Reactie op beschuldigingen ‘fascisme, nazisme en antisemitisme’ van Nieuw Israëlitisch Weekblad en vordering

LS.,

Zonder aanwijsbare redenen kiezen de kopstukken van NIW, Esther Voet en Bart Schut, ervoor om mij te betichten van ‘fascisme’, ‘nazisme’ en ‘antisemitisme’. Om 2 uur op 15 april deelde een mij onbekende volger op Twitter een video van mij, waarbij ik probeerde in te schatten wat de economische gevolgen zijn van Corona. Daarin schetste ik de vergelijking met de Weimar-republiek, omdat de werkloosheidscijfers die kant op gaan en omdat toen en nu veel antisemitische complottheoriën de ronde doen. Esther Voet werd in de Tweet aangehaald en er werd naar haar mening gevraagd. Zonder het filmpje gezien te kunnen hebben, gegeven de reactietijd, wees Voet de inhoud af als ‘bruin’. Het contact begon bij deze opmerking en de woordenwisseling begon door deze beschuldiging aan mijn adres van nazisympathieën, zonder enig initiatief van mijn kant. Ze nam aan dat Café Weltschmerz (CW) een antisemitisch platform is. Daarin werd ze bijgestaan door Bart Schut, die nota bene zelf te zien is op dit platform. Er volgde een tirade waarin Bart Schut onder meer ‘Opgesodemieterd, gore fascist’ tweette. Nota bene: het filmpje was juist een waarschuwing tegen een herhaling van de fouten die in de Weimar-periode zijn gemaakt. Desondanks moest de inhoud volgens Schut en Voet wel ‘antisemitisch’ zijn. De enige onderbouwing van die claim is gelegen in het feit dat het medium (CW) dat soort geluiden verspreidt en het genoemde filmpje precies daar te zien was - een medium waar Schut, nogmaals, zelf ook te zien is.

Het zonder enige onderbouwing wegzetten van mensen als ‘facist’, ‘nazi’ of ‘antisemiet’ is strafbaar volgens artikel 226 sr. Ook is een dergelijke hetze niet ongevaarlijk, omdat het mensen kan opjutten. Hoe dan ook is er sprake van reputatieschade. Ik wens daarom dat de aantijgingen per direct gestaakt worden en vorder verder niets.

Diezelfde middag namen enkele bekenden uit de Joodse gemeenschap contact met me op. Ze stoorden zich aan het gedrag van Schut, die volgens hen geen deel uitmaakt van die gemeenschap omdat hij niet Joods is (een discussie waar ik verder graag buiten wil blijven), dat Schut niet namens de gemeenschap spreekt ook al ziet hij zichzelf kennelijk als ongevraagde voorvechter voor de Joodse zaak, dat hij de herinnering aan de Holocaust bezoedelt door als een redeloze mensen lukraak voor ‘nazi’ uit te schelden en dat het geheel belachelijk aandeed daar ik op CW me meerdere malen heb ingezet in de strijd tegen racisme en antisemitisme en het onderhavige filmpje juist een waarschuwing van een herhaling van ‘Weimar’ bevatte. Ze stelden voor dat ik de zaak zou laten rusten en deze querulanten niet meer aandacht zou geven dan ze verdienden. Ik ben voornemens dat advies op te volgen maar vind het redelijk dat ik voortaan gevrijwaard ben van dergelijke giftige aanvallen. Nogmaals, het begon met de opmerking van Voet dat de inhoud van het filmpje wel 'bruin' moest zijn. Daar heb ik Schut van op de hoogte gesteld op Twitter. Deze deëscalerende geste werd beantwoord met een vervolgtirade met daarin onder meer de tekst:

‘Kun je ook nog reageren zonder antisemitische stereotypen of zit het er zo diep bij je ingebakken dat je gewoon niet beter weet?

Anywhose, ik vermoedde al dat je aangiftedreigement loos - zij het vermakelijk - gebral was. ‘

Ik vorder bij deze dat Bart Schut, Esther Voet en het Nieuw Israëlitisch Weekblad elke verwijzing naar ‘bruin’, ‘nazi’, ‘fascist’ en ‘antisemiet’ met betrekking tot mij staken. Er is geen maatschappelijk belang gediend bij deze scheldpartij en er is ook geen reden om aan te nemen dat ik bijvoorbeeld een aanhanger van het Italiaanse fascisme zou zijn. Voor de volledigheid merk ik op dat ik van gemengde Zuid-Afrikaanse afkomst ben maar in Nederland ben geboren, omdat mijn ouders zich niet aan de regels van Apartheid wilden houden.

Deze vordering is een laatste poging om de aantijgingen gestaakt te krijgen, zonder dat er naar juridische middelen gegrepen hoeft te worden. De vordering heeft enkel betrekking op toekomstige uitlatingen. Schut, Voet en NIW kunnen gehoor geven aan deze oproep om de onmin te beëindigen door simpelweg de genoemde uitlatingen nooit meer te bezigen, vanaf tien uur op 15 april 2020.