SLAVERNIJ BIJ PAKHUIS DE ZWIJGER: NU 3,4 MILJOEN WINST IN SUBSIDIEGEBEUREN ÉN KLAGEND PERSONEEL

Pret met Pakhuis de Zwijger (PDZ)! We gaan een stuk op 925 uit 2017 opbakken. Het congrescentrum aan de Amsterdamse Piet Heinkade is nu namelijk negatief in het nieuws. Op die kade liggen blijkens onderzoek van Het Parool allemaal kotsplekken; het arme personeel is namelijk te zenuwachtig om gewoon naar het werk te gaan. Er heerst een ongezonde werksfeer. Nu kennen mijn trouwe lezers PDZ wel, na een opbeurend verhaal uit 2017. PDZ is een culturele instelling en krijgt als zodanig subsidie. Naast verhuur van zalen is er ook horeca. Alles zit uiteindelijk verbonden met elkaar onder een BV die een gezonde winstreserve laat zien van inmiddels 3,4 miljoen bij 2 miljoen aan liquide middelen. Dat is erg lekker, zo ziet geld eruit dat over is. De begunstigde van die winsten is Egbert Fransen, ook weer directeur van PDZ en als zodanig verantwoordelijk voor de verziekte of onderdrukkende werksfeer. Daar mag bij worden opgemerkt dat de directie inmiddels is opgestapt, dat is geen ontkenning van de problematiek.

Waarom destijds een stuk over PDZ - en dat nu weer opbakken? PDZ betaalde het personeel een stagevergoeding. Daarbij diende men over een afgeronde opleiding en werkervaring te beschikken, waarmee er eigenlijk geen salaris wordt betaald, ten onrechte. Dat zorgde toen voor genoeg ophef om eens in de cijfers te duiken. Het bleek dat er toen al dik 2,5 miljoen aan reserves was opgebouwd. Als je bij een gesubsidieerde instelling mensen gratis laat werken, om werkervaring op te doen, dan is het niet de bedoeling dat de directie daar persoonlijk rijker van wordt. Laat die subsidies dan gewoon zitten en er is sprake van een overzichtelijke marktomgeving. Door aan de ene kant een non-profit gezicht te laten zien en aan de andere kant mensen te vragen gratis te werken hou je in het midden miljoenen aan winst over die er eigenlijk niet hadden moeten zijn - betaal je mensen gewoon wel een normaal salaris, of op zijn minst het minimumloon.

Vooropgesteld: ten eerste, dit was en is klein bier. In hoofdstuk 12 van de Miljoenennota leest u hoe Nederland honderden miljarden verpatste om vooral banken in andere eurolanden overeind te houden. Of neem dat Coronafonds, waarvan 99 procent van de Nederlandse 42 miljard naar andere zaken dan zorg gaat. Daar schrijf ik normaal gesproken over, zie de rest van deze pagina. Dan neemt Egbert Fransen een paar miljoen subsidie mee en dan is het huis te klein. Nederland heeft een serieus probleem als het gaat om het verdelen van aandacht; hoe kleiner het schandaal, hoe groter de aandacht. Of, zoals Stalin sprak: een dode is een tragedie, een miljoen doden een statistiek. Maar goed, een kliekje opbakken is te makkelijk om het reeds gemaakte eten weg te gooien.

Ten tweede wordt hier nergens gezegd dat een van de betrokken iets onrechtmatigs heeft gedaan. Daar oordeelt de rechter over. Nederland zit boordevol subsidieregelingen waar je slim gebruik van kunt maken en sommigen zijn daar handiger in dan anderen. Wel mag je vraagtekens zetten bij de wenselijkheid van dergelijke regelingen. Veel activiteiten zijn half gesubsidieerd, waarbij er wel degelijk sprake is van marktverstoring. Betaal mensen ook nog eens minder dan een habbekrats en je hebt miljoenen op je rekening.

Nog een kleine update: de reserves, de opgepotte winsten in het eigen vermogen van de eigenaar van de BV (directeur Fransen dus) bedragen nu 3,4 miljoen euro; daarnaast is er een hypotheek op een koophuis verstrekt van 500.000 bij een rente van een half procent - twintig jaar aflossingsvrij. In de stad waar mensen in de kou naar PDZ fietsen om gratis te werken, komen ze langs een appartement van een half miljoen waar iemand dankzij dat gratis werken voor iets meer dan tweehonderd piek in kan wonen.


5595108630jpg

Ook als het mag is dat wel hoe je ellende krijgt, zullen we maar zeggen. Niks mis met ouderwets ‘links löllen, rechts vullen’, het is allemaal rechtmatig, maar dat dacht de eigenaar van Spartacus ook en kijk eens aan. Hierbij het opbaksel. Een fijne avond toegewenst, vrijdag gaan we borrelen! Nota bene: mijn boek koopt u online, nu besteld, morgen in huis: mijn werk ondersteunen kan via BackMe:

*********

Oorspronkelijk artikel zonder inleiding:

Directeur Egbert Fransen van Pakhuis de Zwijger pakt € 2.549.375,00 met slavernij en kunstsubsidie

Pakhuis De Zwijger (PDZ) is een 'non-profit instelling' die zwaar op subsidie draait. Daarom zijn de stages onbetaald, daar moeten we begrip voor hebben. Maar de directeur van deze ideële culture stichting harkt persoonlijk miljoenen bij elkaar. Dan kan deze gierigaard niet een fractie van zijn rijkdom afstaan om tenminste de reiskostenvergoeding van zijn stagiaires te dekken? En hoe gaat dat harken precies?

Heel simpel. Subsidie aanvragen, mensen gratis laten werken (dat heet slavernij) en dan een slimme constructie met wat vennootschapjes, u kent het principe.


443080ef37jpg

We beginnen met het middelste. Om mensen werkervaring op te laten doen kunnen ze stage lopen. Daar krijgen ze geen vergoeding voor, wel een 'unieke ervaring'. Problematisch, want hoe kan een sollicitant straks dan in zijn levensonderhoud voorzien? Dat is hun eigen kopzorg, PDZ is een club met een ideaal en niet met een streven naar winst. Dat wil niet zeggen dat daar geen sprake van is.5eddf26b70jpg

Met datzelfde argument krijgt PDZ overigens subsidie van de Gemeente Amsterdam, meer gratis geld van een ander fonds werd uiteindelijk afgewezen.2e43a882b9jpg
Ondanks die subsidie en het kennelijk onbaatzuchtige karakter van PDZ is er geen jaarrekening te vinden. Geen probleem. Zoeken we in Company.info op de directeur zoals die zichzelf voorstelt op de site van PDZ: Egbert Fransen.

f1f8335fb8jpg

Het blijkt dat er vier rechtspersonen rondom PDZ hangen. Ten eerste is er de zielige stichting, waar mensen gratis voor moeten werken en waar veel subsidie heen moet. De exploitatie van de zalen en de horeca hebben elk een eigen bv. Dat kan logisch zijn om het risico te verminderen. Maar in dat geval zou verwachten we dat deze wel worden aangestuurd door de stichting en dat is niet zo.

Er is namelijk een derde vennootschap, namelijk 'bv Egbert Fransen Holding'. Wie zou daar de directeur en aandeelhouder van zijn?


c78be80881jpg
Verrassend. Deze holding is van de directeur van de stichting PDZ. Uit de jaarrekening blijkt iets bijzonders. De winsten uit zalen en horeca wordt afgeroomd naar de privévennootschap van Fransen zelf. Dat is flauw, want volgens de eerder genoemde aanvraag voor nog meer subsidie zijn het verbonden partijen, die samen winst maken. Er zou een geconsolideerde jaarrekening bestaan die niet wordt vrijgegeven.

5b106fb601jpg

Er is veel voor te zeggen dat 'Zalen' en 'Horeca' een forse donatie doen aan de zielige stichting. Want zonder het algemeen nut beogende karakter is het aannelijk dat de twee bv's minder winst zouden maken en er ook niet gedoneerd wordt voor events waar mensen bier drinken bij de horeca-bv. PDZ heeft het imago van een non-profit instelling die tegen kostprijs culturele activiteiten organiseert en wekt sympathie op.

Maar goed, misschien mag Fransen wel iets van het deel van de winst van de stichting in zijn zak steken. Op hoeveel zit hij?


06ca1e948bjpg

Opgeteld meer dan een niet onverdienstelijke € 2,5 miljoen. Het is minstens dat bedrag omdat dit de ingehouden winst is. Naast zijn salaris bij PDZ en de winsten die hij niet heeft uitgekeerd, bestaan er ook nog dividenden die wel naar de privé van de Fransens zijn overgeboekt. Een kleine rechtspersoon hoeft dat bedrag niet kenbaar te maken maar het is minstens € 0.

Hoe weten we nu zeker dat Fransen niet al vermogend was en geen substantieel deel van zijn vermogen uit PDZ haalt, omdat hij dat elders al heeft vergaard? Simpel. U ziet in de post 'overige reserves' de ingehouden winst. Die neemt op jaarbasis toe met € 300.000. Sinds 2008 ligt dat bedrag lager, dan gaat het om gemiddeld € 200.000 per jaar.


becfe0cd19jpg
Dat betekent dat deze subsidiemeneer per jaar meer verdient dan de Minister-President, voor een belangrijk deel te betalen door de niet geconsulteerde belastingbetaler. Helemaal mooi, niks mis mee. Maar ga dan niet je arme stagiaires een minimale vergoeding onthouden.