ACHMED BAÂDOUD WAS NIET TEGELIJK STADSDEELVOORZITTER EN 'STRATEGIC MANAGEMENT ADVISOR' MRP'

Advocatenpost! Ik mag niet schrijven dat Achmed Baâdoud, stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Nieuw-West in 2013, toen werkzaam was bij MRP Development. Nu heb ik dat ook nooit gesteld, wel dat ik het opmerkelijk vindt dat Baâdoud later bij die club ging werken. MRP mag een hotel bouwen op de plek waar nu een theater staat. De buurt krijgt een bouwput en verliest het theater, dat later honderd meter verderop wordt herbouwd. De herbouw van het te slopen theater kost minstens honderd miljoen euro en omdat het op het water moet gebeuren, liggen kostenoverschrijdingen in de lijn der verwachtingen. Een politiek kopstuk uit die tijd gaat niet voor die beslissing liggen, ook al wil de buurt dat echt niet, maar gaat later bij de winnende projectonwikkelaar werken. Sterker nog, Baâdoud tekende de overeenkomst. Dat lijkt me uiterst onwenselijk, omdat de belangen van de buurtbewoners vertegenwoordigd worden door de stadsdeelvoorzitter. Als de ontwikkelaar iets doet wat de buurt nadrukkelijk niet wil, kan de stadsdeelvoorzitter alleen voor hen opkomen als hij persoonlijk op zo groot mogelijke afstand van die ontwikkelaar staat - en dan moet hij daar niet later een baantje nemen. Zelfs de mogelijkheid dat er later bij huidige contractpartners kan worden bijgeklust is al ontwenselijk. Dat stond in de vorige post.

Daarop kwam deze brief van Greenberg Traurig:


d4e3260c0cpng

619de49d72png

Met daarop mijn reactie:

Geachte Heer Ribbert,


Dank voor uw brief. Ik ga de komende uren gebruiken om me erop te beraden, dat lijkt me ook ruim binnen de twee dagen vallen. De voorgeschiedenis die u noemt (in termen van rechtsvoorgangers van MRP) lijkt me irrelevant. Het gaat erom dat een stadsdeelvoorzitter een theater van slechts dertien jaar oud wil laten slopen om er een hotel te bouwen, hetgeen moeilijk als een beslissing kan worden gezien die het belang van de buurt wil laten prevaleren. Het belang van de vastgoedontwikkelaar is daarbij wel gediend en de heer Baâdoud valt daar op de website met een foto te bewonderen bij het 'team': zo vreemd was de conclusie niet dat hij daar 'werkt'. Verder is het zo dat niemand in de buurt dit wil, een simpele rondgang leert dat al. Uit later gepubliceerde mails (uit het WOB-dossier) blijkt dan ook dat het stadsdeel 'professionals' heeft opgetrommeld om de 'gewone' mensen te overstemmen. Het klopt verder dat de afkoelperiode in acht is genomen, dat bestrijd ik ook niet.


c360bdbce1png

In uw brief stelt u dat ik schreef dat de voormalige stadsdeelvoorzitter het bestemmingsplan goedkeurde, waarin precies het bedrijf voordelig werd behandeld waar hij later met een foto en een functie-omschrijving te vinden is bij 'team' (daaruit mag ik kennelijk niet afleiden dat hij daar 'werkt', vooruit). Natuurlijk is het niet zo dat hij als stadsdeelvoorzitter het bestemmingsplan dat gunstig was voor MRP goedkeurde, terwijl hij bij MRP werkte, want hij was toen stadsdeelvoorzitter - dat was zijn baan. In mijn tekst staat hij dan ook omschreven als 'toenmalig stadsdeelvoorzitter', nu werkzaam bij MRP. Het leek mij evident dat iedereen snapt dat hij die twee functies niet tegelijkertijd heeft bekleed. Als dat niet helder is wil ik het met liefde aanpassen. Een rectificatie gaat me natuurlijk te ver, omdat ik terecht vraagtekens plaats bij een bestemmingsplan waarin een culturele voorziening van slechts dertien jaar oud reeds gesloopt gaat worden, waarna de desbetreffende stadsdeelvoorzitter een financieel belang krijgt bij de gelukkige ontwikkelaar.

De kern van uw grieven lijkt te zijn dat ik stel dat Baâdoud het bestemmingsplan goedkeurde, terwijl hij bij MRP werkte. Dat maak ik op uit de zin die begint met 'hiermee poneert u...'. Dat poneer ik helemaal niet, daarom kan ik dat ook niet rectificeren: ik kan wel duidelijker opschrijven dat ik dat niet poneer, als mensen daar kennelijk aanstoot aan nemen. Ik poneer de stelling dat Baâdoud goede vrienden heeft gemaakt in de vastgoedsector, met politiek handelen (hij had ook, zoals de buurt wenste, tegen de sloop van nieuwe theater ten guste van het hotel voor MRP kunnen pleiten) dat nu zeer nadelig is voor de stad. Er moet nu honderd miljoen (voor vertraging en kostenoverschrijding) aan belastinggeld worden verkwanseld om een theater te slopen en te herbouwen. Gegeven het ter zake gebrekkige CV van Baâdooud is tevens opmerkelijk dat hij een 'functie' bij een vastgoedontwikkelaar krijgt, want anders dan een politiek netwerk heeft hij geen ervaring op dat vlak. Aangezien de buurt bewezen geen behoefte heeft aan een theater, mag ik schrijven dat Baâdoud daarmee de belangen van MRP zwaarder heeft laten wegen dan de belangen van de lokale bewoners. De passage uit mijn tekst die u aanhaalt zie ik dan ook niet weerlegd worden. Baâdoud negeert de wensen van de buurt, gaat niet voor een bestemmingsplan liggen dat de buurt niet wil maar MRP wel en krijgt prompt een 'baan' bij MRP. Ik beroep mij op artikel 10 van het EVRM, dat volgens mij stelt dat ik vraagtekens mag zetten bij deze handelswijze die overduidelijk zeer nadelig is voor de buurt en de belastingbetaler in het algemeen.

Ik gebruik de komende uren om advies in te winnen, ook dat is redelijk. Op basis van hetzelfde EVRM artikel 10 is het lastig om de rectificatie te plaatsen, daar ik mijn 'excuses' niet wil aanbieden voor hetgeen ik omschreven heb. Excuses zijn het gevolg van oprechte, uit eigen beweging gevoelde spijt na bezinning en in deze heb ik naar mijn mening terechte vraagtekens geplaatst bij de sloop van een pas dertien jaar oud theater. U kunt niet via de rechter afdwingen dat ik een emotie uit die ik niet ook echt voel. Ik zal voor nu een nieuw artikel plaatsen waarin in nadrukkelijk duidelijk maak dat Baâdoud nooit zowel stadsdeelvoorzitter als 'strategic management' van MRP was, ook al heb ik dat niet zo gezegd. Voor de volledige informatievoorziening zal ik uw brief ook online publiceren, zodat mensen die het artikel over het theater lezen ook uw weerwoord kunnen vinden. De titel van het nieuwe artikel zal zijn: 'Achmed Baâdoud was NIET tegelijk stadsdeelvoorzitter en 'strategic management advisor' MRP'. Dan kom ik binnen de gestelde termijn van twee dagen met een definitieve reactie op de sommatie.

Arno Wellens


Vervelend genoeg dropt deze Radboud Rikkert een bommetje, om vervolgens zijn out-of-office aan te zetten. Wat te doen? Meestal licht een advocaat een punt toe, in plaats van een 'slikken-of-stikken-mail' te sturen en dan de camping op te zoeken. Advies is welkom.fd0f5d2460png