WAAROM IK LIJSTDUWER VAN DE LIBERTAIRE PARTIJ BEN

Alle partijen die over vrijheid beginnen gaan uit van hetzelfde principe. Liberaal, sociaal-liberaal of libertair, in de basis gaat het om het idee dat elk kind vrij van zonden geboren wordt, zonder aangeboren afkeer tegen anderen op welke grond dan ook. Kinderen en volwassenen zijn uit zichzelf innovatief en creatief en als je ze een beetje met rust laat komen ze zelf met briljante uitvindingen. De overheid moet ze daarin faciliteren en zich richten op enkele kerntaken die een markt niet kan leveren en in die taken excelleren, zoals rechtsspraak. Zodra we daarvan afwijken, het idee dat de mens zo vrij mogelijk moet zijn, krijgen we een betuttelende overheid, een blok aan het been van de vooruitgang. Een overheid kan namelijk de neiging hebben uit te dijen. Ambtenaren en politici trekken dan allemaal taken naar zich toe en dan begint de dubbele teleurstelling. De overheid die te ambitieus was levert belabberd werk af op het terrein van de nieuwe taken en verzaakt ook nog eens met betrekking tot de oude. Zo heeft Mark Rutte een ‘klimaatambitie’, met subsidies van 48 miljard euro tot 2032 wil hij de energievoorziening ‘groener’ maken. Kolen wordt uitgefaseerd, we gaan over op ‘houtige biomassa’. Niet alleen heeft dat milieubeleid juist ontstellende schade aan dat het milieu tot gevolg, het is ook nog eens technisch onmogelijk. Alleen met nog meer miljardensubsidies kunnen bestaande relatief schone kolencentrales worden omgetoverd tot bosverslindende biomassacentrales, waar Rutte er nog eens 600 van wil bijbouwen – dat zijn een hoop leraren en verplegers. Rutte en Wiebes zijn hier tegen gewaarschuwd, maar in een vlaag van groen ondernemerschap hebben ze totaal verkeerde keuzes gemaakt. Een echte ondernemer, geen overheid, werkt voor eigen risico en denkt wel drie keer na voordat zij of hij aan zo’n avontuur begint maar wie met de pinpas van anderen rondloopt is eerder geneigd fouten te maken. Het gevolg van drie kabinetten onder Rutte: hogere belastingen, gevolgd door hogere woningprijzen en exploderende energierekeningen die corresponderen met een stukbezuinigde rechtsstaat, veel te grote klassen en onderbetaalde ‘zorghelden’ – met als kers op de taart meer milieuschade door averechts werkend haastig opgesteld ‘groen’ beleid. Je betaalt meer en krijgt minder, ziehier de dubbele teleurstelling. Deze bestaat ook op Europees niveau. Er komt een ‘nationaal herstelplan’ vanwege de lockdown maar dat moet door de Europese commissie worden goedgekeurd via een nieuwe, bureaucratische procedure waarin nog eens vijf maanden extra vertraging is ingebouwd voor allerlei overbodige, dubbele overlegrondes. Rutte heeft echter besloten geen herstelplan in te dienen ter goedkeuring, dat zal pas volgend jaar gebeuren waardoor er pas in 2023 iets van de coronamiljarden naar Nederland komt om de gevolgen van de crisis te verlichten. Deze nieuwe procedure geeft meer macht aan de Europese commissie, die ver weg van de burger zit waardoor deze een paar jaar langer op zijn eigen geld zit te wachten. Ook dat kan een stuk makkelijker geregeld worden. Overigens bestaat er nu nog geen Nederlands ‘herstelplan’ maar het is ook nooit onderdeel van debat geweest bij de verkiezingscampagne dus Nederland onder Rutte heeft totaal geen visie op de toekomst, we rommelen wat aan. Niemand weet precies wat 'The Great Reset' en 'Build Back Better' inhouden maar we zijn er maar wel vast mee begonnen. Het medicijn, meer macht naar Brussel ligt al jaren op de plank en heeft dus niets met een pandemie te maken. Het probleem van een ‘liberale’ zusterpartij die te lang aan de macht is is evident. Er zijn teveel lijken in de kast die weggemoffeld moeten worden, dus een partij met veel zitvlees zal nooit met frisse moed de bezem pakken en de overheid eens grondig saneren. Daarom is het tijd voor een nieuw liberaal geluid, van mensen die niet besmeurd zijn met allerlei schandalen en economische blunders. Een premier die al tien jaar doormoddert om het eigen falen te verhullen gaat niet ineens het licht zien. Stem daarom op nieuwe bevlogenheid en dat kan alleen met nieuwe mensen. De LP kan na de eerste zetel volwassener worden, groeien en dan nieuwe hoop bieden. Help Robert Valentine dat mogelijk te maken. Op naar eerlijke politiek, keuzes maken, ook om dingen niet te doen, zoals met belastinggeld het milieu beschadigen. In de basis moet de mens vrij zijn, ook de Nederlandse, hoe deze er ook uitziet. En die vrijheid staat steeds meer onder druk.

Met Robert nam ik dit gesprek op, een uurtje kijkplezier voor deze gure avond!