ENKELBANDEN VOOR FRANSEN IN QUARANTAINE: SENAAT ZIET HET WEL ZITTEN

Een dor-houttax, waarom komen die oudjes met hun fragiele weerstand eigenlijk nog gratis buiten sinds Corona. Op MyHeritage naar zwakke rassen zoeken, we hebben niet allemaal de juiste genen om een volgende pandemie te bestrijden. Enkelbanden gaan van de pedofiel naar de globetrotter, want alleen zo kun je een quarantaine effectief naleven. Robots en drones kunnen ongevraagd desinfectiemiddelen over dorpen en steden vol onvolgzamen uitstorten, wat is technologie toch mooi. Uw uitgaven gaan we centraal registreren, een pandemie bestrijden doen we immers samen, nietwaar? Ook is het tijd voor sociale controle, in China hebben ze daar een mooie oplossing voor. Het social credit systeem heeft in China namelijk zelfs ietsje bijgedragen in de strijd tegen het virus. In Westerse media wordt er een ‘karikatuur’ van gemaakt, een vergelijking met Big Brother, maar daar moesten we eens mee ophouden. We kunnen zoveel leren van China: meten is immers weten.

Deze hallucinante voorstellen staan in 'Rapport d'information 673’ van de Franse senaat. Senatoren Guilloitin, Lavarde en Savary van ‘la délégation sénatoriale à la prospective’ kwamen met ideeën om de samenleving weerwaarber te maken voor de toekomst. De lessen kunnen betrekking hebben op een volgende crisis, maar als de deltavariant niet weggaat bestaat het gevaar dat dat moment eerder komt dan gehoopt. Na de analyse van het probleem volgt er een brainstormsessie waarbij er uit de heup wordt geschoten en daar vinden we deze rare voorstellen. Disclaimer die we meteen gaan intrekken: op pagina 55 van het 'rapport' staat het kopje met vragen die in de categorie 'vertigineux' vallen, oftewel: hellend. Van sommige vragen 'is het onverantwoordelijk om ze niet te stellen', want 'als je vrijheden wil terugwinnen' moet je soms heftige keuzes maken. De hier genoemde voorstellen worden dus niet morgen al in wetten gegoten, het betreft een gedachtenexperiment. Aan de andere kant: de gedachten leven dus wel. Als genetische gegevens worden gebruikt om te kijken welke etnische groepen minder bestand zijn tegen ziektes dan andere, dan maak je een gigantische inbreuk in de privacy van mensen en breek je het nondiscriminatieprincipe. Daarna volgt meteen wel de observatie dat etnische verschillen soms 'objectivement persistent' zijn, de discussie is dan vervelend maar de rechtvaardiging kan in de relevantie van de verschillen tussen mensen worden gezocht. De discussie die op een 'hellend vlak' plaatsvindt krijgt meteen een zeer legitiem stempel, het is niet helemaal ondenkbaar. De desbetreffende ideeën leven immers bij senatoren in een westers land, dus zo vreemd is de gedachte niet dat hier ooit beleid op wordt gemaakt. In 2020 was het nog onmogelijk dat er in Nederland een vaccinatieplicht komt, nu bewegen we daar langzaam naartoe.

Ook is het rapport gestoeld op een blinde adoratie van de 'revolution numérique’, die valt binnen het bredere 'European Digital Decade'. Om 'Europa' klaar te maken voor de toekomst gaan we 'samen' investeren in technologie en zo helpen we de samenleving vooruit. Of de ‘vooruitgaan’ ethisch wenselijk is wordt nergens beargumenteerd. De wilde ideeën staan tussen pagina’s 55 en 60, maar sluiten aan bij eerdere analyses, feitelijke beschrijvingen, van hoe China de crisis heeft beantwoord. Uit die woorden blijkt een soort adoratie voor de Chinese communistische partij (CCP), dat maakt de senatoren een beetje griezelig.

‘Si le modèle chinois n'est évidemment pas transposable aux pays occidentaux, on ne peut pas, pour autant, se satisfaire d'une simple posture d'indignation : la stratégie chinoise est, globalement, une grande réussite sur le plan sanitaire, avec officiellement 4 846 morts pour 1,4 milliard d'habitants, soit 3 morts par million d'habitants, quand la France seule compte plus de 100 000 morts, soit 1 633 morts par million d'habitants.’

Het Chinese beleid is een groot succes. In Frankrijk stierven 20 keer zo veel mensen, ook al is dat een veel kleiner land. Die cijfers zijn uiterst onbetrouwbaar, want in Peking zetelt de dodelijkste genocidale dictatuur die de geschiedenis heeft voortgebracht. Toch worden die ‘officiële’ cijfers - slechts 4846 coronadoden op 1,4 miljard mensen - voor zoete koek geslikt. Dan is het een logische volgende stap om de werkwijze van de CCP te rechtvaardigen. Zo lezen we bij de analyse op pagina 12, dus niet de brainstormsessie:

‘Si l'exploitation des données au niveau agrégé permet aux autorités de mieux piloter la gestion de crise et aux habitants de s'informer, ces mêmes données (mobilité, géolocalisation, transactions, etc.) peuvent, à une maille individuelle, servir à contrôler le bon respect des restrictions.

À Hangzhou, par exemple, les données de consommation d'électricité en temps réel ont été utilisées pour surveiller les habitants astreints à une quarantaine, mais aussi pour porter le cas échéant assistance aux personnes vulnérables.

Au travers de multiples initiatives, souvent locales ou sectorielles, la Chine a fait un usage intensif - et bien documenté - de la vidéosurveillance avec reconnaissance faciale pour contrôler le respect des restrictions (déplacements, port du masque, etc.). Parmi les 20 villes du monde les plus équipées en caméras de surveillance dans l'espace public, 18 dont chinoises. À Chongqin, on compte une caméra pour six habitants, contre une pour 130 à Nice, la ville la plus équipée de France.’

Elektriciteitsgebruik analyseren om te kijken of mensen zich wel aan de lockdown houden klinkt als een afschuwelijke dystopie, met het zorgt wel voor ‘respect voor de maatregelen’. En in sommige Chinese steden heb je een camera per slechts zes inwoners, in Nice is dat een op de 130. Frankrijk heeft dus nog een lange weg te gaan. Bij de gezichtsherkenning treedt je de grondrechten van vrije burgers in democratische landen met de voeten, want je voert een opsporingshandeling uit tegen iemand die nog niks verkeerd heeft gedaan. Iedereen is verdacht, het is een extreme variant van het in Nederland aanwezige even bedenkelijke racial profiling. Van de CCP mag je zoiets verwachten, maar dat een senator uit het land van de Franse revolutie dit alleen al op durft te schrijven is al eng. Ook lezen we dat Chinese burgers in woonblokken en werkgevers die anderen aanspreken op hun gedrag, ‘eerlijk’ zijn, ‘d’honnêtes citoyen’. We zouden het ook laffe verklikkers kunnen noemen, het is maar op welke periode uit de geschiedenis je je baseert.

Als Franse senatoren dit allemaal overwegen, zullen hun Nederlandse evenknieën al snel volgen. Voor Corona waren sommige burgerrechten ‘self-evident’, maar sinds de pandemie mag het een en ander wijken. Onze vrijheid staat letterlijk op een hellend vlak. De minimale gezondheidswinst die dit soort maatregelen zou kunnen opleveren vind ik het zelf niet waard. Maar wat ik vind van mijn eigen leven wordt op deze manier steeds minder relevant. De Franse remake van 1984 leest u hier.

https://www.senat.fr/rap/r20-673/r20-6732.html#toc25

Ik groet u vanaf de camping. Volgende week reageer ik weer op mails. Wilt u mijn werk steunen? Kijk op https://arnowellens.backme.org.