Achmed Baâdoud gaf vergunning bouw hotel op plek Theater Meervaart aan eigen werkgever

Nog even over dat theater in Amsterdam Nieuw-West, dat gesloopt moet worden, omdat er in dat stadsdeel te weinig theaters zijn (?!?). Het Theater Meervaart is in 2000 compleet herbouwd en zou dus nog wat jaartjes mee moeten kunnen gaan. Het gebouw is gesitueerd tegenover de Sloterplas. Bij de uitbreiding van Amsterdam is er in het midden van de vorige eeuw besloten om bewust stukken open te laten, voor water en groen, omdat dat de leefbaarheid vergroot. Nu wil de gemeente het theater slopen en honderd meter verderop in de plas herbouwen, omdat er te weinig ruimte is voor culturele activiteiten in het groeiende stadsdeel. Dat is een vreemde beslissing, omdat je bij een tekort gaan bijbouwen in plaats van slopen. Meer capaciteit kan ook bereikt worden door de bestaande ruimte te vergroten, in plaats van af te breken. Feitelijk zadel je de buurt op met een bouwput op de plek waar eerst een broodnodig theater stond.

Uit WOB-documenten blijkt dan ook dat de gemeente op de hoogte is van de ‘zware wissel’ die de sloop op de cultuursector en de buurt gaat trekken.


Toch wordt er doorgegaan met de risicovolle keuze, ‘in deze moeilijke tijden’, zonder dat de noodzaak van sloop en herbouw helder wordt uitgelegd.


De bewoners willen dit helemaal niet en zijn daarom pas geraadpleegd toen het besluit al was genomen.


Anno 2021 zit er een bestuur bestaande uit GroenLinksers in Amsterdam-West en die vinden de nieuwbouw dolletjes, omdat er een ‘groen dak’ op het nieuwe pand komt, dat in het water wordt gebouwd. Daarmee wordt er dus bewust natuur opgeofferd. De vraag of niet slopen niet veel milieuvriendelijker was geweest wordt dan ook nergens gesteld. Tegenwoordig worden vergunningen voor de bouw van huizen niet afgegeven omdat dat ‘stikstof uitstoot’, maar deze actie is prima.

De beslissing is eigenlijk al in 2013 gemaakt: ruim een decennium na het opleveren van het pand werd al besloten om het slopen, vreemd genoeg. Op de grond van het theater is namelijk een vergunning afgegeven om een hotel te bouwen. Je gaat als stadsdeel dus een publieke voorziening slopen, om een specifieke vastgoedpartij winst te laten maken over de rug van de bewoners. Amsterdam heeft huizen en voorzieningen nodig, toerisme is in de huidige vorm (drugs en prostitutie) en omvang vooral nadelig voor gewone mensen. De lokale politiek, toen onder leiding van stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud, besloot echter de belangen van het vastgoedbedrijf MRP Development zwaarder te laten wegen: die partij kreeg namelijk de hotelvergunning. Baâdoud koos er dus bewust voor MRP Development winst te laten maken ten koste van de bewoners van zijn eigen stadsdeel. Het gaat er hier helemaal niet om dat het stadsdeel een beter theater krijgt, de grond onder het theater is aan wat handige vastgoedjongens verpatst en die willen graag knaken zien. Knaken verdien je met een hotel, niet met het leveren van culturele diensten aan buurtbewoners. Onder de stenenschuivers die aasden op de plek was MRP de slimste, die ging er dankzij de generositeit van het stadsdeel met de hoofdprijs vandoor. Ze kunnen Baâdoud dankbaar zijn als het hotel straks winst oplevert. Aan de overkant van de straat, in de plas, wordt het theater dan herbouwd en de opzet (op het water) maakt dat het voor de gemeente een riskante operatie wordt, met jaren uitstel en kostenoverschrijdingen. Je vraagt je af hoe MRP Development het stadsdeel wist te overreden akkoord te gaan met deze krankzinnige actie. Overigens vertelde de CEO van MRP Development, Bart Meijer, in 2020 al vol trots aan VG Visie dat hij op die locatie een hotel zou mogen bouwen. Alleen moest dat stomme theater nog even wijken. Pas in juni 2021 besloot het stadsdeel dan ook - verrassing! - om het theater inderdaad te slopen.

Vraag: waar werkt Achmed Baâdoud eigenlijk?


Mijn journalistiek mogelijk maken? Kijk op BackMe voor de mogelijkheden.