk om de bancaire malaise aan de pandemie toe te schrijven. Maar als we verder kijken, dan blijkt dat aandelen van banken al een jaar of vier in een vrije val zijn beland. Op de top noteerde het aandeel ABN Amro 28 euro, op het moment van schrijven staat de koers op 11 euro. Volgens het jaarverslag heeft de Nederlandse overheid 530 miljoen aandelen die 17 euro per stuk in waarde zijn gedaald. Dat levert een schadepost op van 9 miljard euro. Daarom, banken redden, bezint eer ge begint. Met de kennis achteraf had de staat de positie in 2018 te gelde moeten maken, dat had letterlijk 9 miljard euro gescheeld.


Er is een vervelend verschijnsel zichtbaar bij ABN Amro, net als bij de meeste Europese sectorgenoten. De banken vertrouwen elkaar al niet en kopen elkaars aandeel tegen een enorme korting, kennelijk verwachten ze dat er meer teleurstellend nieuws komt. De boekwaarde van een aandeel ABN Amro zit boven de twintig euro. Dat zou een redelijke prijs moeten zijn, na een vermeerdering met goodwill. De koers staat op minder dan de helft en dat zal het lastig maken om straks nieuwe aandelen uit te geven, als dat nodig blijkt te zijn. Om van de oude bancaire rommel af te geraken zullen er de komende jaren nog wat verliezen moeten worden geleden en het valt niet te verwachten dat ABN Amro weer gaat groeien. Nederland zucht onder de overkreditering, zeker op de huizenmarkt, dus er valt niet in te zien hoe Nederlandse banken daar de komende jaren nog veel resultaat zullen behalen. De nabije toekomst wordt dus gekenmerkt door het uitblijven van groei of zelfs een krimp, gecombineerd met boetes en eenmalige kosten die gepaard gaan bij het afwikkelen van de 'legacy assets'. Een goed dividend zal er voorlopig niet worden uitgekeerd en dat maakt dat het aandeel terecht ongewild is.  

Om de een of andere reden is het geen onderwerp van gesprek: het beleid van de ECB is een totale mislukking. Volgens de eigen website komt het opkoopprogramma naar op het ruilen van versgedrukte contanten in ruil voor oude, reeds verstrekte leningen. ABN Amro verkoopt dan bijvoorbeeld staatsobligaties aan de centrale bank, maar zeer risicovolle verpakte vastgoedleningen die zo rot zijn dat er geen rente meer uitkomt mogen ook worden gebruikt. In ruil daarvoor verstrekt de ECB contanten, die dan aan ondernemers verstrekt kunnen worden. De laatste zullen voor daadwerkelijke groei moeten zorgen. Uit data van de ECB zelf blijkt dat er van die opzet niets terecht komt. Er worden letterlijk duizenden miljarden euro's bijgedrukt en nog steeds klagen ondernemers over het uitblijven van bedrijfskredieten. Dat geldt wordt wel bijgedrukt, maar het blijft ergens hangen en dat kan alleen maar het lokale bankwezen zijn.

De balans van

ABN Amro laat zien dat door de meest recente operatie van de ECB er een overtollige kaspositie is van zestig miljard euro. Sinds de pandemie is deze verdubbeld. Nu kan men stellen dat ABN Amro tijd nodig heeft om deze nieuwe leningen te verstrekken en het goed mogelijk is dat dit geld binnenkort alsnog zijn weg naar de samenleving vindt. Dat is niet heel waarschijnlijk, want sinds de start van QE is deze positie gegroeid van 700 miljoen in 2014 naar 30 miljard vorig jaar. Elke euro die de ECB schept blijft hangen in het bankwezen, bereikt het productieve bedrijfsleven niet en wordt enkel gebruikt om een speculatieve vastgoedbubbel te financieren. Bij de andere Nederlandse banken is het beeld hetzelfde. Ook blijkt dat ABN Amro steeds minder leningen verstrekt aan het bedrijfsleven. Dat getal daalt licht. Intussen brengt de ECB een boete in rekening voor dit voorzichtige gedrag in de vorm van negatieve spaarrente, die weer wordt doorgeschoven naar de spaarder. In de kern is ABN Amro aan het wegsmelten en bij krimpende bedrijven is het redelijk dat de koers laag staat, er zijn immers geen groeimogelijkheden.


De genoemde verhouding tussen het eigen vermogen per aandeel en de koers heet 'price-to-book ratio'. Het getal geeft aan hoe goed beleggers een aandeel waarderen. Een getal ver onder de honderd procent (een) betekent dat insiders rekening houden met lijken die nog wel eens uit de kast kunnen gaan vallen, daar nemen ze alvast een voorschotje op. Zo zie je ruim van tevoren al dat er ellende nadert, als de insiders hun aandelen beginnen te dumpen. Op een gegeven moment red je het niet zonder hulp. Dat bleek duidelijk bij Lehman Brothers, de grafiek is natuurlijk verschoven naar nu. Deutsche Bank zit ook in deze situatie, net als Unicredit in Italië. De gemiddelde Zweedse bank heeft er dan weer geen last van. Sommige bancaire broeders zijn zwakker dan andere.

Onder deze omstandigheden zit een snelle verkoop van de bank er niet in. Er zal eerder meer steungeld naar de banken moeten, zeker in de andere Europese landen. Wat dat betreft was de boete een slimme zet. Deze gaat naar de overheid, ten koste van de aandeelhouders, voor de helft diezelfde overheid. Eigenlijk betalen de andere aandeelhouders dus een half miljard euro belasting. Dat is een schijntje in vergelijking met de kosten die redelijkerwijs horen bij het saneren van banken maar het is beter dan niks. En oh ja, een ander onderwerp waar men het niet over heeft: het Europese bankenreddingsfonds. Er staat voor vier miljard aan garanties voor banken in andere eurolanden in de laatste miljoenennota, de 'zorghelden' moesten het met precies honderd procent minder doen.


Deze journalistiek mogelijk maken: Arno Wellens op BackMe.org.

Foto: Gabriel Trujillo.

Lees meer

RTL Nieuws ontdekt surfende mevrouw uit Senegal en gaat helemaal woke

‘Mooi’, horen we de presentator van het RTL Nieuws zeggen. Een vrouw uit Senegal springt op een surfplank en heeft zojuist een surfschool geopend. Hoe bijzonder! ‘Oud nieuws, onjuiste inhoud en totaal irrelevant topic’ was een beter commentaar geweest.

Als ‘witte man’ heb je tegenwoordig niet makkelijk. Je krijgt van van alles en nog wat de schuld en dan heb je je te verontschuldigen. We leven in de tijd van het ‘intersectionalisme’, waarin afkomst ineens bijzonder belangrijk is. Onzinwoorden als ‘white privilege’ zijn de grootste uitvindinden van deze stroming. Media gaan daarin mee en brengen nepnieuws, teneinde deze marxistische ideologie vooruit te helpen. RTL Nieuws had ooit aanzien, maar is inmiddels ook een feministich propagandakanaal geworden.

Elke dag zit er in het RTL Nieuws van half acht wel iets over die vreselijke witte mannen. Zo bestaat er volgens de zender zoiets als ‘giftige mannelijkheid’. Een daadwerkelijke gebeurtenis wordt dan beschreven en vervolgens in het woke jasje gegoten. Als er rellen zijn rondom de avondklok, dan heeft dat met ‘mannelijkheid’ te maken. Vervolgens zoekt men een ‘hoogleraar diversiteit’ op om dat te duiden. Zo wordt feitelijke journalistiek omgebogen naar activisme. Google Trends laat zien dat het een nieuw woord is, tot 2018 bestond het idee helemaal niet.


Wie er een beetje op let ziet dat er elke dag zo’n item in de uitzending zit. Beeldmateriaal wordt dan verknipt en versierd met onjuiste feiten of er worden juist relevante gegevens weggelaten, alles om die nare witte man maar te framen. Het laatste item voor het weer is nu altijd zo’n woke verhaal dat na enige bestudering gewoon niet blijkt te kloppen.

Vandaag gaat het over een Senegalese vrouw die graag surft, ene Khadija Sambe. Het nieuws in deze is dat er nu een school is opgericht om lokale vrouwen en meisjes aan het surfen te krijgen, want het is kennelijk niet gebruikelijk dat ‘Senegalese meisjes van kleur’ dat doen. Dat wordt letterlijk zo in het item gezegd: het gaat om een school voor meisjes ‘van kleur’ in … Afrika. De illusie wordt zo geschapen dat Senegal een ‘wit’ land is met een minderheid die ‘van kleur’ is die wordt achtergesteld. Daarom mogen die arme vrouwen niet surfen! Gelukkig is daar dan dit initatief, hoe nieuwswaardig. Kijk eerst het item terug als u het niet heeft gezien, het begint op 16 minuten en 55 seconden.

Men kan zich al afvragen waarom dit nieuws is. Het gaat om een vrouw uit Senegal die graag surft. Als ze erin slaagt om haar dromen uit te laten komen, helemaal mooi. Dat geldt ook voor Jamaicaanse bobsleeërs, Koreaanse polsstokhoogspringers en Botswanese korfballers. De relevantie is niet meteen helder maar voor het gemak laten we dat aspect even. De directe aanleiding om dit nieuws te brengen is evenwel de oprichting van de surfschool voor ‘mensen van kleur’ in Senegal, daar wordt het item immers mee geopend.


Nu is er zoiets als Instagram en wie treffen we daar aan? Juist. Deze dame is al sinds 2010 aan het surfen en sinds 2018 probeert ze mee te doen met de Olympische Spelen. In dat laatste jaar werd ze om die reden ook geïnterviewd door NBC, in 2020 maakte Reuters een reportage over haar en haar surfschool die toen dus al bestond.

Die spelen zijn in 2020 uitgesteld vanwege Corona maar wie de moeite neemt om zich twee minuten in te lezen in haar verhaal ziet dat ze nu zo’n tien jaar surft. Het item van RTL Nieuws gaat over het nieuws van drie jaar geleden, toen deze school daadwerkelijk werd opgericht. Er is dus geen directe aanleiding om dit ‘nieuws’ te brengen. Bij de dagelijkse redactievergadering moest er een nieuwtje met betrekking tot ‘diversiteit’ worden verzonnen en na wat zoeken kwam iemand met het idee het nieuws uit 2018 en 2019 op te bakken. Dat hadden ze er ook bij kunnen vertellen, maar dan dringt de vraag zich meteen op waarom dit in 2021 als het nieuws van vandaag of gisteren gepresenteerd moet worden. Dat is dus het weglaten van relevante informatie. Er is geen directe aanleiding, er moest en zou iets komen over ‘mensen van kleur’ die ergens slachtoffer van zijn omdat dat er elke dag een dergelijk item is en zo kwam iemand met een surfende Senegalese op de proppen.

Hoe gaat het eigenlijk met de mensen van kleur in Senegal? Kunnen ze zich daar een beetje ontworstelen aan de terreur van de ‘witte mensen’? Nota bene, dat onderscheid maakt RTL Nieuws zelf, er wordt specifiek gerefereerd aan de ‘Senegalese mensen van kleur’. Gegeven hoe dicht dat land bij de evenaar ligt mogen we verwachten dat er best veel mensen van kleur zijn en dat klopt ook. Volgens de VN wonen er nu net iets meer dan zeventien miljoen mensen in Senegal, de grootste stad is Dakar met dik drie miljoen inwoners – waaronder een zekere surfende vrouw. Er is een Franse gemeenschap van meer dan twintigduizend zielen, dat zijn vooral reizigers die zijn blijven hangen. Op de duizend Senegalezen zijn er dus 999 ‘van kleur’. Als er in 2019 een surfschool wordt geopend, volgens RTL Nieuws een uiterst nieuwswaardig feit in 2021, dan zal het niemand verbazen dat zich daar ook ‘mensen van kleur’ aanmelden.

Goed, met ras heeft het dus niks te maken. Dan moet er een andere intersectionele kaart worden getrokken, namelijk die van geslacht. Het is de eerste keer dat er een zwarte vrouw meedoet met het onderdeel surfen. Of het nu gaat om de Spelen van 776 voor Christus in Olympia of die van 1936 in Berlijn, al die jaren konden we geen zwarte vrouwen zien die hun land vertegenwoordigden op het onderdeel surfen. Zien we hierin dan een rechtvaardiging van het item? Ook niet. Er is namelijk pas in 2016 besloten deze sport een officieel wedstrijdonderdeel te laten zijn. Daarin ligt de verklaring voor het afwezig zijn van zwarte vrouwen op dit onderdeel.

Senegal heeft trouwens steeds een respectabele vrouwelijke afvaardiging voor de Olympische Spelen. Het is niet zo dat die zielige vrouwtjes daar niks mogen en pas in 2021 mee kunnen doen omdat ze ‘van kleur’ zijn, het onderdeel surfen bestond gewoon nog niet. In 2016 stuurde Senegal 22 atleten naar de spelen in Rio de Janeiro en daarvan waren er 16 vrouw en 6 man. Van deze vrouwen waren er 12 lid van het basketballteam van het land, dat toen regerend kampioen van Afrika was: hier is beeld van het team.

De vrouwen wisten zich wel te kwalificeren, de mannen niet. Dat had RTL Nieuws ook kunnen zeggen, hoe succesvol de Senegalese vrouwen zijn ten opzichte van de mannen maar dan is het item niet meer zielig. De meeste basketballspelers van het team van Senegal zijn actief in het buitenland, vooral Frankrijk en Spanje. De opvallendste verschijning is wellicht Maimouna Diarra, net geen twee meter lang en 90 kilo zwaar. Zelf speelt ze voor een club in Angola. Iets zegt me dat ze prima voor zichzelf kan opkomen. Ook doen de Senegalese vrouwen mee met Taekwondo en worstelen. Khadidja Timera zal het land weer vertegenwoordigen bij het boksen, normaal gesproken werkt ze als topadvocaat in Parijs. Een andere bekende Senegalese topatleet is Amy Sène, zij stoot kogel en slingert hamer.

Het irritante, ‘woke’ aspect aan zo’n item van RTL Nieuws is dat het de feiten verdraait om zo slachtofferschap te creëren. De ‘vrouwen van kleur’ in Senegal mogen niet surfen maar daar komt nu gelukkig verandering in. De onjuiste berichtgeving zit hem erin dat relevante feiten niet worden genoemd. Er deed nooit eerder een zwarte vrouw mee bij het onderdeel surfen, omdat het nog nooit een onderdeel is geweest. Khadija kan heel goed surfen omdat ze het al tien jaar doet. Ze heeft les gehad in de VS, waar ze in 2018 al in het nieuws kwam. Ze wilde zich kwalificeren voor de spelen van 2020 maar die zijn uitgesteld vanwege Corona, waardoor haar pogingen in 2021 eigenlijk geen nieuws meer zijn. De surfschool is niet net geopend, er is geen enkele rechtvaardiging voor het hele item op specifiek deze dag. Op onderdelen die langer bestaan, zoals atletiek en basketbal, doen de vrouwen uit Senegal het goed, veel beter dan de mannen in ieder geval. Dat kan dus gewoon, ook in Senegal. Als RTL Nieuws iets wil doen met vrouwelijke atleten uit Senegal, dan hadden ze een profiel kunnen maken van tientallen sterke vrouwen die veelzijdig en succesvol zijn maar in plaats daarvan komt men hiermee. Via rare kronkels weet men de witte man weer de schuld te geven (want ‘mensen van kleur’ mochten iets niet) en dat is ronduit irritant. Kennelijk weet RTL Nieuws zich geen raad met sterke zwarte vrouwen. Het woke gedoe is eigenlijk uiterst denigrerend. Het gaat erom dat er een slachtoffer getoond kan worden, waarna het programma zich uitspreekt voor dat vermeende slachtoffer en zichzelf zo als moreel superieur neerzet. Of zijn ze bij de zender elke dag bezig met surfende Senegalese vrouwen?

Eigenlijk was ik bezig met een item over derivaten, dat komt iets later. Ik zat intussen even RTL Nieuws te kijken en daar kwam de irritatie over dit framen vandaan: vandaar dit uitbraaksel. Als je goed oplet dan zit er elke dag wel zo’n item tussen. Misschien met de redactie daar gewoon mee ophouden. Probeer eens bij de feiten te blijven. Dat was ooit de norm. Maimouna Diarra, Khadidja Timera en Amy Sene vouwen zo’n Pepijn Crone dubbel met een hand op de rug. Ze hebben zijn ‘woke’ gedrag niet nodig.

Lees meer

Waarom ik lijstduwer van de Libertaire Partij ben

Alle partijen die over vrijheid beginnen gaan uit van hetzelfde principe. Liberaal, sociaal-liberaal of libertair, in de basis gaat het om het idee dat elk kind vrij van zonden geboren wordt, zonder aangeboren afkeer tegen anderen op welke grond dan ook. Kinderen en volwassenen zijn uit zichzelf innovatief en creatief en als je ze een beetje met rust laat komen ze zelf met briljante uitvindingen. De overheid moet ze daarin faciliteren en zich richten op enkele kerntaken die een markt niet kan leveren en in die taken excelleren, zoals rechtsspraak. Zodra we daarvan afwijken, het idee dat de mens zo vrij mogelijk moet zijn, krijgen we een betuttelende overheid, een blok aan het been van de vooruitgang. Een overheid kan namelijk de neiging hebben uit te dijen. Ambtenaren en politici trekken dan allemaal taken naar zich toe en dan begint de dubbele teleurstelling. De overheid die te ambitieus was levert belabberd werk af op het terrein van de nieuwe taken en verzaakt ook nog eens met betrekking tot de oude. Zo heeft Mark Rutte een ‘klimaatambitie’, met subsidies van 48 miljard euro tot 2032 wil hij de energievoorziening ‘groener’ maken. Kolen wordt uitgefaseerd, we gaan over op ‘houtige biomassa’. Niet alleen heeft dat milieubeleid juist ontstellende schade aan dat het milieu tot gevolg, het is ook nog eens technisch onmogelijk. Alleen met nog meer miljardensubsidies kunnen bestaande relatief schone kolencentrales worden omgetoverd tot bosverslindende biomassacentrales, waar Rutte er nog eens 600 van wil bijbouwen – dat zijn een hoop leraren en verplegers. Rutte en Wiebes zijn hier tegen gewaarschuwd, maar in een vlaag van groen ondernemerschap hebben ze totaal verkeerde keuzes gemaakt. Een echte ondernemer, geen overheid, werkt voor eigen risico en denkt wel drie keer na voordat zij of hij aan zo’n avontuur begint maar wie met de pinpas van anderen rondloopt is eerder geneigd fouten te maken. Het gevolg van drie kabinetten onder Rutte: hogere belastingen, gevolgd door hogere woningprijzen en exploderende energierekeningen die corresponderen met een stukbezuinigde rechtsstaat, veel te grote klassen en onderbetaalde ‘zorghelden’ – met als kers op de taart meer milieuschade door averechts werkend haastig opgesteld ‘groen’ beleid. Je betaalt meer en krijgt minder, ziehier de dubbele teleurstelling. Deze bestaat ook op Europees niveau. Er komt een ‘nationaal herstelplan’ vanwege de lockdown maar dat moet door de Europese commissie worden goedgekeurd via een nieuwe, bureaucratische procedure waarin nog eens vijf maanden extra vertraging is ingebouwd voor allerlei overbodige, dubbele overlegrondes. Rutte heeft echter besloten geen herstelplan in te dienen ter goedkeuring, dat zal pas volgend jaar gebeuren waardoor er pas in 2023 iets van de coronamiljarden naar Nederland komt om de gevolgen van de crisis te verlichten. Deze nieuwe procedure geeft meer macht aan de Europese commissie, die ver weg van de burger zit waardoor deze een paar jaar langer op zijn eigen geld zit te wachten. Ook dat kan een stuk makkelijker geregeld worden. Overigens bestaat er nu nog geen Nederlands ‘herstelplan’ maar het is ook nooit onderdeel van debat geweest bij de verkiezingscampagne dus Nederland onder Rutte heeft totaal geen visie op de toekomst, we rommelen wat aan. Niemand weet precies wat 'The Great Reset' en 'Build Back Better' inhouden maar we zijn er maar wel vast mee begonnen. Het medicijn, meer macht naar Brussel ligt al jaren op de plank en heeft dus niets met een pandemie te maken. Het probleem van een ‘liberale’ zusterpartij die te lang aan de macht is is evident. Er zijn teveel lijken in de kast die weggemoffeld moeten worden, dus een partij met veel zitvlees zal nooit met frisse moed de bezem pakken en de overheid eens grondig saneren. Daarom is het tijd voor een nieuw liberaal geluid, van mensen die niet besmeurd zijn met allerlei schandalen en economische blunders. Een premier die al tien jaar doormoddert om het eigen falen te verhullen gaat niet ineens het licht zien. Stem daarom op nieuwe bevlogenheid en dat kan alleen met nieuwe mensen. De LP kan na de eerste zetel volwassener worden, groeien en dan nieuwe hoop bieden. Help Robert Valentine dat mogelijk te maken. Op naar eerlijke politiek, keuzes maken, ook om dingen niet te doen, zoals met belastinggeld het milieu beschadigen. In de basis moet de mens vrij zijn, ook de Nederlandse, hoe deze er ook uitziet. En die vrijheid staat steeds meer onder druk.

Met Robert nam ik dit gesprek op, een uurtje kijkplezier voor deze gure avond!

Lees meer

De banken gaan 2021 relatief goed in, maar uitstel is geen afstel (1/2)

Het cijferseizoen pakte voor de banken redelijk goed uit. Rabobank maakte ruim een miljard euro winst, ING zelfs 2,5 miljard. Voor beide banken geldt dat de winst ten opzichte van 2019, zonder corona, halveerde. Dat klinkt vervelend maar niet levensbedreigend. ABN Amro zag zijn winst dalen naar 45 miljoen negatief maar dat is niet veel, gegeven de omvang van het eigen vermogen. Deutsche Bank maakte zelfs winst, dik 100 miljoen euro, terwijl er over de afgelopen jaren per saldo een verlies van 8 miljard genomen moest worden. 2020 was het jaar van de lockdowns en andere Corona-ellende. In 2021 krijgt iedereen een prik en dan beginnen we met het herstel, dus al met al valt het mee. Of niet?

De mooie cijfers zijn het gevolg van dubbel overheidsingrijpen. Als dat wegvalt, is het gedaan met de pret. Het dubbele ingrijpen heeft betrekking op steun aan bedrijven, de klanten van de bank, en aan de banken in de vorm van het overnemen van reeds bestaande probleemleningen. Een bank kan geholpen worden omdat de overheid zorgt dat zijn klanten niet failliet gaan (voorlopig) zodat deze de rente kunnen blijven betalen, maar het is ook mogelijk dat een bank direct geld krijgt om de gevolgen van noodgedwongen wanbetalen op te vangen. Het zijn twee routes met dezelfde uitkomst. Een restauranthouder die de rente op zijn bancair krediet niet meer kan betalen maar noodsteun krijgt zorgt ervoor dat de bank geen schade ondervindt, op korte termijn tenminste. Mocht een klant, zoals een restauranthouder, al bij bijzonder beheer zitten vanwege de onmogelijkheid om terug te betalen, dan kan de overheid (of de ECB) deze probleningen ook van de balans toveren. Beide routes hebben dezelfde uitkomst, namelijk een gelukkige bankier – vooropig althans.

Er zitten een paar flinke beren op de weg, die ook losstaan van corona. Ten eerste krijgen ondernemers in Nederland en andere Europese landen steun die op lange termijn voor solvabiliteitsproblemen gaat zorgen. Er zijn ondernemers bekend, niet alleen in de horeca, die bijvoorbeeld hun pensioenvoorziening hebben aangesproken om niet failliet te gaan. Als ze niet snel de deuren mogen openen dan is alles alnog voor niets geweest. Ze mogen dan wel afhaalmaaltijden maken maar daar kunnen ze hun kosten niet volledig mee betalen. Een grote groep ondernemers zal de Coronaperiode achter zich laten met een enorme schadepost en een pensioengat dat zich later wreekt.

Daarnaast zijn sommige maatregelen van bedenkelijke aard. Sommige ondernemers gebruiken bijvoorbeeld het uitstel voor het doen van BTW-aangifte als middel om tijdelijke gaten te vullen. Het is een noodgreep, want de BTW over het lopende jaar moet uiteindelijk hoe dan ook betaald worden. De ondernemer is in deze een invorderingsambtenaar voor de fiscus. Hij int de belasting wel, maar betaalt hem meteen door aan de belastingdienst. Wat dat betreft maakt het niet uit of hij een goed of een verschrikkelijk slecht jaar heeft, de BTW is toch niet van de ondernemer. Als de opgehaalde BTW wordt gebruikt om bijvoorbeeld de huur te betalen, of de rente op het ondernemerskrediet, dan komt de rekening volgend jaar dubbel. De belastingdienst is een onredelijk monster dat er genoegen in schept om hardwerkende mensen te vermorzelen, zagen we in de toeslagenaffaire. Enkele bevriende advocaten met kennis van ondernemings- en faillissementsrecht noemen het ‘BTW-krediet’ als een grote bron van ellende voor 2022. Dan zal de BTW-schuld alsnog vereffend moeten worden en Corona of niet, als het om invorderen gaat is de belastingdienst meedogenloos.

Interessant genoeg daalt het aantal uitgesproken faillissementen door Corona, met een derde ongeveer (bron: CBS). Een redelijke verklaring ligt in de mogelijkheden om noodsteun aan te vragen, in elkaar opvolgende rondes en voor bedragen die uiteindelijk onmogelijk toereikend zijn. De getroffen ondernemers en hun crediteuren trekken de stekker er dus niet meteen uit maar kijken of ze het met hangen en trekken niet nog een maandje uit kunnen zingen – met een een ‘BTW-krediet’ bijvoorbeeld. Als deze ondernemers op een later tijdstip failliet gaan dan komt de pijn alsnog, maar dan uitgesteld. Ook zijn er door Corona achterstanden bij rechtbanken die ook op de een of andere manier ingelopen zullen worden.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat er nu 200 faillissementen per maand worden uitgesproken tegen 300 voor corona. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat veel ondernemers die ook zonder Corona zouden zijn gestopt gebruik hebben gemaakt van noodvoorzieningen. Uiteindelijk zal er dus een inhaalslag zijn van het aantal uitgesproken faillissementen, wat ook een forse aderlating voor de banken tot gevolg kan hebben. Het gevaar bestaat dat twee probleemdossiers met elkaar worden vermengd, namelijk de reeds bestaande portefeuille van probleemleningen van banken en de nieuwe gevallen, de ondernemers en anderen die de lockdown zakelijk niet ongeschonden zijn doorgekomen.


Morgen kijken we naar de cijfers van Unicredit, want het persbericht over Q4 illustreert op heldere wijze de dubbele staatsteun. In de ene alinea zien we de verwachting van Unicredit met betrekking tot de staatssteun aan hun klanten, reeds genoemd; meteen daarna blijkt dat de bestaande portefeuille van ‘slechte leningen’ (die er zonder Corona ook al waren) in het rampjaar 2020 met 39 procent is gedaald. Juist tijdens de pandemie en de daarop volgende recessie besloten vier op de tien mensen die al jaren bij Bijzonder Beheer zitten om hele schuld maar in een keer af te lossen. Dat klinkt niet heel waarschijnlijk, hier is iets anders aan de hand. Het bijdrukken van geld zorgt ervoor dat banken bestaande 'legacy assets' elders kunnen parkeren. Ook dat is staatssteun, aan banken, maar dan direct.


Deze journalistiek ondersteunen doet u via BackMe.org.

Lees meer

‘Onbekende’ wachtgeldgraaier (€ 812.513,53) is Kathleen Ferrier

Stukje ophef over wachtgeld. RTL Nieuws meldde vrijdag dat voormalig Kamerleden en bestuurders de afgelopen tien jaar 36 miljoen euro aan wachtgeld wisten op te strijken. Volgens de oude regels kan een Kamerlid zelfs vanuit het ontvangen van wachtgeld, zonder ooit nog te werken, doorstromen naar een ruimhartig pensioen. Dat betekent dat na het verlaten van het politieke ambt er nooit meer gewerkt hoeft te worden maar er wel elk jaar een kleine ton aan inkomen is. Deze regels zijn inmiddels versoberd, wat niet betekent dat er niet nog mensen onder de oude regeling vallen.

Een zeker oud-Kamerlid kreeg tussen 2010 en 2020 niet minder dan acht ton aan wachtgeld. RTL Nieuws wist de persoon er niet bij te achterhalen. De naam staat in het archief van 925 en het gaat natuurlijk om Kathleen Ferrier. Dat artikel is weggehaald om politieke redenenen, maar het is nog in het internetarchief te vinden.

Ferrier was Kamerlid voor het CDA en stapte in 2012 op uit protest tegen de behandeling van Mauro uit Angola, de minderjarige asielzoeker die uitgezet dreigde te worden. Dat klinkt erg nobel maar nader bekeken stinkt de verontwaardiging een beetje. Het Kabinet dat Ferrier eerder wel gewoon steunde heeft veel meer minderjarige vluchtelingen uitgezet, naar landen die een stuk gevaarlijker waren of zijn dan Angola nog eens. Dat was allemaal prima maar in mei 2012 trok Ferrier het ineens niet meer en de keuze voor dat moment heeft haar geen windeieren gelegd.

Een Kamerlid moest aan twee eisen te voldoen om nooit meer te hoeven werken. Ten eerste is er het anciënniteitscriterium van tien jaar, het Kamerlid moest al tien jaar het ambt bekleden. Daarnaast moest de politicus minder dan tien jaar van het pensioen verwijderd zijn, het leeftijdscriterium. Ferrier is in maart 1957 geboren en werd in mei 2002 Kamerlid. Het is dan de kunst om het ontslag, met een relletje, zo te plannen dat je aan beide criteria voldoet. Daarvan is sprake per mei 2012, dan is ze tien jaar Kamerlid en zit ze ook op minder dan tien jaar van de pensioengerechtigde leeftijd vandaan. De aankondiging van het vertrek uit de Kamer kwam nog geen week na het aanbreken van het speltheoretische wachtgeldoptimum (waarop men maximaal wachtgeld kan trekken).

Waarom moet dit nu weer opgebakken worden? Omdat Nederland met een totaal verrotte politieke cultuur te maken heeft, waarin een burger die al een klein, onbedoeld foutje maakt (of zelfs dat niet eens) als een crimineel wordt behandeld. Door de coronapandemie zullen veel ondernemers diep in de schuldsanering geraken, zonder dat hen ook maar iets aan te rekenen valt. Dan nog blijven ze belasting betalen, ook voor Kathleen Ferrier die op 55-jarige leeftijd besluit dat ze wel genoeg heeft gewerkt. Haar truc is algemeen bekend, iedereen weet ervan, maar het wordt normaal gevonden. Maar eigenlijk is dat het niet. Het is moreel verwerpelijk wat hier gebeurt, want Ferrier had zich ook kunnen laten omscholen tot bijvoorbeeld pakketbezorger of monteur van zonnepanelen. Anderen moeten dat ook en een carriere van minder dan dertig jaar bij de semipublieke sector maakt niet dat Ferrier dan boven deze normen is gesteld.

Met Ferrier heb ik destijds contact gezocht. Ze had geen behoefte aan het geven van een reactie. Op haar blog schreef ze dat ze sinds het krijgen van het wachtgeld is verhuisd uit Nederland, maar wel een coach heeft om haar naar betaald werk te krijgen. Ze vond dat ze recht heeft op wachtgeld en vertelde dat ze daar gewoon belasting over betaalt. Strikt genomen is het natuurlijk gewoon legaal maar daar gaat het niet om. Het vinden van een nieuwe baan is evenwel nooit gelukt en dat hoeft ook niet, want vanaf 2023 krijgt ze pensioen.

De foto boven dit artikel is gemaakt door bevriend zakenman Erik de Vlieger. Tijdens een zakenreis naar Hong Kong (business class) trof hij een geschokte Ferrier aan, die niet anders kon dan het verdriet over het lot van de uitgezette Mauro blussen met Champagne. Met Mauro gaat het overigens lekker, hij heeft zijn school afgemaakt, werkt in de IT en is sinds een paar jaar vader. Natuurlijk is hij nooit uitgezet.

Lees meer

Wiebes Waanzin: 48 miljard stukslaan op biomassa en nog een rechtszaak met RWE

Eric Wiebes, dat is die man een buitensporige flater heeft geslagen in de toeslagenaffaire. Maar hij is niet klaar met Nederland, er moet meer kapot. In drie stappen is hij hard op weg om met massale houtkap de laatste oerbossen om te zagen, niet minder dan 48 miljard euro stuk te slaan op milieubeschadeging en als kers op de taart de belastingbetaler en de energieafnemer op onverwachte tegenslagen te tracteren, feitelijk een dubbele energierekening. Dit klinkt wat opruiend maar de realiteit is zo absurd dat een feitelijke beschrijving van de realiteit al opruiend klinkt. Met het Nederlandse klimaatbeleid gaan we namelijk het milieu, de schatkist en de energierekening opblazen om per saldo veel meer CO2 uit te stoten. Al die feiten zijn nu al bekend maar er is zoiets als een Rutte-doctrine: schuif ze onder het tapijt en kom over zes jaar maar met een rapport, waarna geen consequenties volgen.

Er is een korte en een lange versie van dit verhaal, al is dit een beginnetje van een reeks artikelen over de groene gekte. Eerst de korte versie. Nederland wil, met subsidie, kolen als brandstof voor energiecentrales stapje voor stapje laten vervangen door biomassa, dat zijn omgehakte bomen. In deze zin zitten al drie rampen verstopt. Ten eerste is er de immense milieuschade, want om aan hout te komen zullen we massaal bomen moeten kappen. Nederland is al goed kaal, dus nu is het tijd om te importeren. Boekhoudkundig is het zo dat de CO2 die bij biomassa hoort, meetelt in het land waar de bomen zijn gekapt. Als Nederland tegen betaling Baltische en Finse bossen laat kappen, dan is er per saldo meer CO2 in de lucht maar niet in Nederland. Wij denken dan dat we goed bezig zijn.

Ten tweede heeft biomassa subsidie nodig, deze regeling heet ‘Stimulering Duurzame Energie’ of SDE+. Uit de laatste Miljoenennota blijkt dat Rutte een groot aantal contracten heeft getekend, waardoor volgende kabinetten tot 2032 vast zitten aan uitgaven van 48,069 miljard euro. Let wel, dat zijn ramingen, het kan slechter uitpakken.


Dan komen we bij een derde probleem, dankzij tips uit de sector. Wat het kabinet wil kan helemaal niet. Je kunt een kolencentrale maar een beperkte hoeveelheid biomassa laten bijstoken. Los van het feit dat je enorme hoeveelheden bedreigd oerbos moet kappen om aan die biomassa te komen, een kolencentrale verdraagt maar een beperkte hoeveelheid bijmening. Op een gegeven moment moet de kolencentrale in zijn geheel dicht en zijn we op biomassa aangewezen.

Daarom is het nodig om de Nederlandse kolencentrales, de schoonste van de wereld, in zijn geheel af te breken en op die plek nieuwe biomassacentrales neer te zetten. Alleen zijn die kosten niet begroot. RWE, eigenaar van de Amercentrale en de centrale in de Eemshaven, is van mening dat de onmogelijke beloftes van Wiebes de Nederlandse overheid verplichten om dat bonnetje te pakken. Er moet dus met subsidie worden overgeschakeld op biomassa, waarbij Rutte-III een tijdspad opstelt dat technisch niet uit te voeren is. Stapsgewijs omschakelen kan helemaal niet, dus is er meer subsidie nodig.


In het jaarverslag van 2018 noemt RWE nog dat het bedrijf in ‘in gesprek is’ met Wiebes. Een jaar later staat in het jaarverslag echter dat ‘de rechten van RWE worden geschonden’ en dat RWE een rechtszaak aan het voorbereiden is. Als je dat zo opschrijft dan weet je dat je gaat winnen. Wiebes heeft Nederland al genoeg beschadigd om een mooie post in Brussel op te kunnen strijken. Is het een idee om hem elk jaar een miljard euro wachtgeld te geven tot 2025, zodat hij dan namens Nederland de Europese commissie in mag? Tot die tijd mag hij zich alleen niet meer met ‘biomassa’ en ‘groene energie’ bemoeien, geef iemand anders de kans de rotzooi op te ruimen. Het klinkt wat extreem, een gage van vijf miljard euro voor een falende bewindspersoon maar als we niet uitkijken kosten zijn klimaatplannen niet bovengenoemde 48 miljard euro, maar misschien wel het dubbele. Laten we daarom met dat wachtgeld eieren voor ons geld kiezen. De kosten om RWE uit te kopen kunnen we overigens dekken uit het Corona-fonds: dat was nooit bedoeld om Nederlandse ondernemers of zorgpersoneel te helpen, ook dat staat zwart op wit.

De lange versie van het verhaal ziet in gesproken woord bij de Bitcoin Show van BlammoTV. Een goed weekend toegewenst.

Deze journalistiek ondersteunen doet u via BackMe.org.

Lees meer

Coronafonds Italie: 74,3 miljard euro voor ‘groene revolutie’, slechts 9 voor zorg

Natuurlijk wil je die knip wel trekken als je arme Italiaanse oudjes ziet creperen, maar daar is het Europese coronafonds helemaal niet voor bedoeld. Het virus biedt een uitgelezen kans voor meer ‘groen’ en macht naar Brussel, een die de eurofederalisten niet hebben laten liggen.

Weet u het nog? Een half jaar geleden ging onze Minister-President Mark Rutte rollebollend over straat met zijn mediterrane collega’s. De inzet: gaat Nederland wel of geen giften verstrekken aan andere eurolanden, om de effecten van corona te bestrijden? Uiteindelijk boog Rutte en kwam er een ‘Recovery and Resilience Facility’ (RFF). Ook zou de Europese commissie voortaan zelf belasting mogen hebben om daar rente op zelf uit te geven obligaties mee mogen dekken, de zogeheten eurobonds. Dat staat haaks op het regeerakkoord maar al in 2018 besloot het kabinet om dat open te breken, interessant genoeg zonder enig politiek debat.

Op 4 december 2019 was er nog een vergadering van de eurogroep, waar Minister van Financiën Wobke Hoekstra zelf voorstelde om eurobonds in te voeren. Het is dus niet zo dat Rutte en Hoekstra tot hun schrik worden geconfronteerd met deze vorm van Europese integratie in financiële zin en zich er tevergeefs maar dapper tegen verzetten; het was hun eigen voorstel (‘agreed draft’). Omdat er verkiezingen aankomen slaan ze stoere taal uit om de eurosceptische partijen het gras voor de voeten weg te maaien maar dat gebeurt met valse argumentatie. Eurobonds zijn geleidelijk aan ingevoerd, met grote stappen in 2013, 2015, 2018 en 2019 en dat heeft niets met corona te maken. Corona zorgt er wel voor dat burgers meer pikken omdat het gevoel voor urgentie tijdelijk hoog is. Zo loopt de EU wel het risico op een zeer ondoelmatig coronafonds, waarbij er geld naar van alles en nog wat gaat behalve de zorg – corona was immers een medische aangelegenheid. In het geval van Italië gaan er voor elke euro voor zorg acht naar ‘groene revolutie’ en vijf naar ‘digitalisatie’.

Deze wanverhouding is pas de laatste dagen aan het licht gekomen, maar het lag wel in de lijn der verwachtingen. Het RRF betreft een uitgave van 672,5 miljard euro; 312,5 miljard in de vorm van giften en 360 miljard in de vorm van leningen. Het is in beide gevallen een sigaar uit eigen doos, want de leningen en de giften worden opgebracht en gefinancierd door de lidstaten die vervolgens zelf steun krijgen. Er is geen derde, externe weldoener.


Het is de bedoeling dat 37 procent van de coronagelden naar de ‘groene revolutie’ gaan en 20 procent naar ‘digitalisatie’. De Europese commissie heeft een stappenplan opgesteld voor het verstrekken van de gelden. Vanaf 15 oktober 2020 kunnen lidstaten hun plannen ter goedkeuring indienen bij de Europese commissie. Dan volgt er een ‘dialoog’ en een uiteindelijke indiening van de coronaplannen. De commissie en Europese raad beoordelen ze in de drie maanden erna en vervolgens mogen lidstaten de commissie verzoeken om een afdracht van hun eigen geld. Binnen twee maanden volgt er dan uitsluitsel.


Italië heeft een plan ingediend en gepubliceerd. Het land krijgt 208,6 miljard in het kader van coronabestrijding: 65,5 miljard als gift (‘sovvenzioni’), 127,8 miljard aan leningen (‘prestiti’) en als toetje is er nog een afdracht uit het React EU fonds van 13,5 miljard.


Waar gaat deze 208,6 miljard aan besteed worden? Rome zet in vooral in op ‘ecologische transitie’ en ‘sociale inclusie’. Er is terechte aandacht voor de modernisering van de overheid maar daar ligt niet de focus.


Het meeste geld gaat naar ‘groene revolutie’ en daarbinnen is het ‘energiezuinig maken van gebouwen’ de grootste post. Voor ‘salute’ of welzijn is slecht 9 miljard beschikbaar. Dat is slechts 4,3 procent van het totaal. De hele discussie van de eerste helft van het jaar heeft dan ook geen enkele betrekking op zorg en welzijn maar ambitieuze plannen met betrekking tot klimaat en digitalisering. Het maakt voor de donor nogal uit of Italië 9 miljard krijgt om corona te bestrijden of 209 miljard voor klimaat en digitalisering en een klein beetje voor zorg.


Het problematische aan de Italiaanse opzet is dat de regering aanneemt dat deze investeringen meteen voor economische groei zullen zorgen. Het document laat een optimistische grafiek zien waarin er uit wordt gegaan van een zeer snel economisch herstel, waardoor de schuld als percentage van de economie ondanks het begrotingstekort zal krimpen. Alles komt dus terug, met rente.


Deze journalistiek ondersteunen doet u via BackMe.org.

Lees meer

Een korzeltje aangaande 'Mijn meningen zijn feiten'

Mijn journalistiek mogelijk maken? Kijk op BackMe.org.

Je kunt tegenwoordig de tv niet aanzetten, of Harm Botje doet dienst als testbeeld. Het is hem gegund, want met zijn collega Mischa Cohen leverde hij een mooi boek af genaamd ‘Mijn meningen zijn feiten’. Het gaat over de opkomst van de lavendelsnuivende vriend. Kort na publicatie slaagde de laatste erin zijn eigenhandig opgebouwde ‘renaissancevloot’ tot wrakhout te reduceren en ja, dan mag Botje de gebeurtenissen duiden aan de praattafels. Een passage leverde bij mij behoorlijk wat irritatie op, namelijk de beschrijving van de opening van Forum voor Democratie. Baudet vroeg me voor die gelegenheid een presentatie te houden over de risico’s van de euro. Volgens mij was de EU bezig een bankenunie te bouwen, waarbij het faillissement van een bank in het ene land kan overslaan naar het andere. Eurolanden gaan elkaars bonnetje pakken en dat staat haaks op het verstandige principe van het afschermen van bancaire faillissementen, waarbij de schade beperkt en beheersbaar blijft. Ook zorgt het instellen van fondsen om banken te redden voor moral hazard. Bankiers die zien dat de belastingbetaler zo lief is om ze in geval van nood te helpen, zullen minder geneigd zijn uit de problemen te blijven. Als de EU een bankenunie instelt, dan is kritiek meer dan terecht. Precies dat was de inhoud van de presentatie. Het was de eerste keer dat er in ‘het keldertje’ een dergelijk event werd gehouden, dus er waren logistieke problemen zoals iets met een stekker van de beamer. Journalist Chris Aalberts was er ook en wist niets anders te reproduceren van de presentatie dan dat er inderdaad een probleem met een stekker was. Geen woord over de inhoud. In ‘Mijn meningen zijn feiten’ lezen we hierover:


Dat klopt niet. Speciaal voor Chris Aalberts heb ik dezelfde presentatie nog een keer opgenomen. Mensen klagen wel eens dat ze niet altijd even kort zijn, mijn speeches, en dat er wel erg veel bewijsmateriaal wordt getoond. Daar kan men wat van vinden maar dat maakt wel dat de stelling dat het ‘oncontroleerbaar’ is volledig misplaatst is. Dus, Chris Aalberts, wees een vent en leg uit wat er dan niet klopt.

Erger nog is dat ‘Mijn meningen zijn feiten’ de beschuldigingen van ontvangst van Russisch geld voor waar aanneemt, zonder onderbouwing en zonder te noemen dat er geen bewijs voor is gevonden. Een eurokritische presentatie wordt zo voorgesteld als een opzet van de KGB, waarbij er in bepaalde mate aangetoond kan worden dat er sprake is van Russische inmenging. Door de inhoud van de boodschap in zijn geheel te negeren, laten zowel Botje als Aalberts een zeer plausibele verklaring voor de eurokritische houding weg, namelijk dat men iets vindt op basis van de feiten. Niet het geld van Poetin maar de balansen van de Europese banken maken sommige Nederlanders bang voor een volledige fiscale unie met Italië en misschien hebben ze gewoon wel een beetje gelijk, met of zonder Russisch geld. Vorige week heeft het ESM het recht gekregen om banken in andere landen met Nederlands belastinggeld bij te staan, een zeer riskante operatie waar in Nederland geen draagvlak voor is. Dat alles blijft onbesproken, in het boek maar helemaal in de passage rondom de genoemde presentatie

Harm en Chris, speciaal voor jullie de ‘oncontroleerbare’ presentatie. Laat maar weten waar de denkfout zit, ik ben benieuwd!

Lees meer

Deutsche Bank is technisch failliet deel 4: de bankenunie

Geen makkelijke materie, maar toch kijkt u het helemaal uit. Deutsche Bank deel 4, al zijn er meer banken met grote problemen. Deutsche springt eruit, in negatieve zin. De problemen zijn daar wel heel omvangrijk en van een Duits bedrijf verwacht je zoiets minder snel. Intussen wordt de bankenunie verder opgetuigd, zo is gisteren het ESM-verdrag uitgebreid. Nu is het makkelijker geworden om banken te redden, met Nederlands geld nog eens, en dat is er met verbazingwekkend weinig debat doorheen geduwd. Met corona heeft het niets te maken. De bankenunie die geen enkele Nederlander wil staat al acht jaar in de steigers. Veel kijkplezier. Een Euro Evangelie bestellen doet u hier, er ligt een oorlogsvoorraad inmiddels. Deze journalistiek ondersteunen doet u via BackMe.org.

Lees meer

China is een enorme bedreiging voor de EU, Rusland helemaal niet

Sommige mensen kunnen er de schoorsteen mee rokende houden: nepnieuws verspreiden over allerlei Russische dreigingen. Denk aan Joshua Livestro, die 'de Poetin-kaart' trok toen hij faalde om Nederlanders warm te draaien voor een de facto EU-lidmaatschap van Oekraïne. Het is niet echt zo dat Poetin de mensen achter het referendum heeft omgekocht, maar als je de discussie verliest roep je dat gewoon. Recenter zou Poetin ook verkiezingen in Nederland hebben beïnvloed, in 2017 en 2019, volgens D66-politica Kajsa Ollongren. Niks van waar, bleek later. Om de een of andere redenen hebben euro-enthousiastelingen Rusland als dreiging aangemerkt. Daarmee hebben ze een reden gecreëerd voor Europese landen om zich dan maar onder de blauwe vlag met sterren te verenigen. De euro is mislukt, u heeft daar enorm veel last van maar aan de vooravond van een Russische invasie in Europa is eenheid geboden, dat soort onzin. De brengers van deze boodschap missen alleen het echte gevaar en dat is China en daarna Turkije. Ik mocht er anderhalf uur over praten met de mensen van Bots. In het midden kraakt het geluid even maar dat houdt op. Veel kijkplezier!

Lees meer

Amerika heeft in een enkel kwartaal $ 883 miljard extra schuld opgebouwd

In Europa is het gebruikelijk om de Grieken en de Italianen tegen de Duitsers en de Nederlanders af te zetten. Het ene kamp is een toonbeeld van financiele deugdzaamheid, het andere maakt er stelselmatig een potje van. Net als elke generalistatie is dat een overtrokken conclusie, maar een ding is duidelijk: de invoering van de euro heeft een wig gedreven tussen Noord en Zuid. De plus van de Duitsers was de min van de Grieken en zo is de eurocrisis ontstaan. Wanhopige eurogelovigen geven daarom Poetin de schuld maar dat is pure armoede. In 2011 was de Amerikaan Paul Krugman echter de eerste die wees op de diepere interne kloof in de eurozone, waar geen externe partij als schuldige voor mag worden aangewezen.

Paul Krugman: 'the road to Eurogeddon'

Krugman publiceerde een blog op de site van The New York Times en toonde daarin aan dat de toegenomen export van Duitsland (en Nederland) ten koste van de Grieken, Italianen, Portugezen en Spanjaarden. Economen spreken in dat opzicht van een ‘current account balance’. Dat is de export van goederen en diensten minus de import ervan. Een land dat veel uitgeeft aan luxegoederen uit een ander land zal die import ergens moeten financieren met eigen export. Het verschil tussen die twee is het huishoudboekje van een land. Een overschot geeft een netto bezit ten opzichte met de rest van de wereld, een tekort een schuld.

Het hebben van overschot, zoals Nederland dat heeft, klinkt aantrekkelijk maar is dat in beperkte mate. Een zeer groot overschot voor de een betekent een tekort voor een ander land. Als dat andere land vervolgens in schulden verdrinkt moet er worden afgeschreven en heb je een kredietcrisis, in de kern was (of is) dat de eurocrisis. De positie van de Grieken kon zo verslechteren, omdat het Europese bankwezen bereid was de tekorten te dekken, in de hoop dat bijvoorbeeld Nederland wel zou bijspringen als het fout ging. Griekenland en de andere zwakke broeders kregen in de vorm van de euro een munt die te hard was en hun export te duur maakte, voor Duitsland en Nederland gold het tegenovergestelde. Het laat maar zien dat het invoeren van de euro een blunder was, die nog steeds niet afdoende gecorrigeerd is.Hoe zouden de VS het in dat opzicht doen? Interessant genoeg zijn de VS in de wereld wat Griekenland in Europa is, een enorm tekortland waar op mysterieuze wijze allemaal gaten gedicht worden. De VS hebben elk jaar een tekort van zo’n half biljoen dollar, oftwel vijfhonder miljard. De current account balance is een stroomvoorraad, zoals dat heet. Het geeft een verandering weer in tijdsbestek van bijvoorbeeld een jaar, net zoals de hoeveelheid water die door een kraan stroomt dat ook is. Bij elke stroomgrootheid hoort een voorraadgrootheid, dat is een stand op een bepaald moment, het gevolg van de historie van de stroomgrootheden. Bij de kraan is dat het bad dat na een bepaalde periode is volgelopen. De voorraadgrootheid die bij de current account balance hoort, is de netto internatiole investeringspositie (NIIP). Dat getal geeft weer wat alle bezittingen van een land zijn, minus de schulden. Het is de verzameling van alle bedrijven, burgers en overheden in de ene staat ten opzichte van de rest van de wereld. De tekortlanden, zoals de VS en Griekenland, moeten die tekorten ergens gefinancierd krijgen en als je geld bij iemand leent heeft die een ander een vordering op jou, een bezit. Zo simpel is het.

Bij de val van Lehman Brothers hadden de VS nog een tekort van 1,2 triljoen dollar. Uit de meest recente cijfers van het IMF blijkt dat die score na tien jaar vertienvoudigd is. In het tempo van 2020 bouwen de VS een externe schuld op die groter is dan ze in de twee eeuwen voor 2008 bij elkaar hebben weten te realiseren: een ogenschijnlijk onhoudbare situatie. De NIIP verslechterde in de kwartalen na de val van Lehman Brothers en dat is ook logisch. De koersen van aandelen stortten in, waardoor bezit verdween en de overheid moest zich in de schulden steken om de banken te redden. Dat geld werd grotendeels in het buitenland geleend. Toen kwamen de centrale banken met quantitative easing (QE), om daar nooit meer mee te stoppen. De zo opgebouwde muur van geld zorgde ervoor dat de Amerikaanse NIIP verder kon ontploffen, naar ridicuul aandoende niveau’s. Als gevolg van de kredietcrisis zakte de NIIP tot ongeveer 5 triljoen dollar, om daar te stabiliseren. Het effect van Trump zijn belastingverlaging is ook duidelijk te zien, want sindsdien heeft de Amerikaanse regering ongezien hoge begrotingstekorten en ook die worden met buitenlands geld gefinancierd.

Net international investment position per kwartaal van 2010 tot en met 2020 in miljarden dollars. Bron: IMF

De grootste overschotlanden in de wereld zijn onder meer China, Japan, Duitsland en Nederland. Traditioneel koopt de Amerikaan grofweg zijn tv in Japan en zijn auto in Duitsland. Die exporterende landen bouwen zo een overschot op en dat kunnen ze weer uitlenen aan de VS, die daarmee het begrotingstekort financieren. Deze drie landen zijn sinds de Oorlog politieke en militaire bondgenoten, die een overmatige schuldpositie van de VS vast onderling zouden kunnen regelen. China is dat echter niet. Dit land kan sinds de toetreding tot de WTO vrij handelen met de VS en de EU en heeft vanaf 2000 een gestaag stijgend handelsoverschot met beide blokken, van 200 miljard dollar per jaar met elk. Het verschil in export en import met Nederland bedraagt niet minder dan 30 miljard euro, in het nadeel van Nederland. De Chinezen potten dat geld op en kopen vervolgens Europese bedrijven en Amerikaans schuldpapier, wat hun machtspositie enorm ten goede komt. China is nu net zo’n belangrijke bron van kapitaal voor de VS als Japan en Duitsland dat zijn, maar hun positie groeit ook snel.

Van het eerste naar het tweede kwartaal van 2020 daalde de Amerikaanse NIIP van 12,1 biljoen negatief naar 13 biljoen negatief, een sprong van 883 miljard dollar in de verkeerde richting. De optimisten in de wereld vinden al die extra schuld niet erg. Tijdens een crisis moet je niet bezuinigen en het geld is er toch, dus waar doen we moeilijk over? Feit is wel dat de machtigste democratie van de wereld steeds meer gaat leunen op de grootste communistische dictatuur van de wereld, in plaats van twee oude militaire bondgenoten die sinds 1945 ook democratisch zijn geworden. Dat zal behoorlijke geopolitieke implicaties hebben in het komende decennium, wie er ook maar de volgende president van de VS zal worden.


***

Maak deze journalistiek mogelijk op BackMe.org: klik hier.

***

Lees meer

Ook Rabobank maakt spaarrente negatiever

Straks ontvangt u nog een symbolische rente tot een ton bij Rabobank, maar boven de kwart miljoen is die dan negatief. Eigenlijk is dat een vorm van belastingheffing door de ECB. Want die rekent banken een negatieve depositorente, om ze aan te sporen meer uit te lenen en zo de economie aan te zwengelen. Dat het hele idee achter QE, de bijgedrukte euro's moeten op deze manier de reële economie bereiken en deze versterken. Staat letterlijk zo op de site van de ECB. Vervelend: de economie zit in een schuldencrisis en die kun je niet bestrijden met nog meer schulden. Banken willen de versgedrukte euro's misschien wel uitlenen, maar ze kunnen het niet want iedereen heeft al teveel schulden.

Op dit moment zal de hoeveelheid dode euro's die wel bijgedrukt is maar het bedrijfsleven niet hebben bereikt richting de 300 miljard euro groeien en dat geld is het mikpunt van een negatieve rente. Het is dus een kostenpost voor de banken en die schuiven ze door naar de spaarders, dat is wat hier gebeurt. Het toont maar aan dat QE hard aan het mislukken is. Pak de balans van ING. In een jaar is de post overtollig kasgeld verdubbeld, van 64 miljard naar 119 miljard euro. De post Loans daalt echter.

Zo krijgen we de bijzondere siutatie dat de ECB de rekening van het eigen falen bij Nederlandse spaarders neerleggen, die dat gewoon pikken. U laat het gebeuren.

***

Maak deze journalistiek mogelijk op BackMe.org: klik hier.

***

Lees meer

Gevonden: pen met emotionele waarde

'Zeg Arno, wil je dit boek signeren met deze pen, want die heeft emotionele waarde?' Natuurlijk, kom maar. Vervelend dat die pen vervolgens kwijtraakt bij een event op het strand bij Scheveningen. Daar heb je bergen zand om dingen voorgoed in kwijt te zijn. Dankzij de noeste inzet van zes vriendelijke vrijwilligers die een maand lang op handen en knieën het strand hebben afgegraven is er toch goed nieuws: we hebben de pen gevonden! Neem contact op en ik stuur hem je toe, je weet me te vinden.

Lees meer

Hoe Rutte een toneelstukje opvoerde toen hij 'zijn poot stijfhield' inzake eurobegroting

De Vos loopt door het bos. Gelukkig is deze vos wel at ease en relaxed, ook al is de boodschap wat verontrustend. Maar Madelon Vos nodigde me zelf uit voor een uurtje babbelen in haar nieuwe show genaamd Madelon Navigeert! en ze had me al eens gesproken, dus ze wist waar ze aan begon. Veel kijkplezier toegewenst en vergeet u niet BarstMaar.EU te tekenen?

Lees meer