KOERS CREDIT SUISSE GAAT DIE VAN DEUTSCHE BANK ACHTERNA (WAAROM)

Op de valreep van het weekend een terechte lezersvraag. De koers van de stabiel geachte bank Credit Suisse is in een vrije val geraakt - naar het niveau van Deutsche Bank. Morgen komt er een nieuw lijstje met zwakste banken van de eurozone. In 2019 is reeds genoemd dat Deutsche Bank, Unicredit en SocGen het meest in de gevarenzone zitten. De beste maatstaf is price-to-book ratio (p2B): wat betalen andere bankiers voor een zeker aandeel, met in hun achterhoofd de meeste kennis van een zekere bank? Het aandeel Credit Suisse is recentelijk zo hard gedaald dat de marktwaarde nog maar een kwart is van wat er in de boeken staat. Kennelijk zijn die te optimistisch. Voor nu is de samenvatting; er is goed nieuws en slecht nieuws.

Ik kom later deze week met een groter profiel van Credit Suisse. Voor nu; het is een bank vergelijkbaar in omvang met ING, met op papier gezonde cijfers. In de afgelopen jaren was de Zwitserse bank zeer winstgevend. In 2021 veranderde dat. Het bleek dat Credit Suisse feitelijk geld had uitgeleend aan piramidebedrijf Archegos. Dat heeft in eerste instantie een verlies opgeleverd van 5 miljard euro (afgerond), iets meer dan de eerdere jaarwinsten: pijnlijk, als het om een enkele foute klant gaat. In theorie zou de totale schade door Archegos uit kunnen komen op twintig miljard dollar. Dat is immers de totale omvang van de positie van Credit Suisse in Archegos, die nu dus twijfelachtig is geworden.


6a671f7fdajpg

b3f9f69d0djpg

Credit Suisse heeft, blijkens een toelichting in de jaarrekening, ruim 217 miljard aan liquide bezittingen. Salarissen betalen zal voorlopig dus prima lukken en dat geldt ook voor boetes, mochten die weer komen. Een schandaal is geen oorzaak van de ondergang van een bank, zo werken die dingen nu eenmaal. Het eigen vermogen bedraagt 44 miljard, meer dan het dubbele van de genoemde schade en daarvan is 5 miljard al in de boeken opgenomen. Het is goed mogelijk dat er meer slecht nieuws volgt waardoor er nog meer kapitaal opgehaald moet worden. Dat zou een redelijke verklaring zijn voor de recente koersval, want nieuwe aandelen uitgeven verwatert het bestaande bezit. Dat is het goede nieuws, er is een gunstige mogelijke uitgang; Credit Suisse trekt het boetekleed aan, belooft voortaan beter op te letten, slaat nog wat klimaatneutrale koffiebekers in en kan dankzij de kapitaalverhoging doorgaan alsof er niets is gebeurd.

Het slechte nieuws heeft betrekking op de ontploffende koers van de Credit Default Swap (CDS). Dat is een derivaat waarvan de koers aangeeft hoe groot de kans is dat een zekere bank failliet gaat. De ontwikkelingen in die koers baren meer zorgen. Immers, de schade van de reeds bekende problemen zijn groot en zullen een flinke hap uit het eigen vermogen nemen. Dat zou verklaren waarom de koers daalt, tot tientallen procenten onder de boekwaarde. Die koers is echter gedaald tot onder een kwart van de boekwaarde per aandeel en dat feit moeten we combineren met de gebeurtenissen op de CDS-markt. Sinds het begin van het jaar is de koers met meer dan 56 procent gedaald en dat hoort niet bij een bank, waarvan wordt aangenomen dat deze stabiel is. De daling zette al voor de huidige oorlog in en bovendien is er de laatste weken een versnelling van de koersval zichtbaar.

Daarom, een lang verhaal kort; de bekende informatie (uit de jaarrekening) rechtvaardigt de huidige paniek niet. Die paniek is dus onterecht, of degenen die wel erg fanatiek short gaan weten iets dat de mindere goden pas later tot zich mogen nemen. Op deze zondagavond, zeker ook binnen de ruimte die een artikel in de categorie ‘kort antwoord’ biedt, kan ik niets anders zeggen dan dat ik het niet weet. Ik ben met enkele andere dingen bezig (‘stikstof’ is er ook nog) en dit was een verrassing, mogen we zeggen. De huidige volatiele omstandigheden bieden genoeg mogelijkheden voor verrassingen en daarnaast heeft Credit Suisse ook 'off-balance' bezittingen en schulden; het is goed mogelijk dat daarin gebeurtenissen hebben opgetreden die voor het grote publiek onbekend zijn. Maar dat weten we nu dus nog niet. De bank komt later deze maand met een volledig saneringsplan en waarschijnlijk zal de directeur dan meer openheid van zaken geven.

Mijn werk mogelijk maken en van Zwitsere kaasfondue genieten bij een van de inhoudelijke borrels? Kijk op mijn BackMe-pagina voor de mogelijkheden.