GEDWONGEN VACCINATIE EN QR VOOR KINDEREN TUSSEN 5 EN 11: IN CALIFORNIË IS HET ZOVER

Het is op deze site vorige maand al ter sprake gekomen. De meetmethode voor de vaccinatiegraad is veranderd, waardoor Nederland ineens verder van de 85 procent afzit dan ervoor. De oorzaak zit in de vraag of kinderen onder de achttien en zelfs twaalf jaar ook bij de te vaccineren populatie moeten worden gerekend. Van alle Nederlanders is 78,3 procent achttien jaar of ouder. Moeten we de groep van 1,8 miljoen ongevaccineerden nu afzetten tegen die 78,3 procent of de volledige samenleving? Kennelijk het laatste. Als je dan een vaccinatiegraad van meer dan 80 procent, bijvoorbeeld 90 procent, wil bereiken, moet je op een gegeven moment ook kinderen van onder de twaalf jaar oud gaan vaccineren. Het sommetje is niet zo moeilijk, tel gewoon af op de bevolkingspiramide. De consequentie is vervelend. Je zou je kunnen voorstellen dat een vaccinatieprogramma een vrijwillig karakter kent. Iedereen die het na een voorlichtingscampagne wil neemt een prik en noteert het in het gele boekje, dat functioneert al jaren naar tevredenheid. Na een tijd zorgt een hoge vaccinatiegraad voor immuniteit. Nu is er echter besloten dat letterlijk iedereen zich moet laten prikken, ook wie dat niet wil of om medische redenen beter niet kan doen. Er is een app gebouwd die eigenlijk in 2014 al op de planning stond en niets met specifiek dit virus te maken heeft. Ook wie wel gelooft in vaccineren maar kritisch is op die app wordt gedwongen deze te nemen. Als kinderen van onder de twaalf zich moeten laten vaccineren, dan gaat die QR-terreur ook voor hen gelden. Straks staan er BOA's bij de ballenbak en basisschool en moeten kinderen zich gedwongen legitimeren en hun vaccinatiestatus tonen. Daar gaat je onbezorgde jeugd. Is dat offer het waard? Dat artikel kwam me op veel kritiek te staan. Feit is dat het San Francisco Department of Public Health (SFDPH) kinderen van onder de 11 nu heeft opgeroepen voor een feitelijk gedwongen campagne. Dan is het heel redelijk om aan te nemen dat Nederland dit voorbeeld volgt.

Er komen helemaal geen versoepelingen. Corona gaat voorlopig niet weg en de meeste overheden hebben voor de repressieve route gekozen. Grote staatkundige veranderingen, zoals eurobonds, hebben hun bestaan te danken aan het virus. Laten we gewoon stoppen met die leugentjes om je lekker te voelen op korte termijn. 'Op 2 november gaan alle maatregelen er misschien wel af' was vanaf het begin een complete leugen. Op dit moment zijn er bijna 600 miljoen Europeanen aangesloten op de QR app en de Europese commissie wil dat dat er meer worden. Ook voor na maart 2022 staan er uitbreidingen van het gebruik op de agenda. Corona gaat niet weg, de reactie op het virus ook niet en de eerste logische stap is dat ook Nederlandse kinderen binnenkort geprikt gaan worden. Kijk naar de presentatie van ruim een uur van de SFDPH waarin de campagne wordt aangekondigd.


b3ab47a2c9png
Het is de vraag hoeveel kinderen er eigenlijk zelf Corona hebben. ''Fewer than five' is vanwege privacy het antwoord maar waarschijnlijk is het nul. De volgende stap: een vaccin voor zuigelingen maar dat komt er niet voor het begin van 2022. Enkel Pfizer mag de vaccins leveren. Het vaccin moet voor 91 procent bescherming opleveren en bevat een derde van de hoeveelheid werkzame stof die voor volwassen is voorgeschreven. Omdat het om kinderen gaat is er langer onderzoek gedaan naar bijwerkingen. Daarbij ging het om pijn op de plek van de prik, moeheid, hoofdpijn, gezwollen lymfeklieren, koorts, misselijkheid en spierpijn. Deze bijwerkingen zijn ook bij volwassenen zichtbaar, daarin is er geen verschil met volwassenen. Bij een enkeling was er een ontsteking in de hartspier (myocarditis) of het omringende weefsel (pericarditis) maar de meeste kinderen tussen de vijf en elf hielden daar geen blijvend letsel aan over: het volledig herstel na vaccinatie is typisch. Bij jongetjes lijkt het vaker voor te komen dan bij meisjes. Er zijn medische redenen om kinderen niet te vaccineren, zoals bekende allergieën. Ouders moeten daarover met hun kinderarts overleggen. Kinderen van vijf hebben natuurlijk een ander gewicht dan die van elf, wat vragen oproept met betrekking tot veiligheid en effectiviteit. Er is gekozen voor dezelfde dosis voor alle kinderen in deze groep, uitgaande van wat een afdoende lage dosis is voor de vijfjarigen om bijwerkingen te voorkomen, waarna die hoeveelheid voor alle kinderen ook tot elf jaar geldt. Die hoeveelheid bedraagt dus precies een derde van die van een gemiddelde volwassene, wederom zonder enige rekenschap van het gewicht of andere kenmerken van de te vaccineren persoon.

184d644e6fpng

Het is ook belangrijk om kinderen voor te bereiden. Neem een stuk speelgoed, een boekje of een vertrouwd dekentje mee om angst bij het kind in te dammen - of een leuke kleurplaat of een filmpje misschien. Wees wel eerlijk, het gaat pijn doen maar dat duurt niet lang. Neem ook andere familieleden mee, om het kind te steunen. Vertel echter geen enge verhalen, dat helpt niet. Zeg bijvoorbeeld niet: 'als je stout bent geeft de dokter je een prik'. Blijf het kind eraan herinneren dat vaccineren goed is voor de gezondheid van dat kind, ze doen iets wat goed is. De voordelen voor de samenleving rechtvaardigen de nadelen voor de kinderen, ook al is het vaccin voor kinderen nog niet helemaal goedgekeurd. Bepaalde hulpgoederen, zoals mondkapjes, zijn er misschien niet voor altijd en wat doen we dan? Voor de volledigheid moet nog wel worden vermeld dat het virus ook voor gezonde kinderen wel degelijk gevaarlijk kan zijn. Van alle ziekenhuisopnames vanwege Corona, gold voor 35 procent van de kinderen die het betrof dat ze niet reeds ziek waren. In de VS zijn sinds de start van de pandemie 172 kinderen tussen de vijf en elf omgekomen door Corona.

Bijwerkingen? Alles kent bijwerkingen, zelfs zuurstof toedienen. Spreek daarom vooral met uw kinderarts in aanloop naar de vaccinatie. Die kan uitleggen hoe de risico's van de bijwerkingen zich verhouden tot die van het krijgen van het virus zelf. Op lange termijn zijn die niet waarschijnlijk, omdat je die bij vaccins meestal na twee maanden al ziet en bij de testen is dat niet gebleken.

Ouder krijgen acht weken om hun kind te laten vaccineren. Tot die tijd mogen ze als familie zonder controle naar bijvoorbeeld een restaurant. Er moet dus een tijdspanne zijn om vaccinatie te verzorgen, aangezien er minstens drie weken tussen de prikken moet zitten. Daarna geldt er voor zelfs de vijfjarigen de identificatieplicht bij het halen van een ijsje. Twee van de doktoren zijn zelf moeder van kinderen in de genoemde leeftijdsgroep en ze lijken niet te twijfelen over het nut van de vaccins.

Over de enorme maatschappelijke veranderingen die samenhangen met Corona houd ik geregeld borrels. Meldt u zich aan via Backme!