‘ONBEKENDE’ WACHTGELDGRAAIER (€ 812.513,53) IS KATHLEEN FERRIER

Stukje ophef over wachtgeld. RTL Nieuws meldde vrijdag dat voormalig Kamerleden en bestuurders de afgelopen tien jaar 36 miljoen euro aan wachtgeld wisten op te strijken. Volgens de oude regels kan een Kamerlid zelfs vanuit het ontvangen van wachtgeld, zonder ooit nog te werken, doorstromen naar een ruimhartig pensioen. Dat betekent dat na het verlaten van het politieke ambt er nooit meer gewerkt hoeft te worden maar er wel elk jaar een kleine ton aan inkomen is. Deze regels zijn inmiddels versoberd, wat niet betekent dat er niet nog mensen onder de oude regeling vallen.

Een zeker oud-Kamerlid kreeg tussen 2010 en 2020 niet minder dan acht ton aan wachtgeld. RTL Nieuws wist de persoon er niet bij te achterhalen. De naam staat in het archief van 925 en het gaat natuurlijk om Kathleen Ferrier. Dat artikel is weggehaald om politieke redenenen, maar het is nog in het internetarchief te vinden.

Ferrier was Kamerlid voor het CDA en stapte in 2012 op uit protest tegen de behandeling van Mauro uit Angola, de minderjarige asielzoeker die uitgezet dreigde te worden. Dat klinkt erg nobel maar nader bekeken stinkt de verontwaardiging een beetje. Het Kabinet dat Ferrier eerder wel gewoon steunde heeft veel meer minderjarige vluchtelingen uitgezet, naar landen die een stuk gevaarlijker waren of zijn dan Angola nog eens. Dat was allemaal prima maar in mei 2012 trok Ferrier het ineens niet meer en de keuze voor dat moment heeft haar geen windeieren gelegd.

Een Kamerlid moest aan twee eisen te voldoen om nooit meer te hoeven werken. Ten eerste is er het anciënniteitscriterium van tien jaar, het Kamerlid moest al tien jaar het ambt bekleden. Daarnaast moest de politicus minder dan tien jaar van het pensioen verwijderd zijn, het leeftijdscriterium. Ferrier is in maart 1957 geboren en werd in mei 2002 Kamerlid. Het is dan de kunst om het ontslag, met een relletje, zo te plannen dat je aan beide criteria voldoet. Daarvan is sprake per mei 2012, dan is ze tien jaar Kamerlid en zit ze ook op minder dan tien jaar van de pensioengerechtigde leeftijd vandaan. De aankondiging van het vertrek uit de Kamer kwam nog geen week na het aanbreken van het speltheoretische wachtgeldoptimum (waarop men maximaal wachtgeld kan trekken).

Waarom moet dit nu weer opgebakken worden? Omdat Nederland met een totaal verrotte politieke cultuur te maken heeft, waarin een burger die al een klein, onbedoeld foutje maakt (of zelfs dat niet eens) als een crimineel wordt behandeld. Door de coronapandemie zullen veel ondernemers diep in de schuldsanering geraken, zonder dat hen ook maar iets aan te rekenen valt. Dan nog blijven ze belasting betalen, ook voor Kathleen Ferrier die op 55-jarige leeftijd besluit dat ze wel genoeg heeft gewerkt. Haar truc is algemeen bekend, iedereen weet ervan, maar het wordt normaal gevonden. Maar eigenlijk is dat het niet. Het is moreel verwerpelijk wat hier gebeurt, want Ferrier had zich ook kunnen laten omscholen tot bijvoorbeeld pakketbezorger of monteur van zonnepanelen. Anderen moeten dat ook en een carriere van minder dan dertig jaar bij de semipublieke sector maakt niet dat Ferrier dan boven deze normen is gesteld.

Met Ferrier heb ik destijds contact gezocht. Ze had geen behoefte aan het geven van een reactie. Op haar blog schreef ze dat ze sinds het krijgen van het wachtgeld is verhuisd uit Nederland, maar wel een coach heeft om haar naar betaald werk te krijgen. Ze vond dat ze recht heeft op wachtgeld en vertelde dat ze daar gewoon belasting over betaalt. Strikt genomen is het natuurlijk gewoon legaal maar daar gaat het niet om. Het vinden van een nieuwe baan is evenwel nooit gelukt en dat hoeft ook niet, want vanaf 2023 krijgt ze pensioen.

De foto boven dit artikel is gemaakt door bevriend zakenman Erik de Vlieger. Tijdens een zakenreis naar Hong Kong (business class) trof hij een geschokte Ferrier aan, die niet anders kon dan het verdriet over het lot van de uitgezette Mauro blussen met Champagne. Met Mauro gaat het overigens lekker, hij heeft zijn school afgemaakt, werkt in de IT en is sinds een paar jaar vader. Natuurlijk is hij nooit uitgezet.