CORONA IS EEN EXCUUS VOOR EEN STAATSGREEP, LATEN WE STOPPEN MET DIE GEKKE MAATREGELEN

Wilt u mijn journalistiek mogelijk maken? Kijk op BackMe voor de mogelijkheden.

Is er echt iemand die denkt dat je doodgaat als je je niet aan de 1,5 meter-regel houdt? Waarom is het geen 1,3 of 1,7 meter, is dit het resultaat van harde wetenschap of pure willekeur? Het laatste natuurlijk. Samenlevingen hebben zich laten overdonderen door de pandemie, en accepteren dat hun leiders de democratie vermoorden. Want dat is er wat nu gebeurt. Je laat je je vrijheid afpakken omdat je denkt dat je dan gezond blijft. En dan noemen ze mensen die twijfelen het voorgeschotelde verhaal ‘wappies’.

Corona is een griepje. Een heftige, dat wel, maar het is en blijft griep. Als je er al aan doodgaat, dan gebeurt dat bij 19 van de 20 mensen om hele andere redenen. Vooral overgewicht en een ongezonde levensstijl zijn fataal. Daarom is het vreemd als er 1) maatregelen worden genomen die de volksgezondheid juist schaden, 2) hervormingen worden doorgevoerd met het virus als excuus zonder dat ze enige relatie met het virus hebben en 3) noodzakelijke maatregelen die wel werken juist achterwege blijven. Dat is in een notendop wat er nu gebeurt. En burgers staan erbij en kijken ernaar, ze hebben zichzelf wijsgemaakt dat braaf achter de leider aanlopen ook echt werkt.

Dat getal van 19 op de 20, is dat wel harde wetenschap? Natuurlijk. De CEO van het OLVG deelde vandaag een studie over dit onderwerp. Een team Amerikaanse wetenschappers van het Amerikaanse centers for disease control and prevention (CDC) keek naar de onderliggende klachten bij Corona, om te ontdekken wie de grootste kans heeft om ziek te worden. De onderzoekers identificeerden 540667 patiënten die in 863 ziekenhuizen waren opgenomen vanwege Corona. Van die groep had niet minder dan 94,9 procent een andere aandoening, die het gevolg is van een ongezonde manier van leven. Van die groep hadden er 272591, de helft dus, last van ‘essential hypertension’, dat is een vorm van een te hoge bloeddruk die wordt geassocieerd met overgewicht. 267057 leden aan een stofwisselingsziekte, waarvan een deel aangeboren is en dus niets te maken heeft met ongezond leven. Van de groep leden 178153 aan obesitas en iets minder aan diabetes. Deze cijfers tellen niet op tot 100 procent, want mensen kunnen meerdere aandoeningen hebben (je hebt bijvoorbeeld overgewicht en ontwikkelt daardoor diabetes). Hetzelfde CDC stelt dat de enorme toename van obesitas in de VS vooral het gevolg is van gedrag: er is geen balans tussen de inname van calorieën en de hoeveelheid beweging. Er zijn natuurlijk voorbeelden van mensen die door een aandoening overgewicht ontwikkelen. Maar de enorme toename sinds de jaren ‘70 van obesitas is het gevolg van gedrag, het is niet zo dat de genetische aanleg om te dik te worden in een halve eeuw is veranderd. Er is alle reden om aan te nemen dat een soortgelijk onderzoek in Nederland vergelijkbare resultaten zal opleveren.


490d830bf0png

Er gaat geen dag voorbij, of je leest wel een agressieve column tegen ongevaccineerden. Ze zijn asociaal, dat ze zelf ziek willen worden is hun zaak maar met hun gedrag beschadigen ze iedereen, heet het. Waar het nu eens niet over gaat, is dat 95 procent van alle patiënten met Corona reeds met een aandoening naar het ziekenhuis ging. Je kunt ook zeggen dat mensen die roken asociaal zijn. Ze hebben een veel grotere kans om ziek te worden door het virus en zadelen anderen op met de kosten. Nu is er niemand die voorstelt om vanwege de pandemie roken te verbieden, maar als je mensen wil dwingen om zich te laten vaccineren kun je ook andere, even drastische maatregelen voorstellen die wel werken. Dat gebeurt dan weer niet. Nederlanders hebben zich laten aanpraten dat de vrijheidsbeperkende maatregelen nu eenmaal nodig zijn en scheppen er trots in om hun volgzaamheid ten toon te spreiden. Alleen is er geen daadwerkelijke, serieuze discussie over nut en noodzaak van het gedeug. Als je een sportschool dichtgooit en je zegt dat de eigenaar zich maar moet omscholen, heb je dan echt iets gedaan voor de volksgezondheid?

De onderzoekers van het CDC (allen met indrukwekkend CV) denken er het hunne van. 95 procent van alle zieken met Corona had reeds een aandoening die bijna altijd het gevolg is van een ongezonde leefstijl: te veel roken, zuipen en vreten en te weinig bewegen. Onder die omstandigheden is sportscholen dichtgooien juist schadelijk. Ook worden er sportevenementen verboden (verboden!) met volksgezondheid als excuus. De Formule 1 in Zandvoort mag wel doorgaan, waarbij het publiek zuipend en vretend naar een race kijkt en aankomt in volgepakte, slechtgeventileerde treinen. De Dam tot Dam loop mag weer niet doorgaan in september. Het verschil? In theorie kun je een race ook zittend kijken. Daarom neemt men aan dat dat ook gebeurt en dan worden mensen niet ziek. Brave Coronadeugers zeggen dan dat ik niet zo moet zeuren, omdat een run die ik graag doe wordt afgeschaft. Wil ik dan dat kleine offer niet brengen voor het grotere goed, de bestrijding van het virus?

Het punt is juist dat die willekeurige maatregelen elke wetenschappelijke onderbouwing ontberen. Er is eenmaal mee begonnen en Rutte zal liever Nederlanders laten omkomen, dan dat hij toegeeft dat een ander beleid beter is. Dat effect zagen we ook bij de toeslagenaffaire, waarin er bewust niet werd tegen het afpakken van het leven van mensen terwijl allang duidelijk was dat er een fout werd gemaakt. Er werd mee doorgegaan totdat de verkiezingen zo dichtbij waren, dat de regering kon aftreden zonder daadwerkelijk het veld te ruimen. Daarom zit Rutte er nog steeds. Op dezelfde manier zal Rutte ook andere sportevenementen verbieden, zoals de marathon, want daar is hij al mee begonnen. De onderzoekers van het CDC laten nu net zien dat Corona zo dodelijk was, omdat mensen ongezond leven. Als je sporten verbiedt, maak je het dus alleen maar erger.

Op dezelfde manier worden er ook allerlei politieke stappen gezet die op geen enkele wijze bijdragen. Zo heeft de Europese commissie het recht gekregen om begrotingen van landen goed te keuren en kijkt daarbij naar ‘inclusie’. Italië kreeg 200 miljard om de pandemie te bestrijden maar van dat geld gaat er meer naar ‘gender’ dan naar daadwerkelijke zorg, ‘salute’. Van de miljarden voor dat land gaat minder dan vijf procent ook echt naar de lokale ‘zorghelden’, en 95 procent dus niet. Iedereen vindt dat normaal, het moet nu eenmaal vanwege de pandemie. De ECB drukt geld bij en zorgt daarbij voor een gigantische huizenbubbel. In Nederland is het voor een lid van de werkende middenklasse onmogelijk om een huis te krijgen. De Dutch Dream, het sociale contract is kapot. Maar he, Corona he. Het virus bestrijden we samen. Met het bijgedrukte geld worden geen ziekenhuizen geholpen, er is in Nederland geen IC-plek bijgekomen. De verplegers kregen er ook niks bij, naast ‘applaus’. De ECB gebruikt de pandemie om banken van het slechte beleggingen af te helpen. Je redt de aandeelhouders van die banken dus, met het geld van gewone mensen. Die handeling wordt gedaan onder de noemer van ‘Pandemic Emergency Purchase Program’ en heeft zijn oorsprong in september 2019, voor Corona dus. Het redden van banken met belastinggeld is zeer controversieel, zo zorg je ervoor dat banken het nooit leren. Nu wordt het gedaan met het virus als excuus en ben je aan aso als je tegen geld geven aan de aandeelhouders van deze banken, soms miljardair, bent. De Europese commissie is ook bezig met een ‘security union’, wat griezelig is omdat de commissie niet gecontroleerd wordt door een parlement. Het is een regering zonder volksvertegenwoordiging en elke oprechte democraat snapt dat die dan niet meer macht moet krijgen. Corona is een excuus om de commissie nu ook op te laten treden tegen ‘Corona-extremisme’. Je kunt dat ook als een flagrante aanval op de vrijheid van meningsuiting zien, maar er is een pandemie dus iedereen laat het gebeuren. Als Rutte en De Jonge voor de deur staan en zeggen dat ze heel dringend je vrouw moeten towerbridgen vanwege Corona, laat je hun dan ook binnen omdat we het virus samen bestrijden? Ga je er dan een selfie vanuit de slaapkamer bij maken waarin je op social media laat zien dat jij toch echt jouw bijdrage levert?

Er is in 2007 al gewaarschuwd tegen Corona. Vier onderzoekers uit Hong Kong noemden de Chinese wet markets een tijdbom, letterlijk, maar tegenwoordig ben je een racist als je dat zegt. De onderzoekers noemden ook dat bij een toekomstige pandemie het virus zich zal muteren, als het genoeg verspreid is. Dat beperkt het effect van prikken. Het is dus niet zo dat je je even laat prikken en dat alles voorbij is, maar zo wordt het nu wel voorgesteld (‘Dansen met Jansen’). Om doorlopend vaccins te ontwikkelen is er een grote hoeveelheid rhesusapen nodig. Vervelend genoeg heeft net China een monopolie op die beesten. Daarom moeten landen een ‘strategische aapreserve’ aanleggen, zodat er constant genoeg apen zijn om op te testen. Erg diervriendelijk klinkt dat niet, maar om een nieuwe lockdown te voorkomen zijn er straks hoe dan ook meer testsubjecten nodig. Dan zal niemand erom malen als hele bossen worden afgestroopt. Daarom zou er nu een groot fokprogramma moeten worden opgezet, daar nu over spreken is juist in het voordeel van de bescherming van de rhesusaap. Het is allemaal wetenschappelijk onderbouwd, maar dit gebeurt dus eens niet. Er gaan wel miljarden naar Italië voor gendergelijkheid, dat vindt iedereen heel erg belangrijk vanwege Corona.

Onder deze onzekere omstandigheden is het wellicht verstandig om te accepteren dat er een grote mate van onzekerheid is. Van heel veel maatregelen is het nut niet vast te stellen, wat een rechtvaardiging is om af te zien van een strikte naleving. Zo worden sommige demonstraties verboden, bij andere is de burgemeester van Amsterdam zelf wel aanwezig. Deze willekeur beschadigt de democratie en de volksgezondheid heeft er geen baat bij. Zullen we geen maatregelen meer accepteren, als het nut ervan niet wetenschappelijk aangetoond kan worden? Een ding staat als een paal boven water: Corona tiert welig dankzij onze ongezonde levensstijl. Zo lang daar niks aan gedaan wordt, zijn alle andere maatregelen niets anders dan gekkigheid. En ik doe er niet meer aan mee. Dat zou u ook kunnen overwegen. En voordat mensen boos worden, omdat ze iemand in hun omgeving hebben die overleed aan het virus: ik bagatelliseer het niet. De beste remedie is waarschijnlijk gezond leven en daar heeft precies niemand het over. Als de pandemie u echt aan het hart gaat, snapt u dat daar verandering in moet komen.

Wilt u mijn journalistiek mogelijk maken? Kijk op BackMe voor de mogelijkheden.