UITBREIDEN IC-CAPACITEIT KOST € 626.865.671,64 PER BED (MAAR IS DANKZIJ CORONAFONDS WEL 'GENDERINCLUSIEF')

Weet u wat ‘intersectionaliteit’ is? Dat is een marxistisch principe dat mensen verdeelt over groepen, op basis van verschillende ‘meetlinten’. Elk mens bevindt zich op een kruispunt van die meetlinten, vandaar de term. Een zwarte homoseksuele man verschilt op drie vlakken van een heteroseksuele Chinese vrouw, om maar iets te noemen. Het aantal te bedenken meetlinten is oneindig, en daarmee ook de mogelijkheid om conflicten te zaaien. Mensen kunnen namelijk ook een beetje zwart zijn en dan heb je een nieuwe onderverdeling in mensen gemaakt. Onder extreem-links is het een graag gebruikte methode om een relletje op te stoken (‘er zitten te veel witte heteromannen in de directie’) en de gang van zaken rondom het Coronafonds laat zien dat de huidige regering er ook voor is gevallen. Het Coronafonds, oftewel het ‘Herstel- en Veerkrachtfaciliteit’ (HVF) is namelijk opgesteld met ‘genderorganisaties door een bril van intersectionaliteit’. Het staat er letterlijk in.

426ad3e412jpg

Terug naar het voorjaar van 2020. De pandemie is net losgebarsten en de economie raakt beschadigd door de lockdown. Er wordt gesproken over een Coronafonds, in eerste instantie om verplegers in Italië en Spanje te helpen. Later blijkt dat het vooral een politiek speeltje is. Nederland legt bijvoorbeeld 42 miljard euro in en krijgt daarvan afgerond een tiende weer terug. Het fonds is bedoeld als Europese herverdeling, wat lastig aan een virus te koppelen is. Van de 4,7 miljard die Nederland van de eigen inleg van 42 miljard mag uitgeven, gaat een procent naar de verbetering van de IC-capaciteit in tijden van crisis (denk aan een pandemie). Als dat het doel was, dan is dit een erg ondoelmatige route.

Het idee van het Coronafonds, het HVF, is dat de Europese commissie de uitgaven zelf mag lenen en dat lidstaten een begroting indienen bij die commissie. Die krijgt dus zeggenschap over de manier waarop regeringen van lidstaten geld uitgeven, waar dat eerder de exclusieve bevoegdheid van nationale parlementen was. Het is dus vooral een politiek verhaal, een staatkundige hervorming, die niet heel veel met virussen te maken heeft. Nederland kreeg in oktober 2022 pas geld uit het fonds, dat is rijkelijk laat. Het leverde een leuke discussie op met onze eigen Kaag. Ze reageerde op mijn kritiek met de stelling dat het inzetten op gendergelijkheid ook economische voordelen biedt. Dat durf ik te betwijfelen, maar het ging bovenal toch om een virus? Waarom ga je dat bespreken met ‘genderorganisaties’?


9be17cad21jpg
Er zitten grofweg twee problemen aan deze aanpak. Ten eerste vertroebelt het de discussie over wat nu echt nodig is vanwege de pandemie en wat niet. Dat is geen zuiver virologische discussie meer. Het liefst zou je gespecialiseerde wetenschappers met een lange staat van dienst meteen willen geloven, maar Corona is een politiek en geen medisch verhaal. Daardoor is het een kwestie van gelijkwaardige meningen geworden. Een dansleraar met een kapsel waar hij eigenlijk te blank voor is krijgt dan vanzelf hetzelfde recht van spreken als een ervaren viroloog; en die ruimte wordt dan ook genomen, helaas. Corona wordt voor allemaal zaken gebruikt, of misbruikt, die de zuiver medische vraagstukken overstijgen. De rare complottheorieën die dan ontstaan, zijn het gevolg van die vertroebeling - en die is toch echt de regeringen van de Europese lidstaten aan te rekenen. Was nu bij de puur wetenschappelijke, virologische kant van het verhaal gebleven.

40d356e415jpg

Neem de noodzaak van dit HVF. Op de website van de Europese commissie staat dat het gebruikt zal worden om ‘acht miljoen kinderlevens te redden’. Wie nu tegen is, is een enorme aso. Wie wil er nu geen ‘kinderlevens redden’? De Europese commissie wil zelf geld kunnen lenen, het gaat hier om een fonds dat met geleend geld gefinancierd wordt. De Europese commissie krijgt dan een recht dat de Amerikaanse of Chinese overheid ook heeft. Dat is waar deze discussie over gaat. Zodra de Europese commissie zelf een creditcard krijgt en en overheidje mag spelen, zal er driehonderd miljoen worden gestoken in het redden van die kinderlevens. Nederland was destijds tegenstander van dit fonds, het werd als lid van de ‘vrekkige vier’ weggezet. Maar kijk nog eens goed naar de datum van het persbericht van de Europese commissie met de dramatische oproep: dat was 4 juni 2020. Het genoemde bedrag zou naar Gavi moeten gaan, een internationale organisatie die vaccinaties voor ontwikkelingslanden regelt. De directeur is vorige commissievoorzitter Barosso, toevallig of niet de bedenker van de mogelijkheid dat de Europese commissie zelf geld moet kunnen lenen.

Waarom 4 juni? Op die dag was er een donorconferentie van Gavi. Nederland toonde zich daar bereid een bedrag te doneren, uit de begroting die met het parlement was afgestemd, dat groter was dan de ‘pledge’ van de Europese commissie. Meteen daar achteraan gaf de Nederlandse regering aan niks in Eurobonds te zien. Op diezelfde conferentie start commissievoorzitter Von der Leyen de campagne van emoterreur tegen Nederland. Immers, de driehonderd miljoen die de commissie zal verstrekken om die ‘acht miljoen kinderlevens te helpen redden’ zal enkel verstrekt worden als Nederland akkoord gaat met een creditcard voor Ursula. Dan is het vrij kwalijk dat de Nederlandse gift op dezelfde conferentie onvermeld blijft. Dat is eigenlijk het verspreiden van desinformatie. Op die dag is er overigens bijna negen miljard opgehaald, dus aan ‘vrekkigheid’ heeft het niet gelegen, dat is vooral richting Nederland een vals en onjuist frame.

Uiteindelijk geeft Nederland toe en krijgt de Europese commissie zijn creditcard. Zou Gavi dan inderdaad de toegezegde driehonderd miljoen storten om kinderlevens te helpen reddden? De laatste jaarrekening van Gavi zegt er dit over;2ac1f12c0ajpg

Het wordt een lening, geen gift. Het geld is niet uitgegeven. Merk ook op dat Gavi vanaf 2017 tien miljard aan giften van onder meer Nederland heeft gekregen, maar dat daarvan negen miljard niet is uitgegeven. De pandemie zorgde voor een toegenomen bereidwilligheid om aan dit soort fondsen te doneren, waardoor het balanstotaal is verdrievoudigd naar een niet misselijke twintig miljard. Dat geld van de EU was dus totaal overbodig. Als de EU zegt: ‘geef ons een creditcard zodat we zelf geld kunnen lenen en geld doneren aan Gavi om kinderlevens te helpen redden’ dan gaat het helemaal niet om die kinderlevens maar om die creditcard zelf.

Op het moment dat die creditcard een jaar later daadwerkelijk wordt getrokken, laat eurovoorstander Guy Verhofstadt weten dat hij blij is met dit ‘eurofederale’ succes.


b03b8abebejpg

Het gaat dus helemaal niet om vaccins en kinderlevens. Destijds greep de ECB al in op de financiële markten met een aankoopprogramma. Daardoor was de rente van Italië bijna nul. Als dat land toen geld had willen lenen om verplegers en ondernemers te helpen, dan had dat in enkele dagen afgerond kunnen zijn. In plaats daarvan werd er met een langdurige juridische procedure begonnen, die de commissie het recht zou geven zelf te lenen. De commissie mag het dan zelf uitdelen aan de lidstaten. Daarvoor is een andere bureaucratische procedure opgetuigd, waarbij de commissie het recht heeft plannen van overheden te beoordelen. De commissie mag zich dus bemoeien met de vraag hoe lidstaten hun eigen geld uitgeven. Dat proces is tijdrovend, wat bij een pandemie om medische en economische redenen onwenselijk is. Dus, tijdens een noodsituatie start de commissie een langdurige juridische procedure die resulteert in een andere, bureaucratische procedure die steun aan de economie met minstens zeven maanden vertraagt.

Puur geredeneerd vanuit een pandemie zou het logischer zijn om overheden van lidstaten de kans te geven snel te reageren, maar dan heeft de commissie niet ineens meer macht en een creditcard. Merk in dat opzicht ook op dat Nederland pas in de herfst van 2022 geld krijgt, terwijl het fonds is opgezet in de zomer van 2020. Er is voor een weg gekozen die medisch en economisch slecht uitpakt voor Nederland, dus daar was het niet om te doen. Door een pandemie zo te misbruiken, vraag je irritaties bij burgers. Dan gaan ze op zoek naar alternatieve verklaringen en zo worden ook de gekkere complottheorieën geboren. De overheid had zich ook kunnen beperken tot beleid dat in elk opzicht logisch was. Op dezelfde manier is niet uit te leggen dat een fonds, opgezet vanwege een pandemie, op ‘intersectionele manier’ moet worden uitgegeven. En de organisaties die de overheid mochten adviseren zijn niet wetenschappelijk. Zo is er de club ‘WO=MEN’ die volledig van subsidie afhankelijk is. Dat zijn eigenlijk ambtenaren. Wederom, de pandemie wordt misbruikt om ‘intersectionaliteit’ de overheidsfinanciën in te fietsen. Dat is geen zuiver wetenschappelijke term. Frans Timmermans, de klimaatpaus in de Europese commissie, is ook van mening dat Nederland enkel Coronageld mag krijgen om bijvoorbeeld de IC-capaciteit uit te breiden, als de hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft. Hij is daar tegen, om eigenlijk best goede redenen. Maar wat heeft dat met een virus te maken? Door deze vertroebeling wordt de pandemiediscussie onwetenschappelijk en daarmee vatbaar voor discutabele interpretaties.

Als je door overmatig alcoholgebruik op de brits van de dokter belandt, dan is het goed mogelijk dat ze een behandelplan opstelt voor de acute situatie maar ook vast de risico’s van overmatig alcoholgebruik op langere termijn bespreekbaar maakt. De dokter is dan de onafhankelijke medisch experts wiens woorden zijn gebaseerd op harde wetenschap, daar kunnen we enkel respect voor hebben. Als diezelfde dokter dan ineens over nieuwe vormen van consumptieve financiering begint en u een hogere hypotheek gaat verkopen en stelt dat u voortaan enkel nog wijn mag inslaan bij wijnboeren waarvan tien procent van het personeel lesbisch is, dan haalt die dokter de eigen academische geloofwaardigheid omlaag. Schoenmaker, blijf bij je leest. Bij het Coronafonds is dat ook het geval. Wie meent dat de pandemie voor allemaal beleid heeft gezorgd waar een andere politieke agenda achter zit, heeft aantoonbaar gelijk.

Kijk alleen al in de juridische documentatie rondom de emoterreur met die acht miljoen kinderlevens. De begroting waarvan de commissie vond dat Nederland die moest accepteren (met daarin de creditcard voor de commissie), was al in conceptvorm opgesteld. Zo werkt dat bij emoterreur, als je iemand met valse feiten richting een beslissing wil duwen, dan moet het te ondertekenen contract al op tafel liggen. De conceptbegroting was in de maanden voor februari 2020 al opgesteld, eigenlijk na de Europese verkiezingen van mei 2019. Dat was allemaal voor Corona. Het principe van ‘eigen middelen’ voor de commissie, daar gaat het over, dankt zijn juridisch bestaansrecht aan een beslissing van de Europese raad van 8 februari 2013. Dat staat er letterlijk in, je bent er met een enkele muisklik.


05c675999ajpg

Wat de commissie doet met die creditcard, zorgt voor extra schulden. Die vragen om rente en aflossing. Voor dat doel wordt er een klimaatbelasting ingevoerd, ook niet echt te linken aan een virus. Corona is zo misbruikt voor allerlei andere politieke doelen (klimaat, gendergelijkheid, Europees herverdelen en Europese federalisering) waardoor er slechts een promille van het opgehaalde geld vanwege problemen bij zorghelden op de IC, ook echt naar die IC’s gaat. Van elke duizend euro gaan er 999 naar iets anders maar strikt genomen heeft Kaag gelijk, er gaat ook iets naar de zorg.5569dabfdfjpg

Een tweede bezwaar tegen deze route is dat het moral hazard veroorzaakt. Door een boekhoudgrap zijn gemaakte creditcardschulden onzichtbaar gemaakt maar dat wordt een artikel op zich.

Mijn werk ondersteunen? Kijk op BackMe.org voor de mogelijkheden. Duur is het niet, wel nuttig. Dit soort onderzoeken zijn extreem verlieslatend.

Bronvermelding:

https://www.gavi.org/investing-gavi/funding/donor-profiles/netherlands

https://www.gov.uk/government/topical-events/global-vaccine-summit-2020

https://twitter.com/Minister_FIN/status/1577616651889119232

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/skn/ip_20_989

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2053&qid=1609775612824

https://twitter.com/Minister_FIN/status/1577261009697648640