HIER KOMT DE VLEESBELASTING VANDAAN

Toegegeven, deze kop doet clickbaiterig aan. Maar het antwoord luidt ‘The Conference on the Future of Europa’ (COFE) en dat zou de kop te lang maken. Wat is COFE? De Europese commissie (EC) organiseerde een paneldiscussie met mensen uit elk land van de EU. Wat vinden jullie nou belangrijk? Uit die online (pandemie!) bespreking komen dan aanbevelingen die volledig vrijblijvend zijn. COFE heeft geen juridisch bindende werking. Probleempje: in het huidige regeerakkoord staat alleen dat het kabinet bereid is de aanbevelingen op te volgen, zonder deze te kennen. Immers, het kabinet kan een bepaald standpunt innemen over een onderwerp. Dan komt er een aanbeveling van COFE die daar haaks op staat en dan moet je je eigen verkiezingsprogramma al breken. Hieronder de desbetreffende passage uit het regeerakkoord:

64b715b1e4 1jpg

Zo roept COFE op tot de bouw van een Europees leger. De VVD won in Nederland de verkiezingen met de belofte daar niet aan mee te werken. Maar omdat het een aanbeveling van COFE is komt het er wellicht alsnog. Onder deze omstandigheden heeft het eigenlijk geen zin om in Nederland verkiezingen te houden, als de regering zich neerlegt bij maatregelen die later uit de Europese paneldiscussie komen en bij die verkiezingen nog onbekend zijn. Op dezelfde manier wil COFE Europese boetes voor Nederlandse bedrijven die niet genderinclusief zijn. Is nooit onderdeel van discussie geweest bij Nederlandse verkiezingsdebatten maar dat maakt dus niet uit.

In juni van dit jaar wordt het complete pakket aanbevelingen gecommuniceerd en de regering zal daar een deel van overnemen, ook al is daar geen enkele juridische noodzaak voor. En uit precies dat COFE komt ook een oproep om een belasting op vlees in te voeren. Als je het de kiezers in Nederland vraagt zullen die waarschijnlijk afwijzend reageren. Bij hoge inflatie is nog meer belasting op eten niet populair. Het stond niet in het regeerakkoord, maar omdat datzelfde regeerakkoord wel COFE respecteert komt er alsnog vleesbelasting. U wilde het niet, maar een groep onbekende panelleden in een ondoorzichtige enquête wel. Zo werkt de EU tegenwoordig, het is wat het is. Als in juni deze aanbeveling uit COFE komt, zal de regering met enige trots op de kaken kunnen melden dat Nederland al zo vooruitstrevend was om vleestax in te voeren. Nederland is dan 'koploper in Europa' maar was dus helemaal geen eigen Nederlands bedenksel - anders hadden we het er bij de verkiezingen wel over gehad.

Bij mijn volgende BackMe-borrel in april gaan we het over COFE hebben. Inschrijven en zo mijn werk mogelijk maken kan hier.