BACKME-VOLGERS OPGELET: 3 EN 7 NOVEMBER BORRELEN EN WANDELEN

De afgelopen weken heb ik bij meerdere QR vrije evenementen met u mogen meemaken. Het enthousiasme maakt een ding duidelijk: dit gaan we herhalen.

Eerst de borrel. Die is op woensdag 3 november op een geheime plek in Amsterdam. Morgen krijgt iedereen een inschrijflink. Wie zich daar aanmeldt, krijgt de locatie, het protocol en het wachtwoord voor bij de deur. Onderwerp van de presentatie: het 'farm-to-fork' dat Frans Timmermans gisteren door het Europees parlement wist te loodsen. De EU gaat tien procent van de landbouwgrond opgeven, met verschrikkelijke effecten voor de voedselvoorziening. De prijzen van voedsel gaan hard omhoog en minstens 22 miljoen mensen worden in een situatie van voedselonzekerheid gebracht. Gewoon, op een woensdag, zonder dat iemand het ziet, wordt het even aangenomen. Eerst energiearmoede, nu dit. Wat betekent dit voor Nederland, haar boeren en consumenten? Daar gaan we het een uurtje over hebben. Daarna wordt het ouderwets gezellig.

Op zondag 7 november gaan we in het Haarlemse duingebied een marathon wandelen. Ja, dat is 42 kilometer. Het is voor iedereen mogelijk om halverwege in te stappen of af te haken. Ik wil er een harde afspraak van maken, dus wie zich inschrijft komt ook, weer of geen weer. In het slechtste geval doen we het in regenpak, je kunt je niet altijd afhankelijk van externe factoren opstellen. Dan lopen we de kilo's van de borrel er weer af. Naar mijn bescheiden mening kom je zo in contact met de mooiste natuur die Nederland te bieden heeft, maar je moet er ook wat voor over hebben. De ervaring leert dat er meer BackMe'ers positief reageren op de borrel met happen dan de wandeling met de lengte van een marathon. De kloof mag fors genoemd worden. Daarom bestaat de mogelijkheid dat ook volgers op Twitter zich er voor kunnen aanmelden, dat wordt op het laatst besloten. Ongeveer een derde van de BackMe'ers stelt vragen over beleggen: wat te doen onder de huidige volatiele omstandigheden? Dat gaat naar een filmpje dat nu gemonteerd wordt.

Van een behoorlijk aantal mensen heb ik geen kloppend emailadres. Sommigen hebben duidelijk aangegeven geen reactie te willen, blijkens emailadressen met 'no-reply'. Dat is prima. Anderen hebben duidelijk een spelfout gemaakt, wat ik handmatig naloop. Als u voor morgenmiddag 13:00 niet de inschrijfslinks voor beide data hebt ontvangen (niet aanmelden kan altijd nog), dan gaat er iets niet goed. Neemt u dan contact op, bij voorkeur via whatsapp. Dan zorg ik dat u sowieso alle uitnodigingen krijgt.

Mag ik u nogmaals danken voor uw deelname? Corona zorgt voor een aardverschuiving, een politieke. Eurobonds, klimaatplannen, 'farm-to-fork', opkoopprogramma's voor vastgoedkredieten, Europese digitale identiteitsbewijzen, allemaal hebben ze niets met de pandemie te maken maar worden ze dankzij het virus wel versneld ingevoerd. De plannen hebben enorme consequenties voor gewone mensen, wat zich vertaalt in hogere prijzen voor eten, energie en huizen, om maar wat te noemen. De plannen bestaan praktisch gezien uit wetten en aanpassingen van verdragen die tienduizenden pagina's beslaan. Geen journalist heeft er nog iets zinnigs over kunnen zeggen en schrijven, omdat het niet mogelijk is om binnen enkele maanden een analyse te maken van dergelijke monsterprojecten. Door uw deelname is het voor mij mogelijk dit te volgen en te verslaan. Daarom graag tot 3 of 7 november!

Mijn werk mogelijk maken (en borrelen en wandelen)? Kijk op BackMe!