CETA: VOORDEEL VAN HONDERDSTEN VAN PROCENTEN, NADELEN ONMEETBAAR GROOT

Vandaag debatteert de Kamer over CETA, het handelsverdrag met Canada. Dat land heeft ons toch geholpen in de Oorlog? Ja, maar dat is geen argument. Volgens de voorstanders neemt het verdrag belemmeringen voor handel weg maar dat is een onzinnig argument. Belastingen op import waren al weggenomen en daarom is het voordeel van CETA onmeetbaar klein: de Europese commissie rekent in honderden van procenten van de economie. Het nadeel heeft betrekking op de mogelijkheid van Amerikaanse bedrijven om Europese regeringen aan te klagen, als die wetten invoeren die die bedrijven schaden. Daar is geen theoretisch maximum aan te verbinden. Vergeet ook niet dat de Canada ook een vrijhandelsverdrag heeft met Mexico en de VS, genaamd NAFTA. Via de achterdeur van CETA krijgen we zo Mexicaanse werknemersrechten en Amerikaanse milieuregels binnen. Beter tekenen we het verdrag niet: kijk hier verder op CafĂ© Weltschmerz.