DEUTSCHE BANK DEEL 5: OVER SECURITISATIE EN DE ONTPLOFTE HUIZENMARKT

Freunde! Tijd voor Deutsche Bank deel 5, al is de in het filmpje geschetste problematiek niet uniek voor de Duitse buren. De hele Westerse wereld zucht onder onduurzame overkreditering - althans, de brave leden uit de werkende middenklasse aldaar. Eurolanden en hun banken doen het wat slechter dan hun collega's elders en Deutsche Bank is er het belabberdst aan toe. Overkreditering wordt mede gedreven door securitisatie, het doorverkopen van bestaande leningen aan externe beleggers. Dit mechanisme zorgt ervoor dat wankele financiële kaartenhuizen gebouwd op krediet sneller kunnen ontstaan. Lehman Brothers was erg bedreven in de kunst van het opknippen en doorschuiven van leningen, om maar een dwarsstraat te noemen. Securitisatie was de oorzaak van de Amerikaanse schuldencrisis en wordt nu als oplossing voor de Europese gezien, interessant genoeg. Europese probleemschulden kunnen, eenmaal samengepakt, makkelijker doorverkocht worden aan een argeloze derde, zoals een buitenlands pensioenfonds. Daar wordt ook op aangestuurd. Kennis over securitisatie helpt ook om de ontplofte Nederlandse woningmarkt te begrijpen. Verder helpen de 'groene' leningen vooral om het bestaande kredietwezen te continueren, gewone mensen schieten er niet zo veel mee op.

Inhoudelijke vragen (let op het woord 'inhoudelijk') kunt u in de comments achtergelaten. Deze worden bij een volgende uitzending beantwoord, hoe venijnig ze ook zijn in hun bewoording. Tact moet soms wijken voor waarheidsvinding. Mocht u vragen hebben over de levering van het boek (van een tiental mensen heb ik nog onvolledige adresgegevens), stuur een appje: dat is het meest efficiënt. Contactgegevens zijn te vinden op https://arnowellens.backme.org. Ich wünsche Ihnen viel Kraft beim beobachten.

Deze journalistiek mogelijk maken? Kijk op BackMe.org.