AMSTERDAM MARATHON OP DE HELLING: BIJ AFGELASTING ORGANISEREN WE EEN DEMONSTRATIE

Sportevenementen verbieden vanwege Corona is het domste wat je kunt doen. Een ongezond lichaam is veel vatbaarder voor ziektes. Van alle ziekenhuisopnames wegens Corona in de VS betrof het in 94,9 procent van de gevallen iemand die reeds een welvaartsaandoening had, zoals een te hoge bloeddruk en overgewicht. Nu zijn er mensen die om genetische redenen met deze klachten kampen, laat dat gezegd zijn, maar de explosie van pandemie komt toch echt door ander gedrag. Dat is harde wetenschap, harder dan het geprutst van Hugo en het RIVM, met spatschermen en appjes die de privacy schaden tot vaker handen wassen. Wat echt werkt tegen Corona is een gezond lichaam hebben en dat bereik je door te trainen en op je voeding te letten. Als je sport gaat verbieden vanwege een pandemie maak je het dus erger. Voetbalwedstrijden en de Formule 1 zijn wel toegestaan, de Dam tot Dam is al verboden en nu dreigt dat ook met de marathon van Amsterdam te gebeuren. Je mag dus wel samen naar sport kijken met bier en worst in de hand maar zelf sporten wordt verboden. Door mensen het genot van sport af te pakken maar je ze ongezonder en daarmee vatbaarder voor Corona. Nogmaals, dat is harde wetenschap. Onderzoekers van het Amerikaanse CDC, allen met indrukwekkend CV, keken naar 540667 patiënten die in 863 ziekenhuizen waren opgenomen vanwege Corona. Van die groep had niet minder dan 94,9 procent een andere aandoening, die het gevolg is van een ongezonde manier van leven. Van die groep hadden er 272591, de helft dus, last van ‘essential hypertension’, dat is een vorm van een te hoge bloeddruk die wordt geassocieerd met overgewicht. 267057 leden aan een stofwisselingsziekte, waarvan een deel aangeboren is en dus niets te maken heeft met ongezond leven. Van de groep leden 178153 aan obesitas en iets minder aan diabetes. Deze cijfers tellen niet op tot 100 procent, want mensen kunnen meerdere aandoeningen hebben (je hebt bijvoorbeeld overgewicht en ontwikkelt daardoor diabetes). Hetzelfde CDC stelt dat de enorme toename van obesitas in de VS vooral het gevolg is van gedrag: er is geen balans tussen de inname van calorieën en de hoeveelheid beweging.

490d830bf0 1png

Nederland is een rechtsstaat, in ieder geval op papier. We hebben vrijheden die niet ter discussie staan: het recht om te demonstreren, om tegen willekeur te worden beschermd, op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en zelfs de onaantastbaarheid van zijn lichaam. Dat staat allemaal in de grondwet. Het verbieden van sportevenementen gaat daar bot tegenin, dat behoeft geen nadere uitleg. De rechten kennen wel enige beperkingen, maar dan gaat het juist om de volksgezondheid en die wordt hier enkel geschaad door het verbod op sporten.

De organisatie van de Marathon, TCS, stuurde zojuist onderstaande mail. Ze voelen de bui al hangen en bereiden ons voor op een verbod in oktober. Weet u nog? We moesten een jaar onze vrijheden bij het grofvuil zetten, daarna kregen we ons leven terug. Helaas. Niet een maar twee jaar zijn alle festivals en sportevenementen verboden, tenzij een lid van het koninklijk huis er een belang in heeft. Als we dit normaal vinden dan maken we de weg vrij voor een totale dictatuur, waarbij de overheid het je gunt om iets te mogen doen in plaats van andersom. Dat gebeurt dan in de naam van de volksgezondheid en zelfs als die wordt geschaad met een bepaalde vrijheidsbeperkende maatregel vinden we het normaal, 'want Corona'. Zijn er echt mensen die denken dat nog een jaartje op een houtje bijten het juiste antwoord is, dat we dan volgend jaar of misschien wel in 2023 onze vrijheid weer terugkrijgen? Natuurlijk niet, dat moet nu toch wel duidelijk zijn. De noodwet die nodig is om de vrijheden op te schorten is verlengd tot september 2023. Dat biedt alle ruimte om de festivals van volgende zomer en die erna te verbieden en de Dam tot Dam en marathon van volgend jaar ook, maar van 2023 niet. Als de wet dan niet wordt verlengd, dan zijn de festivals vier jaar en de harloopevenementen in Amsterdam drie jaar verboden. De wettelijke basis daarvoor is er nu al. De beperkingen gaan veel langer duren. Al is iedereen tien keer geprikt, dat maakt helemaal niet meer uit.

Als de marathon wordt afgelast, houden we op die dag een grote demonstratie die begint bij het Olympisch Stadion. Voor de Dam tot Dam heb ik een alternatieve run opgezet, u kunt zich hier gratis inschrijven. Een alternatieve marathon opzetten is voor mij wat te ambitieus, dit zou mijn eerste zijn. Wie een slim idee heeft, laat het weten in de comments. Dus, lieve mensen, ik zie op 17 oktober in Amsterdam bij de marathon en als die verboden wordt bij de demonstratie tegen het verbod. Tot over acht weken, sowieso!

Wilt u mijn journalistiek (en een beetje activisme dat nu eenmaal nodig is) mogelijk maken? Kijk op BackMe voor de mogelijkheden.


78c50c43b9png