WETHOUDER TOURIA MELIANI LIET FIGURANTEN OPTROMMELEN OM SLOOP THEATER ACCEPTABEL TE MAKEN

U moet kiezen. Wilt u naast een bouwput wonen, waar een gloednieuw theater plaats moet maken voor een hotel, of wilt u het theater gewoon laten staan? In Amsterdam werd die vraag aan buurtbewoners gevraagd. De stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West gaf de vergunning om op een stuk grond aan de Sloterplas een hotel te bouwen. Alleen stond daar al een theater, terwijl het stadsdeel een gebrek aan culturele voorzieningen heeft. De stadsdeelvoorzitter die besloot om het toen dertien jaar oude theater af te breken, heeft nu een baantje bij de stenenboer die vreemd genoeg de hotelvergunning kreeg. Om buurtbewoners tegemoet te komen, met betrekking tot het verlies van hun theater, werd besloten het te slopen theater te herbouwen in de Sloterplas. Dat tast alleen wel het open karakter van de plas aan, het plan is zeer risicovol omdat er op het water gebouwd moet worden, op korte termijn komt er geen cultuur bij maar wordt er juist gesloopt en buurtbewoners krijgen eerst een bouwput en daarna een druk hotel, dat economisch bewezen niets toevoegt. Wethouder Meliani hield daarom een bewonersbijeenkomst. Daar bleek dat de helft van de buurtbewoners toch groot voorstander is van de bouwput. Uit ge-WOB-te mails van Meliani blijkt alleen dat ze donders goed wist dat mensen hier geen trek in hadden. Daarom heeft ze 'professionals' opgetrommeld om journalisten het valse beeld van een verdeelde buurt te geven. Daarmee is voorkomen dat er naar de 'gewone' (sic) mensen geluisterd zou worden, die zou je het liefst het stemrecht afpakken. Dit gesprek met bewoners was onderdeel van het 'participatieproces', zo bleek uit andere documenten. Aldus is de nieuwbouw doorgedrukt en die zal Amsterdam minstens honderd miljoen euro gaan kosten. Nu weet iedereen dat kostenoverschrijdingen en vertragingen de norm zijn, zeker bij een onnodig complex bouwplan (op het water, 100 meter van de plek van het te slopen theater), dus doe die honderd miljoen maar keer drie. Iedereen vindt dit de normaalste gang van zaken en eigenlijk is dat best vreemd. Een filmpje van twaalf minuten over dit onderwerp, met de gewraakte mail, vanuit Minsk.

Wilt u me helpen dit soort onderzoek te doen? Kijk op BackMe voor de mogelijkheden.