WERKLOOSHEID VS NU OP 20 PROCENT

Het is een wekelijks ritueel geworden: wat is de stand van de aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de VS? Dit land publiceert deze statistiek als eerste in de wereld. Het ligt in de redelijke lijn der verwachtingen dat het Nederlandse cijfer volgt, want hier zijn soortgelijke maatregelen genomen (zoals de horeca van de ene op de andere dag sluiten). In de week van 25 april 2020 bedroeg het aantal aanvragen 3,839 miljoen.


Dat is goed en slecht nieuws. In de eerste twee weken waarin de lockdown volledig van kracht was, lag het ongecorrigeerde cijfer op 6,5 miljoen per week. De correctie zit hem erin dat het cijfer wel eens met terugwerkende kracht werd opgehoogd, niet vreemd gegeven de extreme situatie. Het was een bekend gegeven dat er lange rijen bij het Amerikaanse UWV stonden. Daarom was er de vrees dat het aantal werklozen veel hoger was dan die 6,5 miljoen, ze zouden zich in de weken erna wel melden. De eerste daling was zichtbaar in de derde week: toen kwamen er ‘slechts’ 5,2 miljoen werklozen bij maar in die week waren de Amerikaanse overheidsgebouwen een dag gesloten in verband met Goede Vrijdag. Het aantal aanvragen lag met 1,3 miljoen per dag op hetzelfde schrikbarende niveau.

In de voorlaatste week bedroeg het aantal aanvragen 4,442 miljoen, de eerste daadwerkelijke daling. Met wat geluk komen er geen miljoenen werklozen per week meer bij, maar daalt het niveau naar dat van een ‘normale’ crisis. Ter vergelijking: tijdens de Kredietcrisis, toch echt een heftige recessie, nam het aantal werklozen in een zeer slechte week met 600 duizend toe. Die cijfers verbleken bij de recessie door COVID19, het is een andere orde van grootte.

In de vorige week daalde het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering naar iets minder dan vier miljoen. Onder de huidige omstandigheden zien we dat als goed nieuws. Maar op een beroepsbevolking van 164 miljoen Amerikanen betekent een miljoen werklozen erbij dat het werkloosheidspercentage met 0,8 procent stijgt. Vier miljoen werklozen erbij komt neer op dik 3 procent extra, bijna gelijk aan de werkloosheid voor de crisis van The Great Lockdown. Het aantal nieuwe werklozen sinds The Great Lockdown bedraagt 30,766 miljoen en dat in een paar weken tijd.


93223a3889png
In de maanden voor de crisis was de werkloosheid stabiel en bedroeg het aantal nieuwe WW-uitkeringen steeds ruim 200 duizend. Dat betekent dat de uitstroom uit de WW op een soortgelijk niveau zal hebben gezeten. Als we die cijfers extrapoleren, kunnen we het werkloosheidspercentage inschatten. In het gunstige scenario blijft de uitstroom uit de WW op het oude niveau zitten. Dat is wat optimistisch, want bedrijven die het personeel ontslaan omdat de zaak op slot moet gaan niet in het oude tempo mensen aannemen. In het negatieve scenario daalt de uitstroom uit de WW naar nul. Dat is wel erg zwartgallig, want ook in slechte tijden is er wel iets van uitstroom. De waarheid zal in het midden liggen. In het gunstige scenario staat de werkloosheid nog steeds boven de 20 procent: 21,24 procent om precies te zijn. Zonder enige uitstroom zitten we op 22,27 procent. De laatste keer dat een dergelijk niveau werd aangetikt was in de crisis van 1929. Vandaar ook mijn oproep om de ernst van de situatie in te zien.