VS HEBBEN NU MAANDELIJKS TEKORT VAN $ 737.851.000.000,00

Stukje bij beetje komt het besef binnen dat we met een crisis van Weimar-achtige proporties van doen hebben. Morgen komt ABN Amro met kwartaalcijfers en dan krijgen we een beeld van de schade in Nederland. Het Amerikaanse Treasury Department meldt dat de maandelijkse uitgaven (oranje) van 980 miljard dollar de inkomsten (blauw) van 242 miljard met maar liefst 747 miljard overstijgen (grijs).

d460cac658png

Ter vergelijking: in de afgelopen twaalf maanden bedroeg het saldo opgeteld ruim duizend miljard, door structureel te lage inkomsten. President Trump heeft de belastingen verlaagd wat meer banen tot gevolg heeft gehad maar door Corona is dat effect teniet gedaan. De werkloosheid zal waarschijnlijk boven de 25 procent uitkomen.6f8e7d7daapng
De VS besteden elke maand ruim 300 miljard aan inkomenssteun en dat bedrag zal in mei aanmerkelijk hoger zijn, omdat de werkloosheid intussen fors gestegen is. Bij een BNP van 20 triljoen dollar en een staatsschuld van 106 procent daarvan, zitten we in dit tempo op het eind van het jaar op 150 procent. Het zal een hoop monetair gegoochel kosten om dat op te vangen, met alle gevolgen van dien.