DE TIEN MEEST BESPOKE ARTIKELEN VAN 2021 OP ARNOWELLENS.EU (½)

In de categorie ‘zo afgezaagd als de neten’ en ‘gebrek aan creativiteit rond Kerst’ een lijstje dan maar. Wat las u zoal op mijn blog? Het zijn de eigen artikelen en zo nu en dan bak ik iets van 925 op. Dat medium komt in een nieuw jasje terug, want er is behoefte aan cijfer- en feitengedreven journalistiek in dit oppervlakkige en emotionele tijdperk, waarin je als journalist scoort als je onzin opschrijft die wel in het politiek correcte narratief valt. Hier kom ik na de kater van vanavond op terug. Nu eerst de nummers tien tot twee, om 19:00 vanavond komt nummer een. Probeert u zelf te raden wat het best gelezen artikel van het jaar is.

10 - We gaan NIET kapot aan stikstof


edfd56b2a9jpg

Wat vervelend. Zijn de mensen ineens afdoende bang gemaakt van stikstof om hogere belastingen te accepteren, blijkt dat de uitstoot in een generatie al gehalveerd is. De emotionele urgentie is dan ook niet het gevolg van een acuut hoge uitstoot, maar een rechtszaak. Een zekere beroepsactivist kreeg 750 duizend euro van een onbekende bron om boeren kapot te procederen. Hij vond een willekeurige Brabantse kippenboer als ongevraagd slachtoffer. Tot aan het Europese hof werd er doorgeprocedeerd, om deze ene boer zijn vergunning af te pakken. De activist won en slaagde er en passant in het hele vergunningenstelsel op zijn kop te zetten. Gevolg: alle bouwvergunningen moesten opnieuw worden bekeken en Nederland duwde zichzelf in een bureaucratische recessie, een unicum in de economische geschiedenis. In het nieuwe kabinet komt een Minister van Stikstof, die mag tientallen miljarden stukslaan op een verzonnen, boekhoudkundig probleem.

9 - China heeft zijn eigen Lehman-moment


c75195db9ejpg

Moeilijk financieel onderwerp maar toch niet gaap. China past oneerlijke concurrentie toe op de exportmarkt en duwt Westerse bedrijven zo het faillissement in. Winsten slaan nu in China neer en dat maakt dat dat land zwemt in het geld. Westerse landen zijn bezig met genderneutrale toiletten en andere woke dingetjes waardoor ze het gevaar hiervan niet inzien. Een dictatuur maakt democratieën immers in strategische zin afhankelijk. Nederland kan bijvoorbeeld niet eens meer de eigen mondkapjes meer maken. Wel is het zo dat China zo snel geld verdient dat het land niet weet waar het gestald moet worden. Dat zorgt voor een vastgoedbubbel, vergelijkbaar met de Amerikaanse kredietcrisis. Vastgoedbedrijf Evergrande kan de rente op een paar honderd miljard aan schuld niet meer betalen. Wat de gevolgen voor Westerse landen zijn zullen we in het komende jaar merken.

8 - QE levert vooral stenenboeren winst op366349ddf3jpg

‘We doen het voor de zorghelden’. Vreemd zinnetje, want de uitwerking van alle Coronamaatregelen, vooral in financiële zin, is dat verplegers er juist op achteruit gaan. Ze krijgen geen significante salarisverhoging maar door de monetaire verruiming (lees het artikel) worden huizen onbetaalbaar. Verpleger zijn wordt zo een zeer ondankbaar beroep, reden waarom mensen wegrennen uit de zorg. Door de maatregelen vanwege Corona daalde het aantal IC-bedden. Ook bijzonder. De een zijn dood is de ander zijn brood. In dit geval winnen de vastgoedbezitters. Want enkel zij kunnen bestaand vastgoed in een hypotheek onderbrengen en een nieuwe lening krijgen. Daarmee kopen ze nog meer pandjes en die verhuren ze aan de hoofdprijs aan mensen die geen huis kunnen kopen. Dat zorgt voor een enorme tweedeling in de samenleving. Een van de grootste winnaars in deze is de vastgoedprins, die pakte bijna 20 miljoen winst in een jaar dankzij de lage rente en nog wilde hij dat artiesten gratis gingen optreden bij zijn Formule 1 in Zandvoort (dat ondanks de lockdown wel mocht doorgaan).

7 - Niemand wil digitaal geld en dan contant geld afschaffen851070323djpg

Ingewikkeld verhaal. De ECB komt met digitaal geld, omdat China het doet, ‘Big Tech’ eng is, er allemaal virussen in vieze bankbiljetten leven en omdat geldwagens CO2 uitstoten en zo het leven op aarde vernietigen. De oplossing: contant geld verbieden en al het geld digitaal maken. De ECB is er druk mee, ‘vanwege de pandemie’ maar als je even de jaarverslagen van centrale banken leest (dat is mijn hobby) dan zie je de werkelijke reden waarom er ‘Central Bank Digital Currency’ of CBDC moet komen. Door jaren van monetaire verruiming is de rente negatief. Als die nog negatiever wordt, gaan mensen hun geld opnemen en ontlopen ze de boete op spaargeld, dat is het eigenlijk. De centrale bank wil met een renteverlaging echter een stimulering van de economie bewerkstelligen maar mensen gehoorzamen dan niet, ze fietsen naar de flappentap. Daardoor komt de effectiviteit van monetair beleid in gevaar, de ECB heeft geen controle over wat mensen met het bijgedrukte geld doen. Oplossing: contant geld afschaffen en zo de ECB, een ondemocratisch instituut, belasting kunnen laten heffen.

6 - Bijna een miljoen wachtgeld voor opgestapt Kamerlid


de0f1974d1jpg

Een opbakkertje. Er was dit jaar ophef over wachtgeld voor vertrokken politici. Daar zitten ook mensen bij die wegens schandalen moeten vertrekken en dan krijgen ze alsnog jaren gratis geld. Het kost jaarlijks tientallen miljoenen voor de hele groep van voormalig wethouders, bestuurders en Kamerleden. RTL Nieuws kwam met een item en ontdekte dat er iemand dik acht ton had gecashed op wachtgeld, maar kon niet achterhalen om wie het ging. Dat is niet zo moeilijk, dat is natuurlijk Kathleen Ferrier van het CDA. Bijna een decennium geleden wond ze zich op over het lot van een uitgeprocedeerde asielzoeker (die niet was gevlucht voor oorlog, daar die voor zijn geboorte in zijn thuisland heeft gewoed). Uit protest stapte ze op. Dat lijkt nobel, maar er zit een addertje onder het gras. In de oude regeling zat een maximum aan de duur van het kunnen ontvangen van wachtgeld. Om daar aan te kunnen ontsnappen (en een leven lang van gratis geld te kunnen genieten) moet een opgestapte of ontslagen politicus aan twee eisen voldoen. Ten eerste moet hij of zij op het moment van ontslag minder dan tien jaar van de pensioenleeftijd verwijderd zijn. Ten tweede moet het Kamerlid minstens tien jaar in de Kamer gewerkt hebben, het ‘anciënniteitcriterium’. Ferrier kondigde haar vertrek aan op de dag dat ze aan het laatste criterium voldeed. De zaak (het ging om de bekende Mauro) etterde al aan jaar door en ze had al veel eerder haar vertrek uit protest kunnen aankondigen. Door dat te doen viel ze niet onder deze royale wachtgeldregeling en dus wachtte ze nog eventjes met haar protest. Op de dag van het voldoen aan het anciënniteitcriterium was ze al weg, er is letterlijk geen dag teveel gewerkt. Na het lucratieve opstappen vloog ze business class, met Champagne, naar een warmer oord en in het vliegtuig maakte een lezer een feestelijk kiekje.

5 - Miljarden voor het kappen van bomen om bossen te beschermen


3f1445d0f8jpg

Dat slaat inderdaad als een tiet op een drumstel. Een reeks fabrikanten van stookhout heeft driftig zitten lobbyen in Brussel. Resultaat: de CO2 die uit een biomassacentrale komt, wordt juridisch niet langer als CO2 gezien op de plek van de uitstoot. Daarom lijkt het stoken van hout voor energie heel erg goed voor het milieu maar dat is natuurlijk gekkigheid. Door het milieuvriendelijke stempel gaat de prijs van het stookhout omhoog, daar was het de fabrikanten om te doen. Verschrikkelijk neveneffect: de prijs van al het hout gaat nu omhoog en dat zorgt wereldwijd voor een toename van de houtkap. Een milieubeschermende maatregel financiert nu ontbossing. Nederland heeft tot 2032 voor 48 miljard aan subsidie voor ‘klimaat’ verstrekt, dus het slopen van het milieu voor het groene ideaal gaat nog even door. Intussen eist het kabinet dat kolencentrales versneld overstappen op het verbranden van beschermde bossen maar dat is technisch niet mogelijk. De eigenaren van de centrales eisen nu miljarden extra van het kabinet. Dat leidde tot rechtszaken, die de verantwoordelijkheid waren van de Minister van ‘Klimaat’. Een daarvan, Cora van Nieuwenhuijzen, kondigde voortijdig haar vertrek aan om in dienst te treden bij die energiebedrijven die oorlog voeren tegen de Nederlandse belastingbetaler. Dat overlopen zou Nederland nog meer miljarden kunnen kosten en levert enorme winsten op voor de eigenaren van de energiebedrijven, meestal Amerikaanse institutionele beleggers. De kosten voor de belastinguitgaven vallen onder ‘groen’ en heel veel mensen denken dat hierdoor de zeespiegel daalt. Bijzonder.

4 - Dankzij Corona krijg je een Europees paspoort


0541081862jpg

Met ‘Chinees’ bedoelen we in deze de Chinese communisten natuurlijk. China wordt, helaas voor de gewone mensen, geregeerd door een dictatuur, de CCP. Deze registreert elke scheet die mensen laten, zodat een bedreiging voor de positie van de dictatuur in een vroegtijdig stadium kan worden bestreden. Een effectief repressief regime is afhankelijk van informatie: je moeten weten op wie je je ordetroepen moet afsturen, immers. Heel veel griezelige dingen die China doet worden door Europese regeringen nagedaan, uit angst voor het virus. Als je niet uitkijkt zijn de Chinese communisten de winnaar van de pandemie die maar niet over wil gaan. Daarom een pleidooi bij de libertaire vrienden om niet te vergeten op welke normen vrije samenlevingen eigenlijk zijn gebouwd. Wat wil je uit angst allemaal aan vrijheden en verworvenheden offeren? In juni 2022 komt dat Europese BSN er, een Europees digitaal paspoort waar niemand om vroeg, uitgegeven door een Europese commissie die aan geen parlement verantwoording af hoeft te leggen.

3 - Al in september 2021 sprake van 2G


3be02ff40djpg

In september trad StaS Mona Keijzer (CD) op: ze maakte zich zorgen over de ontwikkelingen genoemd in puntje 5. In haar afscheidsbrief zat een saillant detail. De regering was al bezig met ‘2G’, waarbij enkel gevaccineerden en herstelde personen toegang tot het sociale leven zouden verdienen. Wie met een goede test kon bewijzen niet ziek te zijn moest worden geweigerd. Dat systeem is niet alleen een grote inbreuk op het leven van mensen, het werkt ook contraproductief. Wie ondanks vaccinatie ziek is kan de positieve test verzwijgen en een heel cafe besmetten, wie bewezen niet ziek is wordt wel geweigerd. De QR-code levert vooral schijnveiligheid op. De Raad voor de Rechtspraak vond dat ook en stuurde een kritisch rapport naar de regering. Hugo de Jonge ‘vergat’ dat met de Kamer te delen. Het lijkt er bijna op dat die QR-code een doel op zich is, de EU moet iedereen digitaal kunnen registreren. Wat verstandig is met betrekking tot het bestrijden (zoals testen) van de pandemie lijkt daaraan ondergeschikt te zijn.

2 - Wegprikken uit de pandemie, het blijkt anders te werken


c67c77c976jpg

Natuurlijk hoop je op een wonder: er is een pandemie, iemand komt met een magisch middel en weg is je probleem. Het blijkt anders in elkaar te steken. Om ethische redenen zijn de vaccins tijdens de ontwikkeling niet op kwetsbare mensen getest. Gevolg: alle testsubjecten met vaccin, jonge en gezonde mensen, overleefden de vorige winter. Snakkend naar een oplossing hoopte de wereld dat dat het gevolg van het prikken was. Maar als een grote groep jonge en gezonde mensen met prik voor 100 procent de winter overleeft, dan kan dat ook het gevolg zijn van het feit dat er enkel op jonge en gezonde mensen is getest. Wat zou er gebeuren als oma van 90 een half jaar later een paar keer geprikt is en met een reeds wiebelige gezondheid de winter ingaat? Dat is de derde fase van het onderzoek, in de haast is de vaccinatiecampagne begonnen voor de grondige evaluatie van de onderzoeksresultaten. Dan kan het heel goed gebeuren dat het effect van de vaccins tegen besmettelijkheid wat tegenvalt. Moet je onder die onzekere omstandigheden mensen wel dwingen om een prik te nemen, als je niet kunt inschatten hoe goed ze eigenlijk werken? Daar werd een dik uurtje over gekeuveld in V for Valentine. Aangezien bijna iedereen geprikt is, mogen de mensen die grote waarde hechten aan vaccinatie genieten van hun overwinning. Nu blijkt dat ook gevaccineerden besmet kunnen worden, en niet zo’n beetje ook, is het wellicht tijd voor hen om niet langer enkel die paar ongevaccineerden als zondebok te zien. Het is niet zo dat als je die onder dwang laat vaccineren, al je problemen de wereld uit zijn. Kennelijk is het allemaal iets genuanceerder. En als het oplossen van de pandemie ingewikkelder is dan simpelweg nog een paar ongevaccineerden demoniseren, dan kun je ook nadenken over steunmaatregelen voor de iets langere termijn. Nu laat de regering ze barsten, want de hulp is verre van afdoende. Zo krijgen ZZP'ers alleen hulp als ze twee voordeuren hebben, niemad die begrijpt waarom dat zo is. Vind je het dan gek dan mensen boos worden?

Wilt u mijn werk steunen, kijk dan op mijn Backme-pagina. Zodra het kan gaan we borrelen. Om 19:00 wordt de klapper van het jaar bekend gemaakt!