ACHTER MIGRATIE ZIT GEEN COMPLOT MAAR WEL BELEID (EN DAT VERSCHIL IS NIET ZO INTERESSANT)

Als je dronken bent en je rijdt met tweehonderd tegen een boom, dan is dat geen ongeluk maar een keuze. Sommige types zullen dan zeggen: zo redeneren is complotdenken, alsof mensen bewust gaan drinken uit haat jegens bomen. Dat is natuurlijk niet het geval. De situatie is volledig te wijten aan de borrelaar, dus de intentie is irrelevant. Moord en dood door schuld zijn juridisch gezien ook niet hetzelfde, maar ze kennen allebei een strafrechtelijke afhandeling - en hetzelfde resultaat.

Bij migratie is dat ook zo. Op dit moment groeit de bevolking met een half miljoen mensen per kabinetsperiode, enkel en alleen door immigratie. Intussen kunnen er met hangen en trekken 60.000 woningen per jaar worden gebouwd, in verband met stikstof, en niet meer. Dat was voor de laatste verkiezingen al bekend. Desalniettemin beloofden de regeringspartijen er 100.000 per jaar te bouwen, wat theoretisch onmogelijk is zonder wat boeren weg te pesten. Zo is het frame ontstaan dat de boeren de oorzaak zijn van de huizencrisis, terwijl men zich ook kan afvragen of een hoog migratiesaldo voor een druk land wel wenselijk is.

Nu is het voor Nederland onmogelijk om een echte discussie over immigratie te voeren. Je kunt het niet sturen, dat heeft alles te maken met Europees recht. De lidstaten van de EU hebben beloofd hun binnengrenzen weg te halen. De grensovergang mag niet op een manier bewaakt worden die de doorstroming van het verkeer hindert. Daarmee is het land aan de rand van het collectief, Griekenland, automatisch verantwoordelijk voor de bewaking van de grenzen van dat collectief. Dan zou het aardig zijn als er wat hulp tegenover stond maar de regel is dat ‘er geen cent naar de Grieken mag’. Dan is chaos het voorspelbare resultaat, met echte vluchtelingen die onnodig verdrinken en allemaal ongewenste types als terroristen die wel doorgang vinden.

De kern van het probleem zit in het Schengenverdrag, naar het Luxemburgse plaatsje waar het verdrag op 14 juni 1985 werd gesloten. Het regelt het weghalen van de binnengrenzen, wat bepaalde verantwoordelijkheden ‘tot gevolg’ heeft. Dat staat in titel I van het verdrag, bij ‘korte termijn’. Vervolgens heeft dat verdrag een titel II, waarin expliciet ‘lange termijn’ staat. Het omgaan met de gevolgen van het weghalen van de binnengrenzen wordt dus bewust op de lange termijn geschoven. Dat vinden mensen dan ‘complotdenken’, als je dat zegt, maar het staat er wel gewoon letterlijk.


e79380d024jpg

En wat wordt er dan gedaan, op lange termijn? Dan worden er ‘gesprekken gevoerd’. Zo kan het gebeuren dat Frontex, dat de gemeenschappelijke grenzen moet bewaken, in 2005 (dus twintig jaar na het tekenen) pas mocht beginnen, met een budget van vijf miljoen euro. Je had natuurlijk ook eerst die ‘gesprekken’ kunnen voeren over het organiseren van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheden, waarna je dat plan uitvoert. ‘Schengen’ is gewoon te snel gegaan. Wat Europese burgers nu aan grensbewaking uitgeven, kunnen we in centen per maand uitdrukken en dan krijg je ook niet veel, dat is niet zo gek.

Om Frontex zo te verwaarlozen was ook een politieke keuze. Daarom is de mate van ongecontroleerdheid van migratie een vorm van beleid. Het is hetzelfde als op korte termijn mensen uitnodigen voor een diner en op lange termijn beloven ooit gesprekken te gaan voeren over de boodschappen. Als er dan iets gebeurt dat niet gepland was, ligt dat natuurlijk aan de volgorde van de genoemde handelingen. Wie daarop wijst kan men afdoen als een idioot, maar echt helpen doet dat niet.

De omroep Ongehoord Nederland scheen er iets over gezegd te hebben en prompt stond het land op zijn kop. Helaas doen de brave boeroepers die hun mening over racisme meteen klaar hebben staan hun huiswerk niet. Het Schengenverdrag bevat een grote omissie in deze. In plaats van dat je een hetze begint, kun je ook een oplossing voor de omissie formuleren. Maar schreeuwen is klaarblijkelijk leuker. Toen ik hoorde dat er een relletje was heb ik mezelf meteen uitgenodigd bij makker Ahmed.

Het resultaat is hier te aanschouwen. Mijn oplossing: organiseer een referendum. Wilt u dat migratie in Brussel of Den Haag wordt geregeld? In het eerste geval moet er veel meer geld naar de EU, in het tweede geval kan Nederland de eigen grenzen weer bewaken en enkel dan zou je kunnen proberen migratie in banen te leiden - in de huidige situatie niet. De rest is een hoop gebabbel voor de bühne. Het bijzondere is dan ook dat de regeringspartijen die om het hardst schreeuwen dat kritiek hierop gelijk staat aan racisme, niets doen om de chaos ook daadwerkelijk op te lossen. Om de een of andere reden is voor de camera verschijnen, op social media of bij de interuptiemicrofoon, belangrijker geworden dan met voorstellen ter verbetering komen.

Mijn werk ondersteunen doet u via BackMe.

Fijn weekend!

bron van de foto:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eug%C3%A8ne_laermans,_gli_emigranti,_1894.jpg