OVER DE MAJEURE BALANSCORRECTIE VAN ING

Wedden dat u dit nog niet heeft geprobeerd, achteraf controleren of vergelijkende cijfers in jaarrekeningen intussen niet zijn aangepast? Neem die van ING bijvoorbeeld. In 2014 lezen we in de jaarrekening dat het balanstotaal van de bank net geen biljoen euro is.

7ab1e08981png
Als we nu in 2016 naar het balanstotaal van dat jaar kijken, zouden de vergelijkende cijfers (over 2014) dan anders zijn geworden? Nota bene: een bank rapporteert de huidige stand van het balanstotaal en die van de vorige twee jaar. Het is best vreemd als cijfers met terugwerkende kracht worden aangepast. Maar ING doet het wel en ook niet met een klein bedrag: het balanstotaal bleek in 2014 ineens 186 miljard euro groter te zijn geweest dan aanvankelijk gedacht.

92a1ad7440png
Het is taaie kost, maar Hester Bais legt uit wat er gebeurt. De meetmethode is veranderd en banken als ING hebben sinds het verlies van de aangesloten verzekeraar een zak geld nodig die als onderpand kan dienen voor de derivatenconstructie. Veel kijkplezier!