DIE ‘STIKSTOFCRISIS’ IS VEEL ROTTIGER DAN U DENKT: ER KAN STRAKS ECHT NIKS MEER

Nog even over dat ‘stikstof’, er was sprake van een soort crisis inzake dat stofje. De aanhalingstekens danken hun bestaan aan het feit dat de stikstofcrisis helemaal niet om stikstof gaat, maar om verbindingen met dat element. Dat wordt hier uitgelegd, alsmede de achtergrond van de ellende. Waarom is die veel heftiger en schadelijker dan gedacht? Omdat je elk jaar een stikstofcrisis krijgt.

Het heeft alles te maken met: lijsten. Bij de recente presentatie voor Holland Gold in Leusden kwamen ze al ter sprake, de lijsten met de grootste uitstoters van stikstofoxiden en ammoniak. Johan Remkes is door de regering gevraagd met de boeren te onderhandelen over een scherpe daling van de uitstoot ervan. In dat proces kwam naar boven dat er lijsten zijn met de grootste uitstoters, de ergste zondaars zeg maar. Alleen bleken dat helemaal geen boeren te zijn, maar grote industriële bedrijven. Als je dan boeren gaat wegpesten, kun je het niet uitleggen dat bijvoorbeeld Schiphol niet ook gesloten wordt. De boeren hebben juist een grote bijdrage geleverd aan de reductie van stikstofoxiden sinds 1990. Bij ammoniak stagneert de afname wel, de laatste paar jaar, misschien is het daarom beter om over een ammoniakcrisis te praten.


c19f004af4jpg

De speciale stikstofminister Van der Wal plaatst die lijsten steeds online, het is nogal relevante informatie, om ze dan weer weg te halen. Het blijkt namelijk dat helemaal niet uit te rekenen valt wie precies verantwoordelijk is voor welk deel van de uitstoot. De cijfers zijn het gevolg van modelmatige schattingen, geen harde metingen. Ga daar straks maar mee proberen, bij de rechter, hard te maken dat deze of gene boer weg moet.

Als de grootste uitstoters inderdaad weg moeten, is Nederland een ontwikkelingsland geworden. Op de lijsten staan energiecentrales, afvalverwerkers, de grotere industriële bedrijven maar ook Schiphol. Chemelot is het oude DSM en is de kern van een reeks bedrijven met een jaarlijkse omzet van tien miljard euro. Overigens zit er in de buurt van Chemelot een geanonimiseerde veehouder, die in zijn eentje net zoveel ammoniak uitstoot als dat complex. Dat bleek dan weer een rekenfout te zijn: de lijst is aangepast en de specifieke veehouder blijkt ineens helemaal niet zoveel ammoniak uit te stoten.

De cacao-industrie in de Zaanstreek moet dicht, net als de hele Nederlandse raffinagecapaciteit, Yara Sluiskil (kunstmest) en Rockwool (isolatiemateriaal). Over Tata Steel hoeven we het niet eens te hebben. In Terneuzen en de hele omgeving is straks niks meer mogelijk, want al het omringende water is tot Natura2000-gebied gebombardeerd. Net als bij Chemelot is de hele infrastructuur ingericht om die industrie daar draaiende te kunnen houden. Als die bedrijvigheid wordt verboden, is de infrastructuur ook waardeloos. Op de terreinen van de weggepeste bedrijven kun je straks allemaal vegan foodtruckfestivals organiseren maar daarmee houdt je ook maar zoveel mensen aan het werk. Die stikstofgekkigheid heeft de potentie een economische schade aan te richten waar je met ontzag naar mag kijken.

En het vervelende is: de gerechtelijke uitspraak waar de stikstofcrisis zijn bestaan aan dankt, valt of staat met een interpretatie van de Europese richtlijn over stikstof. Die stelt - kennelijk - dat er elk jaar een reductie van de stikstofuitstoot in de buurt van ‘natuur’ met zijn. Als een klein weilandje ineens tot Natura2000-gebied wordt bestempeld, dan moet elke activiteit in de buurt in termen van stikstof meer dan gecompenseerd worden, elk jaar weer. Als het in het ene jaar stikstoftechnisch klopt maar een jaar later wil je huizen bouwen voor migranten, dat is broodnodig, dan moet er iets anders weg, elk jaar opnieuw. Als je opzettelijk mensen tegen elkaar in het harnas wil jagen, moet je het zo aanpakken. Daarom, die stikstofcrisis heeft de Nederlandse economie in de wurggreep. Nu is er zojuist door de rechter een streep gehaald door de vrijstelling voor de bouw. Dat betekent dat alle bouwvergunningen weer opnieuw worden moeten worden bekeken. Gevolg: de nieuwbouw gaat ook op slot, dan maar geen toekomst voor uw kinderen.

Mijn presentatie voor Holland Gold is hier helemaal gratis te bekijken. Leuk is anders maar het klopt wel.

Mijn werk mogelijk maken kan via BackMe.org, borrel gezellig inhoudelijk mee.