DE ‘VIERDE INDUSTRIËLE REVOLUTIE’ IS DE OVERGANG NAAR EEN MIDDELEEUWS, FEODAAL SYSTEEM

De overgang van een democratie naar de technologie-gedreven controlemaatschappij is de grootste sociale verandering sinds de geboorte van de landbouw. Die stelling doet wat dramatisch aan, maar dat maakt het niet minder waar. De Westerse mens is een slaaf van de telefoon aan het worden. Daar zitten allemaal appjes op die het leven controleren. Straks is er een app ‘die de anderen beheerst’: de doorontwikkeling van de Coronapas. Bewegingsvrijheid wordt voorwaardelijk gemaakt aan eisen die via de digitale identiteit worden gecommuniceerd. Vliegen? Alleen als u dit jaar niet te veel vlees heeft gegeten, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Zelf kende ik ze ook niet, maar een treffend filmpje maakten de mensen van ‘This Pivotal Moment’ zeker. Ze hebben het over de ‘techno-feodale’ beweging. De vorige industriële revolutie bracht mensen meer vrijheden, om naar keuze te reizen bijvoorbeeld. Nu wordt technologie gebruikt om die vrijheden juist te beknotten, denk maar aan de Coronapas. De minidocu This Pivotal Moment kijkt u hierrrrr, helemaal gratis.

Het sluit op drie punten aan bij mijn werk dat u hier eerder heeft kunnen lezen. Ten eerste is er de QR app. Men neemt aan dat die een reactie was op de pandemie, maar die relatie is omgekeerd. De pandemie volgt (in chronologische zin!) op het concept van een digitale Europese identiteit. Proeven met een QR-app voor toegang tot de horeca zijn al in 2019 bedacht, volgens ons eigen Rijksoverheid.nl. In de herfst van 2019 was al aangekondigd dat de horeca in 2020 een proeftuin voor digitale identificatie zou moeten zijn. Er was alleen geen aanleiding en geen budget. Dankzij de pandemie waren ze er allebei.

De pandemie was ook de aanleiding om de Europese commissie geld te laten lenen, een plan van voorzitter Juncker die in 2019 afscheid nam - ruim voor de pandemie. Dankzij eurobonds, obligaties uitgegeven door Brussel, zou de commissie zo’n 800 miljard moeten kunnen lenen en daarmee uitgeven zonder vervelende inmenging van de lidstaten. Daar was geen politiek draagvlak voor en de pandemie veranderde dat. De eurobonds kregen de naam ‘coronabonds’ en toen waren ze wel acceptabel. Het was zogenaamd nodig ‘voor de zorghelden’ maar die krijgen helemaal niks. De respectabele verpleegkundige is een schaamlap voor een staatsgreep geworden.

Neem het Nederlandse onderdeel in dat Coronafonds, bedacht in 2015. Het Nederlandse aandeel bedraagt 42 miljard. Daarvoor krijgen we twee jaar na de pandemie 67 extra IC-bedden, daar waren er tijdens de pandemie te weinig van. Dat is een kostprijs van dik 600 miljoen per veel te laat opgeleverd bed, daarvoor mogen ze wel van goud zijn. Dat zijn ze helaas niet. Wel is geregeld dat de bedden genderneutraal zijn, dat is geen geintje. Het Coronageld gaat niet naar de zorg maar naar hele andere zaken, zoals de digitale identiteit. In de relevante wetgeving staat letterlijk dat het Coronageld wordt gebruikt om een digitaal paspoort en digitaal geld te bouwen.

Ten tweede is het normaal geworden om die technologie in te zetten teneinde vrijheden te beperken. Dat werd tijdens de pandemie gedaan, omdat China het ook deed. De Chinese communistische partij is de dodelijkste terreurmachine uit de geschiedenis, bouwt concentratiekampen, steelt Westers intellectueel eigendom en koopt onze strategische bezittingen op onder het goedkeurend oog van onze naïeve leiders. Dat regime verspreidde statistieken rondom de pandemie die onmogelijk kunnen kloppen. In die statistieken verdwijnt Corona namelijk als doodsoorzaak, een dag nadat de meeste slachtoffers vielen. Dat kan natuurlijk niet. Westerse regeringen namen de causaliteit tussen repressie en het statistisch verdwijnen van Corona als doodsoorzaak voor waar aan. Als China een avondklok kent, moet Nederland dat ook doen. Zo werd het wandelverbod ingevoerd langs een kroeg die toch al gesloten was. Geen enkel wetenschappelijk bewijs, maar de communisten doen het ook dus Nederland neemt dat beleid over.

En als het adagium dan is dat ‘China het ook doet’, kun je daarmee oneindig culinair variëren. De Chinese communisten koppelen alle data via verschillende apps aan elkaar en daar werkt het, zeggen ze zelf. Dus gaat de EU dat ook doen. De risico’s voor cybercriminaliteit zijn immens, de burger is nooit gevraagd of hij zijn medische data als economisch goed wil zien en het verandert de relatie tussen burger en overheid fundamenteel. Dat maakt niet uit, als Peking het doet volgt Brussel.

Ten derde heeft de EU digitaal geld nodig, omdat de rente langdurig in het negatieve gebied zal zitten. De recente, tijdelijke renteverhogingen zullen zo snel mogelijk weer omgekeerd worden. Bij zo’n ‘CBDC’ hoort ook een digitale identiteit en die kan mooi uit het Coronapotje worden betaald. Dat gebeurt ook aantoonbaar. CBDC is onderdeel van een wereld met negatieve spaarrente, eigenlijk vermogensbelasting zonder stemrecht. Daarmee gaan we met recht weer terug naar de middeleeuwen, een glimmende app op een mooie nieuwe mobiel doet daar niets aan af.

Samengevat zijn de recente ontwikkelingen immens en zeker niet onverdeeld positief. Het spreekt naar mijn bescheiden mening boekdelen dat de digitale transitie, met een overheid die via een enkele app straks alles weet van zijn burgers, met die eurobonds (of Coronabonds) gefinancierd moest worden. Burgers waren er niet voor op te porren en pas toen die pandemie er eenmaal was, bleek dat een prachtige gelegenheid om te doen wat toch al bedacht was: een Europees digitaal paspoort. Er wordt dus niet gereageerd op een behoefte van mensen, een overheid grijpt op vrij opportunistische wijze de ruimte die een pandemie met veel doden biedt. Dat is eigenlijk best een morbide vorm van politiek bedrijven, maar dat past dan wel weer mooi bij het doel: de democratie ten grave brengen.

Deze onderzoeken kosten mij bijzonder veel tijd en geld en zijn enkel mogelijk dankzij mijn volgers op BackMe. Meldt u zich aan en weet als eerste wat er gebeurt.