DIE KAART MET DIE STIKSTOFGEBIEDEN IS BIJ NADER INZIEN BEST WEL GEK

Aan wetenschap mag je niet twijfelen, anders komt Gerrit Hiemstra een verbale oorvijg uitdelen. En stikstof is ook wetenschap, dus heeft het kabinet gelijk. Of niet? Bij nader inzien zijn die natura2000-gebieden, die zo nodig beschermd moeten worden, best wel bijzonder uitgekozen. In het dorp Vaassen heeft iemand de aangelegde beekjes die door het dorp lopen als natura2000-gebied aangewezen. De reden: er liggen bloemen in de sloot maar die vind je overal op de Veluwe. Gek, want de beek begint aan de westkant van het dorp en splitst bij het kasteel. De ene kant van het water is nu geen natuurgebied, aan de andere kant is het wel natura2000-gebied maar dat water is niet eens gescheiden. Voorbij het dorp komen dezelfde beken weer samen. Nu kan er alleen wel een heel dorp op de lijst met natura2000-gebieden worden gezet, eraf halen is zo makkelijk nog niet. Daarom krijgt Vaassen dezelfde bescherming als de Serengeti en moet op plekken in de buurt de uitstoot van stikstofverbindingen met meer dan de helft afnemen - om een beekje te beschermen, dat bij het verlaten van het dorp ineens geen natura2000-gebied meer is. Maar aan deze wetenschap mag je niet twijfelen, die pijn moet de omgeving maar pakken. Ik was bij gabber Paul Buitink van Holland Gold en we spraken over deze en andere beslommeringen. Kijken? Hier, helemaal gratis. Mijn werk ondersteunen? Kijk op BackMe.org voor de mogelijkheden.

Disclaimer: Arno komt uit Vaassen en heeft hier een belang bij, hij wil zijn geboortedorp niet de afgrond in geduwd zien worden. Disclaimer van de disclaimer: dat is eigenlijk heel normaal gedrag, om dat niet te willen.