WET VERPLAATSING BEVOLKING’ VAN KRACHT, ‘INTERN AFVOEREN BEVOLKING’ OP HET MENU

Als je eenmaal accepteert dat je burgerrechten worden geschonden in oorlogstijd, dan stopt een antiliberale regering niet ineens. Het is alsof je Hubert Bruls en Frans Timmermans uitnodigt voor een bruiloft met een lopend buffet. In principe is dat all you can eat, want er staat nergens dat het niet zo is. Toch? Daarom. Na vijf keer opscheppen staan die met saus bevlekte snoetjes gegarandeerd weer voor je. Je geeft ze een vettig kippenpootje, gaan ze er alsnog met al je schalen spare ribs, warme ham en saté vandoor naar een eigen, exclusief statafeltje.

Natuurlijk stoppen ze niet. Zelfs het geven maar een klein beetje vertrouwen kan ontaarden in een feest op hongerige maag (voor de andere gasten), als je het vertrouwen aan de verkeerde gaf. Het is heel raar om te denken dat mensen die een bepaalde logge trein aan het rijden brengen, hem later uit eigen beweging tot stoppen zullen brengen omdat redelijkheid en billijkheid dat voorschrijven. Mensen zullen morgen zeer waarschijnlijk willen doen wat ze vandaag en gisteren ook deden. Op een glijdende schaal, de afgrond van de mensenrechten in, is de momentopname van je huidige positie irrelevant. Als mensen erkennen dat eerdere noodmaatregelen 'slecht' of 'verkeerd' waren, dan mogen ze ook niet verbaasd opkijken als er meer voorbeelden volgen.

Met de impliciete prikplicht voor kinderen werd het grondwettelijk recht op lichamelijke integriteit aangetast, ook al is het aantal overledenen onder jongeren (dat is iedereen onder de vijftig) zo laag dat de cijfers niet gepubliceerd mogen worden. Immers, per leeftijdsgroep per tien jaar zijn er zo weinig overledenen aan Corona dat de statistieken van het hele land naar een enkel individu zijn toe te rekenen: om zo weinig jongeren gaat het. Die kinderen en jongeren werden en worden ernstig gehinderd, in het naar school gaan en het onderhouden van sociale contacten, zonder dat ze zelf gevaar liepen. Ze moesten een offer te brengen, zoder dat ze zelf over inspraak beschikken. Als burgers dat accepteren, kan het eigendomsrecht en het recht op vrije vestiging op je eigen grondgebied er ook aan.

Nederland heeft een ‘Wet Verplaatsing Bevolking’, uit de jaren ‘50. Het was de tijd van de Koude Oorlog die op enig moment op een nucleaire holocaust kon uitdraaien. Dan heeft een regering middelen nodig die ronduit dictatoriaal zijn. Let op de bewoording.


fbd93b74d5jpg

Een ‘bevolking afvoeren’ met ‘transportleiders’ is een grove inbreuk van voorheen vanzelfsprekend geachte rechten. ‘Mensen afvoeren’ associëren normale mensen met een duister verleden. Dat een beschaafd land zo’n wet nog heeft is een juridisch, rudimentair overblijfsel, een geschreven museumstuk, dat eigenlijk allang afgeserveerd had moeten worden. Maar deze dictatoriale wet bestaat, dus Mark en Hugo gaan hem gebruiken ook.

De directe aanleiding? Vluchtelingen uit Oekraïne. Die zijn dan een soort schaamlap. De regering vreest overspoeld te worden met mensen die je vanzelfsprekend hulp gaat bieden. Alleen kun je dat ook zonder het activeren van bruine wetten.9b343402afjpg

Er komen zo veel mensen uit Oekraïne (maar vooral uit andere landen) dat het COA overspoeld raakt. En nood breekt wet, daarom zijn delen van deze wet, specifiek 2c en 4 voorlopig (voorlopig, voorlopig) als enige geactiveerd. Burgemeesters krijgen nu bijzondere bevoegdheden, feitelijk het recht op onteigening. Als mensen dat niet willen is er de ‘sterke arm’. Kortom, wie weigert wordt zonder compensatie met geweld van de overheid geconfronteerd.

Eigenlijk is dit een kunstgreep. Immers, zoals Juliana het in 1952 schreef, is deze wet er voor de bescherming van de eigen mensen, niet die uit Oekraïne - hoe zeer die mensen ook hulp verdienen. Je schendt de rechten van Nederlanders omdat je diezelfde mensen wil beschermen. Als je een intervention doet bij Harry omdat Harry zo veel zuipt, dan zijn die twee feiten aan elkaar gerelateerd, logischerwijs. Je gaat niet, omdat Harry zo’n problematische zuiplap is, LaShondra van haar burgerrechten beroven. Dat staat letterlijk zo in die wet (niet het voorbeeld, wel het principe dat de heftige ingreep in het leven X te maken moet hebben met een acute oorlogsdreiging waar X wel en niet zozeer Y mee te kampen heeft).

‘Wet van 10 juli 1952, houdende voorzieningen aangaande de verplaatsing van bevolking voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante of daarmede verband houdende buitengewone omstandigheden

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante of daarmede verband houdende buitengewone omstandigheden, bepalingen vast te stellen betreffende de verplaatsing van bevolking in het belang van haar veiligheid, van de instandhouding van het maatschappelijk leven of van de uitoefening van de taak van de krijgsmacht;’

Oorspronkelijk betrof deze wet namelijk ‘de bevolking haar veiligheid’, niet die van iemand anders. Nu dat principe van oorlogsgevaar zo is opgerekt dat elke oorlog als excuus kan dienen, mag je ook aannemen dat deze ‘oprekruimte’ gebruikt gaat worden. En zijn mensen eenmaal onteigend en met 'de sterke arm' van hun eigen bezit verdreven, dan beschikt de staat over het vastgoed. Dan kun je er leuke groene dingen mee doen, bijvoorbeeld. Never waste a good crisis!

Als mensen menen dat je ‘vluchtelingen gewoon moet helpen’; daar gaat dit niet over. Hier wordt op basis van valse gronden een wet aangenomen (of geactiveerd) die burgerrechten schendt. Dat staat los van de discussie over de er met haren bijgesleepte oorzaak zelf. Je gaat ook niet de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom verlagen naar 30 kilometer per uur omdat in 2017 mijn mooie winterjas in de sportschool is gejat. En ja, ik was erg gehecht aan die jas maar dat is geen argument voor een snelheidsverlaging. ELKE oorlog kan nu als excuus dienen voor het onteigenen en deporteren van de eigen mensen, terwijl die wet daar overduidelijk niet voor bedoeld is. Nu is het einde zoek.

Voor mijn BackMe-mensen: ik ga nu twee weken in retraite. Het is wat veel, wat er de laatste tijd gebeurt. Green Deal, CBDC, e-ID en nu dit. Ik maak een tekst waarin ik alles probeer te duiden en al deze op zich al schokkende gebeurtenissen aan elkaar koppel. Wat betekent dit voor ons leven? Het is zo veel dat ik enige afzondering heb geregeld, in een resort in Benidorm (zonder alcohol, alleen bejaarden) waar geen afleiding zou moeten zijn. Zodra ik terug ben gaan we het weer gezellig maken, een uitgebreider bericht met video zit woensdag in de mail. Aanmelden voor BackMe, om mijn werk te ondersteunen en zodat we samen inhoudelijk kunnen borrelen over deze uiterst verkwikkelijke gebeurtenissen, doet u hier.